Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Platenie odvodov pri súbehu príjmov

Platenie odvodov pri súbehu príjmov
Fotobanka Pixmac
8. februára 2013 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Pri platení odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri súbehu príjmov platia osobitné pravidlá, ktoré platia, ak živnostník a zamestnanec odvody platí pri súbehu príjmov. Pozor aj na pravidlá, ak ide o SHR odvody.

Tie sa týkajú úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Ako platí odvody zamestnanec/živnostník/autor

Minimálny vymeriavací základ

Pri zdravotnom poistení sa na samostatne zárobkovo činnú osobu (napr. živnostníka, či autora), ktorá je súčasne zamestnancom, nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Znamená to, že ak je osoba zamestnancom a súčasne podniká, nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO ešte navyše v tomto roku platiť minimálne 55,02 eur mesačne. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume sa totiž týka len tých SZČO, ktoré nie sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu, teda tzv. „čistých“ SZČO.Ak sa zamestnanec stane v tomto roku živnostníkom, nemusí mesačné preddavky na zdravotné poistenie vôbec platiť. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si takáto osoba vysporiada až v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013. Nemá pritom stanovenú minimálnu sumu mesačného poistného, čo znamená, že poistné na zdravotné poistenie zaplatí v roku 2014 spätne za rok 2013 podľa toho, aký základ dane vykáže v daňovom priznaní. Ak živnostník vykáže v daňovom priznaní stratu, zdravotné odvody ako SZČO neplatí vôbec.Toto pravidlo sa však neuplatňuje pri platení poistného na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vo výške 393 eur (50 % z priemernej mzdy 786 eur) sa vzťahuje na všetky SZČO, teda aj na tie, ktoré sú súčasne zamestnancami. Aj tá povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, preto musí platiť v roku 2013 odvody na sociálne poistenie najmenej v sume 130,27 eura mesačne. Výnimkou sú len prípady, kedy osoba so súbehom príjmov prekročí maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ

Najvyšší možný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je v súčasnosti 3 930 eur, čo je 5-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2011. Ak ho osoba so súbehom príjmu presiahne, tak sa uplatňujú tieto pravidlá:

  • ak je osoba zamestnancom  a súčasne SZČO, poistné na sociálne poistenie sa platí prednostne z príjmu zamestnanca,
  • ak má osoba viacero príjmov ako zamestnanec, poistné sa odvádza najprv z príjmu, ktorý je vyšší,
  • v prípade, že je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostne sa odvody na sociálne poistenie platia z toho príjmu, z ktorého poistenie vzniklo skôr.

Ak má zamestnanec hrubú mzdu napríklad 4 000 eur, tak tým presiahol maximálny vymeriavací základ a ako SZČO už poistné na starobné, invalidné a nemocenské poistenie neplatí. Pozor! Platí však poistné do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu SZČO. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.V prípade, že osoba ako zamestnanec nepresiahla svojou hrubou mzdou maximálny vymeriavací základ, tak ako SZČO zaplatí odvody na sociálne poistenie najviac zo sumy, ktorá mu ako zamestnancovi chýbala do dosiahnutia maximálneho možného základu. Ak by bola hrubá mzda zamestnanca napríklad 3 500 eur, tak ako SZČO platí odvody na sociálne poistenie maximálne zo základu 430 eur (3930 eur miaximálny vymeriavací základ – 3500 hrubá mzda zamestnanca = 430 eur).Maximálny mesačný vymeriavací základ  na platenie poistného na zdravotné poistenie je v súčasnosti rovnako ako pri sociálnom poistení 3 930 eur. Ak má osoba súbeh príjmov zo zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti a presiahne v súčte oboch príjmov maximálny vymeriavací základ, tak sa jej vymeriavacie základy zo zamestnania a podnikania v rámci ročného zúčtovania úmerne krátia. Znamená to, že prípadný preplatok na poistnom zdravotná poisťovňa priamo úmerne prerozdelí medzi zamestnávateľa a zamestnanca na jednej strane a samostatne zárobkovo činnú osobu na strane druhej.

Príklad:

Osoba mala ako zamestnanec hrubú mzdu 3 000 eur a ako SZČO jej vymeriavací základ vyšiel  1 000 eur mesačne. Keďže jej vymeriavací základ je v úhrne 4 000 eur,  čo je nad maximálnym vymeriavacím základom 3 930 eur, jednotlivé vymeriavacie základy na platenie zdravotných odvodov sa budú priamo úmerne krátiť. Pôjde o nasledovný prepočet:
Vymeriavací základ zo zamestnania:
3 000×3 930/4 000 = 2 947,5 eura
Vymeriavací základ z podnikania
1 000×3 930/4 000 = 982,5 eura
V súčte tak vymeriavací základ po tomto prepočte dosiahne maximálnych 3 930 eur. Výsledkom bude, že zamestnanec spolu so zamestnávateľom bude mať preplatok vypočítaný zo sumy 52,5 eura ( 3 000 – 2 947,5), z čoho 14 % tvorí 7,35 eura. Zamestnávateľ z toho dostane späť v rámci ročného zúčtovania 5,25 eura (10-percentná sadzba) a zamestnanec 2,1 eura (4-percentná sadzba). Osoba ako SZČO zaplatí mesačné poistné na zdravotné poistenie zo základu 982,5 eura, čo predstavuje 137,55 eura (14 % z 982,5 eura).

Zamestnanec a súčasne živnostník

Ak je osoba zamestnancom a súčasne živnostníkom, tak ako živnostník preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť teda aj menej ako 55,02 eura.
Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2012 ide o sumu 4 716 eur. Ak by táto osoba mala ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 3 930 eur, tak ako živnostník bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu živnostníka.

Príklad

Zamestnanec má v roku 2013 hrubý príjem 1 500 eur mesačne. V marci 2013 začne popri tom podnikať ako živnostník. Preddavky na zdravotné poistenie ako živnostník v rokoch 2013 a 2014 platiť nemusí. Za rok 2013 ako živnostník zarobí v hrubom 15 000 eur, jeho základ dane bez odpočítania zdravotných a sociálnych odvodov dosiahne napríklad 4 750 eur.

Zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní za rok 2013 vypočíta ročný vymeriavací základ na úrovni 2 500 eur (4750/1,9). Zdravotnej poisťovni tak v roku 2014 v rámci ročného zúčtovania za rok 2013 doplatí 350 eur (14 % z ročného základu 2 500 eur). Súčasne zdravotná poisťovňa živnostníkovi určí preddavok na zdravotné poistenie vo výške 35 eur (350/10 mesiacov podnikania v roku 2013), ktorý bude živnostník platiť od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Mesačný vymeriavací základ živnostníka bude 250 eur.Odvody na sociálne poistenie živnostník v roku 2013 neplatí. Keďže za rok 2013 prekročil hranicu 4 716 eur pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, tak od 1. júla 2014 bude povinný platiť dôchodkové a nemocenské odvody. Jeho vypočítaným vymeriavacím základom je rovnako ako pri zdravotnom poistení suma 250 eur, čo je menej ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO.Živnostník totiž na rozdiel od zdravotného poistenia musí platiť sociálne odvody najmenej zo sumy, ktorá tvorí polovicu priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Presná suma minimálnych odvodov živnostníka na dôchodkové a nemocenské poistenie na rok 2014 ešte nie je známa. Závisí totiž od toho, aká bude priemerná mzda na Slovensku za rok 2012.Isté je však to, že minimálne odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne budú v budúcom roku vyššie, ako sú tohtoročné minimálne odvody v sume 130,27 eura.

Zamestnanec a súčasne konateľ

Konatelia, či iní štatutári v obchodnej spoločnosti sa od 1. januára 2011 považujú za zamestnancov. Príjem za ich prácu je totiž príjmom zo závislej činnosti. Pri posudzovaní prednosti platenia poistného na sociálne poistenie musíme vziať do úvahy v prvom rade výšku príjmov z jednotlivých činnosti (zamestnanca a konateľa) a ak je výška týchto príjmov rovnaká, tak odvody na sociálne poistenie sa platia prednostne z toho príjmu, ktorý osoba začala dostávať skôr.

Príklad

Osoba je zamestnancom s mesačným príjmom 2 500 eur a ako konateľ má mesačný príjem 1 500 eur. Odvody na sociálne poistenie bude platiť zo sumy 2 500 eur a ako konateľ zaplatí sociálne odvody zo sumy, ktorá chýba do maximálneho mesačného vymeriavacieho základu 3 930 eur. Pôjde teda o sumu 1 430 eur.

Živnostník a súčasne autor

Autorská činnosť sa považuje za samostatne zárobkovú činnosť a preto živnostník a súčasne autor je z hľadiska platenia odvodov dvojnásobnou samostatne zárobkovo činnou osobou. Hoci má teda súbeh príjmov, je fakticky „čistou“ samostatne zárobkovo činnou osobou.
Takáto osoba tak musí platiť do zdravotnej poisťovne preddavok v minimálnej mesačnej výške 55,02 eura a ak jej ročný príjem prekročí v roku 2013 sumu 4 716 eur, tak od 1. júla 2014 bude platiť aj poistné na sociálne poistenie.

Príklad:

Osoba je od 1. januára 2013 živnostníkom a súčasne má príjmy aj ako autor. Od 1. januára 2013 musí platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na poistné v sume 55,02 eura. V roku 2013 poistné na sociálne poistenie neplatí. Jej hrubý príjem z oboch činností za rok 2013 dosiahne 8 000 eur a jej základ dane pred odpočítaním zaplatených odvodov na zdravotné poistenie dosiahne napríklad  4 200 eur. Keďže táto osoba presiahla hranicu pre vznik platenia povinných odvodov do Sociálnej poisťovne (4 716 eur), od 1. júla 2014 začne platiť poistné na sociálne poistenie.Zo základu dane v sume 4 200 eur si v roku 2014 vypočíta svoj vymeriavací základ tak, že ho vydelí koeficientom 1,6 platným pre rok 2014 a 12 mesiacmi podnikania v roku 2013. Výsledkom je vymeriavací základ 218,75 eura, čo bude menej ako minimálny vymeriavací základ na rok 2014. Na rok 2013 je minimálnym vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie 393 eur, čomu prislúchajú sociálne odvody v sume 130,27 eura. Na rok 2014 však táto suma vzrastie, keďže minimálny vymeriavací základ je naviazaný na vývoj priemernej mzdy na Slovensku a priemerná mzda sa každoročne zvyšuje.Rovnaký základ, teda 218,75 eura bude mať takáto SZČO aj v zdravotnom poistení pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2013. Keďže je rovnako ako pri sociálnom poistení nižší ako minimálny vymeriavací základ 393 eur,  poistné na zdravotné poistenie musí SZČO platiť najmenej vo výške 55,02 eura mesačne. Keďže SZČO preddavky v takejto výške v roku 2013 platila, za rok 2013 nebude musieť doplácať poistné na zdravotné poistenie.

Zamestnanec a súčasne autor

Autor je samostatne zárobkovo činnou osobou a preto pre neho platia rovnaké pravidlá ako pre živnostníka. Ak je osoba zamestnancom a súčasne autorom, tak ako autor preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť teda aj menej ako 55,02 eura.
Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla ako autor hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2012 ide o sumu 4 716 eur. Ak by táto osoba mala ako zamestnanec hrubý mesačný príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 3 930 eur, tak ako autor bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu živnostníka.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X