Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Poskytnutie auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely v roku 2017

Man giving keys to another man
Thinkstock
11. júla 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom poskytovať rôzne zamestnanecké benefity, ktoré môžu byť v peňažnej, ale aj nepeňažnej forme. Poskytnutie služobného auta zamestnancovi nielen na služobné, ale aj súkromné účely je nepeňažný benefit, ktorý je však pre zamestnanca jeho zdaniteľným príjmom. V článku sa zameriame na spôsob jeho výpočtu. 

V prémiovej časti nájdete tieto témy:

 • služobný automobil na služobné aj súkromné účely – nepeňažný príjem zamestnanca,
 • vozidlo zamestnávateľa, ktoré je obstarané formou finančného prenájmu,
 • technické zhodnotenie auta a výpočet výšky nepeňažného príjmu,
 • postup pri poskytnutí automobilu zamestnancovi, ak od jeho zaradenia do užívania uplynulo viac ako 8 rokov.

Poskytnutie automobilu zamestnancovi na služobné a súkromné použitie ako nepeňažný príjem

 • motorové vozidlo poskytnuté zamestnancovi na služobné účely, ale aj na súkromné účely je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov,
 • tento nepeňažný príjem sa zdaňuje zamestnancovi počas 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania nasledovne: 
  • v prvom kalendárnom roku (t. j.  v kalendárnom roku, kedy bolo motorové vozidlo zaradené do užívania) je suma nepeňažného príjmu zamestnanca vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla,
  • v ďalších siedmich rokoch vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla každoročne zníženej o 12,5 % (počíta sa zo zníženej vstupnej ceny).

Zamestnancovi vzniká nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov len v prípade, ak používa motorové vozidlo aj na súkromné účely počas prvých ôsmich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane kalendárneho roka, v ktorom bolo motorové vozidlo do užívania zaradené.

Poznámka Podnikam.sk:

Ak mal zamestnanec poskytnuté motorové vozidlo aj na súkromné účely, vzniká mu zdaniteľný nepeňažný príjem za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak by zamestnanec v príslušnom kalendárnom mesiaci toto motorové vozidlo nepoužil  ani raz na súkromné účely, aj tak mu vzniká nepeňažný príjem, ktorý musí zdaniť.

Príklad:

Zamestnávateľ, platiteľ DPH, kúpil v októbri 2016 motorové vozidlo.  Cena vozidla bola s DPH vo výške 24 000 € (daňový základ 20 000 + DPH 4 000). V októbri 2016 zaradil zamestnávateľ motorové vozidlo do užívania. Od decembra 2016 zamestnávateľ poskytol svojmu zamestnancovi uvedené vozidlo nielen na služobné účely, ale aj na súkromné používanie. Ako má postupovať zamestnávateľ pri výpočte výšky nepeňažného príjmu zamestnanca a z akej vstupnej ceny sa počíta výška nepeňažného príjmu zamestnanca?

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ poskytol motorové vozidlo svojmu zamestnancovi aj na súkromné používanie, vzniká zamestnancovi nepeňažný príjem. Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi zvýšiť jeho základ dane zo závislej činnosti o tento nepeňažný príjem za každý aj začatý mesiac, počas ktorého má zamestnanec na základe dohody uzatvorenej so zamestnávateľom automobil v používaní.

Pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnávateľ vychádza z obstarávacej ceny motorového vozidla vrátane DPH, t. j. z ceny 24 000 eur. 

Rok

Vstupná cena, z ktorej sa počíta výška nepeňažného príjmu

Výška nepeňažného príjmu zamestnanca (1 % zo vstupnej ceny)

2016 24 000 240
2017

21 000

(24 000 – 3 000, t. j. 12,5 % z 24 000)

210
2018

18 000

(21 000 – 3000, t. j. 12,5 % z 24 000)

180
2019

15 000

(18 000 – 3000, t. j. 12,5 % z 24 000)

150
2020

12 000

(15 000 – 3000, t. j. 12,5 % z 24 000)

120
2021

   9 000

(12 000 – 3000, t. j. 12,5 % z 24 000)

90
2022

   6 000

(9 000 – 3000, t. j. 12,5 % z 24 000)

60
2023

   3 000

(6 000 – 3000, t. j. 12,5 % z 24 000)

30

Vozidlo zamestnávateľa, ktoré je obstarané formou finančného prenájmu

 • Ak zamestnávateľ obstará automobil formou finančného prenájmu, pri jeho poskytnutí zamestnancovi aj na súkromné použitie sa  pri výpočte nepeňažného príjmu vychádza zo vstupnej ceny motorového vozidla uvedenej v lízingovej zmluve.

Príklad:

Zamestnávateľ uzavrel so svojím zamestnancom dohodu o poskytnutí motorového vozidla na služobné a súkromné použitie od septembra 2016 do mája 2017.  Osobný automobil obstaral zamestnávateľ formou lízingu od júna 2016. Na základe lízingovej zmluvy je vstupná cena automobilu s DPH 28 000 eur. Ako má zamestnávateľ postupovať pri zdaňovaní nepeňažného príjmu zamestnanca, ktorý mu vzniká z dôvodu poskytnutia automobilu aj na súkromné použitie?

Od septembra 2016 až do mája 2017 vznikla zamestnávateľovi povinnosť zahŕňať do mesačnej mzdy zamestnanca sumu vo výške 1 % z obstarávacej ceny osobného automobilu.  Na základe lízingovej zmluvy je obstarávacia cena automobilu 28 000 eur. V prvom roku od zaradenia automobilu do užívania, t. j. v roku 2016, zamestnávateľ pripočíta k sume mzdy zamestnanca aj  nepeňažný príjem vo výške 1 % z 28 000, t. j. sumu 280 eur.  Uvedené platí na mesiace september až december 2016.

Od januára 2017 až do mája 2017 sa suma nepeňažného príjmu počíta ako 1 % z pôvodnej obstarávacej ceny zníženej o 12,5 %.  Ide teda o nepeňažný príjem vo výške 245 eur.

Výpočet 1 % z 24 500:  (28 000 – 3 500, t. j. 12,5 % z 28 000).

Poznámka Podnikam.sk:

Ak v obstarávacej cene motorového vozidla nie je zahrnutá DPH, na účely ustanovenia § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa o túto daň obstarávacia cena zvýši. 

Technické zhodnotenie vozidla a výpočet výšky nepeňažného príjmu

 • Ak zamestnávateľ vykoná na motorovom vozidle počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch od zaradenia vozidla do užívania technické zhodnotenie a toto vozidlo prenajíma svojmu zamestnancovi aj na súkromné použitie, na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa obstarávacia cena vozidla zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie.

Poskytnutie služobného vozidla zamestnancovi na súkromné účely na kratšiu dobu ako 1 mesiac    

 • Ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi služobné vozidlo aj na súkromné účely po dobu kratšiu ako jeden kalendárny mesiac, výška nepeňažného príjmu zamestnanca sa vypočíta vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla v prvom roku, resp. zo zníženej vstupnej ceny v ďalších siedmich kalendárnych rokoch, t. j. nie je možný alikvotný prepočet na kratšie obdobie, ako je kalendárny mesiac.
 • Nepeňažný príjem treba zahrnúť do základu dane zamestnanca za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia na uvedené účely.

Príklad: 

Zamestnávateľ obstaral automobil v januári 2017. V júni 2017 poskytol toto služobné vozidlo na 1 týždeň zamestnancovi, ktorý môže automobil používať aj na súkromné účely. Obstarávacia cena automobilu je 18 000 eur vrátane DPH.  Ako má zamestnávateľ v tomto prípade zdaňovať nepeňažný príjem zamestnanca?

Keďže zákon o dani z príjmov nepripúšťa možnosť výpočtu nepeňažného príjmu alikvotne v prípade kratšej doby, ako je 1 mesiac, musí zamestnávateľ vypočítať nepeňažný príjem zamestnanca ako 1 % zo vstupnej ceny prenajatého vozidla.  Ku mzde zamestnanca pripočíta nepeňažný príjem vo výške 180 eur, ktorý následne zdaní spolu so mzdou.

Postup pri poskytnutí automobilu zamestnancovi, ak od jeho zaradenia do užívania uplynulo viac ako 8 rokov

 • Ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi aj na súkromné použitie automobil, od zaradenia ktorého do užívania uplynulo viac ako 8 rokov, t. j. v deviatom a nasledujúcich rokoch od zaradenia motorového vozidla do užívania, nevzniká zamestnancovi z titulu poskytnutia vozidla zamestnávateľom nepeňažný príjem.  V tomto prípade sa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov neaplikuje.

Poznámka Podnikam.sk:

Ocenenie nepeňažného príjmu zamestnanca v prípade poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi aj na súkromné účely sa uplatňuje len počas ôsmich rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania.

K téme

Témy

Prémiový obsahzamestnanci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Auto v podnikaní

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X