Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zabezpečenie záväzkov: Zmluvná pokuta

Peniaze/uspora nakladov/zabezpecenie zavazkov
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
4. novembra 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Foriem a spôsobov zabezpečenia záväzkov pozná Občiansky zákonník a Obchodný zákonník hneď niekoľko. Všetky však slúžia na jediný účel, a to na posilnenie právneho postavenia veriteľa v rámci záväzkového vzťahu.

Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne

Všeobecne možno v prípade zabezpečenia záväzkov hovoriť o funkcii predovšetkým zabezpečovacej a funkcii uhradzovacej. Funkcia zabezpečovacia spočíva vo väčšej istote veriteľa, že jeho záväzok bude riadne a včas uhradený. Funkcia uhradzovacia, ako už napovedá jej názov, spočíva v možnosti veriteľa uspokojiť sa zo zabezpečenia v prípade, že jeho pohľadávka nie je riadne a včas splatená.
 
Popri hlavnom záväzkovom vzťahu (napríklad záväzok zaplatiť kúpnu cenu v prípade kúpnej zmluvy), ktorý má byť zabezpečený, pristupuje zabezpečenie ako vedľajší záväzkový vzťah (povinnosť riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu je zabezpečená zmluvnou pokutou). Zabezpečenie záväzkov je upravené tak v Občianskom, ako aj Obchodnom zákonníku. 
 

Zmluvná pokuta

Medzi najtradičnejšie zaisťovacie inštitúty v záväzkovom práve patrí zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta plní v záväzkovom vzťahu predovšetkým funkciu sankcie, pre prípad, že dlžník nesplní svoje záväzky riadne a včas.
 
Pri dojednávaní zmluvnej pokuty je potrebné byť obozretný v tom zmysle, aby dojednanie o zmluvnej pokute spĺňalo všetky zákonom požadované náležitosti. V opačnom prípade hrozí riziko, že v prípade súdneho sporu súd rozhodne tak, že zmluvná pokuta bola dojednaná neplatne.
 

 
Prvou náležitosťou je písomná forma. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne, akákoľvek iná forma (ústna, implicitná) spôsobí jej neplatnosť. Požiadavka na písomnú formu zmluvnej pokuty je v celku logická a smeruje najmä k ochrane veriteľa. Veriteľ nemusí zložito preukazovať, že zmluvná pokuta bola skutočne dohodnutá, že bola dohodnutá v určitej výške a že ju bol dlžník povinný uhradiť v prípade, že poruší určitú zmluvnú povinnosť, pretože všetky uvedené náležitosti by mali byť obsiahnuté práve v písomnom dojednaní o zmluvnej pokute.
 
V prípade, že by zmluvná pokuta mohla byť zjednaná aj iným spôsobom, veriteľ by samotnú existenciu tohto záväzku musel zložito preukazovať. Veriteľ by sa veľmi rýchlo ocitol v dôkaznej núdzi a v prípade súdneho konania by len ťažko uniesol dôkazné bremeno, čo by v konečnom dôsledku viedlo k jeho prehre v súdnom spore.
 

Pokuta ako súčasť obchodných podmienok

Zaujímavou otázkou je, či písomná forma môže nejakým spôsobom slúžiť i k ochrane dlžníka. V poslednej dekáde sa začína objavovať, najmä v oblasti spotrebiteľských zmlúv, zaujímavý jav, ktorý aplikujú podnikatelia voči spotrebiteľom, a to umiestňovanie dojednania o zmluvnej pokute nie priamo do samotnej zmluvy, ale do obchodných podmienok.
 

 
V prípade, že obchodné podmienky, ktoré obsahujú ustanovenie o zmluvnej pokute, nie sú priamo súčasťou zmluvy, ale zmluva obsahuje iba odkaz na ne, pričom môžu byť umiestnené napr. na webových stránkach podnikateľa, je otázne, či je zmluvná pokuta dojednaná platne. V prípade súdneho sporu o zaplatenie takejto zmluvnej pokuty (s prihliadnutím najmä na ochranu spotrebiteľa) by podľa nášho názoru spotrebiteľ mohol byť úspešný, ak by argumentoval neplatnosťou dojednania o zmluvnej pokute pre nedostatok písomnej formy.
 
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť (s ohľadom na pomerne častý obchodný styk medzi Českou a Slovenskou republikou) na skutočnosť, že od 1. 1. 2014 by mal v Českej republike nadobudnúť účinnosť nový Občiansky zákonník, ktorý už písomnú formu pre zmluvnú pokutu nevyžaduje.
 

Pokuta platí, aj ak veriteľovi nevznikne škoda

Okrem obligatórnej písomnej formy zákon vyžaduje, aby bola zmluvnými stranami dohodnutá výška zmluvnej pokuty, prípadne musí byť určený spôsob jej určenia. Ak tomu tak nie je, dojednanie o zmluvnej pokute je neplatné.
 
Zaujímavosťou je, že zmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok pôsobí predovšetkým sankčne a nie je potrebné, aby veriteľovi nesplnením zmluvnej povinnosti vznikla akákoľvek škoda. Povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu navyše trvá aj v prípade, že dlžník zmluvnú povinnosť v závere splní. Argument dlžníka, že nemusí platiť zmluvnú pokutu, pretože nevznikla reálne žiadna škoda, teda neobstojí.
 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že hoci zmluvná pokuta plní funkciu najmä sankčného prostriedku pre prípad nesplnenia povinnosti, plní zároveň aj funkciu tzv. paušalizovanej náhrady škody a veriteľ nie je všeobecne oprávnený požadovať náhradu škody v prípade, že došlo k porušeniu povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, ak si strany výslovne nedohodnú opak. Veriteľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, len keď je to medzi účastníkmi záväzkového vzťahu dohodnuté.
 

Pokuta musí byť v primeranej výške

V súvislosti so zmluvnou pokutou je potrebné upozorniť ešte na jednu okolnosť, a to na výšku samotnej zmluvnej pokuty. Pri dojednávaní zmluvnej pokuty je potrebné dbať na to, aby zmluvná pokuta bola dohodnutá v primeranej výške. Ak súd vyhodnotí, že zmluvná pokuta bola dohodnutá ako neprimerane vysoká, je oprávnený jej výšku znížiť. Súd v takom prípade predovšetkým hodnotí, či vznikla veriteľovi škoda a v akej výške. Podľa toho môže následne moderovať výšku zmluvnej pokuty podľa okolností konkrétneho prípadu.
 
Hoci zmluvná pokuta predstavuje ideálny spôsob zabezpečenia záväzku najmä pre veriteľov, právna úprava poskytuje aj čiastočnú ochranu dlžníka v tom, že nie je povinný zaplatiť veriteľovi zmluvnú pokutu v prípade, že porušenie povinnosti nezavinil. Aj v tejto otázke sa však uprednostňuje zmluvná voľnosť a strany si môžu dojednať úpravu odlišnú.
 
Obchodný zákonník úpravu zmluvnej pokuty ďalej rozširuje. Podľa tohto právneho predpisu platí, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Dlžník, ktorý je v omeškaní so plnením svojej povinnosti, je povinný na úhradu zmluvnej pokuty bez ohľadu na tieto okolnosti.
 

Autor: Mgr. Michal Svatoň,  autor je právnik v advokátskej kancelárii NIELSEN MEINL, s.r.o.

 
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Znižovanie nákladov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X