Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Akú výšku odvodov platiť do Sociálnej poisťovne od 1.7.2011?

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2011
Fotobanka Pixmac
8. júna 2011 Tlačiť

Niektorí živnostníci môžu mať opäť hlavu v smútku. Najmä tí, ktorí nevedia ako si majú vypočítať výšku nových odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2011.  Aj keď tento rok prvýkrát odpadla povinnosť odovzdávať výpis z daňového priznania do Sociálnej poisťovne, nakoľko to urobí za podnikateľa Daňové riaditeľstvo SR, radám na pobočkách sociálnej poisťovne sa asi úplne nevyhnete.

 

Urýchliť si to môžete tak, že správnu výšku odvodov si vypočítate s nami pomocou tohto článku. Na pobočku Sociálnej poisťovne už odnesiete príslušné tlačivá iba do podateľne, kde sa viac-menej nečaká.

 

Všetko záleží od výšky príjmu, ktorý ste dosiahli za rok 2010

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá dosiahla v roku 2010 hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vyšší ako 3 948,72 eura má od 1.7.2011 povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne ako povinne poistená osoba.  Čiže vzniká jej povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. 

 

Informáciu o výške vášho príjmu nájdete v daňovom priznaní, ktoré ste podávali do marca tohto roka.  Tí, ktorí ste si podali odklad na podanie daňového priznania do 30.6. resp. pri zahraničných príjmoch do 30.9. tých sa týka aj odkladný účinok pre odvody.

 

POZOR! Povinnosť prihlásiť sa, resp. odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni ako povinne poistená osoba je do 11. júla 2011.  

 

 Formulár prihlášky / odhlášky na poistenia

Poučenie na vyplnenie formulára

 

Príjem SZČO  
>=3948,72€ povinnosť sa prihlásiť ako povinne poistená osoba (ak ste nebol v roku 2010 povinne poistenou osobou)*
< 3948,72€ povinnosť sa odhlásiť (ak ste bol v roku 2010 povinne poistenou osobu)

* Ak vám nenastala zmena v poistení, tzn. v roku 2010 ste boli považovaný za povinne poistenú osobu a aj v tomto roku ste považovaný za povinne poistenú osobu, zmenu nahlasovať nemusíte.

 

To znamená, že ak SZČO nedosiahla za rok 2010 príjem vo výške 3948,72 € nemá povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistné. Táto osoba sa však môže poistiť dobrovoľne.

 

Pozor! Netreba zabudnúť, že ak ste si v roku 2010 platili dobrovoľné poistenie a od júla budete považovaný za povinne poistenú osobu, lebo ste presiahli príjem, treba sa prihlásiť na povinné poistenie a zároveň sa aj odhlásiť z dobrovoľného poistenia (ak ste si platili). Dobrovoľné poistenie nezaniká automaticky!

 

Sociálna poisťovňa nikoho neupozorňuje či sa má odhlásiť alebo prihlásiť z povinného alebo dobrovoľného poistenia! Preto venujte patričnú dôležitosť týmto zmenám. Vyhnete sa tak, zbytočným a zdĺhavým návštevám pobočiek v budúcnosti.

 

Ako si vypočítať nové výšky odvodov?

Na správne vyčíslenie nových výšok odvodov potrebujete vedieť vymeriavací základ dane z podnikania z roku 2010, resp. čiastkový základ dane. Podnikateľ tento údaj nájde na riadku č. 59 z daňového priznania. Jedná sa o rozdiel medzi príjmami z podnikania a výdavkami, ktoré dosiahla SZČO z podnikania.

 

 

Do príjmu sa nezarátavajú príjmy z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, napríklad príjmy autorov za články do novín. Do príjmu sa tiež nezarátavajú príjmy z prenájmu nehnuteľností.

 

Ak ste získali údaj o čiastkovom základe dane z podnikania (ČZD) z daňového priznania, postupujeme nasledovne, aby sme vypočítali pomernú časť  základu dane pripadajúcu na jeden mesiac podnikania, tzv. vymeriavací základ, z ktorého sa budú následne vypočítavať jednotlivé výšky poistného.

 

Vzorec:

Vymeriavací základ poistného = ČZD z podnikania / počet mesiacov podnikania / 2

 Tip: Kalkulačka na prepočet poistnéhoPríklad:SZČO dosiahol ČZD z podnikania vo výške 6 342,48 eura. Podnikal 6 mesiacov.Vymeriavací základ SZČO = 6 342,48 / 6 / 2 = 528,54 euraVymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. 

Keď už poznáme výšku vymeriavacieho základu, môžeme si ľahko vypočítať aj výšky jednotlivých poistení podľa tabuľky.

 

Tabuľka poistného

Povinné poistenia Sadzba Minimálny VZ* Vypočítaný VZ z príkladu Výška poistného od júla
Nemocenské poistenie 4,4% 329,06 € 528,54 € 23,25 €
Starobné poistenie 18% 329,06 € 528,54 € 95,13 €
Invalidné poistenie 6% 329,06 € 528,54 € 31,71 €
Rezervný fond solidarity 4,75% 329,06 € 528,54 € 25,10 €
Spolu: 33,15%     175,19 €

* Minimálny VZ (vymeriavací základ), minimálna suma z ktorej sa vypočítava poistné. 

  • poistné na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu 528,54 = 23,255 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 23,25 eur,
  • poistné na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu 528,54 = 95,137 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 95,13 eur,
  • poistné na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu 528,54  = 31,712 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 31,71 eur,
  • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 528,54  =25,105  eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 25,10 eur.

 

Jednotlivé sumy poistného sa (za obdobie od 1. januára 2011) zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Od 1. júla 2011 zaplatí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 175,19 EUR. Prvýkrát zaplatí SZČO novú výšku preddavkov do 8. augusta.  

 

» Kompletná tabuľka sadzieb a vymeriavacích základov pre sociálne poistenia Pozor! Minulý rok sa mohol vymeriavací základ znížiť o doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie alebo účelové sporenie. Tento rok to už nie je možné. Ak si nie ste istý správnosťou výpočtu výšky nových preddavkov, navštívte radšej niektorú z pobočiek Sociálnej poisťovne, kde vám radi poradia.

 

 

Nové výšky odvodov musíte zaplatiť do 8. augusta

Nové výšky odvodov zaplatíte až v auguste (do 8.8.2011) za mesiac júl.  Tí ktorí mali odklad na podanie daňového priznania, pre tých je termín do 8. novembra za októbrové poistné. Sociálna poisťovňa neinformuje poistené osoby o zmenách v platení poistného osobitne, preto sa nespoliehajte, že vás na zmenu upozorní. Povinnosťou každého podnikateľa je odvádzať poistné v správnej výške a včas.

 

Umelci, autori, sprostredkovatelia a ostatné SZČO budú mať povinnosť prihlásiť sa až budúci rok do 9.7.2012

Z pohľadu sociálneho poistenia nadobudli postavenie SZČO napríklad autori, výkonní umelci, zhotovitelia databázy, či majitelia patentu alebo ochrannej známky v prípade, ak majú 18 rokov a pridelené DIČ.

 

Osoby, ktoré sa stali pre Sociálnu poisťovňu SZČO, však nemajú voči poisťovni od začiatku roka 2011 prihlasovaciu povinnosť a nemusia preto ani platiť sociálne odvody. Ich prihlasovacia povinnosť súčasne s povinnosťou platiť poistné na sociálne poistenie vznikne najskôr v júli 2012, a to v prípade, ak ich hrubý príjem za rok 2011 presiahne 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

 

Prerušenia podnikania, neznamená vyhnutie sa plateniu odvodov, ako tomu bolo v minulosti

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie u SZČO zaniká dňom zániku oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie podnikania alebo inej činnosti. Ak SZČO ukončí alebo preruší svoju činnosť a opätovne začne činnosť, tak jej povinné nemocenské a dôchodkové poistenie vznikne odo dňa začatia činnosti v prípade, že jej príjem za predchádzajúci kalendárny rok je vyšší ako 12-násobok platného minimálneho vymeriavacieho základu (nebude teda možné zrušením alebo prerušením živnosti vyhnúť sa odvodom do sociálnej poisťovne).

 

Ako to bude v roku 2012?

Ak hrubý príjem SZČO za rok 2011 prekročí 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, vznikne podnikateľovi povinnosť platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie. Minimálnym vymeriavacím základom v roku 2012 pritom bude 44,2 % z priemernej mzdy za rok 2010. Ide o sumu 339,9 eura (dnes 329,06).

 

Hranicou hrubého príjmu za rok 2011, po prekročení ktorej vznikne podnikateľovi v júli 2012 povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, bude 4 078,8 eura.

 

Ak začínajúci podnikateľ zarobí v roku 2011 v hrubom menej ako 4 078,8 eura, naďalej nebude povinný platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak hrubý príjem podnikateľa za rok 2011 bude nad touto hranicou, od 1. júla 2012 sa stane povinne dôchodkovo a povinne nemocensky poistenou samostatnou zárobkovo činnou osobou.

 

Preddavky na zdravotné poistenie sa nemenia

Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 nemá vplyv na výšku preddavku na zdravotné poistenie v roku 2011. Ak teda SZČO podávala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009, preddavok vypočítaný na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 sa použije na celý rok 2011.

 

mv 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X