Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Opatrenia súvisiace s koronavírusom v oblasti účtovníctva

účtovná závierka
účtovná závierka Foto: Getty Images
23. apríla 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
V súvislosti s koronavírusom vláda schválila už viacero opatrení, ktoré majú zmierniť dopad pandémie na podnikateľov. V článku sme sa zamerali na opatrenia, ktoré boli schválené v oblasti účtovníctva. Účtovné jednotky povinné viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom. Následne povinné príslušné účtovné dokumenty uložiť do registra účtovných závierok. Z dôvodu personálnych a technických obmedzení po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu koronavírusu, nie je možné, aby účtovné jednotky v období pandémie, splnili všetky povinnosti a lehoty, ktoré pre ne vyplývajú v oblasti účtovníctva.
Predlžujú sa lehoty, ktoré účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.
Tým, že účtovnej jednotke vyplývajú povinnosti viesť účtovníctvo, vykonávať inventarizáciu, plniť oznamovacie a iné povinnosti podľa zákona o účtovníctve, ale účtovná jednotka nie je z objektívnych dôvodov (personálnych a technických) tieto povinnosti schopná splniť, dáva sa jej možnosť tieto povinnosti splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak účtovná jednotka splní povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve do týchto termínov, nebude sankcionovaná za správne delikty .

Lehota na zostavenie a uloženie riadnej účtovnej závierky do registra účtovných závierok za kalendárny rok 2019

Za účtovné obdobie roku 2019 je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31.12.2019 do registra účtovných závierok do 31.3.2020. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa lehota na uloženie
účtovnej závierky považuje za dodržanú, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania a to podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Ak obdobie pandémie skončí v júli 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 31.8.2020.
Ak má účtovná jednotka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6.2020, potom v prípade, že pandémia bude odvolaná napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 31.7. 2020.

Lehota na zostavenie a uloženie riadnej účtovnej závierky do registra účtovných závierok za hospodársky rok končiaci 31.10.2019

Za účtovné obdobie hospodárskeho roka je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31.10.2019 do registra účtovných závierok v lehote do 31.1.2020. Nakoľko posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynul ešte pre období vyhlásenia pandémie (12. 3. 2020) na lehotu sa nevzťahuje možnosť podania až po skončení pandémie. Ak účtovná jednotka lehotu 31.1.2020 nedodrží, táto sa považuje za zmeškanú. Ak má účtovná jednotka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4.2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 31.7.2020.

Lehota na zostavenie a uloženie riadnej účtovnej závierky do registra účtovných závierok za hospodársky rok končiaci 30.4.2020

Za predpokladu, že bude obdobie pandémie skončené v mesiaci júl 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku k 30.4.2020 do registra účtovných závierok do 31.8.2020. Ak má účtovná jednotka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 31.10.2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná účtovnú závierku k 30.4.2020 zostaviť a uložiť do registra účtovných závierok do 31.10.2020.

Lehota na zostavenie a uloženie účtovnej závierky k 31.12.2019 občianskym združením

Ak účtovná jednotka – občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov, potom je povinná zostaviť účtovnú závierku v lehote do troch mesiacov po skončení pandémie. Napr. ak pandémia skončí
v júli 2020, potom účtovná jednotka – občianske združenie je povinná zostaviť účtovnú závierku do 30.10.2020, pričom túto účtovnú závierku neukladá do registra účtovných závierok z dôvodu, že nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019.  Ak účtovná jednotka – občianske združenie má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.4.2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná účtovnú závierku k 31.12.2019 zostaviť a uložiť do registra účtovných závierok do 31.7.2020.

Lehoty súvisiace s overením účtovnej závierky audítorom a s výročnou správou

Lehota na overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2019 audítorom, na uloženie správy audítora do registra účtovných závierok, na vyhotovenie výročnej správy k tejto účtovnej závierke a jej uloženie do registra účtovných závierok je do 31.12.2020 a preto za predpokladu, že obdobie pandémie skončí v júli 2020, lehota 31.12.2020 sa nepredlžuje.

Predĺženie plnenia povinností v oblasti účtovníctva

Ak účtovná jednotka počas pandémie nemohla splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa zákona o účtovníctve, napr. priebežné vedenie účtovníctva, nepovažuje sa to za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ak účtovnej jednotke vznikla povinnosť zaslať oznámenie o schválení účtovnej závierky v čase pandémie, napr. z dôvodu, že Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku 10.3.2020, lehota sa predlžuje do 3 kalendárnych mesiacov po skončení pandémie, napr. ak pandémia skončí v júni 2020, potom sa táto lehota predlžuje do 30.9.2020. Ak účtovnej jednotke vznikla v čase pandémie povinnosť inventarizovať majetok a záväzky, napr. z dôvodu, že má účtovné obdobie hospodárskeho roka, posúva sa lehota na vykonanie inventúry a účtovná jednotka ju nemusí vykonať v súlade s § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve do 30.4.2020. Pri plnení tejto povinnosti, ktorá priamo súvisí so zostavením riadnej účtovnej závierky k 31.3.2020 musí účtovná jednotka prihliadať aj na lehotu podania účtovnej závierky do 30.6.2020, ktorá sa z dôvodu ukončenia pandémie v júli 2020 predlžuje do 31.8.2020 a preto je účtovná jednotka povinná vykonať inventúru a samotnú inventarizáciu tak, aby táto lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok bola splnená.

Predlženie lehoty na uloženie pokuty za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve

Jednoročná lehota na uloženie pokuty za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve, ak táto lehota uplynie v čase pandémie sa predlžuje z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie o obdobie pandémie. Ak by teda napríklad táto lehota uplynula 31.5.2020 a pandémia by trvala 122 dní, t.j. od 12.3.2020 do 12.7.2020, potom nová lehota na uloženie pokuty daňovým úradom uplynie 30.9.2020 a to z dôvodu, že celé obdobie pandémie sa priráta k poslednému dňu lehoty, ktorá by uplynula v období pandémie.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Covid-19covid19koronavírusmimoriadna situáciamimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznisúčtovná závierkaúčtovníctvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako účtovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X