Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poslancov čaká Zákonník práce aj investičná pomoc

Manazment/manazment podnikatela/21/poslancov caka zakonnik prace investicna pomoc
Zľava: Predseda NR SR Peter Pellegrini a podpredseda NR SR Miroslav Èíž poèas rokovania 44. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 2. december 2014. Foto: SITA/Ján Slovák Zľava: Predseda NR SR Peter Pellegrini a podpredseda NR SR Miroslav Číž počas rokovania 44. schôdze Národnej rady SR. Foto: SITA/Ján Slovák
26. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Poslanci Národnej rady SR budú rozhodovať aj o návrhu na znovuzavedenie rovnej dane a o zmenách pri vydávaní licencií na autobusovú dopravu.

Témou schôdze možno budú aj zmeny v 2. dôchodkovom pilieri

Poslanci parlamentu sa na prvej tohtoročnej schôdzi vrátia k dvojici zákonov, ktoré sa v závere vlaňajška rozhodol prezident Andrej Kiska vrátiť na opätovné prerokovanie. Prezidentovo veto sa pokúsia prelomiť pri novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorou by sa mala znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi účasť na verejných zákazkách.

Rovnako sa opätovne pokúsia schváliť novelu Zákonníka práce, ktorou sa majú sprísniť podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Okrem tohto čakajú zákonodarcov napríklad zmeny v investičnej pomoci, či zvýšenie dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Okrem vládnych návrhov zákonov čaká na poslancov aj viacero opozičných návrhov. Budú tak rozhodovať napríklad o znovuzavedení rovnej dane na úrovni 19 % a rozhodnú aj o prípadných zmenách v zákone o cestnej doprave.

Celkovo sú v programe schôdze, ktorá začína 27. januára 2015, tri opozičné návrhy na zmenu tohto zákona, pričom ich hlavným cieľom je zjednodušiť získanie dopravnej licencie pre autobusové linky.

Poslanci sa na aktuálnej schôdzi budú pravdepodobne zaoberať aj zmenami v druhom dôchodkovom pilieri. Predseda vlády Robert Fico už totiž pripustil, že kabinet využije skrátené legislatívne konanie a o opätovnom v poradí už štvrtom otvorení druhého piliera budú poslanci rokovať už na januárovej schôdzi.

Prinášame vám prehľad vybraných zmien zákonov, ktoré čakajú na poslancov na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní – vrátená prezidentom SR na opätovné prerokovanie – druhé a tretie čítanie

Prezident Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi účasť na verejných zákazkách, vlani v decembri. Prijaté opatrenia v regulácii verejného obstarávania podľa hlavy štátu musia byť účinné a musia byť v súlade s Ústavou SR, medzinárodnými záväzkami SR a právom Európskej únie. Schválená novela však podľa prezidenta tieto podmienky nespĺňa. 

Na verejných obstarávaniach by sa podľa novely mohli zúčastňovať len spoločnosti so známou vlastníckou štruktúrou. O verejné zákazky sa v prípade definitívneho schválenia novely nebudú môcť uchádzať firmy so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nich majú účasť 10 % a viac, ani firmy, v ktorých majú uvedený podiel fyzické osoby s bydliskom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať takúto účasť. Prístup k verejnému obstarávaniu majú mať zakázaný aj firmy, v ktorých majú verejní funkcionári podiel 10 % a viac. 

Novela mala pôvodne účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015. Prezident navrhol posunúť účinnosť na 1. marec 2015. 

Novela Zákonníka práce – vrátená prezidentom SR na opätovné prerokovanie – druhé a tretie čítanie

Cieľom novely je dosiahnuť vyrovnanie mzdových podmienok agentúrnych a interných zamestnancov, ak obaja vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. V prípade nedodržania tejto podmienky by mala zodpovednosť za doplatenie rozdielu niesť tak agentúra, ako aj užívateľský zamestnávateľ. Novela zavádzala aj ďalšie zmeny, ako prezumpciu dočasného pridelenia či úpravu definície závislej práce. 

Prezident v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že v súvislosti so schválenou novelou sa na neho obrátilo viacero zamestnávateľov so žiadosťou o jej vrátenie Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Zamestnávatelia podľa odôvodnenia prezidenta vyjadrili obavy, že im schválený zákon neprimerane zvýši náklady a zaťaží administratívu, obmedzí ich schopnosť pružne reagovať na dopyt po ich výrobkoch a službách a skomplikuje, či dokonca znemožní realizáciu programov zamestnávania ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín. 

Novela mala pôvodne účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015. Prezident navrhol posunúť účinnosť na 1. marec 2015. 

 

Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh Ľudovíta Kaníka – prvé čítanie

Touto novelou by sa mal rozšíriť okruh surovín, z ktorých je možný páliť alkohol v pestovateľských páleniciach. V súčasnosti je to obmedzené len na ovocie. Poslanec Ľudovít Kaník navrhuje rozšíriť túto možnosť aj na obilniny.

Tie sú podľa neho totiž tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je ražovica alebo ražná pálenka a touto zmenou sa dosiahne aj lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc. 

Novela mala pôvodne účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

» Novela zákona o investičnej pomoci

» Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

» Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o investičnej pomoci – prvé čítanie

Cieľom novely je predovšetkým zefektívniť proces schvaľovania investičnej pomoci, a to zavedením oprávnenia začatia prác na investičnom zámere už podaním investičného zámeru bez povinnosti vydávania potvrdenia o splnení podmienok. Taktiež sa majú skrátiť jednotlivé lehoty konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci. 

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. apríla 2015.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch – druhé a tretie čítanie

Prijatie zmien v tejto novele by podľa ministerstva financií malo prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Novelou sa zavádza povoľovací proces pre veriteľov a povinnosť nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. apríla 2015, okrem niektorých bodov, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015.

Novela zákona o sociálnom poistení poslancov Eugena Jurzycu, Jozefa Mikuša a Viliama Novotného – druhé čítanie

Cieľom tejto novely je podľa predkladateľov zabezpečiť toky relevantných informácií medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a zapojenými inštitúciami, teda Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou, a to tak, aby sa zabezpečila pravidelná výmena údajov, ktoré sú potrebné na spracúvanie, vyhodnocovanie a publikovanie štatistiky absolventskej miery nezamestnanosti podľa zadaných kritérií.  

Novela mala pôvodne účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

  •  Viac tu

Novela zákona o verejnom obstarávaní predložená poslancami Ľudovítom Kaníkom, Eugenom Jurzycom a Pavlom Frešom – prvé čítanie

Opoziční poslanci chcú touto novelou zabezpečiť, aby počas vyhlásenia verejného obstarávania a pred termínom vyhodnocovania ponúk, boli účastníkom verejného obstarávania aj verejnosti dostupné údaje o cenovej úrovni obstarávaných výrobkov alebo služieb na dostupnom trhu.

Toto cenové porovnávanie by v záujme nezávislosti a objektivity mal vykonať Úrad pre verejné obstarávanie po oznámení zadávateľa verejného obstarávania o verejnom obstarávaní, ak hodnota zákazky prekročí 100 000 eur. 

Novela má účinnosť navrhnutú k 1. aprílu 2015. 

Novela zákona o cestnej doprave predložená Miroslavom Beblavým – prvé čítanie 

Cieľom novely je podľa Miroslava Beblavého umožniť občanom čo najlepší výber a čo najnižšie ceny lístkov pri cestovaní autobusovou dopravou. Navrhuje preto zjednodušiť získanie dopravnej licencie, ktorou sa zriaďuje autobusová linka, aby sa v oblasti cestnej dopravy mohla zvýšiť konkurencia medzi jednotlivými dopravcami.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. apríla 2015.

Novela zákona o cestnej doprave predložená Martinom Chrenom – prvé čítanie

Súčasná platná právna úprava umožňuje podľa Martina Chrena účelovo zneužívať existujúci zákon v prospech existujúcich prepravcov a brániť tak zo strany poskytovateľov licencie (samosprávnych krajov) vstupu nových subjektov na trh. Návrh opozičného poslanca tak de facto predstavuje zrušenie licenčného konania a znamená automatické pridelenie licencie na diaľkovú autobusovú dopravu tým dopravcom, ktorí sa zaviažu nežiadať žiadnu formu dotácie alebo podpory na premávku svojich spojov. 

Novela má účinnosť navrhnutú k 1. júnu tohto roka.

Novela zákona o cestnej doprave predložená Janou Kiššovou a Ľubomírom Galkom – prvé čítanie

Aj poslanci SaS chcú novelou zákona o cestnej doprave odstrániť niektoré deformácie podnikateľského prostredia, ktoré podľa nich bránia podnikať v autobusovej doprave. V zákone o cestnej doprave navrhujú zmeniť predovšetkým tie ustanovenia, ktoré sú nepresné, zneužiteľné a dávajú neprimeranú právomoc dopravnému správnemu orgánu.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. mája 2015.

 

Novela Zákonníka práce od Júliusa Brocku a Alojza Přidala – prvé čítanie

Cieľom tohto návrhu novely Zákonníka práce je podľa predkladateľov predĺžením zákonnej dovolenky o jeden týždeň manželovi v čase narodenia dieťaťa zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi. Týždeň „otcovskej dovolenky“ by mohol zamestnanec podľa poslancov KDH čerpať v prvom mesiaci po narodení dieťaťa.

Novela má účinnosť stanovenú od 1. mája 2015.

Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  a zákona o dani z príjmov predložená Danielom Lipšicom a Igorom Matovičom – prvé čítanie

Opoziční poslanci chcú týmto návrhom zabezpečiť návrat k rovnej dani, ktorá sa podľa nich osvedčila ako funkčný nástroj rozvoja podnikania a zlepšovania životnej úrovne. Na základe pripravených zmien chcú presadiť zavedenie jednotnej základnej sadzby dane z príjmov pre fyzické i právnické osoby na úrovni 19 %.

Novela má účinnosť stanovenú od 1. júla 2015.

» Novely zákona o dani z pridanej hodnoty

» Novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii

» Novela zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty predložená poslancami OĽaNO – prvé čítanie

Obyčajní ľudia chcú touto novelou znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny zo súčasných 20 % na 10 %. Zároveň navrhujú  na plné pokrytie výpadku v štátnom rozpočte zvýšiť daň z príjmov pre vysokoziskové banky a regulované spoločnosti na úroveň 39 %.

„Takouto právnou úpravou sa Slovenská republika priblíži vo výške DPH na potraviny k európskemu štandardu. Zároveň príde k spravodlivému preneseniu bremena konsolidácie verejných prostriedkov z bežných spotrebiteľov na vysokoziskové subjekty podnikajúce v regulovanom podnikateľskom prostredí,“ uvádzajú predkladatelia.  

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. mája 2015.

Novela zákona o DPH Jána Hudackého a Pavla Zajaca – prvé čítanie

Účelom predloženej novely je podľa predkladateľov posunúť splatnosť DPH na čas, keď dodávateľovi tovaru alebo služby jeho odberateľ zaplatí aspoň časť svojej platby vo výške daňovej povinnosti. Poslanci KDH pritom vychádzajú z myšlienky, že dôsledky nedostatočnej vymožiteľnosti práva, by mal znášať predovšetkým ten, koho povinnosťou je ju zabezpečiť, teda štát, nielen občan, podnikateľ.

Jadrom navrhovanej právnej úpravy je určenie doby splatnosti DPH 14 dní po prijatí platby za dodaný tovar alebo službu, alebo aspoň časti platby, ktorej výška dosahuje minimálne úroveň daňovej povinnosti za dodaný tovar alebo službu.

Súčasne sa tiež navrhuje, aby na časť platby za dodaný tovar alebo službu, ktorá sa rovná výške daňovej povinnosti platila zákonná lehota 30 dní od dodania tovaru alebo služby, a to aj vtedy, ak sa obchodní partneri dohodli na dlhšej lehote splatnosti za dodaný tovar alebo službu.  

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. júla 2015.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii Jany Kiššovej – prvé čítanie

Cieľom novely je zjednodušiť postup podávania návrhu na vyhlásenie konkurzu a zabrániť zneužívaniu inštitútu reštrukturalizácie. Podať návrh na vyhlásenie konkurzu by podľa novely mohol aj jeden veriteľ s nesplatenou pohľadávkou, teda nie najmenej dvaja, ako je to v súčasnosti. 

Účinnosť má novela stanovenú na 1. máj 2015. 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii Lucie Žitňanskej – prvé čítanie

Lucia Žitňanská novelu predkladá so zámerom zamedziť nežiaducemu vývoju aplikačnej praxe pri popieraní pohľadávok nezabezpečených veriteľov v rámci reštrukturalizačných konaní. Novelou sa napríklad menia pravidlá popierania prihlásených pohľadávok tak, že sa zvýrazňuje a presnejšie definuje požiadavka na konanie správcu v reštrukturalizačnom konaní s odbornou starostlivosťou pri popieraní prihlásených pohľadávok. 

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. mája 2015. 

Novela zákona o dani z príjmov Júliusa Brocku a Alojza Přidala – prvé čítanie

Poslanci KDH taktiež navrhujú zvýšiť sumu nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka v závislosti od počtu nezaopatrených detí v rodine, konkrétne o 1 200 eur na každé dieťa, čo predstavuje zníženie daňovej povinnosti o zhruba 20 eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. 

Novela má účinnosť navrhnutú od 1.mája  2015.

Novela Obchodného zákonníka od Alojza Hlinu – prvé čítanie

Alojz Hlina chce touto novelou sprísniť doterajšiu právnu úpravu. Podľa novely by zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nemala v prípade veriteľa, ktorým je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, presiahnuť 30 dní odo dňa doručenia dokladu, alebo 30 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.  

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. mája 2015. 

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X