Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovanie  zliav  v  podvojnom  účtovníctve

účtovanie zliav
účtovanie zliav Foto: Getty Images
6. augusta 2019 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Vo všeobecnosti predstavuje v obchodnej praxi podnikateľských subjketov zľava cenové zvýhodnenie, ktoré poskytuje dodávateľ odberateľovi, resp. predávajúci svojim zákazníkom. V rámci obchodnej činnosti sa za účelom podpory predaja používa množstvo marketingových nástrojov. A práve zľavy sú jedným z najpoužívanejších nástrojovv spomínanje oblasti. S cieľom dosiahnutia tzv. „vernostných zliav“ obchodníci vystavujú zákazníkom rôzne zákaznícke karty a na základe splnenia stanovených podmienok je im pri budúcom nákupe následne poskytnutá zľava, príp. je poskytnutý tovar v určitej hodnote zadarmo, resp. za „symbolickú” cenu. Iným druhom zliav sú zľavy poskytnuté ako náhrada nesprávneho dodania alebo náhrada dodania tovaru alebo služby nižšej kvality. V aplikačnej praxi sa možno stretnúť predovšetkým s poskytnutými zťavami vo forme rabatu, skontá, bonusu a zľavy z ceny z dôvodu uznanej reklamácie.

Zľavy ako také sú súčasťou cenovej politiky obchodného subjektu, pričom pojem „zľava” v žiadnom zákone definovaný nie je. Zľava je vo všeobecnosti rozdiel medzi pôvodnou cenou tovaru alebo služby a konečnou dohodnutou a zaplatenou cenou tovaru alebo služby pri splnení určitých dohodnutých podmienok. Pri poskytovaní zliav je dôležitá skutočnosť, že zľava sa poskytne každému, kto splní stanovené podmienky, ktorými môžu byť odobraté množstvo tovaru v merných jednotkách, objem odobratého tovaru v peňažnom vyjadrení alebo platba v hotovosti alebo platba pred dátumom splatnosti.

Používané  formy zliav

Rabat predstavuje zľavu alebo zrážku z predajnej ceny produktu, ktorý sa vo väčšine prípadov vyjadruje v percentách. Rabat môže mať nasledujúci charakter:

  1. množstvový rabat –zákazník nakúpi väčšie množstvo tovaru alebo služieb, za čo dostane zľavu
  2. príležitostný rabat – predajca ponúkne zľavu napr. po sezóne, keď chce naskladniť nový tovar
  3. vernostný rabat – predajca si zaviaže zákazníka, ktorý sa stal jeho pravidelným nakupujúcim, zľavou z tovaru alebo služby

Zľava vo forme rabatu sa poskytuje k príslušnej dodávke, má vplyv na jej cenu a prejaví sa ako zníženie ceny dodávky. Zľavy vo forme rabatu sa však môžu poskytnúť napr. na poškodený alebo rozbalený tovar, pri zavádzaní nového tovaru, kde poskytne rabat výrobca predajcovi, študentské zľavy, seniorské zľavy, rodinné zľavy, zľavová karta, zľavový kupón a iné.

Ďalšou často využívanou formou zľavy je tzv. skonto. Toto predstavuje zrážku z ceny už pri platbe, čím podporuje včasnú úhradu od odberateľa. Odberateľ takto získava zľavu, keď zaplatí hneď v hotovosti alebo ešte pred dohodnutou lehotou. Dodávateľ týmto spôsobom získa rýchlejšie peňažné prostriedky, ktoré môže ďalej využiť v podnikaní.

Bonus sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom. Bonus sa poskytuje pri pravidelnom väčšom množstve odobraného produktu alebo pri prekročení určitej hodnoty fakturácie pri konkrétnej dodávke. Na rozdiel od skonta je bonus naviazaný na cenovú podmienku. Zľava formou bonusu sa môže poskytnúť tiež vo forme dodávky ďalšieho odberu tovaru alebo služby s cenovým zvýhodnením.

V prémiovej časti obsahu nájdete praktické príklady účtovania zliav v podvojnom účtovníctve

Zľavy v podvojnom účtovníctve

Podľa § 22 ods.6 Opatrenia č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z.n.p. (ďalej iba „postupy účtovania v PÚ“) sú zľavy z ceny súčasťou ocenenia zásob. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa však nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods.4 alebo podľa § 78 ods.4 postupov účtovania v PÚ.

Príklad

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom záhradnej techniky zakúpila tovar (malotraktor) za 750 eur. Tento tovar následne predala za 1 000 eur + DPH zákazníkovi. Obchodná spoločnosť dostala dodatočne zľavu od dodávateľa vo výške 10 %.

Z dôvodu, že obchodná spoločnosť už spomínaný tovar predala, musí znížiť aj náklady, ktoré vznikli pri vyskladnení tohto tovaru.

Účtovný režim u obchodnej spoločnosti bude tak nasledovný:

     
Účtovný prípad MD  /  D Suma
Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup

131 /

343 /

/ 321

750 €
150 €
900 €
Prevzatie tovaru na sklad 132 / 131 750 €
Úhrada faktúry 321 / 221 900 €
Tržba za predaný tovar
DPH
Prijatá platba do pokladnice

/ 604

/ 343

211 /

1 000 €
200 €
1 200 €
Vyskladnenie tovaru zo skladu 504 / 132 750 €
Zľava na tovar po zaplatení faktúry 315 / 132 75 €
DPH na odpočítanie 315 / 343 15 €
Zníženie nákladu na základe poskytnutej zľavy od dodávateľa 132 / 504 75 €

Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.

Podľa § 22 ods.4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“) sa základ dane zníži o sumu zľavy, ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny.

Príklad

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom záhradnej techniky plánuje pre zákazníkov počas jeden sezónny výpredaj. Malo by sa jednať o zľavu z ceny produktu ešte pred zaplatením a dodaním. Aký účtovný režim podlieha u dodávateľa tomuto prípadu?

Účtovný režim u obchodnej spoločnosti:

     
Účtovný prípad MD  /  D Suma
Tržba za predaný tovar
DPH
Prijatá platba do pokladnice

/ 604

/ 343

311 /

420,00 €
84,00 €
504,00 €
Poskytnutá zľava 30 %

604 /

343 /

/ 311

126,00 €
25,20 €
151,20 €
Vyskladnenie tovaru zo skladu 504 / 132 350,00 €

Pri dovoze tovaru sa do základu dane nezahŕňa zľava z ceny tovaru a zľava za skoršiu úhradu ceny tovaru. Ak sa zmluvné strany dohodli na dodatočnej zľave po vzniku daňovej povinnosti, je potrebné vystaviť v zmysle § 25 ods.1 písm. b) zákona o DPH dobropis.

V súvislosti s poskytovaním zliav je však potrebné pripomenúť skutočnosť, že ak sa zľava, po splnení dohodnutých podmienok, poskytne formou dodania ďalšieho množstva tovaru bezodplatne, ide o naturálnu nie cenovú zľavu. Táto skutočnosť má potom aj dopad na základ dane tak z pohľadu zákona o dani z príjmov, kedy ide o dar ako aj z pohľadu zákona o DPH, kedy ide o bezodplatné zdaniteľné plnenie a na účely vyčíslenia základu dane sa bezodplatne poskytnutý tovar ocení cenou obvyklou, z ktorej je potrebné odviesť DPH.

Príklad

Spoločnosť prevádzkujúca sieť parfumérií ponúka zľavové poukážky. Tieto môžu zákazníci použiť ako dar.

     
Účtovný prípad MD  /  D Suma
Predaj zľavovej poukážky

/ 384

/ 343

211 /

15 €
3 €
18 €
Tržba za predaný tovar
Zúčtovanie zľavovej poukážky
DPH
Prijatá platba do pokladnice

/ 604

384 /

/ 343

211 /

35 €
15 €
4 €
24 €

Príklad

Spoločnosť ABC, s.r.o. trvale obchoduje s kofekčným tovarom so spoločnosťou XYZ, s.r.o.. Na základe rámcovej zmluvy majú dohodnuté zľavy vo forme skonta – konkrétne spoločnosť XYZ, s.r.o. (odberateľ) môže využiť zľavu 5% z hodnoty nakúpeného tovaru, ak zaplatí faktúru v skoršom termíne. Ako sa takýto prípad premietne v podvojnom účtovníctve oboch spoločností?

Účtovanie u spoločnosti ABC, s.r.o. (dodávateľ)

Účtovný prípad MD  /  D Suma v €
Tržba za predaný tovar
DPH
Fakturovaná suma

/ 604

/ 343

311 /

800
160
960
Využitie zľavy vo forme skonta – vystavený dobropis

604 /

343 /

/ 311

40
8
48
Vyskladnenie tovaru zo skladu 504 / 132 600
Prijatie úhrady 221 / 311 912

Účtovanie u spoločnosti XYZ, s.r.o. (odberateľ)

Účtovný prípad MD  /  D Suma v €
Prijatá faktúra od spoločnosti ABC, s.r.o.

131 /

343 /

/ 321

800
160
960
Využitie zľavy vo forme skonta 321 / 131 40
DPH na odpočítanie 321 / 343 8
Prevzatie tovaru na sklad 132 / 131 760
Úhrada faktúry 321 / 221 912

Z pohľadu účtovania je potrebné v súvislosti s problematikou zliav napokon pripomenúť ustanovenie § 19 ods.7 písm. k) postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého je potrebné vytvárať rezervy na poskytnuté bonusy, skontá a rabaty, ktoré sa týkajú výrobkov, tovaru alebo služieb predaných pred ukončením vykazovaného účtovného obdobia. Tieto rezervy sa vzhľadom na svoj krátkodobý charakter účtujú medzi ostatné rezervy krátkodobé. Rezervy na bonusy, skontá, rabaty sa vytvárajú ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov, so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. V zmysle zákona o dani z príjmov sa však nepovažujú za daňovo uplatniteľný náklad.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahrabatúčtovanie v podvojnom účtovníctvezľavyzľavy v podvojnom účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X