Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Vyplácanie dividend v roku 2017

Businessman standing posture hand holding graph finance isolated
Thinkstock
27. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vyplácanie dividend zo zisku obchodných spoločností prešlo za posledné roky viacerými zmenami. Posledná dôležitá zmena vstúpila do platnosti od 1.1.2017. Dividendy sú opätovne predmetom dane z príjmov, povinnosť platiť zdravotné odvody bola zrušená.

Pri riešení problematiky zdanenia vyplatených podielov na zisku je potrebné súčasne poznať odpovede na viaceré otázky. Až následne je možné spoľahlivo určiť presnú výšku a spôsob zdanenia.

V prémiovej časti nájdete bližšie vysvetlené tieto témy:

  • čo je predmetom dane,
  • z akého roku sú dividendy vyplácané,
  • kto je príjemcom dividend,
  • fyzická osoba ako príjemca dividend,
  • zdanenie zrážkovou daňou,
  • povinnosť podať daňové priznanie,
  • zdaňovanie dividend, ak je príjemcom zamestnanec,
  • ako sa vypláca podiel na zisku.

Predmet dane

Predmetom dane fyzickej osoby je podľa § 3 ods. 1 písm. e) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Upozornenie Podnikam.sk: Ako podiel na zisku sú chápané aj príjmy vo forme tantiém. Z pohľadu dane z príjmov sú pojmy dividendy a tantiémy rovnocenné.

Z akého roku sú dividendy vyplácané

Daňová a odvodová povinnosť pri výplate dividend závisí od obdobia, v ktorom bol zisk spoločnosti vykázaný. Nie je teda dôležité, v ktorom roku sú dividendy vyplácané, ale zo zisku ktorého roka sú vyplácané. Pre lepší prehľad prinášame nasledovnú tabuľku, ktorá sa týka výplaty dividend fyzickým osobám:

do roku 2003 podliehajú dani z príjmov
2004 – 2010 nie sú predmetom dane z príjmov a nepodliehajú zdravotným odvodom
2011 – 2016 nie sú predmetom dane z príjmov, podliehajú zdravotným odvodom
od roku 2017 podliehajú dani z príjmov

Príklad:

Obchodná spoločnosť v roku 2017 vyplatí dividendy svojim spoločníkom. Výplata dividend sa uskutoční zo zisku, ktorý bol vykázaný za kalendárny rok 2007. Vyplatené dividendy nie sú v tomto prípade predmetom dane z príjmov a rovnako nepodliehajú ani zdravotným odvodom.

Kto je príjemcom dividend

Ďalším kritériom na posúdenie zdanenia je rozlíšenie, kto je príjemcom dividend. Jednoduchšie je to v prípade, ak je príjemcom právnická osoba. Dividendy vyplácané právnickej osobe – rezidentovi SR nie sú predmetom dane z príjmov. Vzťahuje sa to na také výplaty plnení, ktoré nie sú u vyplácajúcej spoločnosti daňovým výdavkom. Môže ísť o prípady, kedy spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločníkom inej spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo napríklad ak je akciová spoločnosť spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Takýchto kombinácii existuje samozrejme viac.

V prípade, že sa jedná o právnickú osobu, ktorá nie je rezidentom na Slovensku, uplatnia sa pravidlá uvedené v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak ide o štát, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, uplatní sa daňová sadzba vo výške 35 %. Uvedené platí pri výplate dividend, ale rovnako aj pri prijatí dividend od zahraničnej spoločnosti.

Fyzická osoba ako príjemca dividend

Najväčšie zmeny pri vyplácaní dividend sa dotkli fyzických osôb. Od roku 2004 až do 1.1.2017 neboli dividendy predmetom dane z príjmov. Úprava zdanenia dividend sa teda týka období po 1.1.2017, ale takisto aj do roku 2003, kedy boli takisto predmetom dane z príjmov. Spôsob zdanenia bude rovnaký.

Dividendy vyplácané fyzickým osobám sa zdaňujú dvoma rôznymi sadzbami. Štandardnou sadzbou je 7 %. Táto sadzba sa uplatní vždy pri výplate dividend v rámci Slovenskej republiky. Ak nastane situácia, že jedným zo subjektov je aj zahraničný subjekt (príjemca dividend alebo vyplácajúca spoločnosť), je potrebné vždy zohľadniť ustanovenia v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. Takáto zmluva má prednosť pred národnou právnou úpravou.

V prípade, že ide o výplatu dividend, kde jedným zo subjektov je daňovník z nezmluvného štátu, uplatní sa zvýšená sadzba 35 %. Vyššia sadzba bola do zákona pridaná z toho dôvodu, aby sa daňovníci nevyhýbali daňovým povinnostiam pri výplate ziskov do daňových rajov.

Zdanenie zrážkovou daňou

Po určení povinnosti zdanenia, príjemcu dividend a sadzby zdanenia je potrebné ďalej rozhodnúť o spôsobe zdanenia. Najčastejšie sa bude uplatňovať zdanenie formou zrážky už pri výplate dividendy. Štát sa tým poistil voči prípadnému nepriznávaniu dane v daňových priznaniach.

Povinnosť zraziť daň má tuzemská vyplácajúca spoločnosť pri výplate dividend fyzickej osobe, ktorá je rezidentom na Slovensku. Moment zrážky a odvedenia dane je v čase výplaty dividendy príjemcovi. Vyplácajúca spoločnosť za vybratie a odvedenie dane hmotne zodpovedá, takže je v jej vlastnom záujme, aby si tieto povinnosti splnila. Príjemca dividend nemá v tomto prípade žiadne daňové povinnosti.

Podobný postup sa uplatní aj pri výplate dividend fyzickej osobe do zahraničia, avšak s tým rozdielom, že sa prihliada na ustanovenia v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak sú dividendy vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu, uplatní sa takisto zrážková daň, ale už vo výške 35 %.

Povinnosť podať daňové priznanie

V prípade, že vyplácajúcou spoločnosťou je právnická osoba so sídlom v zahraničí, nie je možné uplatniť zdanenie zrážkovou daňou. Vtedy má fyzická osoba – príjemca dividend povinnosť priznať a zdaniť prijaté dividendy prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Obdobne platí, ak ide o vyplácajúcu spoločnosť zo zmluvného štátu, uplatní sa 7 % sadzba alebo sadzba určená v zmluve. Ak ide o daňovníka z nezmluvného štátu uplatní sa zvýšená sadzba 35 %.

Zdaňovanie dividend, ak je príjemcom zamestnanec

Pri zdanení dividend došlo k zmene aj v prípade zamestnancov. Tí mali takisto prijaté dividendy do konca roka 2016 od dane z príjmov oslobodené. Od 1.1.2017 podliehajú aj dividendy, vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní spoločnosti, daňovej povinnosti. Prijaté podiely na zisku sa zahrnú medzi príjmy zo závislej činnosti a teda budú okrem dane podliehať aj všetkým odvodovým povinnostiam, ako je tomu pri klasickej mzde.

Ako sa vypláca podiel na zisku

Výplatu podielov na zisku upravuje Obchodný zákonník. Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným majú nárok na podiel na zisku v pomere k ich splateným vkladom. Výplata podielov na zisku sa môže uskutočniť až po splnení povinného prídelu do rezervného fondu. Zároveň platí, že výplatou podielov na zisku sa spoločnosť nemôže ocitnúť v úpadku. Ak by úpadok hrozil, výplata dividend je zakázaná. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dividendypodnikanie v s.r.o.Prémiový obsahvyplácanie podielov na zisku

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X