Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zmeny v DPH v súvislosti s medzinárodným obchodom

Zmeny v DPH
Zmeny v DPH Foto: Getty Images
16. septembra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

V rámci pripravovaných a už schválených zmien v zákone o dani z pridanej hodnoty sa najviac zmien týka medzinárodných obchodov. Zákon o DPH aktuálne prináša niekedy zbytočné povinnosti registrácie pre zahraničné osoby, ktoré na Slovensko dodávajú tovar. Zahraničným podnikateľom takéto povinnosti zbytočne zvyšujú administratívnu záťaž. Navrhované zmeny by mali pomôcť práve pri tomto type podnikania.

Navrhované zmeny v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty sa týkajú zjednodušenia určitých pravidiel pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Cieľom návrhu zákona je zosúladenie predpisov Slovenskej republiky s novelizovanou smernicou Európskej únie 2006/112/ES. Účelom zmeny zákona o DPH je dosiahnutie synchronizovaných pravidiel v rámci EÚ, vytvorením nových zákonných pravidiel, ktoré upravujú cezhraničné dodanie tovaru medzi podnikmi v rámci EÚ. V prípade schválenia novely sa väčšina zmien bude zaoberať spresnením podmienok pre niektoré obchody oslobodené od DPH a zavedením režimu call-off stock.

Obchodovanie s tovarom v rámci call-off stock

Novela zákona o DPH by so sebou mala priniesť zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa režimu call-off stock. Jedná sa o režim, kedy dodávateľ premiestňuje tovar z jedného členského štátu do skladu v inom členskom štáte, pričom tovar je zásadne určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka. V tomto prípade musí byť odberateľ v čase odoslania alebo prepravy tovaru známy. Zo skladu môže odoberateľ vziať tovar podľa vlastného uváženia a práve týmto momentom dochádza k dodaniu tovaru.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Reťazové obchody
 • Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ
 • Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

Režim call-off musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Tovar odoslaný alebo prepravený platiteľom DPH z tuzemska do iného členského štátu bude dodaný neskôr, až po ukončení prepravy zdaniteľnej osobe, ktorá bola oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru podľa dohody
 • Platiteľ DPH, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, kam je tovar odoslaný alebo prepravený
 • Zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre DPH v členskom štáte, do ktorého je tovar prepravovaný
 • Platiteľ DPH pozná v čase prepravy tovaru jeho obchodné meno a pridelené identifikačné číslo DPH
 • Platiteľ DPH uviedol premiestnenie tovaru do svojich záznamov
 • Platiteľ DPH uviedol v súhrnom výkaze identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorá nadobudne tovar

V prípade schválenia novely zákona,  by daň z pridanej hodnoty nepodliehala premiestnenému tovaru spĺňajúcemu podmienky call-off stock režimu. Uľahčenie by spočívalo v tom, že dodávateľ tovaru by nemusel vykazovať v členskom štáte nadobudnutie premiestneného tovaru do členského štátu, kam bol tovar odoslaný. Premiestnenie tovaru v súlade s pravidlami call-off stock režimu by nebolo považované za dodanie tovaru.  Podmienkou však ostáva, že tovar sa musí kupujúcemu odovzdať do 12-tich mesiacov po skončení prepravy. Prevod práva nakladať s tovarom nastáva v momente dodania tovaru vlastníkovi, z ktorého sa stáva nadobúdateľ tovaru. V jednoduchosti vysvetlené, tovar v režime call-off stock premiestňovaný z tuzemska do iného štátu má byť oslobodení od DPH až v momente, v ktorom k nemu odberateľ nadobudne vlastnícke právo.

Reťazové obchody

Ďalšou implementovanou zmenou planou od 1.1.2020 by malo byť ustanovenie týkajúce sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ. Reťazovými transakciami sa rozumie transakcia pri ktorej je ten istý tovar predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní. Preprava tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného a to priamo od prvého dodávateľa až ku konečnému odberateľovi.

Novelou zákona sa má spresniť to, komu sa v reťazových dodania toho istého prepravovaného tovaru priamo od dodávateľa k odberateľovi v rámci EÚ priradí odoslanie alebo preprava, čo má vplyv na uplatnenie režimu DPH. Podľa navrhovaných pravidiel by sa odoslanie alebo preprava tovaru viacerých dodaní mala priradiť len k dodaniu uskutočnenému pre prostrednú osobu. Prostrednou osobou sa chápe iný dodávateľ v reťazci dodaní ako prvý dodávateľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar. V zmysle navrhovanej úpravy sa preprava tovaru priradí prostrednej osobe, ktorá si uplatní oslobodenie od DPH . Naopak prvý dodávateľ v reťazci bude fakturovať s DPH.

Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ

Novela zákona upravuje hmotnoprávne podmienky, ktoré musia byť splnené ak si chce platiteľ dane uplatniť oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Pre uplatnenie oslobodenia od DPH vzniká dodávateľovi povinnosť deklarovať uvedenú skutočnosť dôkazmi, ktoré potvrdzujú, že preprava tovaru naozaj nastala. To v skratke znamená že dodávateľ musí predložiť minimálne dva doklady, ktoré potvrdzujú odoslanie alebo prepravu a ktoré vystavili dve rôzne strany nezávislé od predávajúceho a nadobúdateľa. Dodávateľ musí predložiť jeden dôkaz potvrdzujúci prepravu tovaru a ďalším jeden doklad ako napríklad objednávku nákupu, v ktorej sa uvádza miesto určenia tovaru.

Ďalšou významnou podmienkou pre oslobodenie DPH pri dodaní tovaru bude aj podanie súhrnného výkazu dodávateľa za príslušné obdobie. Ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz alebo neuvedie pravdivé a správne údaje, správca dane mu oslobodenie od dane neuzná. V zmysle navrhovanej novely zákona bude možné uplatniť oslobodenie od DPH len v tom prípade, ak nadobúdateľ oznámi dodávateľovi platné IČ DPH, ktoré mu pridelil iný členský štát od štátu, kde sa preprava začala.

Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

V zákone o DPH je už aktuálne schválená zmena, ktorá sa týka špecifických druhov tovaru pri ich dodaní do iných štátov. Ide o dodanie ropných olejov. Zmena sa týka len malého počtu podnikateľov, nakoľko ide o špecifický druh tovaru.

Oslobodené od dane je dodanie tohto tovaru v colnom sklade a v osobitnom sklade a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom. Oslobodený od dane je:

 • dovoz tovaru, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu,
 • dodanie tovaru, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tohto tovaru,
 • dodanie tovaru v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom,
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru.

Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dphPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X