Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

RZZP pre SZČO dôchodcu, osoba na rodičovskej dovolenke – vzorový príklad

RZZP pre szčo dôchodcu
SITA/Tomáš Benedikovič
1. marca 2011 Tlačiť

Prinášame vám postup pri vypĺňaňí tlačiva ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre SZČO ktorá je zároveň poistencom štátu (dôchodca, osoba na rodičovskej dovolenke). Takáto samostatne zárobkovo činná osoba použije tlačivo typu B.

 

Vzorový príklad – Tlačivo RZZP pre SZČO (dôchodca, osoba na rodičovskej dovolenke)

 

Pri vypĺňaní tlačiva použije SZČO (dôchodca, osoba na rodičovskej dovolenke) nasledovný postup

Položka č. 1 – rodné číslo poistencaPoložka č. 2 – vypĺňa len cudzinec, vyplní číslo povolenia na pobytVyznačí sa druh ročného zúčtovania – riadne, opravné, dodatočnéPoložka č. 3 – kód zdravotnej poisťovne (Dôvera-24, VšZP-25, Union-27)Položka č. 4 – krížikom sa vyznačí, či poistenec bol alebo nebol celý rok osobou so zdravotným postihnutím

 

I. oddiel

Položka č. 5 – priezvisko, meno, titulPoložka č. 6 – adresa trvalého pobytu v deň podania ročného zúčtovaniaPoložka č. 7 –  vypĺňa sa len v prípade, ak poistenec nemá trvalý pobyt na území SR

 

II. oddiel

Položka č. 11 – vypĺňa sa len v prípade, ak ročné zúčtovanie podáva zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy alebo v prípade, ak za poistenca podáva ročné zúčtovanie jeho zástupca

 

III. oddiel

Položka č. 21- uvedie sa číslo platiteľa poistného, ktoré SZČO pridelila zdravotná poisťovňaPoložka č. 22 – vyplní sa IČO (ak ho má poistenec pridelené)Položka č. 23 – vyplní sa DIČ (ak ho má poistenec pridelené)Položka č. 24 – uvedie sa presná dĺžka obdobia v roku 2010, počas ktorého sa poistenec považoval za SZČOPoložka č. 25 – uvedie sa počet dní, počas ktorých sa v roku 2010 poistenec považoval za SZČOPoložka č. 26 – uvedie sa súčet preddavkov na poistné, ktoré SZČO zaplatila za rok 2010, najneskôr v deň podania ročného zúčtovania (ide teda aj o poistné zaplatené po 31. decembri 2010, ktoré SZČO uhradila za niektorý mesiac roku 2010, napríklad poistné za december 2010 zaplatené v januári 2011)Položka č. 27 – uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb podľa § 6 zákona o dani z príjmov (položka 44 alebo 45 z daňového priznania)Položka č. 28 – uvádzajú sa výdavky na zdravotné poistenie, o ktoré si poistenec znížil základ dane za rok 2010 (vrátane uhradeného nedoplatku za rok 2009 zaplateného v roku 2010)Položka č. 29 – vypočíta sa vymeriavací základ (súčet položiek č. 27 a 28, vydelený koeficientom 2,14), zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadol, pri zápornom výsledku sa uvádza 0

 

IV. oddiel

Položka č. 31 – uvádza sa obdobie, počas ktorého bol poistenec SZČO a súčasne poistencom štátu. Ako dôvod uvedie príslušné písmeno:A- nezaopatrené dieťa, B- poberateľ dôchodku (okrem vdovského, vdoveckého a sirotského), C-poberateľ rodičovského príspevku, D-osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok. E-invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok, F-osoba vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, G- osoba umiestnená v zariadení sociálnych služieb, H-zahraničný študent, J-osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov, O-poberateľ dávky v hmotnej núdzi, P-osoba v evidencii uchádzačov o zamestnanie, U-doktorandPoložka č. 32 – počet dní obdobia z položky 31Položka č. 33 – vypočíta sa pomerná časť vymeriavacieho základu pripadajúca na obdobie uvedené v položke č. 31 (položku č. 29 vydelíme položkou č. 25 a výsledok vynásobíme položkou č. 32)Položka č. 34 – úhrn minimálnych základov sa vypočíta tak, že za celé mesiace súbehu SZČO a poistenca štátu sa započíta suma 206,6 eura. Ak bola SZČO súčasne poistencom štátu len časť mesiaca, vypočíta sa pomerná časť zo sumy 206,6 eura. Poistenec, ktorý bol celý rok 2010 SZČO a súčasne poistencom štátu, uvedie sumu 2 479,20 eura.Položka č. 35 – porovnáme výšku sumy v položke č. 33 a 34. Ak je položka č. 33 maximálne vo výške položky č. 34, zakrížkujeme možnosť áno (poistenec zostáva poistencom štátu). Ak je položka č. 33 vyššia ako položka č. 34, zakrížikujeme možnosť nie.Položka č. 36 – ak sa v položke č. 35 vyznačila možnosť áno, napíšeme sumu z položky č. 33, ak sa vyznačila možnosť nie, uvedieme 0.

 

V. oddiel

Vypĺňa SZČO, ktorá dostávala v roku 2010 nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne. Uvádza sa počet kalendárnych dní v jednotlivých mesiacoch roka 2010, počas ktorých platil za poistenca poistné štát, a to z dôvodu poberania nemocenského, ošetrovného.

 

VI. oddiel

Uvádzajú sa obdobia v mesiacoch, kedy SZČO nebola poistencom štátu. Uvádza sa minimálny základ SZČO v období, keď nebola poistencom štátu.

 

VII. oddiel

Položka č. 51 – uvedie sa rozdiel medzi položkami č. 29 a č. 36Položka č. 52 – uvádza sa sčet vymeriavacích základov za jednotlivé mesiace zo stĺpca č. 42Položka č. 53 – uvedie sa väčšia zo súm uvedených v položkách č. 51 a 52Položka č. 54 – uvedie sa sadzba poistného 14 % (osoba nebola v roku 2010 osobou so zdravotným postihnutím)Položka č. 55 – vypočíta sa poistné (vynásobením položiek č 53 a 54, výsledok vydelíme číslom 100), zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadolPoložka č. 56 – vypočítame preplatok, resp. nedoplatok (od položky č. 55 odpočítame položku č. 26), preplatky sa vracajú poistencovi, resp. nedoplatky sa uhrádzajú poisťovni len vtedy, ak sú najmenej vo výške 3 eurPoložka č. 57 – ak je nedoplatok alebo preplatok nižší ako 3 eurá, upraví sa na 0

 

VIII. oddiel

Vypĺňa sa len vtedy, ak SZČO vznikol preplatok. SZČO vyznačí, akým spôsobom chce, aby mu poisťovňa vrátila preplatok (zdanený 19-percentnou sadzbou dane z príjmov).

 

IX. oddiel

Položka č. 61 – uvedie sa súčet položiek č. 27 a 28Položka č. 62 – uvedie sa počet mesiacov prevádzkovania SZČO v roku 2010Položka č. 63 – vypočítame podiel pomernej časti základu dane (61/62/2,14), pri zápornom výsledku uvedieme 0, zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadolPoložka č. 64 – uvedie sa sadzba poistného 14 %Položka č. 65 – vypočítame preddavok na poistné na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 (vynásobíme položku 63 a 64 a výsledok  vydelíme číslom 100), zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadolPoložka č. 66 – ak vyšiel preddavok nižší ako minimálny, tak si SZČO upraví preddavok na 46,06 eura. Ak vyšiel preddavok nižší ako 3 eurá, tak SZČO nie je povinná odvádzať preddavok  a vyznačí v položke 0.

 

X. oddiel

Uvádzajú sa poznámky k ročnému zúčtovaniu, ako aj počet príloh. Vyznačí sa dátum vypĺňania tlačiva a podpis poistenca.

 

is

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X