Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovanie úveru a pôžičky v jednoduchom účtovníctve 2017 z hľadiska dlžníka

Businessman in the office
Thinkstock
14. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Podnikatelia často využívajú nielen na začiatku svojho podnikania, ale aj na zabezpečenie jeho rozvoja rôzne druhy úverov. V dnešnom článku si vysvetlíme, ako má účtovať o prijatých úveroch a pôžičkách podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

V prémiovej časti vás oboznámime s týmito témami:

 • účtovanie prijatého úveru a pôžičky, nesplateného úveru a pôžičky na konci účtovného obdobia, splátok úveru a pôžičiek, splátok úrokov z úveru a pôžičiek,
 • účtovanie v peňažnom denníku dlžníka,
 • ako zaúčtovať bankový úver – poskytnutie bankového úveru, účtovanie splácania úveru, platenie úrokov z úveru,
 • riešený príklad.

Účtovanie

prijatého úveru a pôžičky

 • prijatý úver a pôžička je príjmom podnikateľa, ktorý nie je predmetom dane, a účtuje sa o ňom v knihe záväzkov.

nesplateného úveru a pôžičky na konci účtovného obdobia

 • zostatok nesplateného úveru a pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia (z knihy záväzkov) sa vykazuje vo Výkaze o majetku a záväzkoch na riadku 18 – Úvery.

splátok úveru a pôžičiek

 • splátky úveru a pôžičky predstavujú pre podnikateľa výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane.

splátok úrokov z úveru a pôžičiek

 • splátka úroku z úveru alebo pôžičky môže, ale aj nemusí byť daňovým výdavkom:
  • úrok je daňovým výdavkom, ak čerpanie úveru a pôžičky preukázateľne súvisí s podnikateľskou činnosťou dlžníka,
  • ak bol úver poskytnutý na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, môže podnikateľ úroky zaplatené do uvedenia dlhodobého hmotného majetku do používania považovať za súčasť obstarávacej ceny tohto majetku, v tomto prípade je úrok výdavkom neovplyvňujúcim základ dane, o ktorom sa účtuje aj v knihe dlhodobého majetku. Úrok sa do daňových výdavkov zahrnie prostredníctvom odpisov z tohto majetku.

Účtovanie v peňažnom denníku dlžníka

 • prijatie úveru alebo pôžičky 
  • zaúčtuje sa ako príjem peňažných prostriedkov, ktorý sa ďalej účtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane v členení úvery a pôžičky,
 • zaplatenie splátky úveru alebo pôžičky 
  • zaúčtuje sa ako výdavok peňažných prostriedkov, ktorý sa ďalej účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení splátky úveru a pôžičky,
 • zaplatenie úroku 
  • zaúčtuje sa ako výdavok peňažných prostriedkov, ktorý sa ďalej účtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení služby, alebo ako
  • výdavok peňažných prostriedkov, ktorý sa ďalej účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Ako zaúčtovať bankový úver

Poskytnutie bankového úveru

Účtovanie o bankovom úvere závisí od spôsobu, akým sú peňažné prostriedky poskytnuté bankou.

 • banka poskytne peňažné prostriedky priamo na účet podnikateľa
  • podnikateľ zaúčtuje vznik záväzku voči banke v knihe záväzkov vo výške poskytnutého úveru,
  • v peňažnom denníku zaúčtuje príjem peňažných prostriedkov na účet na základe výpisu z bežného účtu, pričom tento príjem účtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane v členení úvery a pôžičky,
 • banka neposkytne úver na účet podnikateľa, ale priamo uhrádza záväzky podnikateľa z úverového účtu
  • podnikateľ zaúčtuje vznik záväzku voči banke do knihy záväzkov vo výške vykonanej úhrady,
  • do peňažného denníka zaúčtuje na základe výpisu z úverového účtu:
   • príjem peňažných prostriedkov na úverový účet ako príjem neovplyvňujúci základ dane v členení úvery a pôžičky,
   • výdavok peňažných prostriedkov z úverového účtu v závislosti od druhu výdavku.

Upozornenie Podnikam.sk: Ak banka vedie aj úverový účet, musí podnikateľ účtovať o pohyboch na bežnom účte, ako aj na úverovom účte. Prevody peňažných prostriedkov medzi týmito účtami sa účtujú v kolónke priebežné položky.

Účtovanie splácania úveru

 • zrážka splátky z bežného účtu podnikateľa
  • v knihe záväzkov podnikateľ zaúčtuje zníženie záväzku vo výške splátky,
  • v peňažnom denníku zaúčtuje výdavok v časti peňažné prostriedky v peňažnom ústave v stĺpci výdavok, ktorý sa ďalej zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení splátky úveru.
 • prevod splátky z bežného účtu na úverový účet (v prípade vedenia úverového účtu bankou)
  • v knihe záväzkov podnikateľ zaúčtuje zníženie záväzku vo výške splátky,
  • v peňažnom denníku na základe výpisu z bežného účtu zaúčtuje výdaj peňažných prostriedkov v peňažnom ústave a zároveň príjem v rámci priebežných položiek; a na základe výpisu z úverového účtu účtuje výdavok v rámci priebežných položiek a zároveň výdavok neovplyvňujúce základ dane v členení splátky úveru.

Platenie úroku z úveru

 • banka vykoná zrážku úroku z bežného účtu
  • účtuje sa ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení služby alebo ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení nákup dlhodobého majetku.
 •  banka vykoná prevod úroku z bežného účtu na úverový účet (ak vedie úverový účet)
  • na základe výpisu z bežného účtu sa zaútuje výdaj peňažných prostriedkov a zároveň príjem v rámci priebežných položiek,
  • na základe výpisu z úverového účtu sa zaúčtuje výdavok v rámci priebežných položiek a zároveň výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení služby alebo výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení nákup dlhodobého majetku.

Poznámka Podnikam.sk: 

Špecifickým úverom je kontokorentný úver. Ak banka poskytne podnikateľovi tzv. kontokorentný úver (t. j. úverový limit na bežnom účte, v rámci ktorého možno čerpať prostriedky, t. j. ide povolené prečerpanie prostriedkov na bežnom účte do limitu stanoveného bankou).

V súvislosti s vedením kontokorentného účtu platí nasledovné:

 • bankový poplatok za kontokorentný úver je daňovým výdavkom,
 • debetný úrok je daňovým výdavkom,
 • kreditný úrok je zdaniteľným príjmom,

V účtovníctve sa o kontokorentnom úvere samostatne neúčtuje. Ak bude zostatok na bežnom účte z dôvodu čerpania kontokorentného úveru mínusový na konci zdaňovacieho obdobia, t. j. k 31. 12. bežného roka,  vo Výkaze o majetku a záväzkoch sa vykáže sa na riadku 18 – Úvery (nie na riadku 11 – Účty v bankách)

Príklad:  

Podnikateľ prijal 1. marca 2017 od iného podnikateľa pôžičku vo výške 8 000 eur, ktorá mu bola poskytnutá na 6 mesiacov na základe zmluvy o pôžičke.  Dohodnutý úrok bol vo výške 12 %  a dátum splatnosti bol 30. 9. 2017. Podnikateľ použil finančné prostriedky na nákup zásob do svojej predajne. Ako má podnikateľ účtovať o prijatej pôžičke, jej splátke a o splátke úroku? 

Účtovanie v knihe záväzkov

 • Prijatím pôžičky vzniká podnikateľovi záväzok voči veriteľovi, ktorý mu peňažné prostriedky požičal. Záväzok mu vzniká vo výška poskytnutej pôžičky vrátane dohodnutej sumy úroku, t. j. 8 960 eur (8 000 + 960). uvedený záväzok zaeviduje dlžník do knihy záväzkov s dátum prijatia finančných prostriedkov, t. j. 1. marca 2017.
 • Dlžník zaúčtuje splatenie pôžičky a úroku v sume 8 960 eur v knihe záväzkov ako zánik záväzku.

Účtovanie v peňažnom denníku

 • Dlžník zaúčtuje prijatie pôžičky vo výške 8 000 €  ako príjem na účet, ktorý ďalej zaúčtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane.
 • Splatenie pôžičky vo výške 8 000 eur zaúčtuje dlžník ako výdavok z účtu, ktorý ďalej účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.
 • Splatenie úroku vo výške 960 eur dlžník zaúčtuje ako výdavok z účtu, ktorý ďalej zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ostatné výdavky.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahúčtovanie úverov a pôžičiek v jednoduchom účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X