Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako na nezaplatené faktúry?

01.jpg
Foto: Atradius
23. apríla 2020 Autor Informačný servis Tlačiť

BRATISLAVA 23. apríla (Podnikam.sk) – Mnoho firiem má nevymožiteľné faktúry. Ich nezaplatenie priamo vplýva na ďalšie podnikanie firmy. Riešením je dať si poistiť svoje pohľadávky. Tomáš Mezírka z poisťovne Atradius tvrdí, že mnohé slovenské firmy však na to ešte stále zabúdajú.

Ako funguje poistenie pohľadávok? Je tu podobný princíp ako aj pri iných druhoch poistenia?

Poistenie pohľadávok nie je rovnakým druhom poistenia ako akékoľvek iné poistenie. Štandardné priemyselné poistenie predpokladá, že sa stane náhodná udalosť iba veľmi zriedkavo. V prípade poistenia pohľadávok sa počíta s tým, že náhodných udalostí je síce minimum, lebo z môjho pohľadu hlavnou úlohou poisťovne je toto riziko minimalizovať, no štatisticky je vysoko pravdepodobné, že niektorá pohľadávka zlyhá. Poisťovňa neustále sleduje vašich zákazníkov a keď hrozí nejaké riziko, tak zavčasu obmedzí alebo úplne zruší poistný limit. Klienti sa na to občas hnevajú z dôvodu, že tento druh poistenia nesprávne pochopili. Poisťovňa totiž preberá záruky za zákazníkov. Ak ste si poistili pohľadávku a váš obchodný partner skrachoval, alebo nezaplatil objednávku vzniká vám škoda. A práve na zabezpečenie tohto rizika slúži poistenie pohľadávok. Ak nastane takáto udalosť, poisťovňa vyplatí poistné plnenie, čím sa zabráni strate, ktorá by mohla byť pre firmu likvidačná.

02.jpg
Foto: Atradius

Prečo by si firma mala dať poistiť svoje pohľadávky?

Jedným z hlavných dôvodov je otázka miery rizika, ktoré chce firma v súvislosti so svojim podnikaním podstúpiť. Riziko nezaplatenia je u väčšiny firiem výrazne vyššie ako napríklad riziko požiaru. Každý podnikateľ si tak môže položiť otázku či mu výrobná hala vyhorí častejšie, ako mu zákazník nezaplatí faktúru. Cieľom poistenia je pomôcť podnikateľovi preklenúť stav nezaplatenia jeho pohľadávok. Pričom platí, že už len niekoľko prípadov neplatenia, môže mať veľký vplyv na jej cash-flow – častokrát väčší ako prerušenie prevádzky na dobu nutnú k jej obnove po menšom požiari.

Okrem toho tu vidím aj ďalšie pridané hodnoty poistenia ako je treba prevencia obchodu s neplatičom. Či už je to preverovanie, alebo hodnotenie rizík súčasných ako aj potenciálnych zákazníkov. Ako pred začiatkom obchodného vzťahu, tak i v jeho priebehu. Je to dôležité, ak chce firma preraziť na zahraničných trhoch alebo vstupuje do neznámeho prostredia. Poistené firmy tak môžu podnikať s využitím komplexných informácií o dôveryhodnosti a ekonomickej sile každého jednotlivého odberateľa. S týmito informáciami sa môžu podnikatelia pustiť do podnikania aj na zahraničných trhoch, s ktorými doteraz nemali skúsenosti. Vďaka poisteniu pohľadávok tak môže firma rásť s minimálnym rizikom, čo jej dáva výraznú konkurenčnú výhodu.

Mnoho podnikateľov si môže myslieť, že poistenie pohľadávok je zbytočné alebo neefektívne. Pričom platí, že už 10 % zlyhaných, nevymožiteľných pohľadávok môže mať pritom kritický vplyv na ziskovosť a fungovanie firmy. A to hovorím o spoločnostiach, kde nie je vysoká koncentrácia jedného odberateľa. V takých prípadoch je zlyhanie obchodného partnera často koncom samotnej firmy. Záleží aj od veľkosti spoločnosti a sektora, v ktorom pôsobí, či jej celkovej kondície.

Aké pohľadávky si vie podnikateľ poistiť? Sú tam nejaké obmedzenia?

V princípe sa dajú poistiť všetky pohľadávky z dodávky tovaru, alebo služieb. Musia však spĺňať niekoľko podmienok. Základným a nevyhnutným predpokladom poistenia pohľadávky je to, že samotný klient musí byť poistený. Tento poistený klient musí pred samotnou obchodnou transakciou vyžiadať tzv. kreditný limit na svojho zákazníka. Tento limit sa určuje individuálne, podľa aktuálnej potreby. Dôležitým predpokladom je aj to, že poistená pohľadávka nemôže mať právne vady. Musí byť zmluvne podložená a zdokumentovaná.

Súčasne platí, že firmy majú možnosť si poistiť len nové pohľadávky. Spätné poistenie pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti nie je štandardne možné. Firmy si v rámci udržateľného kreditného manažmentu väčšinou nechávajú poistiť celé portfólia zákazníkov, prípadne výber niektorých segmentov ich podnikania. Splatnosť pohľadávok je tu zväčša do jedného roka, ideálne do 180 dní.

Aj v prípade poistenia pohľadávok existujú výnimky. Tá najvýznamnejšia tkvie v tom, že sa nedajú poistiť faktúry voči tuzemským verejnoprávnym odberateľom alebo fyzickým osobám – nepodnikateľom. Pochopiteľne sa nedajú poistiť pohľadávky v krajinách, kde je miera politického rizika veľmi vysoká. Či už je to v dôsledku vojenských konfliktov, prevratov, sankčných zoznamov EÚ. Nepoistiteľné sú samozrejme aj insolventné firmy, alebo firmy s výrazne zlými finančnými výsledkami, či dlhmi voči sociálnej či zdravotným poisťovniam. Netreba opomenúť ani to, že sa nedajú poistiť aj pohľadávky voči firmám, kde má klient personálne alebo kapitálové prepojenie.

03.jpg
Foto: Atradius

Ako sa firma môže dať poistiť? Ide o náročný, alebo zdĺhavý proces?

Základné parametre poistenia sú dohodnuté v rámcovej zmluve. Táto v sebe obsahuje všetko, netreba prácne študovať všeobecné poistné podmienky či rôzne výluky. Všetko je v jednom dokumente. Patrí sem cena, výška poistného krytia, alebo potrebné termíny. Cez jednoduchý internetový portál je potom klient schopný podľa jednotlivých obchodných prípadov vyžiadať úverové rámce na daných zákazníkov. Následne vystavujeme jednotlivé úverové limity na jednotlivých zákazníkov podla požiadavky klienta – samozrejme výšku potvrdzujeme v závislosti na ich bonite. Požiadavky na poistný limit zasielajú klienti on-line a mnoho z limitov je už aj systémom predschválených, teda proces funguje rýchlo a obchod klienta sa môže realizovať bez zdržania.

Je poistenie pohľadávok finančne náročné? Viaceré firmy majú obavy z veľkých finančných nákladov.

Cena poistenia sa pohybuje rádovo v desatinách percenta poisteného obratu. Zväčša je to pod 0,5 % z realizovaného poisteného obchodu. Na celkovú cenu vplýva viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí napríklad veľkosť klienta. Posudzujeme aký bude predpokladaný poistiteľný obrat či portfólio zákazníkov a ich rating. Dôležitá je aj dĺžka splatnosti. Pri nej platí, že čím dlhšia splatnosť, tým viac rastie riziko vďaka dĺžke úverovania tohto zákazníka. Svoju úlohu zohráva aj oblasť pôsobenia samotnej firmy. Niektoré oblasti sú viac a niektoré menej rizikové. Do ceny sa premietajú aj straty klienta v minulosti, prognóza vývoja ekonomiky a jednotlivých sektorov či dodatočný počet pripoistených rizík.

Aké sú výhody poistenia pohľadávok? Čo tým poistená firma získa?

Základným benefitom poistenia pohľadávok je samotná prevencia. Firmy tak dopredu zabraňujú vzniku zlých pohľadávok.

Poisťovňa by mala byť schopná indikovať budúci problém u zákazníkov a klienta varovať dopredu. Výsledkom je celkové skvalitnenie portfólia zákazníkov, zlepšenie cash-flow klienta a zlepšenie jeho reputácie na trhu. Keď má firma poistené pohľadávky, môže bez obáv dodávať väčšie množstvo tovaru svojim zákazníkom a ponúknuť im výhodnejšie platové podmienky alebo začať spolupracovať s novým odberateľom, s ktorým ešte nemá skúsenosť.

Medzi ďalšie výhody poistenia pohľadávok patrí aj to, že takáto pohľadávka je bankami posudzovaná ako zaistená. Ešte aj dnes málo firiem vie, že úverové poistenie je bankami uznávané ako nástroj, vďaka ktorému je možné poskytnúť financovanie potrebné pre ďalší rozvoj podnikania vo väčšom rozsahu, ako u pohľadávok nepoistených. A to často za výhodnejších podmienok ako je obvyklé. Poistenie pohľadávok tak má vplyv na externé financovanie a ďalší rozvoj podnikania firmy. V neposlednom rade je to aj samotná výplata poistnej udalosti. Firmy tak môžu obchodovať s menším rizikom. Poistenie pohľadávok umožňuje našim klientom obchodovať s istotou.

Foto: Atradius

Ako má podnikateľ postupovať ak nastane poistná udalosť?

Ak nastane situácia, že obchodný partner skrachuje, alebo včas nezaplatí, nastupujú výhody samotného poistenia pohľadávok. Postup pri vzniku poistnej udalosti je veľmi jednoduchý. Firma nám najneskôr do 90 dní musí oznámiť, že má pohľadávku po lehote splatnosti. Následne je táto pohľadávka postúpená ďalej na mimmsúdne vymáhanie, ktoré zastrešuje naša sesterská spoločnosť Atradius Collections. 100% vymoženej čiastky v prípade úspešného vymoženia získa klient, náklady platí Atradius. Pokiaľ počas ďalších 90 dní nie je pohľadávka plne vymožená, nastáva poistná udalosť. Všetky hlásenia je možné uskutočniť jednoducho on-line. V prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie nastáva poistná udalosť okamžite. Odškodnenie je tak posledným krokom, ak všetky snahy realizovať pohľadávku pre klienta v plnej výške zlyhali.

Je potrebné zdôrazniť, že firmy musia dodržať lehotu oznámenia hrozby poistenej udalosti. Ak túto lehotu klient nedodrží, nemá nárok na poistné plnenie. Samotné poistné plnenie poisťovňa vypláca zväčša do 30 dní po potvrdení platobnej neschopnosti, alebo v prípade platobnej nevôle po neúspešnom vymáhaní počas karenčnej doby (v dĺžke 6 mesiacov od pôvodnej splatnosti najstaršej pohľadávky) poistné plnenie vypláca po jej uplynutí.

Ako sú na tom slovenské firmy? Dávajú si poistiť pohľadávky, alebo na to zabúdajú?

Situácia s poistením pohľadávok sa medziročne zlepšuje. Ešte pred niekoľkými rokmi slovenské firmy zabúdali poisťovať svoje pohľadávky. Dôvodov je niekoľko. Jednak je to skutočnosť, že u nás je takýto produkt pre firmy i po 20 rokoch jeho ponuky na Slovensku relatívne nový. V západných krajinách sa poisťujú pohľadávky už približne 90 rokov. Jedným z dôležitých faktorov zvýšenia záujmu bola finančný kríza. Tá naučila firmy myslieť aj na riziká. No bohužiaľ už v dobe, kedy vďaka zlyhaným pohľadávkam zápasili o prežitie a málokto z nich mohol investovať do akéhokoľvek poistenia. Akonáhle sa firmy pozviechaly z krízy pred desiatimi rokmi, zvýšil sa okrem dopytu aj reálny počet poistiek. Ďalším dôvodom je zvyšujúce sa povedomie o poistení. No v roku 2018 zaznamenal trh s poistením pohľadávok na Slovensku mierne spomalenie rastu na cca. 7,5 %. Ide však stále o veľmi pekné číslo. Napriek tomu je tu stále veľká skupina firiem, ktoré sú zvyknuté poisťovať si ostatný firemný majetok ako sú budovy, stroje, autá, ale svoje najväčšie aktívum – pohľadávky – nechávajú nepovšimnuté. Akákoľvek nezaplatená pohľadávka pritom bolí. Najmä firmy, ktoré robia s menšími maržami. Musia vynaložiť veľké úsilie na to, aby si danú stratu vôbec dokázali vykompenzovať.

05.jpg
Foto: Atradius

Je možné aby si aj malá firma poistila svoje pohľadávky? Ako veľká musí byť firma, aby bola poistiteľná?

Poistenie pohľadávok je určené nielen pre veľké firmy, ale aj segment SME. Napriek tomu existujú samozrejme určité obmedzenia. U Atradius však platí, že každá zmluva je posudzovaná individuálne, nesnažíme sa všetkých napchať do „škatuliek“. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že záväzky vo výške niekoľkých stoviek eur nie je pre klientov ekonomicky a administratívne výhodné poistiť. No v praxi sa stretávame i s úverovými rámcami od cca. 2 000 eur. Z pohľadu segmentu podnikania je možné poistiť takmer všetky pohľadávky. Od výroby a predaja ocele, rôznych subdodávok v automotive, cez spracovanie mäsa, mliečnych produktov, personálny lízing až po predaj vysoko sofistikovaných IT služieb a zariadení. V poslednom období poisťovne zaznamenali nárast záujmu predovšetkým v segmente stavebníctva a dodávateľov v stavebnom sektore, čo signalizuje blížiace sa ochladenie i v tomto veľmi dynamickom odvetví.

Informačný servis

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Atradiusnezaplatené faktúrypoisťovňaPR

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Správy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

17oct8:30E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X