Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 31.12.2019 a 1.1.2020

zákon o účtovníctve
zákon o účtovníctve Foto: Getty Images
27. mája 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou návrhu zákona sú zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Účinnosť zákona sa navrhuje 31. decembra 2019, okrem prvého až piateho bodu, kde sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2020.

V návrhu zákona sú vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o účtovníctve nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti v súlade s čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

V návrhu zákona na základe zodpovedného prehodnotenia veľkostných podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku sa navrhuje zvýšenie veľkostných podmienok o 100 % súčasných veľkostných podmienok. Smernica požaduje minimálnu harmonizáciu a umožňuje členskému štátu stanovenie veľkostných podmienok tak, aby čo najlepšie zodpovedali veľkosti ekonomiky a subjektom v nej pôsobiacich.

Overovanie účtovnej závierky audítorom

V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa  za slovo „spoločnosťou“ vypúšťa čiarka a slová „ak povinne vytvára základné imanie“. V ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 000 eur“.V ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma  „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“. A v ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 17a sú v súlade s účtovnou závierkou.“.

Predmetom úpravy v § 19 je úprava podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Na jednej strane v záujme  odstránenia administratívnej záťaže, ale na druhej strane vzhľadom na celospoločenský význam auditu, pristúpilo sa k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich podmienok, ktorými sú celkový majetok a čistý obrat účtovnej jednotky.  Veľkostné podmienky sú navrhnuté na základe zhodnotenia veľkosti ekonomiky a jej rastu a  potrieb spoločnosti,  vrátane štátu. Predmetom overenia je výkaz vybraných údajov, ktorý je zostavený k auditovanej  účtovnej závierke.

Výročná správa

V § 20 ods. 13 sa slová „cenné papiere“ nahrádzajú slovom „akcie“ a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová „a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme28ca) ktoréhokoľvek členského štátu“.

V predmetnom ustanovení § 20 ods. 13 sa odstraňuje identifikovaný goldplating pri transpozícii čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Prijíma sa minimalistická povinnosť predkladania nefinančných informácií vo výročnej správe, ktoré sa týkajú opisu politiky rozmanitosti. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, kedy museli predmetné nefinančné informácie uvádzať vo výročnej správe všetky veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie.

Prechodné ustanovenia

Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31.decembru 2019.

Splnenie nových podmienky na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa prvýkrát posúdi pri stanovení tejto povinnosti za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020.

Za § 39q sa vkladajú § 39r a § 39s, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠39r

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej  od 31. decembra 2019

Ustanovenie § 20 ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

 

§ 39s

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods.1 písm. a) prvého a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.“.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

auditPrémiový obsahzákon o účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

29jún9:00e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X