Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako ochrániť patent

ThinkstockPhotos 177560523vlastnictvo3
Patented stamp
30. mája 2016 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Medzi priemyselné práva, na ochranu ktorých je potrebná registrácia, patrí aj patent. Štátnu správu v oblasti ochrany patentov vykonáva Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Čo je patent

Je to ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najkvalitnejších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sa tak stávajú dostupné.

Na čo možno patent udeliť

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové. Zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Patentovať možno
– nové výrobky, zariadenia a technológie
– chemicky vyrobené látky
– liečivá
– priemyselne produkčné mikroorganizmy
– biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Na čo nemožno patent udeliť

Na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Kto môže podať prihlášku

Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca vynálezu. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu.

Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, prechádza právo na riešenie na zamestnávateľa. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb.

Čo musí obsahovať prihláška

Musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu na predpísanom tlačive a opis vynálezu. Ďalej patentové nároky, ktoré presne vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany, anotáciu a prípadne výkresy.

Návod na podobu patentovej prihlášky určuje úrad svojou inštrukciou. Tlačivo žiadosti o udelenie patentu je možné získať v podateľni úradu v Banskej Bystrici, v pobočke úradu v Bratislave a možno si ho vytlačiť aj internetovej stránky úradu.

Postup konania

Prihlášku treba podať osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave. Patentovú prihlášku možno podať aj poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici, ale aj elektronickou formou.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Po podaní a jej zapísaní v registri úrad vykoná predbežný prieskum. Jeho účelom je vylúčiť z ďalšieho konania tie prihlášky, predmety ktorých sú zjavne nepatentovateľné. Tiež zjavne nejednotné, alebo obsahujú formálne chyby, ktoré by bránili jej zverejneniu. Všetky zistené nedostatky sú správou úradu oznámené prihlasovateľovi.

Ak sú podklady prihlášky vyhovujúce, je po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu.

Úplný prieskum patentovej prihlášky úrad vykonáva na základe žiadosti prihlasovateľa alebo inej osoby. Tá musí byť podaná najneskoršie do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky. Zároveň musí byť zaplatený príslušný správny poplatok.

Až na základe vykonaného úplného prieskumu, ak sa zistí, že vynález spĺňa všetky zákonné požiadavky patentovateľnosti, je na vynález udelený patent. Teda, keď vynález spĺňa kritérium predmetu ochrany, kritérium novosti, kritérium vynálezcovskej činnosti a kritérium priemyselnej využiteľnosti. Každé kritérium pritom osobitne a všetky spolu. Iba vtedy môže byť udelená patentová ochrana.

Ak požiadavky patentovateľnosti nie sú splnené, úrad prihlášku zamietne. V prípade zistenia formálnych nedostatkov, úrad vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie. Ak ich v stanovenej lehote neodstráni, konanie o prihláške sa zastaví. Lehotu je možné na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžiť.

Patent platí 20 rokov od podania prihlášky. Za úkony v konaní sa platia správne poplatky a za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky.

Prototyp úrad nevyžaduje

Vynález musí byť v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník na jej základe uskutočniť.

Patentom nemožno ochrániť marketingovú metódu

Na marketingovú metódu nie je možné udeliť patent. Podľa patentového zákona sa za vynálezy nepovažujú objavy alebo vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, podávanie informácií, či programy počítačov.

Marketingovú metódu spoločnosti je ale možné chrániť podľa autorského zákona. Prípadne tiež podľa Občianskeho zákonníka ako obchodné tajomstvo.

Prečo je dobré byť majiteľom patentu

Majiteľ patentu má výlučné právo na vynález. Čo znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Môže však poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Ten sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent je možné tiež predať, alebo previesť na inú osobu. A to buď fyzickú, alebo aj právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.

Užitočné linky

https://www.indprop.gov.sk/?patenty

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

duševné vlastníctvoochranapatentPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X