Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Registračné pokladnice – súhrn zmien vstupujúcich do platnosti v roku 2015

Nakreslená pokladnica
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
13. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

V tomto roku už bude možné používať aj tzv. virtuálne registračné pokladnice, klasické elektronické registračné pokladnice (ERP) budú musieť mať on-line modul. Ako dopadne prenosná registračná pokladňa? Bude nejako týmito zmenami dotknutá cena takéhoto zariadenia? A čo úhrada faktúry v hotovosti a príjmový doklad? Alebo bude lepšie, ak bude úhrada faktúry cez registračnú pokladňu? Prečítajte si čoho sa týka úhrada faktúry v hotovosti v roku 2015.

Zmeny v registračkách budú vstupovať do platnosti postupne

Poskytujete služby a doteraz ste nepotrebovali registračnú pokladnicu? Posledná novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice podstatne rozširuje zoznam služieb, pri ktorých podnikateľom vznikne povinnosť tržbu prijatú v hotovosti evidovať v registračnej pokladnici. V článku sa zameriame na najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla a to, kto musí mať registračnú pokladnicu, prípadne, či stačí prenosná registračná pokladnica.

Zmeny od 1. januára 2015 (od 1.1.2015)

 • certifikáciu elektronických registračných pokladníc (ďalej len ERP) vykonáva Finančné riaditeľstvo SR prostredníctvom Colného úradu Bratislava (vykonáva sa bezplatne),
 • doplnenie nového ustanovenia zákona, ktoré umožňuje správcovi dane pri podozrení z pozmeňovania údajov v ERP alebo v kontrolnom zázname zabezpečiť ERP (ide o fyzické odobratie ERP a vykonanie technickej expertízy),
 • nové technické požiadavky na ERP – môžu sa začať používať len klasické registračné pokladnice s online pripojením s informačným systémom finančnej správy,

Podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami

1. Umožnenie  dodatočného  pripojenia komunikačného zariadenia k elektronickej registračnej pokladnici, pričom komunikačným zariadením je technické zariadenie riadené vstavaným registračným programom alebo vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia. Vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia je program riadiaci prenos vybraných údajov z elektronickej registračnej pokladnice do informačných systémov finančnej správy v súlade s osobitným predpisom.

2. Umiestnenie komunikačného zariadenia tak, aby toto bolo umiestnené v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar  alebo poskytuje službu a aby spolu s elektronickou registračnou pokladnicou tvorili jeden funkčný celok.

Podľa ministerstva financií je postačujúce, ak nová elektronická registračná pokladnica bude len pripravená na to, aby sa v ďalšej etape do nej mohlo pripojiť technické zariadenie, a to komunikačné zariadenie, ktoré bude v ďalšej fáze on-line pripojenia zabezpečovať prenos vybraných údajov z pokladnice do informačných systémov finančnej správy a ktorého podrobnejšie technické parametre budú ustanovené dodatočne. 

Elektronické registračné pokladnice, ktoré budú uvádzané na trh od 1. januára 2015, tak ešte nemusia byť vybavené komunikačným zariadením.

„S prihliadnutím na to, že ide o prvý krok smerujúci k požadovanému zabezpečeniu on-line pripojenia, neustanovujú sa do vyhlášky ďalšie technické podrobnosti, ale len základné, ktoré budú v ďalšom období ďalej rozpracované,“ uvádza ministerstvo financií vo vyhláške, ktorá nadobudla  účinnosť od 1. januára 2015.

Dôležité: Podnikateľ, ktorý používal ERP už pred 1. januárom 2015, môže pôvodnú pokladnicu používať naďalej, no pri výmene pokladnice už táto musí spĺňať nové požiadavky zákona o používaní ERP.

Od 1. januára 2015 sa, zároveň, rozširuje počet služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby v ERP.

Príloha č. 1 zákona o používaní ERP bola rozšírená o nasledovné služby

 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných motorových vozidiel,
 • 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva,
 • 49.32 Taxislužba,
 • 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie,
 • 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie,
 • 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány,
 • 55.90 Ostatné ubytovanie,
 • 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského stravovania,
 • 65.11 Životné poistenie,
 • 65.12 Neživotné poistenie,
 • 69.10 Právne činnosti,
 • 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo,
 • 70.10 Vedenie firiem,
 • 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou,
 • 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,
 • 71.11 Architektonické činnosti,
 •  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo,
 • 71.20 Technické testovanie a analýzy,
 • 73.11 Reklamné agentúry,
 • 73.12 Predaj vysielacieho času,
 • 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky,
 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti,
 • 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti,
 • 75.00 Veterinárne činnosti,
 •  78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania,
 • 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú,
 • 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov,
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr,
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií,
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti,
 • 80.10 Súkromné bezpečnostné služby,
 • 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov,
 • 80.30 Pátracie služby,
 • 86.10 Činnosti nemocníc,
 • 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe,
 • 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe,
 • 86.23 Zubná lekárska prax,
 • 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť,
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých kúpalísk,
 • 93.12 Činnosti športových klubov,
 • 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení,
 • 95.12 Oprava komunikačných zariadení,
 • 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky,
 • 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu,
 • 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru,
 • 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení,
 • 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov,
 • 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,
 • 96.03 Pohrebné a súvisiace služby,
 • 96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

Podnikateľ poskytujúci uvedené služby je povinný začať používať elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015 (od 1.4.2015) , no môže ju začať používať aj pred týmto dátumom.

Ak sa rozhodne používať ERP v termíne od 1.1.2015 do 31.3.2015 – môže používať len klasickú ERP s on-line pripojením s informačným systémom finančnej správy.

Ak začne používať ERP od 1.4.2015 – môže používať klasickú ERP s on-line pripojením s informačným systémom finančnej správy alebo virtuálnu ERP (výber druhu pokladnice záleží od rozhodnutia podnikateľa).

Viete, čo by ste mali zvažovať pri výbere novej registračnej pokladnice?
Na čo si dávať pozor pri jej výbere?Aké sú základné typy pokladníc a aké problémy sa najčastejšie objavujú pri  ich prevádzke?Odpovede na tieto aj ďalšie otázky si môžete preštudovať v e-booku.Registračné pokladnice v roku 2015. Všetko o zmenách od 1.1.2015

Aktualizácia:

 • registračná pokladňa sa týka len prípadov, ak daňový subjekt prijíma úhrady v hotovosti (doteraz stačil vystaviť príjmový pokladničný doklad ručne),
 • ak však neprijíma žiadne úhrady v hotovosti, t.j. platby sú realizované bezhotovostne napríklad prostredníctvom internetbankingu či bankovým prevodom, nemá povinnosť evidovať tento druh tržieb prostredníctvom registračnej pokladnice.

Poznámka: Ak podnikateľ vystaví faktúru, ktorá mu však bude uhradená v hotovosti, musí úhradu faktúry v hotovosti evidovať v registračnej pokladnici.

Zmeny od 1. apríla 2015 (pozor – nie od 1.3.2015) – kto má povinnosť mať registračnú pokladnicu?

Zavedenie novej formy ERP, tzv. virtuálnej registračnej pokladnice

 • ide o pokladnicu, ktorá bude zriadená na webovej stránke finančného riaditeľstva,
 • pre podnikateľov bude použitie virtuálnej pokladnice bezplatné,
 • podnikateľ sa do tejto pokladnice pripojí zo svojho počítača, resp. tabletu, alebo mobilného telefónu prostredníctvom internetu,
 • údaje budú po zaevidovaní prenášané do informačného systému finančnej správy,
 • doklady sa budú tlačiť cez bežnú tlačiareň a musia byť čitateľné po dobu 5 rokov od konca roka, v ktorom boli vyhotovené (ako pri klasickej ERP).

Obmedzenia virtuálnej pokladnice

 • maximálny počet vydaných pokladničných dokladov mesačne je stanovených na 1 000 kusov.

POZOR: Ak v priebehu mesiaca podnikateľ vydá viac ako 1 000 pokladničných dokladov, musí používanie virtuálnej pokladnice (elektronickej registračnej pokladnice) ukončiť a následne prejsť na používanie klasickej registračnej pokladnice, spĺňajúcej podmienky, ktoré stanovuje zákon o používaní registračnej pokladnice (zákon o ERP).

Kto môže používať virtuálnu pokladnicu?

 • od 1.4.2015 – iba podnikatelia, ktorí poskytujú „nové služby“, ktoré boli doplnené do prílohy č. 1 zákona o používaní ERP,
 • od 1.1.2016 – aj podnikatelia, ktorí:
  • používali registračnú pokladnicu pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb uvedených v prílohe č. 1 do 31. decembra 2014 (služby uvedené v pôvodnej prílohe),
  • podnikatelia, ktorí začali používať registračnú pokladnicu od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 na evidenciu tržieb za predaj tovaru.

Ako postupovať, ak chcete využívať virtuálnu registračnú pokladnicu?

 • pokladnicu možno používať až po registrácii na daňovom úrade,
 • o registráciu možno požiadať ktorýkoľvek daňový úrad,
 • o registráciu je treba požiadať daňový úrad buď na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami,
 • daňový úrad údaje overí a po ich overení podnikateľa zaregistruje a pridelí mu kód virtuálnej registračnej pokladnice,
 • podnikateľ obdrží od daňového úradu prihlasovacie údaje, ktoré bude používať na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice,
 • ukončenie používania virtuálnej pokladnice je podnikateľ povinný oznámiť daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania.

Konsolidované znenie zákona o používaní ERP a zákona o správe daní a poplatkov, platné od 1. januára 2015, si môžete pozrieť na Zákon o používaní ERP.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako umelecPodnikám na materskejPrémiový obsahSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X