Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ktorí podnikatelia majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky v roku 2022?

koncesionárske poplatky
koncesionárske poplatky Foto: Getty Images
30. júna 2022 Autor Mgr. Silvia Hanová Tlačiť

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky sa vzťahuje aj na niektorých podnikateľov, a to aj v prípade, keď vôbec nevyužívajú rozhlasové a televízne služby. V článku si priblížime, kto je povinný platiť koncesionárske poplatky, aké sú ich sadzby a v akých prípadoch sa táto povinnosť týka podnikateľov. Novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je v platnosti a účinnosti od 1. 7. 2021.

Povinnosť preukazovať vyberateľovi koncesionárskych poplatkov počet zamestnancov sa touto novelou zrušila. Je to tak preto, že ustanoveniami tohto zákona bolo zavedené automatické pravidelné mesačné zasielanie údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Čo považujeme za koncesionárske poplatky?

Právna úprava koncesionárskych poplatkov sa nachádza v zákone č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RTVS“).  Legálnu definíciu koncesionárskych poplatkov obsahuje § 1 tohto zákona, pričom tento za ne považuje úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Sú to finančné prostriedky, ktoré slúžia na výkon činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.

Ktoré subjekty sú povinné platiť koncesionárske poplatky?

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky sa vzťahuje na nasledujúce dve skupiny subjektov:

 1. Fyzické osoby, ktoré sú evidované dodávateľmi elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnostiach pre spotrebu elektriny v bytoch alebo rodinných domoch. To znamená, že povinnosť sa vzťahuje na každého, kto odoberá elektrinu bez ohľadu na to, či tieto služby v praxi reálne využíva alebo nie.
 2. Zamestnávateľov, ktorí v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávajú minimálne troch zamestnancov. V tomto prípade sa povinnosť vzťahuje len na zamestnávateľov, ktorí uzatvorili so zamestnancami pracovný pomer založený pracovnou zmluvou. Aj tu však platí, že povinný subjekt musí platiť koncesionárske poplatky bez ohľadu na to, či využíva služby Rozhlasu a televízie alebo nie.

Zamestnávateľom môže byť živnostník alebo právnická osoba. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká podnikateľom len za predpokladu, že zamestnávajú aspoň 3 zamestnancov na pracovný pomer, ktorý je založený pracovnou zmluvou.

Príklad:

Zamestnávateľ zamestnáva troch zamestnancov, z toho dvaja sú zamestnaní na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru. Takýto zamestnávateľ nie je povinný platiť koncesionárske poplatky. Ak by však zamestnáva všetkých troch na pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, povinnosť platiť poplatky by mu vznikla bez ohľadu na to, či tieto služby využíva, alebo nie.

Za obdobný pracovný vzťah v tomto prípade považujeme pracovný pomer uzatvorený podľa ustanovení osobitných zákonov, pričom v praxi môže ísť napríklad o štátnozamestnanecký pracovný pomer.

TIP:

Pokiaľ má zamestnávateľ zamestnankyne čerpajúce materskú alebo rodičovskú dovolenku, je povinný ich započítať do celkového počtu zamestnancov, aj keď v čase prihlasovania sa na platbu koncesionárskych poplatkov čerpajú tieto zamestnankyne materskú alebo rodičovskú dovolenku. Povinnosť platiť mu vznikne aj napriek tejto skutočnosti, ak spĺňa podmienky platiteľa podľa zákona o RTVS.

Podľa súčasného stavu podnikateľské subjekty povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov. Oslobodení iba pri počte menšom ako traja zamestnanci. Administratívna záťaž vzniká pri poklese pod troch zamestnancov a náraste nad troch zamestnancov, kedy tieto počty musia preukazovať potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne. Novelou zákona sa táto administratívna záťaž od 1. 7. 2021 odbúrava.

Sadzby koncesionárskych poplatkov

Fyzické osoby sú povinné platiť sadzbu vo výške 4,64 eura za každý začatý kalendárny mesiac. Ak je fyzická osoba odberateľom elektriny na viacerých odberných miestach, stačí, ak zaplatí koncesionárske poplatky raz.

Podnikatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov na pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, majú podľa počtu zamestnancov povinnosť platiť nasledujúce sadzby:

 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 3 do 9 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 10 do 49 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 18,58 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 50 do 249 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 79,66 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 250 do 999 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 199,16 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov je povinný platiť sadzbu vo výške 464,71 eur.

Rozhodujúce obdobie

Na určenie sadzby úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Do tohto počtu sa nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Ak sa úhrada platí jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo kalendárny rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.
Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká:
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne,
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo za kalendárny rok.
Touto  úpravou sa pre zamestnávateľov zjednocuje režim uplatnenia zmeny sadzby úhrady v dôsledku zmeny počtu zamestnancov. Súčasne sa ruší naviazanie vzniku nároku na platenie nižšej sadzby úhrady v prípade poklesu počtu zamestnancov na preukázanie zníženia počtu zamestnancov. Sadzba úhrady sa pri tejto skupine platiteľov bude stanovovať vždy podľa skutočného počtu zamestnancov.

Sankcie za nesplnenie povinnosti

Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu koncesionárskych poplatkov, je v omeškaní so zaplatením úhrady. Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

Ak platiteľ, ktorým je fyzická osoba, nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.

Ak platiteľ, ktorý je podnikateľom, nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu v nasledujúcich výškach:

 • 33 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 3 až 9 zamestnancov),
 • 66 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 10 až 49 zamestnancov),
 • 100 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 50 až 249 zamestnancov),
 • 133 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 250 až 999 zamestnancov),
 • 166 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 1 000 a viac zamestnancov).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

koncesionárske poplatkyPrémiový obsahrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

06feb8:30Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Výroba

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X