Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako postupovať pri preplatku v Sociálnej poisťovni

Zástava s logom Sociálnej poisťovne
Ilustračné foto SITA
1. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Zákon o sociálnom poistení ukladá poisťovni povinnosť vrátiť preplatok do 30 dní, odkedy poisťovňa túto skutočnosť sama zistila.

O vrátenie preplatku radšej požiadajte

Ak živnostník platí sociálne odvody trvalým príkazom v banke, môže sa mu stať, že zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne aj za obdobie, počas ktorého je od platenia odvodov oslobodený. V tom prípade živnostníkovi vznikne preplatok zo Sociálnej poisťovne. Účtovanie má potom svoje vlastné pravidlá, najmä ak ide o vrátenie preplatku. Ako v tomto prípade postupovať, ako zaúčtovať preplatok zo Sociálnej poisťovne a je tým nejako dotknuté daňové priznanie?

Kedy môže vzniknúť preplatok na sociálnom poistení?

Živnostník nie je povinný platiť sociálne odvody za obdobie poberania materskej dávky, počas prvých 10 dní ošetrovania člena rodiny (OČR) a ani v období dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Ak napriek tomu živnostník za toto obdobie zaplatí sociálne odvody, pôjde o poistné zaplatené bez právneho dôvodu a živnostníkovi vzniká nárok na vrátenie preplatku.

Preplatok vznikne živnostníkovi aj vtedy, ak zaplatí sociálne odvody za obdobie, počas ktorého je jeho poistenie prerušené.

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie sa živnostníkovi prerušuje v týchto prípadoch:

  • v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody,
  • v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť,
  • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania člena rodiny alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
  • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
  • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

Preplatok Sociálna poisťovňa vracia aj z vlastného podnetu

Ak má živnostník preplatok na zdravotnom poistení, jeho zdravotná poisťovňa mu ho vráti v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Pri sociálnom poistení sa však ročné zúčtovanie odvodov zatiaľ nezaviedlo (má sa tak stať najskôr v roku 2017 za rok 2016).

Preplatok v Sociálnej poisťovni, ktorý vznikne zaplatením poistného bez právneho dôvodu, vracia Sociálna poisťovňa v rámci 2 postupov. Prvou možnosťou je to, že existenciu preplatku na poistnom zistí Sociálna poisťovňa sama. Zákon o sociálnom poistení  ukladá poisťovni povinnosť vrátiť preplatok do 30 dní, odkedy poisťovňa túto skutočnosť sama zistila.

Poisťovňa zistí existenciu preplatku na základe kontroly platenia poistného. Problém je ten, že takéto systémové kontroly vykonáva Sociálna poisťovňa v polročných intervaloch pri predpisovaní nedoplatkov na poistnom. Tento preplatok potom poisťovňa buď zaúčtuje na vyrovnanie prípadného dlhu alebo do 30 dní vráti platiteľovi poistného.

Lepším riešením je požiadať o vrátenie preplatku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo e-mailom adresovaným na príslušnú pobočku. Aj v tomto prípade je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť preplatok do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti do príslušnej pobočky poisťovne. Platcovi sociálneho poistenia, ktorému pobočka vráti preplatok na poistnom, poisťovňa zašle avízo o platbe. Ak poisťovňa preplatok na poistnom použije na vyrovnanie alebo zníženie dlhu voči poisťovni, žiadateľa o vrátenie preplatku na to upozorní.

Premlčanie práva na vrátenie poistného

Ak má živnostník v Sociálnej poisťovni preplatok a poisťovňa mu ho nevrátila z vlastného podnetu, musí o vrátenie preplatku požiadať najneskôr do desiatich rokov od jeho vzniku. Právo na vrátenie poistného sa totiž podľa zákona o sociálnom poistení premlčí do 10 rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplatená bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Príklady

Príklad 1:
Živnostník platí do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 133,42 eura. V období od 2. apríla do 16. apríla 2014 bol dočasne práceneschopný, napriek tomu za apríl zaplatil odvody v plnej výške. 
Živnostníkovi za obdobie „péenky“ vznikol v Sociálnej poisťovni preplatok. Výšku tohto preplatku určíme tak, že počet dní PN vydelíme počtom dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme výškou odvodov. 
Ide o tento postup:
15 dní/30 dní x 133,42 = 66,71 eura
Živnostník zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie PN a poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní. 
Príklad 2:
Živnostník platí do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 160 eur. V období od 10. januára do 17. januára 2014 bol na OČR (ošetrovné) so svojim chorým synom. Od 14. februára do 6. apríla bol dočasne práceneschopný (PN). Za február zaplatil sociálne odvody v plnej sume, za marec odvody do Sociálnej poisťovne nezaplatil a za apríl zaplatil odvody opäť trvalým príkazom v banke v plnej výške. 
Živnostníkovi za obdobie OČR a za časť obdobia „péenky“ vznikol v Sociálnej poisťovni preplatok. 
Výšku preplatku za obdobie OČR určíme tak, že počet dní čerpania ošetrovného (10. január-17. január) vydelíme počtom dní v januári a výsledok vynásobíme výškou odvodov. 
8 dní /31 dní x 160 =  41,29 eura
Keďže živnostník za marec odvody nezaplatil, preplatok mu za tento mesiac nevznikol. Výšku preplatku za zvyšné obdobie PN určíme tak, že počet dní trvania „péenky“ vo februári (14. február – 28. február) a apríli (1. apríl – 6. apríl) vydelíme počtom dní v týchto mesiacoch a výsledok vynásobíme výškou odvodov. 
(15 dní/28 dní x 160) + (6 dní/30 dní x 160) = 85,71 eura + 32 eur = 117 ,71 eura 
Celkový preplatok živnostníka za obdobie OČR a PN dosahuje 159 eur. 
Živnostník zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie PN a poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní. 
Príklad 3:
Živnostníčka platí do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 133,42 eura. Od 17. marca nastúpila na materskú dovolenku a začala dostávať materskú dávku. Za marec však zaplatila do Sociálnej poisťovne odvody v plnej sume a trvalý príkaz v banke si zrušila až po zaplatení tejto platby. 
Za obdobie poberania materskej dávky vznikol živnostníčke preplatok. Jeho výšku určíme tak, že počet dní poberania materskej dávky v marci vydelíme počtom dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme výškou odvodov. 
Ide o nasledovný výpočet:
15 dní/31 dní x 133,42 =  64,56 eura 
Živnostníčka zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie poberania materskej dávky v marci. Poisťovňa však eviduje za minulé obdobie voči živnostníčke pohľadávku vo výške 15,5 eura. Preplatok preto zníži o túto svoju pohľadávku a zvyšnú sumu 49,06 eura vráti živnostníčke do 30 dní. 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X