Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Pripravované zmeny v zákone o používaní ERP od 1. 1. 2020

elektronická registračná pokladnica
elektronická registračná pokladnica Foto: Getty Images
20. júna 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s návrhom zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa navrhujú úpravy súvisiace so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Návrh zákona prináša propodnikateľské opatrenie, a to v súvislosti s ukončením používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou osobou poverenou podnikateľom, t. j. podnikateľovi nevzniknú náklady na servisnú organizáciu. Návrhom sa rieši ukončenie certifikácie a ukončenie používania elektronických registračných pokladníc. V rámci centralizácie kompetencií sa navrhuje zmena súvisiaca s výkonom technických expertíz z Colného úradu Bratislava na finančné riaditeľstvo. Zároveň sa zníži administratívna záťaž podnikateľov pri dodatočnom doevidovaní paragónov do pokladnice e-kasa klient bez povinnosti vytlačenia pokladničného dokladu.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. 1. 2020.

Základné ustanovenia

S prihliadnutím na ukončenie certifikácie elektronickej registračnej pokladnice podľa bodu 4 sa navrhuje v základných ustanoveniach nahradiť konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice konaním o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

V § 1 písmeno c) znie:

„c) konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.“.

Konanie o certifikácii

S prihliadnutím na zavedenie on-line registračnej pokladnice a vykonávania certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska od januára 2019 sa navrhuje, aby sa už nemohli certifikovať elektronické registračné pokladnice, nakoľko tieto sa od 1.7.2019 nebudú môcť používať. Podnikatelia majú možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu alebo majú povinnosť alebo možnosť používať on-line registračnú pokladnicu od 1.4.2019. § 4b sa vypúšťa.

Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov

V záujme jednoznačnosti sa navrhuje upraviť, že povinnosť archivovať pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní údajov z paragónov pri prerušení prevádzky v súlade s § 10 ods. 5, sa týka iba dokladov zaevidovaných v elektronickej registračnej pokladnici. Pokiaľ ide o podnikateľa, ktorý používa na evidenciu tržieb pokladnicu e‑kasa klient a je v zmysle § 10
ods. 6 nadväzne na ods. 5 povinný údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v pokladnici e‑kasa klient postačuje, ak tieto údaje budú dostupné v systéme e‑kasa. V § 9 ods. 4 sa za slová „doklady vyhotovené“ vkladajú slová „elektronickou registračnou pokladnicou“.

Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

S prihliadnutím na ukončenie používania elektronických registračných pokladníc a ukončenie činnosti servisných organizácií sa navrhuje, aby ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice mohol vykonať aj samotný podnikateľ alebo ním poverená iná osoba, ktorí zabezpečia vybratie fiskálnej pamäte a uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médium spolu so zápisom príslušných záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň podnikateľ je povinný uchovať vybranú fiskálnu pamäť,  dátové médium a knihu elektronickej registračnej pokladnice v zákonom ustanovenej lehote.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vybratie fiskálnej pamäte z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, zaznamenanie dátumu ukončenia prevádzky a sumy kumulovaného obratu ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v knihe elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať  aj podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom, ktorá záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska.“.

Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

Navrhuje sa nahradiť Colný úrad Bratislava Finančným riaditeľstvom SR, nakoľko činnosti súvisiace s vykonávaním technickej expertízy prechádzajú do kompetencie Finančného riaditeľstva SR. Návrh sa predkladá nadväzne na potrebu centralizácie kompetencií z Colného úradu Bratislava na Finančné riaditeľstvo SR.

V § 17a ods. 2 prvej a tretej vete sa slová „Colný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ a v druhej vete sa slová „Colný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“, v odseku 3 sa slová „Colný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a v odseku 4 sa slová „Colnému úradu Bratislava“ nahrádzajú slovami „finančnému riaditeľstvu“.

Prechodné ustanovenia

S prihliadnutím na ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu prijatých tržieb a v záujme jednoznačnosti sa v prechodných ustanoveniach navrhuje ustanoviť lehotu na ukončenie konania o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice a spôsob a lehotu ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň sa ustanovuje orgán, ktorý dokončí technickú expertízu, ktorú začal Colný úrad Bratislava, a to z dôvodu prechodu kompetencií  na finančné riaditeľstvo.

Ukončenie činnosti servisných organizácií a registra servisných organizácii sa navrhuje ukončiť k účinnosti návrhu zákona, t. j. k 1. januáru 2020.

Za § 18ce sa vkladá § 18cf, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§18cf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1) Konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4b v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré bolo začaté pred 1. januárom 2020, sa zastavuje  k 1. januáru 2020.

(2) Činnosť servisných organizácií podľa § 5 a registra podľa § 6 sa ukončí
k 1. januáru 2020.

(3) Servisná organizácia, podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom sú povinní ukončiť používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 najneskôr do 31. marca 2020.

(4) Technickú expertízu, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred
1. januárom 2020, dokončí finančné riaditeľstvo.“.

 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

elektronická registračná podkladnicaERP

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X