Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako odpočítať daňové straty v daňovom priznaní 2014

Truhlica peňazí vo vode
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
22. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Od 1. januára 2014 sa sprísnili podmienky odpočítania daňovej straty.

Vykazovanie daňových strát za ostatné roky sa líši

Zákon umožňuje znížiť základ dane o vykázanú stratu. Keďže od 1. januára 2014 sa sprísnili podmienky na odpočítanie daňovej straty, v článku sa zameriame na možnosti vykázania daňovej straty za rok 2014 ako aj na spôsob odpočítania daňových strát vzniknutých v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2014.

Z ktorých príjmov sa môže vykázať daňová strata?

Čo je daňová strata a aké môže byť jej odpočítanie v daňovom priznaní? Daňovú stratu možno vykázať len z tzv. aktívnych príjmov, ktorými sú:

 • príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Upozornenie: Daňovú stratu nemožno vykázať pri príjmoch z prenájmu a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Kto môže vykázať daňovú stratu?

Daňovú stratu môže vykázať len podnikateľ, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky na základe:

 • vedeného účtovníctva.
 • daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Upozornenie: Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník, ktorý uplatňuje tzv. paušálne výdavky.

Ako si odpočítať daňové straty?

  • Ak vykážete daňovú stratu za rok 2014
   • túto daňovú stratu si živnostník uplatniť počnúc zdaňovacím obdobím 2015 (v daňovom priznaní za rok 2015),
   • je možné ju uplatniť počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, t.j. za roky 2015 až 2018,
   • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t.j. za každý rok ¼,
   • ak SZČO dosiahne daňovú stratu za niektoré zdaňovacie obdobie 2015 až 2018, pomernú časť daňovej straty za rok 2014 vo výške ¼  si  nebude môcť uplatniť,
   • daňová strata sa odpočíta z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).
  • Neuplatnené daňové straty za roky 2010 až 2013

Poznámka: Do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011.

   • súčet neuplatnených daňových strát za tieto roky môžete uplatniť rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017,
   • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t.j. za každý rok ¼,
   • za zdaňovacie obdobie 2014 si môžete uplatniť ¼ zo sumy neuplatnených daňových strát za uvedené roky, maximálne však do sumy vykázaného čiastkového základu dane z príjmov,
    Upozornenie: Ak vykážete základ dane nižší, ako je pomerná časť straty na odpočítanie v príslušnom zdaňovacom období, môžete si uplatniť odpočet straty len do výšky základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2. Prichádzate tak o možnosť odpočítania  pomernej časti straty, ktorá prevyšuje základ dane.
   • daňová strata sa odpočíta len z aktívnych príjmov, t.j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).
  • Neuplatnená daňová strata za rok 2009
   • neuplatnenú daňovú stratu z roku 2009, alebo jej časť si môže daňovník odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, t.j.:
    • z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona),
    • z príjmov z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3 a 4 zákona),
    • z príjmov  z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
    • z ostatných príjmov (§ 8 zákona).

Upozornenie: Stratu za rok 2009 si môže daňovník odpočítať naposledy v daňovom priznaní za rok 2014.


Príklady

Príklad č. 1:  

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2014 základ dane z príjmov z podnikania vo výške 9 400 eur. Za predchádzajúce roky vykazuje nasledovné neuplatnené daňové straty:  

   • rok 2011 vo výške 1 100 eur, 
   • rok 2012 vo výške 340 eur,
   • rok 2013 si uplatnil časť daňovej straty vo výške 570 eur. 

Ako má daňovník postupovať pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2014? 

Riešenie:

Daňovník si vypočíta súčet neuplatnených daňových strát za roky 2011 až 2013, ktorý predstavuje 870 eur (1 100 + 340 – 570). Neuplatnenú daňovú stratu môže uplatniť rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014. Pomerná časť straty, ktorú si môže uplatniť za zdaňovacie obdobie 2014, je  217,50 eur (870 : 4). 

Príklad č. 2:  

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2014 daňovú stratu. Za predchádzajúce roky vykazuje nasledovné neuplatnené daňové straty:  

   • rok 2012 vo výške 4 100 eur, 
   • rok 2013 si uplatnil časť daňovej straty vo výške 1 170 eur. 

Ako má daňovník postupovať pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2014 v prípade daňovej straty? 

Riešenie:

Daňovník si vypočíta súčet neuplatnených daňových strát, ktorý predstavuje 2 930 eur (4 100 – 1 170). Neuplatnenú daňovú stratu môže uplatniť rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014.

Pomerná časť straty, ktorú by si daňovník mohol uplatniť za zdaňovacie obdobie 2014, je  732,50 eur (2 930 : 4). Vzhľadom na to, že daňovník nevykázal základ dane, ale daňovú stratu, nárok na odpočítanie časti daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2014 vo výške 732,50 eura mu zaniká.

Príklad č. 3:  

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2014 základ dane z príjmov z podnikania vo výške 1 300 eur. Za predchádzajúce roky vykazuje nasledovné neuplatnené daňové straty:  

   • rok 2012 vo výške 3 850 eur,
   • rok 2013 vo výške 2 570 eur. 

Ako má daňovník postupovať pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2014? 

Riešenie:

Daňovník si vypočíta súčet neuplatnených daňových strát za roky 2012 až 2013, ktorý predstavuje 6 420 eur (3 850 + 2 570). Neuplatnenú daňovú stratu môže uplatniť rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014. Pomerná časť straty, ktorú si môže uplatniť za zdaňovacie obdobie 2014, je  1 605 eur (6 420 : 4). Keďže základ dane je nižší ako pomerná časť odpočítanej straty, daňovník si môže uplatniť len stratu vo výške základu dane. Nárok na umorenie zvyšnej časti straty vo výške 305 eur mu zaniká (1 605 – 1 300).

Príklad č. 4:

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2014 čiastkový základ dane z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) vo výške 5 400 eur a čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona) vo výške 4 300 eur.  Za rok 2009 vykazuje neuplatnenú časť daňovej straty vo výške 990 eur.   

Ako si má daňovník uplatniť zvyšok straty z roku 2009 v daňovom priznaní za rok 2014 a z ktorého druhu príjmu?

Riešenie: 

Neuplatnenú stratu z roku 2009 môže daňovník odpočítať za zdaňovacie obdobie 2014 od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov. 

Neuplatnenú stratu z roku 2009 vo výške 990 eur si môže teda odpočítať: 

   • z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 – zo sumy 5 400 eur alebo 
   • z čiastkového základu dane z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 7 a § 8, t. j. zo sumy 4 300 eur,  alebo
   • si môže časť z neuplatnenej straty z roku 2009 (napr. vo výške 500 eur) uplatniť z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, a časť napr. vo výške 490 eur z čiastkového základu dane z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X