Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na aké pandemické ošetrovné (OČR) máte nárok od 1. 9. 2020?

pandemické ošetrovné
pandemické ošetrovné Foto: Getty Images
9. septembra 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V aktuálnom článku si zhrnieme, ktoré osoby majú nárok na čerpanie pandemického ošetrovného (OČR) po začiatku školského roka (od 1. septembra 2020), kto môže ostať doma s dieťaťom na základe vlastného rozhodnutia bez potvrdenia ochorenia lekárom a priblížime si aj krátky postup pri žiadosti o ošetrovné.

Príchod nového školského roka a zavedené pandemické opatrenia vyvolali viacero otázok medzi rodičmi školákov aj škôlkarov. Niektorí rodičia sa boja pustiť svoje deti do zariadení v vyšším počtom detí s obavou, že sa nakazia koronavírusom. V nasledujúcich riadkoch si zhrnieme aktuálne platné pravidlá v súvislosti s možnosťou nechať dieťa doma a nárokom na čerpanie pandemického ošetrovného.

Žiaci a školopovinné deti a nárok na čerpanie OČR

Sociálna poisťovňa zverejnila oznam, v ktorom upozorňuje rodičov školopovinných detí, že sa nemôžu svojvoľne rozhodnúť, že svoje deti ponechajú doma pre obavy z ich nakazenia koronavírusom. Takéto konanie je z pohľadu legislatívy považované za porušenie školského zákona. Pokiaľ by však bolo potrebné pristúpiť k prerušeniu vyučovania v jednotlivých triedach, či zatvoreniu niektorého školského zariadenie, režim fungovania v týchto situáciách bude detailne upravený v novom rozhodnutí ministra školstva.

V súčasnosti platí, že nárok na ošetrovné (OČR) by v uvedených prípadoch mali nasledovné osoby:

 • osoby starajúce sa o dieťa do 11 rokov (do 18 rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom), ktorých trieda bola uzatvorená na základe rozhodnutia riaditeľa školy a v súlade s rozhodnutím ministra školstva,
 • rodičia, ktorí ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku a ktorého zhoršenie stavu alebo choroby riadne potvrdil lekár.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Osoby navštevujúce predškolské zariadenia, blízki príbuzní a nárok na čerpanie OČR
 • Skrátený návod, ako požiadať o pandemické ošetrovné (OČR)

Osoby navštevujúce predškolské zariadenia, blízki príbuzní a nárok na čerpanie OČR

Návšteva predškolských zariadení nie je zo zákona povinná. Rodičia detí navštevujúcich materské školy majú nasledovné možnosti v súvislosti s čerpaním ošetrovného:

 • nárok na čerpanie ošetrovného vznikne oprávnenej osobe, ktorej dieťa bude chodiť do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená,
 • nárok na čerpanie ošetrovného budú mať aj oprávnené osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu z dôvodu obavy z nakazenia koronavírusom.

Pri deťoch, ktoré nenavštevujú materskú školu a blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, sa podmienky poskytovania pandemického ošetrovného v súčasnosti nemenia. V praxi to znamená, že nárok na ošetrovné majú oprávnené osoby v prípade, keď sa rozhodnú, že dieťa alebo blízkeho príbuzného neumiestnia do príslušného zariadenia v dôsledku obáv z nákazy koronavírusom.

Pri zmene informácií a podmienok bude sociálna poisťovňa aj portál www.podnikam.sk informovať rodičov o aktuálne platných pravidlách.

Skrátený návod, ako požiadať o pandemické ošetrovné (OČR)

Pri nároku na čerpanie ošetrovného štát nekoná z vlastnej iniciatívy. V praxi to znamená, že ak poistencovi vznikne zo zákona nárok (právo) na čerpanie pandemického ošetrovného, je povinný sám prejaviť záujem o priznanie OČR v rámci nasledujúceho postupu.

 1. Žiadosť o ošetrovné. Poistenec je povinný vyplniť formulár s označením Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie), pričom tento formulár slúži na účely uplatnenia nároku iba raz počas celej krízovej situácie, alebo vyplní poistenec vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (v tomto prípade lekár potvrdzuje žiadosť pri ochorení dieťaťa).
 1. Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Ďalšou z podmienok, ktoré je potrebné splniť na úspešné uplatnenie nárok na výplatu pandemického ošetrovného, je povinnosť poistenca na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne staral o dieťa a/alebo inú zákonom ustanovenú osobu, vyplniť a odoslať Sociálnej poisťovni Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.
 1. Príslušné formuláre (Žiadosť o ošetrovné a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné) môže poistenec odoslať Sociálnej poisťovni nasledovnými spôsobmi:
 • prostredníctvom poštovej služby alebo vhodením do schránky na pobočky Sociálnej poisťovne. Originál Žiadosti potvrdenej lekárom musí byť vždy pripojený a doklady musia byť pri tomto postupe vlastnoručne podpísané poistencom bez ohľadu na to, či je nárok uplatňovaný prostredníctvom originálu Žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom alebo prostredníctvom Žiadosti o ošetrovné, pri ktorej ju nemusí potvrdzovať lekár. Kontakty na jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne nájdete TU,
 • elektronicky, zaslaním elektronického formulára. Na elektronickom formulári nemusí byť vlastnoručný podpis žiadateľa poistenca),
 • ak poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (Slovensko.sk), pre vyplnenie a odoslanie Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) môže kliknúť TU, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné môže kliknúť TU a vybrať si možnosť „Prihlásenie s eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne,
 • ak  poistenec nemá aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk ale má mobilný telefón, na ktorý mu môže byť zaslaná sms notifikácia, pre vyplnenie a odoslanie žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) môže kliknúť TU, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné môže kliknúť TU a vybrať si možnosť „Prihlásenie bez eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne.

Upozornenie:

Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa; SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska). Zároveň Sociálna poisťovňa upozorňuje žiadateľov o pandemické ošetrovné, aby príslušné formuláre (žiadosti) neposielali opakovane alebo viacerými spôsobmi. Je to najmä z dôvodu, že pracovníci Sociálnej poisťovne sú následne povinní spracovávať viacero rovnakých žiadostí, čo im spôsobuje vyššiu administratívnu a časovú náročnosť, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť ako predlžovanie samotného procesu spracovania a vyplácania dávok. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje žiadateľov, aby z rovnakého dôvodu nekontaktovali ich pracovníkov so žiadosťou o overenie si doručenia žiadosti. Sociálna poisťovňa žiadateľov informuje o doručení ich žiadosti.

Na záver ešte pripomenieme, že zamestnanci sú povinní informovať o ošetrovaní člena rodiny svojho zamestnávateľa spôsobom a v čase, ako to vyžaduje konkrétny zamestnávateľ v zmysle platných a účinných vnútropodnikových pravidiel. Tieto opatrenia nerobia pracovníci Sociálnej poisťovne na základe žiadosti o výplatu ošetrovného. Je to základná povinnosť každého zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi.

Na základe doručenej žiadosti na miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti poistencom. Samotné ošetrovné je následne vyplácané mesiac pozadu v lehotách určených konkrétnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

pandemické ošetrovnéPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X