Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny sa pripravujú v zákone o inšpekcii práce od 1. 11. 2024?

inšpekcia práce
inšpekcia práce Foto: Shutterstock
1. júla 2024 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania novelu zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorej cieľom je zlepšiť odbornú spôsobilosť vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce a generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce (NIP).

Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým zefektívnenie organizácie a riadenia sústavy inšpekcie práce. Navrhuje sa precizovať požiadavky na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce a do funkcie riaditeľa inšpektorátu práce. V prípade riaditeľov jednotlivých inšpektorátov práce sa bude opätovne vyžadovať predošlá prax na pozícii inšpektora práce.

Zároveň je v pláne zosúladenie nového logotypu na preukazoch a riešenie problémov z aplikačnej praxe. Vláda SR by o tejto novele zákona mala začať rokovať v auguste 2024.

Národný inšpektorát práce

Navrhuje upraviť podmienky pre výkon funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce. Po novom bude musieť mať fyzická osoba, ktorá bude vymenovaná do funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky NIP päťročnú prax v riadiacej pozícii.

Inšpektorát práce

Menia sa tiež požiadavky na vymenovanie do funkcie riaditeľa resp. riaditeľky inšpektorátu práce. Po novom bude musieť mať fyzická osoba predošlú päťročnú odbornú prax vo funkcii inšpektora práce. Uvedenou zmenou sa zdôrazňuje atribút odbornosti u vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce.

Kompetencia inšpektorátu práce sa precizuje vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to iba pri kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať ako pracovisko. Pracoviskom sa rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.

Pri niektorých zložitých prípadoch je nevyhnutá dlhšia lehota na vykonanie inšpekcie práce (navrhuje sa predĺženie lehoty zo súčasných 60 dní na 90 dní). Zároveň bude môcť NIP na žiadosť inšpektorátu práce lehotu na vykonanie inšpekcie práce v prípade zložitejších inšpekcií aj opakovane predĺžiť.

Oprávnenia inšpektora práce

Na základe poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje spresnenie výpočtu návrhových opatrení, ktorým sa určuje primeraná lehota na ich vykonanie. V praxi sa ukazuje, že nie je nevyhnutné ukladať lehotu na vykonanie návrhového opatrenia, ktorým je návrh technických, organizačných a iných opatrení potrebných na zlepšenie zisteného stavu. Ide napríklad o návrh na vydanie interného predpisu, navrhnutie úpravy pracovných postupov, skrátenie expozície škodlivým faktorom alebo navrhnutie stavebného riešenia, akým je napr. umiestnenie madiel.

Protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce

Návrh nového odseku 3 v § 14 akcentuje právo kontrolovaného subjektu na prerokovanie protokolu, teda právo na vysvetlenie zistených nedostatkov a právo vyjadriť sa k obsahu protokolu vo väzbe na ust. § 13 ods. 2 zákona (tzn. na povinnosť inšpektora práce vypracovať protokol a ten prerokovať so zamestnávateľom alebo ním povereným zamestnancom, alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom).

Navrhujú sa tiež upraviť situácie, ktorými je možné považovať výkon inšpekcie práce za ukončený.

Výkon inšpekcie práce je ukončený

  1. dňom doručenia protokolu kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak inšpektor práce nevyhotovuje dodatok k protokolu,
  2. dňom doručenia dodatku k protokolu kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
  3. dňom, keď sa zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu nevyjadrí alebo ho nepodpíše; táto skutočnosť musí byť uvedená v protokole,
  4. dňom doručenia záznamu o výsledku inšpekcie práce kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Správne delikty

Vzhľadom na narastajúci počet správnych žalôb na preskúmanie protokolu o výsledku inšpekcie práce sa súčasná úprava plynutia prekluzívnych lehôt na ukladanie pokút ukazuje v praxi ako nevyhovujúca. Z uvedeného dôvodu sa preto navrhuje upraviť  plynutie subjektívnej a objektívnej prekluzívnej lehoty, v rámci ktorej je možné začať správne konanie vo veci uloženia pokuty za spáchanie správneho deliktu podľa ust. § 19 ods. 1 a 2. Po novom bude možné začať správne konanie do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia výkonu inšpekcie práce, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

Poriadkové pokuty

Navrhuje sa spresnenie kompetencie ukladať poriadkovú pokutu osobám, ktoré porušia povinnosť upravenú v § 16 ods. 5 (ide o povinnosť poskytnúť informácie potrebné na výkon inšpekcie práce) alebo iným spôsobom maria výkon inšpekcie práce. Po novom bude možné uložiť poriadkovú pokutu osobám, ktoré maria výkon inšpekcie práce, ale v čase výkonu inšpekcie práce sa na pracovisku nenachádzajú. Napríklad možno uviesť situácie, kedy je potrebné vypočuť osoby, ktoré vo svojej dispozičnej sfére majú informácie potrebné pre výkon inšpekcie práce, ale v čase výkonu inšpekcie sa na pracovisku nenachádzajú.

Navrhuje sa tiež upraviť dĺžku prekluzívnej lehoty, v ktorej je inšpektorát práce oprávnený uložiť poriadkovú pokutu za porušenie povinnosti v ust. § 20 ods. 1 a 2. Doposiaľ toto ustanovenie chýbalo pre skutkovú podstatu poriadkovej pokuty upravenej v odseku 2.

 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

inšpekcia práce

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X