Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je nadmerný odpočet DPH a kedy vzniká v roku 2023?

nadmerný odpočet
nadmerný odpočet Foto: Thinkstock
20. decembra 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Nadmerný odpočet DPH je častým problémom mnohých podnikateľov, nadmerný odpočet DPH, ako aj jeho vrátenie upravuje ustanovenie § 79 zákona o DPH. Dočítate sa aj o tom ako funguje nadmerný odpočet DPH a daňová kontrola. V súčasnosti v danej oblasti nie sú na rok 2023 plánované žiadne zmeny.

Čo znamená pojem „nadmerný odpočet“?

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

Príklad

Spoločnosť vystavila za zdaňovacie obdobie 2 faktúry v celkovej sume 5 000 €. DPH na výstupe bola vo výške 1 000 €. Počas zdaňovacieho obdobia nakúpila osobný automobil v sume 12 000 (z toho je 2 000 eur DPH). Výsledkom daňového priznania je nadmerný odpočet vo výške 1 000 eur (DPH na výstupe 1 000 – DPH na vstupe 2 000).

Aký je postup pri vrátení nadmerného odpočtu?

Prvotné pravidlo pre vrátenie nadmerného odpočtu upravuje ustanovenie § 79 ods. 1 zákona o DPH. Uvádza, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období.

Ak však platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

V prémiovej časti obsahu sa dozviete:

  • Vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania
  • Vrátenie nadmerného odpočtu v prípade daňovej kontroly
  • Vrátenie nadmerného odpočtu v prípade, ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly
  • Kedy môžete očakávať peniaze z nadmerného odpočtu?
  • Praktické príklady

Vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania

Špecifický postup pri vrátení nadmerného odpočtu upravuje ustanovenie § 79 ods. 2 zákona o DPH. Týka sa však len takého platiteľa dane:

a) ktorého zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,

b) ak bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a

c) platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov v súhrne viac ako 1 000 eur.

 Vrátenie nadmerného odpočtu v prípade daňovej kontroly

Postup pri vrátení nadmerného odpočtu v prípade daňovej kontroly, upravuje ustanovenie § 79 ods. 6 zákona o DPH. Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom.

Vrátenie nadmerného odpočtu v prípade, ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly

Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly do troch mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom tretieho mesiaca.

Zdá sa vám po prečítaní tohto článku, že „teórie“ bolo veľa? Nevadí, nezúfajte. Vrátenie nadmerného odpočtu v obvyklých i špecifických prípadoch vysvetlíme na nadväzujúcich príkladoch.

Kedy môžete očakávať peniaze z nadmerného odpočtu?

O nadmernom odpočte pojednáva a postup pri vracaní nadmerného odpočtu upravuje ustanovenie § 79 zákona o DPH. V ustanovení § 79 ods. 1 zákona o DPH sa uvádza, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období.

Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Pre vrátenie nadmerného odpočtu uplatneného v daňovom priznaní za II. štvrťrok 2023 je rozhodujúca skutočnosť, či v daňovom priznaní za nasledujúce zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2023 vykážete znova nadmerný odpočet alebo vykážete vlastnú daňovú povinnosť, ak áno, v akej výške. V prípade, že v daňovom priznaní za nasledujúce zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2023 vykážete nadmerný odpočet, suma nadmerného odpočtu za II. štvrťrok 2023 Vám bude vrátená do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2023.

Príklad

Za III. štvrťrok 2023 vykážete nadmerný odpočet v sume: 1 000 eur. Daňové priznanie za III. štvrťrok 2023 podáte dňa 10.10.2023. Nadmerný odpočet za II. štvrťrok 2023 v sume: 2 200 Vám bude vrátený do 09.11.2023.

V prípade, že v daňovom priznaní za nasledujúce zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2023 vykážete daňovú povinnosť v sume vyššej ako bol nadmerný odpočet za II. štvrťrok 2023, suma nadmerného odpočtu za II. štvrťrok 2023 sa započíta s touto daňovou povinnosťou. Nadmerný odpočet za II. štvrťrok 2023 Vám teda nebude vrátený, ale zníži daňovú povinnosť za III. štvrťrok 2023.

Príklad

Za III. štvrťrok 2023 vykážete daňovú povinnosť v sume: 5 000 eur. Daňové priznanie za III. štvrťrok 2023 podáte dňa 10.10.2023. Nadmerný odpočet za II. štvrťrok 2023 v sume: 2 200 eur sa započíta s daňovou povinnosťou za III. štvrťrok 2023 a nebude Vám vrátený. Znížená daňová povinnosť za III. štvrťrok 2023 bude vo výške 2 800 eur.

V prípade, že v daňovom priznaní za nasledujúce zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2023 vykážete daňovú povinnosť v sume nižšej ako bol nadmerný odpočet za II. štvrťrok 2023, neodpočítaná časť nadmerného odpočtu za II. štvrťrok 2023 Vám bude vrátená do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2023.

Príklad

Za III. štvrťrok 2023 vykážete daňovú povinnosť v sume: 1 000 eur. Daňové priznanie za III. štvrťrok 2023 podáte dňa 10.10.2023. Neodpočítaná časť nadmerného odpočtu z II. štvrťroka 2023 v sume: 1 200 eur Vám bude vrátená do 09.11.2023.

 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhownadmerný odpočetPrémiový obsahrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X