Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovanie úveru poskytnutého formou úhrady záväzkov v sústave jednoduchého účtovníctva

účtovanie úveru
účtovanie úveru Foto: Getty Images
15. októbra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Účtovanie o bankovom úvere závisí od spôsobu, akým sú peňažné prostriedky poskytnuté bankou. Banka môže poskytnúť peňažné prostriedky priamo na bežný účet účtovnej jednotky alebo priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky z úverového účtu. Tento článok sa vzťahuje na účtovanie úveru, z ktorého banka priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky, pričom je schválená určitá výška úverového rámca. 

Účtovanie o pohyboch na úverovom účte len v knihe záväzkov

Ak za účelom evidencie operácií týkajúcich sa takéhoto úveru, zriadi banka na meno klienta (účtovnej jednotky) úverový účet, ktorý nie je bežným ani iným platobným účtom, čerpanie peňažných prostriedkov, splácanie istiny, úrokov a ostatného príslušenstva (vrátane platenia poplatkov) úveru sa vykonáva v banke prostredníctvom tohto účtu. Úhrady zo strany klienta na úverový účet sa realizujú spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere, a to odpísaním z bežného účtu klienta v banke alebo príkazom na úhradu v prospech inkasného účtu alebo vkladmi v hotovosti.

V nadväznosti na uvedené je v tomto prípade jedno z možných riešení nazerať z účtovného hľadiska na úverový účet len ako na „evidenčný“ účet záväzkov z úveru a pohyby na úverovom účte účtovať len v knihe záväzkov, a to na základe výpisu z úverového účtu. Potom sa v peňažnom denníku účtuje len o skutočne zrealizovaných pohyboch peňažných prostriedkoch na bežnom účte v banke, a to na základe výpisu z bežného bankového účtu.

V účtovnej závierke sa vo výkaze o majetku a záväzkoch na riadku 18 Úvery vykáže konečný zostatok úveru, ktorý predstavuje čerpanú sumu úveru po odpočítaní splatenej istiny.

Príklad

Podnikateľovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva je zriadený úverový účet s úverovým rámcom 200 000 eur. Z daného úveru sú následné splácané rôzne záväzky účtovnej jednotky, resp. rôzne faktúry, ktoré sú na výpise z úverového účtu označené ako čerpanie úveru. Z výpisu z úverového účtu sú zrejmé nasledovné transakcie:

  • predpis a splatenie spracovateľského poplatku v sume 1 000 eur,
  • čerpanie úveru vo výške 38 315 eur a 591 eur,
  • predpis a splatenie úroku v sume 39 eur,
  • predpis a splatenie poplatku za správu úveru v sume 6 eur,
  • splátka istiny úveru v sume 1 118 eur.

Úhrady vyššie uvedených transakcií sa realizujú odpísaním z bežného bankového účtu podnikateľa.  

Účtovanie jednotlivých transakcií, ak sa o úverovom účte v peňažnom denníku neúčtuje, je uvedené v tabuľke

 

Č. Transakcia Doklad Suma v eur Účtovná kniha
1. Predpis spracovateľského poplatku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke

2.

Splatenie spracovateľského poplatku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke

Výpis z bežného účtu

1 000

Peňažný denník – výdavok – VOZD* v členení služby

3.

Čerpanie úveru

(úhrada faktúry)

Výpis z úverového účtu

(záporná hodnota)

38 315

Kniha záväzkov:

a) vznik záväzku voči banke

b) úhrada záväzku voči dodávateľom

38 315

Peňažný denník – v rámci uzávierkových účtovných operácií** VOZD v členení podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí s úhradou faktúry (s úhradou záväzku voči dodávateľom)

4.

Čerpanie úveru

(úhrada faktúry)

Výpis z úverového účtu

(záporná hodnota)

591

Kniha záväzkov:

a) vznik záväzku voči banke

b) úhrada záväzku voči dodávateľom

591

Peňažný denník – v rámci uzávierkových účtovných operácií VOZD v členení podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí s úhradou faktúry (s úhradou záväzku voči dodávateľom)

5. Predpis úroku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 39 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
6. Splatenie úroku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 39 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke

Výpis z bežného účtu

39

Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby

7. Predpis poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 6 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
8. Splatenie poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 6 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke

Výpis z bežného účtu

6

Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby

9. Splátka istiny úveru z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 118 Kniha záväzkov – zníženie záväzku voči banke

Výpis z bežného účtu

1 118

Peňažný denník – výdavok – VNZD

* VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov

** V zmysle § 8 ods. 4 postupov účtovania sa v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa zvýšia výdavky o sumy nezaúčtované v peňažnom denníku do uzavretia účtovných kníh, pričom sa tieto výdavky zahrnujú do základu dane z príjmov; tieto výdavky sa účtujú do položiek podľa druhového členenia. Ak banka uhradí z úveru záväzok voči dodávateľom, pričom súvisiaci výdavok neovplyvňuje základ dane z príjmov, o takomto výdavku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií neúčtuje, napr. úhrada záväzku, ktorý súvisí s obstaraním dlhodobého majetku.  

V účtovnej závierke sa z uvedených transakcií vo výkaze o majetku a záväzkoch vykáže stav úveru na riadku 18 vo výške 37 788 eur (čerpanie úveru spolu 38 906 eur mínus splátka istiny 1 118 eur). 

Účtovanie o pohyboch na úverovom účte v peňažnom denníku a v knihe záväzkov

Druhou možnosťou je účtovať o pohyboch na úverovom účte nielen v knihe záväzkov ale aj v peňažnom denníku. O pohyboch na úverovom účte sa účtuje v knihe záväzkov rovnako ako je uvedené v predchádzajúcej časti a v peňažnom denníku sa účtuje na základe výpisu z bežného bankového účtu ako aj na základe výpisu z úverového účtu. Pri čerpaní úveru je však potrebné zaúčtovať najskôr príjem peňažných prostriedkov na úverový účet ako príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov a následne výdavok peňažných prostriedkov podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí s úhradou faktúry. Pohyby medzi bežným bankovým účtom a úverovým účtom sa zaúčtujú prostredníctvom priebežných položiek.

Príklad

Zadanie je zhodné z predchádzajúcim príkladom.

Účtovanie jednotlivých transakcií, ak sa o úverovom účte účtuje v knihe záväzkov a aj v peňažnom denníku, je uvedené v tabuľke.

Č. Transakcia Doklad Suma v eur Účtovná kniha
1. Predpis spracovateľského poplatku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
1 000

Peňažný denník – výdavok – VOZD* v členení služby

 

2. Splatenie spracovateľského poplatku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 000 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke

Výpis z bežného účtu

 

1 000

Peňažný denník

– výdavok + priebežná položka príjem

3.

Čerpanie úveru

(úhrada faktúry)

Výpis z úverového účtu

(záporná hodnota)

38 315

Kniha záväzkov:

a) vznik záväzku voči banke

b) úhrada záväzku voči dodávateľom

38 315

Peňažný denník:

a) príjem – PNZD*

b) výdavok – podľa charakteru výdavku**

4.

Čerpanie úveru

(úhrada faktúry)

Výpis z úverového účtu

(záporná hodnota)

591

Kniha záväzkov:

a) vznik záväzku voči banke

b) úhrada záväzku voči dodávateľom

591

Peňažný denník:

a) príjem – PNZD

b) výdavok – podľa charakteru výdavku

5. Predpis úroku Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 39 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke

Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby

 

6. Splatenie úroku z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 39 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke

Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok

 

Výpis z bežného účtu

 

39

Peňažný denník – výdavok + priebežná položka príjem

 

7. Predpis poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (záporná hodnota) 6 Kniha záväzkov – vznik záväzku voči banke
6

Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby

 

8. Splatenie poplatku za správu úveru Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 6 Kniha záväzkov – zánik záväzku voči banke

Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok

 

Výpis z bežného účtu

 

6

Peňažný denník – výdavok + priebežná položka príjem

 

9. Splátka istiny úveru z bežného účtu Výpis z úverového účtu (kladná hodnota) 1 118 Kniha záväzkov – zníženie záväzku voči banke

Peňažný denník – príjem + priebežná položka výdavok

 

Výpis z bežného účtu

 

1 118

Peňažný denník – výdavok + priebežná položka príjem + VNZD (Úver)

 

 

* VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa ZDP.

PNZD – príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. príjmy, ktoré podľa ZDP neovplyvňujú základ dane z príjmov

** Záväzok, ktorý banka uhrádza z úveru, môže súvisieť s výdavkom, ktorý buď ovplyvňuje alebo neovplyvňuje základ dane z príjmov.

 

Vykázanie uvedených transakcií pri tomto spôsobe účtovania je rovnaké ako v prvom príklade, tzn. vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykáže stav úveru na riadku 18 vo výške 37 788 eur (čerpanie úveru spolu 38 906 eur mínus splátka istiny 1 118 eur).

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

jednoduché účtovníctvoúčtovanieúčtovanie o úveroch a pôžičkách v jednoduchom účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X