Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nezdaniteľné časti – nástroj na daňovú optimalizáciu. Ako si ho môžete uplatniť?

Woman hands with coins in glass jar, close up
Thinkstock.com
29. novembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len NČZD) sú jedným z nástrojov na daňovú optimalizáciu. Hneď vzápätí je potrebné poznamenať, že ide legálnu formu optimalizácie a každý daňovník, ktorý má nárok na uplatnenie NČZD, by túto možnosť mal samozrejme využiť.

Uplatnenie NČZD sa týka len fyzických osôb, takže spoločnosti pri výpočte daňových priznaní nebudú môcť uplatňovať tento nástroj. Avšak fyzické osoby – živnostníci si môžu základ dane týmto spôsobom znížiť.

 
Odporúčame ebook:

Ako funguje NČZD?

Na úvod ešte krátke vysvetlenie, ako NČZD vlastne funguje a akým spôsobom pomáha daňovníkom platiť nižšie dane. NČZD znamená, že daňovník má právo nezdaňovať príjem do určitej výšky.

Táto nezdaniteľná čiastka sa každým rokom mení a takisto závisí od konkrétneho druhu nezdaniteľnej časti. Svoj príjem daňovník zdaňuje až nad takto určenou hranicou, z čoho vyplýva, že zdaňuje nižší, ako je jeho celkový príjem a teda jeho výsledná daňová povinnosť je nižšia.

Možnosti uplatnenia NČZD sa v priebehu rokov legislatívne veľmi často menili. Aktuálne si môže daňovník uplatniť tieto 4 druhy nezdaniteľných položiek:

  1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
  2. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku,
  3. Dobrovoľne zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
  4. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalej len NČZDD) si môže uplatniť skoro akýkoľvek daňovník.

Výnimku tvoria len fyzické osoby, ktoré poberajú dôchodok, prípadne im bol dôchodok spätne priznaný k 1. januáru aktuálneho roka. Všetky ostatné osoby si môžu túto nezdaniteľnú čiastku uplatniť. Uvedené sa týka aj cudzincov, ktorí počas roka vykonávali prácu na Slovensku a vznikla im povinnosť podať daňové priznanie, prípadne za nich zamestnávateľ odvádzal preddavky zo závislej činnosti.

Ako spomínaný inštitút uplatniť, si ukážeme v časti pre členov klubu:

NČZDD sa dá uplatniť viacerými spôsobmi, a to jednorazovo prostredníctvom daňového priznania, prípadne prostredníctvom ročného zúčtovania, ktoré odovzdá za zamestnanca jeho zamestnávateľ.

TIP Podnikam.sk: NČZDD sa ako jediná nezdaniteľná čiastka dá uplatniť aj v priebehu roka. To znamená, že každý mesiac znižuje preddavky na daň, ktoré za zamestnanca musí zamestnávateľ zrážať. Mesačné uplatňovanie NČZDD sa vykonáva na základe podpísaného vyhlásenia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Takéto vyhlásenie vo väčšine prípadov podpisuje zamestnanec pred nástupom do zamestnania.

Dôležité je pripomenúť, že takéto vyhlásenie môže byť podpísané naraz len u jedného zamestnávateľa. Ak má niekto viac pracovných úväzkov, mal by si dať pozor, aby bola NČZDD uplatňovaná len u jedného zamestnávateľa.

NČZDD ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima. Ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, NČZDD ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Premenené na konkrétne čísla, NČZDD je v ročnej výške 3 803,33 EUR, pričom ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809,00 EUR, tak bude musieť NČZDD postupne s rastúcou výškou príjmu krátiť.

Všetky vyššie uvedené fakty platia aj pre fyzické osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2. Najčastejšie ide o príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, z čoho teda vyplýva, že aj živnostníci majú právo uplatniť NČZDD. Základ dane, ktorým je v tomto prípade rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami (prípadne paušálnymi výdavkami) sa dá znížiť ešte o ďalších maximálne 3 803,33 EUR.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Samozrejme správny je celý názov – nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku (NČZDM). Uplatniť si ju môžu ktorýkoľvek z manželov.

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima.

Aké podmienky musí manželka (manžel) spĺňať vám vysvetlíme v tejto časti:

Výška NČZDM je teda totožná s výškou NČZDD. Limit na uplatnenie je v tomto prípade základ dane daňovníka vo výške 35 022,31 EUR. Ak manželka (manžel) má vlastný príjem, výška NČZDM sa postupne kráti.

Aby to však v tomto prípade nebolo také jednoduché, manželka (manžel) musí spĺňať jednu z nasledovných podmienok a dokonca, ak ich spĺňa len určitú časť roka, NČZDM sa musí pomerne krátiť podľa počtu mesiacov, kedy bola aspoň jedna z nich splnená:

  • manželka (manžel) sa stará o vyživované maloleté dieťa,
  • manželka (manžel) poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
  • manželka (manžel) sa považuje za občana so zdravotným postihnutím,
  • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Komplikáciou je v mnohých prípadoch aj výpočet príjmu manželky (manžela). Zjednodušene platí, že hrubým príjmom sú všetky príjmy znížené o zaplatené poistné a príspevky. Niektoré druhy príjmov však do výpočtu nevstupujú. Kompletný zoznam je k dispozícii v metodickom pokyne finančnej správy.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú ďalšou možnosťou, ako si znížiť základ dane. Cieľom zavedenia tejto možnosti bola podpora dôchodkového sporenia na Slovensku.

O koľko si môže daňovník znížiť základ a ako sa uplatňuje nezdaniteľná časť vám objasníme tu:

Daňovník si môže základ dane znížiť o 2 % zo zaplatených príspevkov. Dôležité je, že príspevky boli preukázateľne zaplatené, nie je pri tom rozhodujúce, ku ktorému obdobiu sa viažu. Maximálny limit tejto nezdaniteľnej časti je 1 029,60 EUR ročne.

Nezdaniteľná časť sa uplatňuje až na konci zdaňovacie obdobia prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania. Ako doklad slúži napríklad výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý mu vystaví príslušná dôchodková správcovská spoločnosť.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Veľmi obdobný prípad, ako v odseku vyššie, akurát s tým rozdielom, že ide o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,  teda tretí pilier. Ak si daňovník platí takéto príspevky a sporí si na dôchodok prostredníctvom tretieho piliera, má nárok na zníženie základu dane. Táto nezdaniteľná čiastka je naozaj lej kozmetická.

Prečo, to vám vysvetlíme v časti pre členov klubu:

Pretože maximálnym limitom je suma 180 EUR za rok. Túto sumu si tak daňovník môže odpočítať zo základu dane. Aj v tomto prípade musí ísť o preukázateľne zaplatené príspevky, ktoré je možné preukázať prostredníctvom výpisu z osobného dôchodkového účtu.

TIP Podnikam.sk: Ani pri jednom druhu nezdaniteľnej časti nie je potrebné predkladať k daňovému priznaniu žiadne preukazujúce doklady. Správca dane si takéto doklady môže vyžiadať, ale daňovník nemá žiadnu povinnosť ich automaticky prikladať k daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťnezdaniteľné časti základu danePodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako umelecPodnikám ako zdravotne postihnutýPOPPrémiový obsahSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

06feb8:30Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Výroba

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X