Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vytvoriť podnikateľský plán za získanie úveru – Investičný návrh

podnikateľský plán
podnikateľský plán Foto: Getty Images
17. septembra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Úspech každého podnikania závisí od množstva rôznych faktorov, ktoré do zapadajú a spoločne vytvárajú prostredie, ktoré bude priať jeho rozvoju. Financie sú jedným z aspektov, ktorý môže pomôcť rýchlejšiemu rastu biznisu, prípadne realizácii väčšieho množstva podnikateľských vízií. Štart prakticky akéhokoľvek podnikania však nie je možný bez určitých vstupných investícií a podobné to býva aj pri jeho rozširovaní.

Banku a iných investorov tak vždy bude zaujímať, aké investície plánuje podnikateľ realizovať a ako tieto kroky súvisia s príslušným podnikaním. V aktuálnom článku si priblížime, aké údaje a informácie je vhodné v tejto súvislosti zahrnúť do investičného návrhu, ktorý je súčasťou podnikateľského plánu predkladaného banke alebo inému investorovi pri žiadosti o finančnú podporu.

 Investičný návrh

Každý podnikateľ by mal detailne poznať podnikateľské prostredie, v ktorom plánuje pôsobiť alebo v ktorom už po určitú podniká. V sekcii podnikateľského plánu, ktorú sme označili ako investičný návrh, by mali byť zahrnuté všetky investície, ktoré súvisia s rozbehom alebo rozširovaním príslušného podnikania. V tejto sekcii odporúčame podnikateľom uviesť aj informácie o tom, aké množstvo investícií má byť poskytnutých z vlastných zdrojov, prípadne, koľko už do podnikania vložil.

Základným cieľom investičného návrhu je ukázať banke alebo inému investorovi jasne definované a dosiahnuteľné ciele podnikateľskej činnosti. Ak potrebujeme peniaze alebo chceme navýšiť kapitál prostredníctvom investícií od externého subjektu (banka, iný investor), je nutné zreteľne vysvetliť, ako budeme tieto investície používať a akým spôsobom očakávame, že sa naše tržby zvýšia. V praxi nie je ustanovené, čo presne by mal obsahovať investičný návrh, zo skúseností však podnikateľom odporúčame, aby do neho zahrnuli aspoň nasledujúce informácie.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Popis projektu
 • Detailný popis investícií
 • Finančná časť
 • Časový harmonogram
 • Exit plán
 • Praktický príklad

Popis projektu

Každý investičný návrh by mal začať aspoň stručný popisom projektu a zhrnutie základných vízií. Ak je však už táto časť detailne obsiahnutá v inej sekcii podnikateľského plánu, možno pripojiť len krátky súhrn s odkazom na túto oblasť.

Detailný popis investícií

V ďalšej časti je vhodné pristúpiť k popisu o finančnom zázemí podnikateľa. Ak sa jedná o existujúci biznis, bude pre podnikateľa pomerne jednoduché pripojiť obchodné záznamy a dosiahnuté výsledky v podobe príslušných finančných a účtovných dokumentov. Ak je však biznis nový a stále len vo svojich začiatkoch, odporúčame podnikateľom detailne uviesť všetky odhady a pripravované investície spolu s príslušnými prognózami.

 Príklad:

Ako príklad možno uviesť otvorenie kamennej predajne kvetinárstva a e-shop na doručovanie kvetov:

Pri otvorení takejto prevádzky bude potrebovať nebytový  priestor, v ktorom bude predávať kvetiny, prípadne iný doplnkový tovar a umožní aj objednávku súvisiacich dekoratérskych služieb. Keďže na prevádzke bude mať fyzicky umiestnené všetky produkty, ktoré bude predávať aj prostredníctvom e-shopu, nepotrebuje už ďalší samostatný sklad. Do budúcna však túto možnosť nemusí vylúčiť. Aj túto informáciu by sme odporučili uviesť na tomto mieste v investičnom zámere ako takú doplnkovú k celkovému obrazu podnikania. Ako prvú investíciu potrebuje podnikateľ všetky povolenia od príslušných úradov a následne musí prevádzku zariadiť. Úradné záležitosti si podnikateľ bude hradiť z vlastných zdrojov, avšak zariadenie by chcel financovať z pôžičky. V tomto bode je tak potrebné odhadnúť cenu zariadenia a uviesť ju v investičnom návrhu.

Podnikateľ si môže tovar objednávať online, v praxi však zistí, že niektoré firmy takéto služby neposkytuje. Na základe tejto informácie dospeje k dôležitému záveru, že bude potrebovať aj motorové vozidlo (možno aj väčšiu dodávku) na dovoz tovaru. Toto bude jeho ďalšia investícia, respektíve položka, ktorú bude chcieť financovať pomocou externého subjektu a nie z vlastných zdrojov. Podnikateľ sa tiež rozhodne, že celkový tovar bude financovať z vlastných zdrojov, ktoré tvoria úspory z predchádzajúceho zamestnania.

Ďalšou väčšou položkou v jeho podnikaní bude zriadenie e-shopu a financovanie s ním súvisiacich legislatívnych krokov (všeobecné obchodné podmienky, ochrana osobných údajov a iné). V tomto prípade bude požadovať financovanie výdavkov od banky. Ku jednotlivým číslam odporúčame priradiť aj cenové scenáre a odhady výnosov tak, ako ich obsahuje finančná sekcia, prípadne sa odvolať na túto časť podnikateľského plánu.

Je dôležité, aby podnikateľ dobre poznal svoj trh a ceny, aby dokázal určiť čo najpresnejšie cenové odhady tovarov, prevádzkových nákladov aj nákup materiálu. Na tomto mieste by mal pripojiť aj odhad nákladov na ľudské zdroje a všetky ostatné výdavky. Ako sme už spomínali, ak sa tieto údaje nachádzajú detailne spracované na inom mieste, možno na ne odkázať. My však odporúčame urobiť podrobné kalkulácie aj v tejto sekcii – banka, prípadne iný investor tak presne uvidia, ako uvažuje podnikateľ a čo môžu očakávať v súvislosti so svojou investíciou.

 Náš podnikateľ sa zároveň rozhodol, že ani kamenná prevádzka a ani e-shop nebudú jeho posledným krokom v rozvoji. Pri predaji kvetov a doplnkov chce ponúkať aj dekoratérkse floristické služby. Za týmto účelom sa spojil už s potenciálnymi spolupracovníkmi. Oslovil spoločnosti s nábytkom a dohodli sa na spolupráci. Táto časť si zatiaľ nevyžaduje žiadnu investíciu. Je to len návrh, ktorý by mohol prísť do úvahy v priebehu druhého roka podnikania. Odporúčame však podobné úvahy, vízie, odhady a ciele uviesť, pretože prispievajú k dôveryhodnosti celého podnikania a ukazujú záujem podnikateľa o napredovanie.

V tejto časti investičného návrhu ako súčasti podnikateľského plánu odporúčame detailný popis aspoň nasledovných informácií:

 • O ľuďoch, ktorých plánuje podnikateľ prijať na trvalý pracovný pomer, prípadne brigádnikov, alebo pracovníkov zamestnaných na dohodu či v rámci akéhokoľvek iného pracovného pomeru,
 • všetky odhadované aj skutočné výdavky súvisiace s prenájmom či kúpou podnikateľského priestoru. Ak si podnikateľ priamo kupuje daný priestor, v ktorom bude prevádzkovať svoje činnosti, môže to zvýšiť dôveru u banky alebo iného investora. Túto informáciu preto vždy odporúčame uviesť,
 • akékoľvek náradie, prístroje, stroje, technológie, pomôcky, ktoré súvisia s prevádzkovaným podnikaním,
 • akékoľvek a všetky materiály a iné zdroje, ktoré budú súčasťou daného podnikania,
 • akékoľvek iné výdavky, ktoré priamo či nepriamo súvisia s vykonávanou podnikateľskou činnosťou. To môže byť napríklad aj cestovanie, nutnosť dochádzať do iného mesta, kde sa priestor nachádza, nutnosť zakúpenia vozidla a iné.

Finančná časť

Ako sme už načrtli, každého investora zaujíma potenciálny prínos jeho investície. Banku a akéhokoľvek iného investora tak budú vždy zaujímať aj konkrétne aj odhadované čísla. Koľko peňazí im napríklad prinesie investícia do podnikateľovho motorového vozidla? Potrebuje ho skutočne, aby riadne vykonával svoju činnosť, alebo sa dá realizovať aj iným spôsobom? Prečo plánuje všetky ostatné investície, prečo chce prijať len jedného alebo až desiatich ľudí, prečo na trvalý pracovný pomer s vyššími výdavkami a nie je brigádnikov a ďalšie. Odpovede na všetky tieto a mnohé iné otázky pomôžu banke, investorovi, finančnej inštitúcii a inému rodinného príslušníkovi či obchodnému partnerovi pochopiť, ako vám môže pomôcť a aké riziká sú pre neho s tým spojené.

Časový harmonogram

Každý projekt musí mať svoj časový harmonogram. Jeho základným účelom je ukázať potenciálnych investorom dĺžku dohody medzi obomi zmluvnými stranami. Zároveň je tak schopný sledovať plnenie ustanovených cieľov a v nadväznosti na tieto méty prehodnocovať ďalšiu spoluprácu a prípadnú investíciu.

Exit plán

Veľmi dôležitou súčasťou investičného návrhu je tzv. únikový plán. Tento plán poskytuje investorovi konkrétne podmienky a pohľad na to, za akých okolností môže odísť z podnikania, do ktorého sa zapojil. Exit plán by tak mal obsahovať detailné informácie o tom, ako sa vysporiadať v prípade, že podnikanie nebude úspešné. Tento krok v každom jednotlivom prípade predstavuje veľmi férový postup a vzbudzuje dôveru u každého investora.

Záverom

V praxi je dôležité, aby podnikateľ poznal povahu a typ svojho investora. Vtedy sa dokáže pozrieť na jeho investíciu svojimi očami a tento pohľad mu pomôže zostaviť odpovede, ktoré bude daný investor u neho hľadať pred poskytnutím samotnej investície, prípadne inej finančnej podpory. Ako jednoduchú radu na záver možno uviesť, že každý podnikateľský plán a jeho jednotlivé sekcie je potrebné naplniť relevantnými informáciami, ktoré ukáže banke a investorom vaše úmysly, skúsenosti, ako aj schopnosti predvídať, plánovať a dôverovať svojmu podnikaniu.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Podnikateľský plán pre získanie úveru"

Zobraziť všetky články v seriáli "Podnikateľský plán pre získanie úveru"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Naštartujte svoj biznispodnikateľský plánPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikateľský plán

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X