Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poslanci prerokujú obmedzenie daňového tajomstva aj odvodovú úľavu

Poslanci prerokujú obmedzenie daňového tajomstva aj rozpočet
Zľava: Nový šéf parlamentu Peter Pellegrini, premiér Robert Fico a odstupujúci predseda Národnej rady Pavol Paška. Foto: SITA
24. novembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Prinášame vám prehľad zmien zákonov, o ktorých rozhodnú poslanci NR SR na aktuálnej schôdzi.

Parlament sa vráti aj k dani z motorových vozidiel

Poslancov čaká na novembrovej schôdzi parlamentu diskusia o návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. Okrem tohto čaká zákonodarcov aj definitívne schvaľovanie zmien v zákone o dani z motorových vozidiel či zmien v Zákonníku práce. Poslanci by sa mali venovať aj viacerým poslaneckým návrhom zákonov, z ktorých niektoré sú presunuté už z minulej schôdze, keďže o nich napokon nerokovali. 

V skrátenom legislatívnom konaní by poslanci mali prerokovať aj zavedenie odpočítateľnej odvodovej položky pri zdravotných odvodoch. Podobne v skrátenom konaní minulý týždeň poslala do parlamentu vláda aj novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala zamedziť a znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov.

Poslanci by mali rozhodnúť aj o ďalšej novinke, a to o obmedzení daňového tajomstva. Výnimkou z daňového tajomstva by mala byť výška dane právnických osôb, ktorú sú povinní zaplatiť. ˇPredmetom rokovania bude aj prezidentom vrátený Obchodný zákonník.

Podnikam.sk vám prináša prehľad vybraných zmien zákonov predložených na schôdzu začínajúcu v utorok 25. novembra. 

Novela Obchodného zákonníka

Prezident Andrej Kiska vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie novelu Obchodného zákonníka, ktorá mení podmienky zakladania a fungovania spoločností s ručením obmedzeným. Hlava štátu navrhuje, aby parlament právnu normu neprijal ako celok. Jedným zo základných cieľov novelizácie Obchodného zákonníka je popri zakladaní spoločností so základným imaním jedno euro, spolu so sprísnenými podmienkami pre tvorbu a udržanie základného imania aj prepracovanie povinností členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností. 

Napríklad sprísnené pravidlá ´zákazu vrátenia vkladov´ sa týkajú iba spoločnosti s ručením obmedzeným, poskytujú preto jednoduché možnosti na ich obchádzanie. V tomto zmysle sú v rozpore s cieľmi novely, negatívne zasahujú do rovnováhy práva obchodných spoločností s deformujúcim účinkom na podnikateľské prostredie,“ uvádza v odôvodnení Kiska. 

Pripravené zmeny v Obchodnom zákonníku by mali účinnosť nadobudnúť 1. januára 2015.

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 – druhé a tretie čítanie

Verejná správa by v budúcom roku mala hospodáriť s deficitom na úrovni 2,49 % hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov, ktoré prešli parlamentnými výbormi. V tomto deficite je však zahrnutá už aj rezerva na prípadný nepriaznivý vývoj hospodárstva vo výške 0,2 % hrubého domáceho produktu, teda vyše 150 mil. eur.

V rámci rozpočtu by okrem toho malo byť zabezpečené aj krytie avizovaného zavedenia odpočítateľnej položky na zdravotné odvody pre nízkopríjmových zamestnancov a počíta sa aj s rezervou na výsledky kolektívneho vyjednávania vo verejnej správe.

Zákon o štátnom rozpočte má účinnosť stanovenú na 1. január 2015.

» Novela zákona o dani z motorových vozidiel

» Novela Zákonníka práce

» Novela zákona o zdravotnom poistení

Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel – druhé čítanie

Poslanci by sa po skončení rozpravy ešte na minulej schôdzi mali vrátiť k zásadnej zmene v zdaňovaní motorových vozidiel a schváliť definitívnu podobu zákona. Rezort financií pripraveným zákonom vyníma zdaňovanie motorových vozidiel z fakultatívnych miestnych daní a zavádza túto daň ako štátnu, upravenú novým samostatným zákonom. 

Základné atribúty zdaňovania motorových vozidiel, ako je predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov a správa dane, sa v rámci nového zákona zachovávajú. Jednotne sa však upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celého Slovenska. Podľa v súčasnosti platnej úpravy si výšku dane z motorových vozidiel upravujú Vyššie územné celky.

Poslanci by v rámci tohto zákona prostredníctvom zmeny daňového poriadku mali odhlasovať aj ďalšiu novinku, a to obmedzenie daňového tajomstva. Výnimku z daňového tajomstva by mala mať výška dane daňových subjektov – právnických osôb, ktorú sú povinní zaplatiť. Výška splatnej dane firmy by mala byť sprístupnená na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok.

Nový zákon o dani z motorových vozidiel by mal podľa ministerstva financií nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015. 

Vládna novela Zákonníka práce – druhé čítanie

Hlavným zámerom novely Zákonníka práce je sprísnenie podmienok pre agentúrne zamestnávanie. Jednou zo zmien má byť od začiatku budúceho roka zavedenie princípu spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry dočasného zamestnávania za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníka.

Agentúrny zamestnanec musí mať totiž rovnaké mzdové podmienky ako interný zamestnanec, ak obaja vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. Ak sa zistí, že agentúrny zamestnanec nie je rovnako odmeňovaný, tak zodpovednosť za doplatenie rozdielu bude nielen na agentúre, ale aj na užívateľskom zamestnávateľovi.

Novela by mala účinnosť nadobudnúť od 1. januára 2015 okrem dvoch bodov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla 2015.

Vládna novela zákona o zdravotnom poistení – zákon v skrátenom legislatívnom konaní

Oodvodová odpočítateľná položka (OOP) má znížiť zdravotné odvody nízkopríjmových zamestnancov. Zmeny predložilo ministerstvo zdravotníctva (MZ) v návrhu novely zákona o zdravotnom poistení. Zavedením OOP sa kompenzuje nárast minimálnej mzdy v roku 2015

Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne, resp. 6 840 eur ročne. Zamestnanci s vyššími príjmami budú zdaňovaní rovnako ako doteraz. Odvodová odpočítateľná položka bude v rovnakej výške ako budúcoročná minimálna mzda čiže 380 eur mesačne, respektíve 4 560 eur ročne.

Suma sa bude alikvotne krátiť podľa odpracovaného obdobia. Zamestnanec s minimálnou mzdou tak nebude platiť žiadne zdravotné odvody.

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov – prvé čítanie

Touto novelou by sa podľa ministerstva financií mali zaviesť opatrenia, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Zaviesť by sa mal povoľovací proces pre veriteľov a rovnako by mali mať poskytovatelia úverov povinnosť nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch, a to z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. 

Novela by účinnosť mala nadobudnúť 1. apríla 2015, okrem niektorých bodov s účinnosťou od 30. septembra 2015. 

 

Novela Zsolta Simona, ktorou sa mení zákon o investičnej pomoci – prvé čítanie

Touto novelou chce poslanec Zsolt Simon dosiahnuť, aby o každom investičnom stimule rozhodovala vláda a nie len minister hospodárstva. Podľa jeho slov to prispeje k transparentnému prideľovaniu investičných stimulov, keďže bude musieť prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním.

Novela napríklad upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého  nehmotného majetku v sume najmenej 5 mil. eur, ktorá je o polovicu nižšia ako v súčasnosti platnom zákone.

Novela má účinnosť stanovenú na 1. január 2015

Návrh poslanca Daniela Lipšica na vydanie zákona o lobingu – prvé čítanie

Lobing a lobistický kontakt, ako ich definuje návrh zákona, predstavujú podľa Daniela Lipšica legitímny spôsob participácie na rozhodovacích procesoch verejnej moci, osobitne na legislatívnom procese. Cieľom navrhovaného zákona je ustanoviť právnu reguláciu lobingu, práva a povinnosti lobistov a verejných činiteľov, ako aj zabezpečiť transparentnosť lobingových aktivít. Lobing, ako živnosť, bude podľa predkladateľa regulovaný aj v rámci platných ustanovení živnostenského zákona. 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

» Novela zákona o verejnom obstarávaní 

» Poslanecké novely zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

Vládna Novela zákona o verejnom obstarávaní – skrátené legislatívne konanie

Novela zákona o verejnom obstarávaní reagujúca na kauzu predraženého nákupu CT prístroja piešťanskou nemocnicou má zamedziť a znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov. Na verejnom obstarávaní by sa mohli zúčastňovať iba spoločnosti so známou vlastníckou štruktúrou, čo by malo odhaliť možné prepojenia na politiku.

Firma so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať jej vlastníkov, bude mať zakázanú účasť na verejnom obstarávaní. „Rovnako platí, že ak by sa do verejného obstarávania prihlásila firma, ktorá by síce mala sídlo na Slovensku, ale by mala akcionárov, spoločníkov nejakej firmy, kde nevieme zistiť, kto stojí za touto firmou, aj v tomto prípade je vylúčená z možnosti zúčastňovať sa verejného obstarávania,“ povedal Fico po rokovaní vlády.

Na verejnom obstarávaní sa nebudú môcť zúčastniť ani firmy, v ktorých majú verejní funkcionári, vrátane poslancov a členov vlády, účasť 10 % a viac. 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

Návrh poslancov OĽaNO na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty – prvé čítanie

Prostredníctvom novely chcú poslanci OĽaNO znížiť daň z pridanej hodnoty na potraviny zo súčasných 20 % na 10 %. Výpadok príjmov štátneho rozpočtu chcú pritom vykompenzovať zvýšením dane z príjmov pre banky a regulované spoločnosti na úroveň 39 %.

„Takouto právnou úpravou sa Slovenská republika priblíži vo výške DPH na potraviny k európskemu štandardu. Zároveň príde k spravodlivému preneseniu bremena konsolidácie verejných prostriedkov z bežných spotrebiteľov na vysokoziskové subjekty podnikajúce v regulovanom podnikateľskom prostredí,“ argumentujú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

Novela zákona o DPH poslancov KDH – prvé čítanie

Hlavným zámerom novely je podľa opozičných poslancov určenie doby splatnosti DPH, a to 14 dní po prijatí platby za dodaný tovar alebo službu, alebo aspoň časti platby, ktorej výška dosahuje minimálne úroveň daňovej povinnosti za dodaný tovar alebo službu. „Súčasne sa tiež navrhuje, aby na časť platby za dodaný tovar alebo službu, ktorá sa rovná výške daňovej povinnosti platila zákonná lehota 30 dní od dodania tovaru alebo služby, a to aj vtedy, ak sa obchodní partneri dohodli na dlhšej lehote splatnosti za dodaný tovar alebo službu,“ uvádzajú predkladatelia. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od Zsolta Simona – prvé čítanie

Poslanec strany Most-Híd navrhuje opätovne znížiť základnú sadzbu DPH na 19 %. Zároveň navrhuje doplniť prílohu zákona o potraviny, na ktoré sa bude uplatňovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %.  

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Novela zákona o dani z príjmov Petra Osuského – prvé čítanie

Touto novelou Peter Osuský navrhuje zaviesť, aby si nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov mohli uplatňovať aj poberatelia starobných dôchodkov. V súčasnosti túto možnosť poberatelia starobných dôchodkov podľa neho na rozdiel od iných osôb nemajú. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Novela zákona o dani z príjmov Ľudovíta Kaníka a Viliama Novotného – prvé čítanie

Poslanci SDKÚ-DS navrhujú zvýšenie sumy daňového bonusu na štvrté a ďalšie dieťa na štvornásobok základnej sumy daňového bonusu. Cieľom novely je podľa predkladateľov zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Návrh Daniela Lipšica na zmenu zákona o dani z príjmov – prvé čítanie

Prostredníctvom tejto novely chce Daniel Lipšic zaviesť novu sadzbu dane z príjmov, ktorým je príslušenstvo v súdnom spore, teda tá časť hodnoty sporu, ktorá prevyšuje istinu, pričom strana v súdnom spore, ktorá je rozhodnutím súdu zaviazaná zaplatiť toto príslušenstvo, je orgán štátu, alebo ním zriadená alebo založená právnická osoba. Daňovníkom by mal byť víťaz takéhoto súdneho sporu a sadzba dane je navrhnutá vo výške 99 % zo sumy prisúdeného príslušenstva.  

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

Novela Ľudovíta Kaníka, ktorou mení zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh – prvé čítanie

Novelou chce Ľudovít Kaník rozšíriť okruh surovín, z ktorých je možné páliť alkohol v pestovateľských páleniciach, a to okrem ovocia aj na obilniny. „Tie sú tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je ražovica alebo ražná pálenka. Uvedenou zmenou sa dosiahne aj lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc, ktoré majú dnes väčšinou len sezónnu prevádzku,“ argumentuje poslanec.  

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Návrh poslancov Jany Kiššovej a Jozefa Mihála na zmenu Zákonníka práce – prvé čítanie

Jozef Mihál a Jana Kiššová navrhujú vypustiť z definície právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dopravné predpisy. Dôvodom tohto kroku je podľa nich snaha o odstránenie jednej absurdnosti z nášho právneho poriadku, podľa ktorej medzi predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany práce patria aj dopravné predpisy.

„V praxi je dopad tohto ustanovenia taký, že všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov, ktorí pri plnení pracovných úloh využívajú osobné motorové vozidlá, sú povinní týchto svojich zamestnancov posielať na pravidelné preškolenia z dopravných predpisov,“ upozorňujú predkladatelia novely. 

Novela Zákonníka práce má účinnosť stanovenú od 1. mája 2015

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X