Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sú výhody a nevýhody založenia akciovej spoločnosti? Pozor na novú povinnosť podnikateľov do 30.09.2021!

Výhody akciovej spoločnosti
Výhody akciovej spoločnosti Foto: Getty Images
17. júna 2021 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, ktorá je charakterizované niektorými špecifickými znakmi odlišnými od iných obchodných spoločností. Má vlastnú právnu subjektivitu, jej základné imanie rozvrhnuté na akcie a charakteristickou črtou je aj oddelenie majetku spoločnosti od majetku akcionárov. Rozvrhnutie základného imania akciovej spoločnosti na akcie umožňuje prostredníctvom vydávania akcií akumulovať kapitál, ktorý sa stáva majetkom spoločnosti, pričom akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Akciová spoločnosť investorom poskytuje možnosť pomerne rýchlo a jednoducho previesť svoj podiel v spoločnosti. Má však aj ďalšie atribúty, ktoré by sme mohli nazvať výhodami, ako aj špecifiká, ktoré by sme mohli označiť za nevýhody. Čo však považujeme za výhodu a nevýhodu, vždy závisí od konkrétneho uhla pohľadu, špecifickej podnikateľskej činnosti, ako aj mnohých ďalších faktorov. V aktuálnom článku si rozdelíme tieto špecifiká medzi výhody a nevýhody, avšak za predpokladu, že to, čo je pre jedného výhodou, môže iný vnímať ako obmedzenie či limit a naopak.

Výhody akciovej spoločnosti

Anonymita akcionárov

Zákon ustanovuje, že do Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej len ako „obchodný register“) sa musí zapisovať len osoba, ktorá je jediným akcionárom akciovej spoločnosti. Jediným akcionárom akciovej spoločnosti môže byť len právnická osoba. Ak sú zakladateľmi akciovej spoločnosti fyzické osoby, musia byť minimálne dvaja. Keď má firma dvoch a viac akcionárov, tieto osoby nemajú v zmysle platnej a účinnej legislatívy povinnosť zapisovať sa do obchodného registra v sekcii spoločníkov. Zoznam akcionárov však musí byť odovzdaný centrálnemu depozitáru cenných papierov, pričom takýto zoznam akcionárov nie je prístupný verejnosti.

V prémiovej časti obsahu nájdete ďalšie výhody, ako aj nevýhody a.s.

Upozornenie:

Od 1. novembra 2018 majú podnikatelia povinnosť zapisovať do obchodného registra informácie o konečnom užívateľovi výhod, ktorým je ak akcionár akciovej spoločnosti. Ani tento údaj nie je verejnosti prístupný, majú však k nemu voľný a neustály prístup štátny orgány, úrady a verejné inštitúcie, ako sú súdy, daňové úrady, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie.

Dňa 1. októbra 2020 vstúpila do účinnosti novela obchodného zákonníka, podľa ktorej je potrebné zapisovať do obchodného registra pri fyzických osobách aj ďalšie povinné údaje. Ide o nasledovné informácie: 

  • dátum narodenia,
  • rodné číslo,
  • číslo občianskeho prezukazu,
  • číslo pasu,
  • číslo preukazu pobytu u cudzocov, ktorí nemajú pridelené rodné číslo.

Spoločnosti, ktoré vznikli do 1. októbra 2020 si musia uvedené údaje doplniť dodatočne. Táto povinnosť sa v akciovej spoločnosti týka akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov. Zápis (doplnenie) týchto údajov možno realizovať len elektronicky. Zákon ukladá podnikateľom, že uvedené doplnenie je potrebné vykonať najneskôr do 30. sepmtembra 2021. Spoločnosť, ktorá nebude mať zmeny vykonané a bude chcieť robiť iné zmeny údajov v obchodnom registri, súd vyzve, aby si najprv splnila túto svoju povinnosť. Zároveň jej sa nesplnenie tejhto povinnosti môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 eur. 

Neobmedzený počet akcionárov

Jedným zo špecifík akciovej spoločnosti, ktoré by sme mohli zaradiť medzi jej výhody, je aj zákonom neobmedzený počet akcionárov. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným zákon tento okruh limituje na maximálny počet 50 spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Neobmedzený počet akcionárov v akciovej spoločnosti môže byť výhodou napríklad pri rýchlejšom získavaní kapitálu na finančne alebo materiálovo či technologicky náročný projekt.

Jednoduchšie získavanie kapitálu

Akciové spoločnosti môže byť atraktívnym druhom obchodných spoločností pre podnikateľov, ktorí sa pohybujú alebo chcú podnikať vo finančne alebo inak náročných odvetviach. V praxi ide často o rôzne výrobné odvetvia, ktoré si vyžadujú vysoké investície do technológií, inovácií, know-how, ľudských a iných zdrojov. Získavanie kapitálu je pri akciovej spoločnosti jednoduchšie v porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným. Zakladatelia akciovej spoločnosti môžu získať relatívne vysoký obnos finančných prostriedkov už pri jej založení, a to emisiou akcií (na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, ktorých vlastníkmi môže byť neobmedzený počet akcionárov).

Stabilita spoločnosti

Akciová spoločnosť môže pôsobiť navonok dojmom silnejšieho a stabilnejšieho partnera. Tento dojem si získava najmä vďaka viacerým svojim špecifikám, ako je napríklad hodnota základného imania spoločnosti pri jej založení, ktorá musí dosiahnuť minimálne 25 000 eur. Spoločnosť s vyšším kapitálom tak môže v praxi pôsobiť ako stabilnejšia na trhu a schopnejšia lepšie a dlhodobejšie odolávať rôznym výkyvom či turbulenciám. Podobne sa môže javiť akciová spoločnosť aj z pohľadu investorov zo súkromného sektora, zahraničia, finančných inštitúcií, bánk, ktoré poskytujú investície, úvery alebo akýmkoľvek iným spôsobom participujú na jej podnikaní, raste a rozmachu.

Problematika akciovej spoločnosti je v praxi rozsiahlejšia a preto je vhodné si pred založením podnikania preštudovať špecifiká jednotlivých druhov obchodných spoločností, ako aj foriem podnikania a porovnať si ich s ohľadom na plánované podnikateľské aktivity, dostupné finančné možnosti, oblasť podnikania, ľudské zdroje, technológie a iné aspekty spojené s plánovanými aktivitami.

(Ne)výhody akciovej spoločnosti

V článku o založení a vzniku akciovej spoločnosti sa bližšie venujeme základným atribútom akciovej spoločnosti spojeným s jej založením a vznikom. Tieto informácie poskytujú rýchly pohľad na niektoré špecifiká spojené s týmto druhom obchodnej spoločnosti. Zároveň poukazujú na skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými obchodnými spoločnosťami a inými formami podnikania, je akciová spoločnosť o niečo náročnejšia hneď po viacerých stránkach. V prípade, že ako podnikatelia alebo budúci podnikatelia hľadáme menej náročnú formu podnikania, nižšie uvedené faktory môžeme zaradiť medzi nevýhody akciovej spoločnosti.

Finančná náročnosť akciovej spoločnosti

Podobne, ako ostatné obchodné spoločnosti podľa slovenského právneho poriadku, aj akciová spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra, ktorému predchádza samotné založenie spoločnosti. Zákon pri tejto obchodnej spoločnosti ustanovuje, že hodnota jej základného imania musí byť aspoň 25 000 eur a spoločnosť musí už pri svojom pri založení vytvoriť rezervný fond, a to vo výške najmenej 10 % svojho základného imania. V porovnaní s uvedenou legislatívnou povinnosťou, musí by základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným v minimálnej výške 5 000 eur a pri svojom vzniku nemusí vytvárať rezervný fond.

Finančne náročnejšie je aj samotné založenie akciovej spoločnosti, pričom s touto stránkou úzko súvisí aj celkovo vyššia administratívna náročnosť. Súdny poplatok pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je vo výške 150 eur a súdny poplatok pri založení akciovej spoločnosti je 375 eur. Treba tiež povedať, že obe podania už možno v súčasnosti urobiť len elektronicky. Príprava zakladateľských dokumentov v prípade akciovej spoločnosti je tiež náročnejšia a tak sa aj právne náklady na tieto položky a iné činnosti zvyšujú.

Personálna náročnosť

Zo zákonných ustanovení k akciovej spoločnosti vyplýva, že spoločnosť musí mať povinne viacerých povinných členov v jednotlivých úlohách – orgánoch. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jedna osoba, ktorá sa týmto stáva jediným zakladateľom a spoločníkom, pričom táto osoba môže byť zároveň konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. Na „rovnaké obsadenie“ však potrebujeme v akciovej spoločnosti minimálne 4 osoby.

Akciovú spoločnosť môže založiť jediný zakladateľ len v prípade, že ide o právnickú osobu. Fyzické osoba ako zakladatelia akciovej spoločnosti musia byť minimálne dvaja. Zákon ďalej ustanovuje zakladateľom akciovej spoločnosti povinnosť založenia dozornej rady, ktorá musí mať aspoň 4 členov (pre porovnanie – v spoločnosti s ručením obmedzeným nemusí byť založená dozorná rada) a predstavenstvo v akciovej spoločnosti musí mať minimálne 1 člena.

S uvedeným a ďalšími aspektmi akciovej spoločnosti je zároveň v každom jednotlivom prípade spojená aj vyššia administratívna náročnosť v akciovej spoločnosti. Táto sa následne prejavuje vo všetkých oblastiach od jej založenia, cez samotnú prevádzku, vedenie účtovníctva, ako aj v mnohých ďalších oblastiach.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

akciová spoločnosťknow-howNaštartujte svoj biznisPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť a.s.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X