Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nové legislatívne zmeny v zdaňovaní príjmov sa týkajú všetkých

Legislatívne zmeny v zdaňovaní príjmov
SXC.hu
14. decembra 2010 Tlačiť

Fyzické, právnické osoby, mladí, starší, dôchodcovia, podnikatelia, živnostníci, zamestnaní… Dane a odvody sa týkajú nás všetkých. Legislatívne zmeny, ktoré nás čakajú od januára budúceho roku, budú mať dopady na spracovanie každej výplaty zamestnanca. Dňa 1.12.2010 a 2.12.2010 boli v NR SR schválené návrhy noviel zákonov č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, č. 580/2004  Z.z. o zdravotnom poistení, č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. V článku rozoberieme zmeny, týkajúce sa zdaňovania príjmov ktoré právna úprava prináša. Do uverejnenia tohto článku zákony neboli podpísané ešte prezidentom republiky SR, ale je vysoký predpoklad, že budú v schválenom znení podpísané a následne zverejnené v Zbierke zákonov.

Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti

Hlavnou zmenou je úprava výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Je to tzv. nezdaniteľné minimum, suma, ktorá sa zamestnacovi pri spracovaní výplaty nezdaňuje. Z celoročného pohľadu to znamená, že daň z príjmu zo závislej činnosti zaplatíme zo svojho vyplateného a zúčtovaného ročného zdaniteľného príjmu, zníženého práve o ročné nezdaniteľné minimum. Pre rok 2010 je nezdaniteľné minimum vo výške 4025,70 € a pre rok 2011 bude vo výške 3559,30 €. Zamestnanec tak zaplatí zo svojej výplaty o 7,38 € viac.Výška ročného nezdaniteľného minima sa každoročne upravuje a závisí od sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Je to suma, ktorá zodpovedá 19,2 násobku platného životného minima. Ak zamestnanec za rok dosiahne základ dane vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima, zamestnancovi nárok na nezdaniteľné minimum kráti.Na základe protikrízového opatrenia, bol pre roky 2009 a 2010 upravený mechanizmus výpočtu nezdaniteľného minima. Nepočítal sa ako 19,2 násobok, ale ako 22,5 násobok platného životného minima. Zároveň sa na výpočet nezdaniteľného minima pre rok 2010 použilo životné minimum platné k 1. januáru 2009 v sume 178,92 € (ročné nezdaniteľné minimum 4 025,70 €), a nie životné minimum platné k 1.1.2010 vo výške 185,19 € (ročné nezdaniteľné minimum 4 166,78 €). Z uvedeného dôvodu  daňovník za rok 2010 zaplatil / zaplatí v rámci ročného zúčtovania dane na dani viac o 26,8 €.V roku 2011 sa pri výpočte a uplatňovaní nezdaniteľného minima „nabehne“ na systém, ktorý tu bol pred zavedením prechodných protikrízových opatrení, tzn., že výška nezdaniteľného minima sa vypočíta ako 19,2 násobok životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Takže pre rok 2011 bude ročné nezdaniteľné minimum vo výške 3 559,30 €.

V pripomienkovom konaní bol návrh zákona, ktorým sa navrhovalo protikrízové opatrenie ponechať ešte na roky 2011 a 2012. Nezdaniteľné minimum pre rok 2011 by sa tak vypočítalo z 22,5 násobku životného minima a bolo by vo výške 4 166,78 €. Daňovník by tak oproti predchádzajúcemu roku zaplatil na dani zo závislej činnosti približne o 26,8 € menej. Návrh zákona však v parlamente neprešiel ani prvým čítaním.

Výpočet daňovej povinnosti po úprave nezdaniteľného minima od 1.1.2011

Rok 2010 Rok 2011 Rozdiel
1 Hrubá mzda 1000 € 1000 €
2 Príjem, z ktorého sa doteraz platila len daň, po novom to bude aj poistné 50 € 50 €
3 Poistné zamestnanec 134 € (13,4% z 1) 140,70 €    + 6,7 €
4 Čiastkový základ dane 916 € (1+2-3) 909,30 € (1+2-3)
5 Nezdaniteľné minimum 335,47 € 296,61 €
6 Základ dane 580,53 € (4-5) 612,69 € (4-5)
7 Daň 110,30 € 116,41 € + 6,11 €
8 Čistý príjem 805,70 € 792,89 € – 12,81 €
9 Poistné zamestnávateľ 352 € 369,60 € + 17,60 €

Aktívne príjmy

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželského partnera sa bude môcť uplatniť len u tzv. aktívnych príjmoch, ktorými sú príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosť. Ak daňovník bude poberať aj iné, tzv. pasívne príjmy – príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) a ostatné príjmy (§ 8 ZDP), na tieto si nebude môcť daňovú úľavu v podobe nezdaniteľných častí uplatniť.

Aktívne príjmy Pasívne príjmy
– zo závislej činnosti – z prenájmu nehnuteľností
– zo samostatne zárobkovej činnosti – z kapitálového majetku
– z podnikania – z predaja hnuteľných vecí
– z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva – z príležitostných príjmov
– spoločníkov, komplementárov – z prevodu opcií a cenných papierov
– z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva – z prevodu účasti v s.r.o, komanditnej spoločnosti a družstva
– znalcov a tlmočníkov – zo zdedených práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, autorských práv
– z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou – výhier, cien, derivátových operácií, z dôchodkov a podobných opakujúcich sa pôžitkov

DDS, Životné poistenie, Účelové sporenie

Pri predčasnom výbere vznikne po novom zamestnancovi povinnosť si sumu, ktorú si doteraz uplatnil na zníženie základu dane, dodaniť!!!

Od 1.1.2010 (tzn. prvýkrát pri spracovaní ročného zúčtovania dane, resp. pri podaní daňového priznania za rok 2011) sa ruší daňová úľava v podobe uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie. V prechodných ustanoveniach sa ďalej uvádza, že nezdaniteľné časti základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2010 a predchádzajúce roky sa uplatnia v súlade s ustanoveniami zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010. Ak by sa teda  zamestnanec rozhodol financie nasporené v životnom alebo účelovom sporení predčasne vybrať, vznikne mu povinnosť si sumu, ktorú si doteraz uplatnil na zníženie základu dane, dodaniť!!!

Zrušenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej sumy maximálne do výšky 398,33 €, bude znamenať, že zamestnanec zaplatí daň z príjmu vyššiu cca. o 75 eur.

Vreckové poskytované pri zahraničnej služobnej ceste bude dobrovoľné a zdaňované

Od januára 2011 sa vreckové  bude považovať za zdaniteľný príjem zamestnanca bez ohľadu na výšku, v akej bolo zamestnancovi poskytnuté. Zároveň sa navrhovanou úpravou ruší dolná hranica (5%) na poskytnutie vreckového a povinnosť zamestnávateľa na poskytnutie vreckového sa upravuje na jeho možnosť, tzn., že zamestnávateľ už  nebude mať povinnosť vreckové zamestnancovi poskytnúť. Z vyplatenej sumy vreckového sa po novom budú platiť aj preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie.

Oslobodenie do výšky 5-násobku životného minima

Príjmy, dosiahnuté z prenájmu, z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, budú od zdaňovania oslobodené, len ak nepresiahnu pevne stanovenú sumu 500 eur (do 31.12.2010 bola hranica príjmu stanovená vo výške 5-násobku životného minima, t.j. 925,95 €).

Rôzne – Príjmy zo závislej činnosti

Príjmy, ktoré boli vyplatené po smrti zamestnanca, sa už nebudú môcť zdaňovať pri výplate, ale sa zahrnú do základu dane podaním daňového priznania za zomretého daňovníka.Iveta Matlovičová, metodik pre mzdy a personalistiku, Asseco Solutions, a.s.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X