Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Odvody starobného dôchodcu (SZČO) v roku 2018

Odvody starobného dôchodcu
odvody starobného dôchodcu
22. júna 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Poberateľ starobného dôchodku môže na rozdiel od predčasného penzistu podnikať bez obmedzenia. Kým osoba, ktorá dostáva predčasný dôchodok, nesmie byť povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, inak stratí nárok na predčasnú penziu, pre starobného dôchodcu takýto zákaz neplatí. V článku sa pozrieme na odvody starobného dôchodcu, keď podniká ako SZČO.

Starobný dôchodca tak môže mať ako samostatne zárobkovo činná osoba príjem v akejkoľvek výške a o starobný dôchodok nepríde. Pri starobnej penzii totiž na rozdiel od predčasného dôchodku neplatí zákaz súbežného poberania dôchodku a dosahovania príjmu, z ktorého je osoba dôchodkovo poistená.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Starobný penzista v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby je rovnako ako ostatní podnikatelia povinný platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak jeho ročný hrubý príjem (tržby) presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Táto hranica sa každoročne mení podľa toho, ako sa zvyšuje minimálny základ na platenie odvodov.

Za rok 2017 platí hranica hrubého príjmu 5 472 eur, po prekročení ktorej vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2018 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Ak si SZČO predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 (podala daňové priznanie po 31. marci toho roka), povinnosť platiť sociálne odvody sa jej podľa vlaňajších príjmov prehodnotí až od 1. októbra 2018.

Ak mal starobný penzista hrubý príjem za rok 2017 pod hranicou 5 472 eur, tak povinné odvody na sociálne poistenie od 1. júla 2018, resp. od 1. októbra 2018 neplatí.

Ak bol od 1. júla 2017 (resp. od 1. októbra 2017) starobný dôchodca povinným platiteľom odvodov do Sociálnej poisťovne  (za rok 2016 mal hrubý príjem vyšší ako 5 298 eur) a jeho hrubý príjem za rok 2017 bol pod sumou 5 472 eur, tak od 1. júla 2018 (resp. od 1. októbra 2018) mu zaniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody, vymeriavací základ, výšku poistného, ako aj dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného živnostníkom oznamuje Sociálna poisťovňa, a to do 20 dní od vzniku, resp. zániku povinnosti platiť odvody.

Ak penzista podal daňové priznanie za rok 2017 do konca marca tohto roka, informačný list ku vzniku, resp. zániku platiť odvody dostane zo Sociálnej poisťovne do 23. júla tohto roka. Penzista s odloženým daňovým priznaním dostane z poisťovne list s týmito informáciami do 21. októbra tohto roka (keďže vznik a zánik povinnosti platiť odvody sa mu posúdi až k 1. októbru tohto roka).

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Starobný penzista ako povinne poistená SZČO platí do Sociálnej poisťovne v roku 2018 tieto odvody
  • Odvody do zdravotnej poisťovne, ak je SZČO starobný dôchodca
  • Príklady

Starobný penzista ako povinne poistená SZČO platí do Sociálnej poisťovne v roku 2018 tieto odvody:

  • poistné na nemocenské poistenie najmenej vo výške 20,06 eura (sadzba 4,4 % z minimálneho vymeriavacieho základu 456 eur),
  • poistné na starobné poistenie najmenej vo výške 82,08 eura (sadzba 18 % z minimálneho vymeriavacieho základu 456 eur),
  • poistné do rezervného fondu solidarity najmenej vo výške 21,66 eura (sadzba 4,75 % z minimálneho vymeriavacieho základu 456 eur).

Spolu teda ide o sumu najmenej 123,80 eura.

POZOR!

Starobný dôchodca na rozdiel od SZČO, ktoré nedostávajú starobnú penziu, nemusí platiť poistné na invalidné poistenie. Je tomu tak preto, že starobný dôchodca už nemôže mať priznaný invalidný dôchodok (keďže dostáva starobný dôchodok) a preto nie je dôvod, aby bol invalidne poistený.

Ak starobný dôchodca platí minimálne sociálne odvody, tak sú tieto odvody v porovnaní s ostatnými SZČO nižšie o 27,36 eura (minimálne invalidné poistné pri 6-percentnej sadzbe a minimálnom základe 456 eur).

Minimálne sociálne odvody povinne dôchodkovo a nemocensky poistenej SZČO, ktorá nie je starobným dôchodcom, totiž aktuálne dosahujú 151,16 eura.

Odvody do zdravotnej poisťovne, ak je SZČO starobný dôchodca

Starobný dôchodca je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva starobný dôchodok a popri tom podniká, tak sa na neho v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO.

V čase poberania starobnej penzie preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 63,84 eura. Ak by osoba začala podnikať ako starobný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

V prípade, že osoba podnikala ešte pred nástupom na riadny starobný dôchodok a ako SZČO platila minimálny preddavok 63,84 eura, tak od začiatku poberania starobného dôchodku už platiť minimálne preddavky nemusí.

Preddavky totiž platí v takej výške, v akej jej ich zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak tejto osobe v ročnom zúčtovaní poistného vyšiel preddavok napríklad 20 eur mesačne, tak počas starobnej penzie platí preddavok v takejto sume.

Príklady

Príklad č. 1:

Muž začal ako poberateľ starobného dôchodku podnikať od 1. februára  2017. Za rok 2017  vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem (tržby) 5 276 eur a základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 1 820  eur. 

Keďže bol jeho hrubý príjem za rok 2017 nižší ako 5 472 eur, od 1. júla 2018 mu nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody, a preto odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie naďalej nemusí platiť. 

 Za február až december 2017 ako poistenec štátu poistné na zdravotné poistenie neplatil. Odvody na zdravotné poistenie tak doplatí až v rámci ročného zúčtovania za minulý rok, ktoré za neho v tomto roku vykoná zdravotná poisťovňa.

Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2017 mu zdravotná poisťovňa vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

1 820/1,486×0,14 = 171,47 eura

Súčasne mu zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vypočíta a oznámi výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok  2019. Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2017 (11) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

1 820/1,486/11×0,14 = 15,59 eura

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 tak bude penzista ako SZČO platiť preddavky na zdravotné poistenie vo výške 15,59 eura mesačne.

Príklad č. 2:

Žena bola do 28. februára 2017 zamestnaná. Od 1. marca 2017 ukončila pracovný pomer a k tomuto dátumu jej Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok.

 Od 1. mája 2017 začala podnikať. Za rok 2017 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem 6 418 eur a základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 2 175 eur. Sociálne a zdravotné odvody v roku 2017 neplatila. 

Jej hrubý príjem za rok 2017 bol tak vyšší ako 5 472 eur, a preto jej od 1. júla 2018 vznikne povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. Najneskôr 23. júla tohto roka dostane zo Sociálnej poisťovne list s oznámením o vzniku povinnosti platiť sociálne odvody, s vymeriavacím základom, výškou mesačného poistného a údajmi potrebnými na platenie poistného.

Vymeriavací základ na platenie odvodov na sociálne poistenie Sociálna poisťovňa  žene určí tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov v roku (12). 

Ide o tento výpočet: 2 175/1,486/12 =121,97 eura

Jej vymeriavací základ  sume 121,97 eura je tak nižší ako aktuálny minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 456 eur. Podnikateľka preto musí začať za obdobie od 1. júla 2018 platiť poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 456 eur.

Keďže je poberateľkou starobného dôchodku, poistné na invalidné poistenie platiť nemusí.

Jej mesačné odvody na sociálne poistenie za júl 2018 až december 2018 tak dosiahnu 123,80 eura.  Prvýkrát ich musí podnikateľka zaplatiť do 8. augusta 2018.  Za obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 bude penzistka ako podnikateľka platiť sociálne odvody v sume 129,49 eura (minimálny vymeriavací základ totiž stúpne na 477 eur).

Za máj až december 2017 ako poistenkyňa štátu poistné na zdravotné poistenie neplatila. Odvody na zdravotné poistenie tak doplatí až v rámci ročného zúčtovania za minulý rok, ktoré za ňu vykoná zdravotná poisťovňa. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok  2017 jej zdravotná poisťovňa vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 175/1,486×0,14 =204,91 eura

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vypočíta a oznámi výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2019.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a  počtom mesiacov podnikania v roku 2017 (8) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

2 175/1,486/8×0,14 = 25,61 eura

Podnikateľka tak ako penzistka bude za rok 2019 platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na zdravotné poistenie v sume 25,61 eura mesačne. Keďže je poberateľkou dôchodku, nevzťahuje sa na ňu ustanovenie o minimálnom vymeriavacom základe pre SZČO. 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

odvody dôchodcuPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X