Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zamestnávanie cudzincov v roku 2019 – potvrdenie, agentúrne zamestnávanie, lehoty na udelenie prechodného pobytu

zamestnávanie cudzincov
zamestnávanie cudzincov Foto: Getty Images
18. marca 2019 Autor JUDr. Veronika Michalíková, MBAZdroj A|K|M|V advokátska kancelária - www.akmv.sk Tlačiť

V dôsledku klesajúcej nezamestnanosti a s tým súvisiaceho nedostatku pracovných síl v niektorých odvetviach stúpa počet zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o možnosť zamestnať cudzincov z krajín mimo Európskej únie, tzv. štátnych príslušníkov tretích krajín. Keďže zákony, ktoré zakotvujú základný právny rámec pre zamestnávanie cudzincov a možnosti ich pobytu na území Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) sú pomerne často novelizované. V článku spracovanom advokátskou kanceláriou A|K|M|V (www.akmv.sk) si priblížime niektoré podmienky a povinnosti týkajúce sa zamestnávania cudzincov v roku 2019.

Akých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať?

Vo všeobecnosti môže zamestnávateľ podľa § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti zamestnať cudzinca, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, ktorým môže byť buď prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo
 • cudzinca, u ktorého sa nevyžaduje ani povolenie na zamestnanie, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jedná sa o viaceré výnimky, ktoré sú uvedené v § 23a zákona o službách zamestnanosti, napr. cudzincovi bol udelený trvalý pobyt, jedná sa o osobu s postavením Slováka žijúceho v zahraničí, cudzincovi bol udelený azyl atď.)

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • Agentúrne zamestnávanie cudzincov
 • Lehoty na udelenie prechodného pobytu

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Najčastejším spôsobom zamestnávania cudzincov je zamestnanie cudzinca, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. V takomto prípade cudzinec požiada o udelenie prechodného pobytu a príslušné oddelenie cudzineckej polície vyžiada z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako „ÚPSVaR“) potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Aby ÚPSVaR vydal súhlas s obsadením pracovného miesta cudzincom, je potrebné, aby  zamestnávateľ najmenej 20 pracovných dní predtým, ako cudzinec podá žiadosť o udelenie pobytu oznámil voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku ÚPSVaR.

Pracovná ponuka sa zverejňuje na stránke www.istp.sk. V ponuke je potrebné zaškrtnúť, že práca je vhodná aj pre príslušníka z tretej krajiny.

Na základe oznámenia voľného pracovného miesta ÚPSVaR preveruje, či toto pracovné miesto nie je možné obsadiť aj slovenskými uchádzačmi o zamestnanie. Pokiaľ sa nepodarí nájsť vhodných slovenských uchádzačov o zamestnanie, vydá ÚPSVaR potvrdenie o obsadení voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s obsadením pracovného miesta cudzincom.

V určitých prípadoch ÚPSVaR vydá súhlasné potvrdenie aj bez toho, aby posudzoval, či konkrétne pracovné miesto nie je možné obsadiť aj slovenskými uchádzačmi. V praxi pôjde najčastejšie o prípady, kedy má byť cudzinec zamestnaný na pracovnej pozícii s nedostatkom pracovnej sily v okrese s priemernou evidovanou mierou nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok nižšou ako 5 %. V uvedených prípadoch sa taktiež nevyžaduje, aby bola pracovná ponuka zverejnená po dobu 20 pracovných dní. Uvedené zjednodušenie je možné uplatniť iba v prípade, že zamestnávateľ z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny. Upozorňujeme však, že od 1.1.2019 musí zamestnávateľ ÚPSVaR nahlasovať aj takéto voľné pracovné miesta.

Zoznam pracovných miest s nedostatkom pracovnej sily, na ktoré je možné výnimku aplikovať je zverejnený tu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803

Od 1.1.2019 je podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta aj to, že zamestnávateľ, ktorý chce prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti.

Agentúrne zamestnávanie cudzincov

Populárne u zamestnávateľov je aj získavanie zamestnancov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Kým v minulosti zákon o službách zamestnanosti úplne vylučoval agentúrne zamestnávanie cudzincov z tretích krajín (s výnimkou cudzincov, u ktorých sa nevyžadovalo povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta), od roku 2019 je takéto zamestnávanie možné, hoci iba v obmedzenom rozsahu.

Dočasne pridelený bude môcť byť iba štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta v prípade, že:

 • bude zamestnaný na pracovnej pozícii s nedostatkom pracovnej sily ako je popisované vyššie,
 • agentúra dočasného zamestnávania, ktorá ho bude zamestnávať, vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu.

Lehoty na udelenie prechodného pobytu

Pri prechodnom pobyte na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa od januára 2019 skrátila lehota na rozhodnutie o udelení pobytu na 30 dní. Podmienkou však je, že sa jedná o pracovnú pozíciu s nedostatkom pracovnej sily.

Lehota 30 dní sa podľa ustanovenia § 33 ods. 8 zákona o pobyte cudzincov vzťahuje aj na žiadosť cudzinca, ktorý:

 • žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na vykonávanie sezónnych prác, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie v trvaní do 90 dní bez potreby prechodného pobytu na účel zamestnania pri sezónnych prácach alebo mal udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na vykonávanie sezónnych prác,
 • žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia, osobitnej činnosti alebo výskumu a vývoja,
 • ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
 • zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike,
 • zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum,
 • je manželom alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj / zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike / zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel podnikania na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu a ktorý podal žiadosť o udelenie tohto prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade alebo policajnom útvare na základe udeleného národného víza.

V ostatných prípadoch zostala lehota na rozhodnutie oddelenia cudzineckej polície 90 dní.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahzamestnávanie cudzincov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X