Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v príplatkoch za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a počas sviatkov v roku 2019

segmentácia trhu
segmentácia trhu Foto: Getty Images
2. mája 2019 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Na podnikateľov, ktorí sú zároveň zamestnávateľmi, čakajú tento rok zmeny v súvislosti s príplatkovou povinnosťou za prácu zamestnancov. Prvá fáza zvyšovania vstúpila do účinnosti od 1.5.2018 a druhá fáza vstúpi do činnosti od 1.5.2019. Medzitým vstúpila do účinnosti od 1.1.2019 aj minimálna mzda, ktorá sa tiež prejavila v zmene výšky príplatkovej povinnosti smerom nahor. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme zmeny v tejto oblasti v číslach.

Zmeny v príplatkovej povinnosti od 1.5.2018, 1.1.2019 a od 1.5.2019

Pre získania komplexnejšieho pohľadu na túto oblasť si pripomenieme zmeny v príplatkovej povinnosti vyplývajúce z prvej fázy novelizácie tejto oblasti a zákona č. 311/1001 zb. Zákonník práce (ďalej v texte len ako „zákonník práce“), ktorá vstúpila do účinnosti od 1. mája 2018. V druhej fáze, ktorá vstúpi do účinnosti 1. mája 2019, sa tieto príplatkové povinnosti opäť zvýšia. Medzitým vstúpilo do účinnosti zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2019, čo sa tiež prejavilo v miernom zvýšení jednotlivých príplatkov.

V súvislosti so zmenami vo výške príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, v noci, prácu nadčas a počas sviatkov tu tak máme tri dátumy, ktoré sú spojené s tromi rôznymi výškami príplatkov. Zákon však ustanovuje aj výnimky, kedy sa môže individuálne príplatky mierne znížiť alebo započíta s inou formou voľna.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Príplatok za nočnú prácu od 1.5.2018 a od 1.5.2019
 • Príplatok za prácu v sobotu od 1.5.2018 a od 1.5.2019
 • Príplatok za prácu v nedeľu od 1.5.2018 a od 1.5.2019
 • Príplatok za prácu počas sviatku od 1.5.2018
 • Mzda za prácu nadčas
 • Minimálna mzda

Príplatok za nočnú prácu od 1.5.2018 a od 1.5.2019

Druh práce / Nočná práca Zvýšenie príplatku za prácu od 1.5.2018 Zvýšenie príplatku za prácu v od 1.1.2019 Zvýšenie príplatku za prácu v od 1.5.2019
Neriziková 30 % (0,827 eur / hodina) 30 % (0,897 eur / hodina) 40 % (1,196 eur / hodina)
Riziková 35 % (0,965 eur / hodina) 35 % (1,046 eur / hodina) 50 % (1,495 eur / hodina)

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v:

 • kolektívnej zmluve,
 • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Príplatok za prácu v sobotu od 1.5.2018 a od 1.5.2019

Druh práce / Práca v sobotu Zvýšenie príplatku za prácu od 1.5.2018 Zvýšenie príplatku za prácu od 1.1.2019 Zvýšenie príplatku za prácu od 1.5.2019
25 % (0,689 eur / hodina) 25 % (0,747 eur / hodina) 50 % (1,495 eur / hodina)

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v:

 • kolektívnej zmluve,
 • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Vedúcemu zamestnancovi v takomto prípade nepatrí mzdové zvýhodnenie. 

Príplatok za prácu v nedeľu od 1.5.2018 a od 1.5.2019 

Druh práce / Práca v nedeľu Zvýšenie príplatku za prácu od 1.5.2018 Zvýšenie príplatku za prácu od 1.1.2019 Zvýšenie príplatku za prácu od 1.5.2019
50 % (1,379 eur / hodina) 50 % (1,495 eur / hodina) 100 % (2,989 eur / hodina)

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

 • kolektívnej zmluve,
 • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Vedúcemu zamestnancovi v takom prípade nepatrí mzdové zvýhodnenie

 Príplatok za prácu počas sviatku od 1.5.2018

Druh práce / Práca počas sviatočných dní Zvýšenie príplatku za prácu od 1.5.2018
100 % (2,989 eur / hodina)

S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.

Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. V takomto prípade patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna a nemá už nárok na mzdové zvýhodnenie.

TIP:

Ak pripadne niektorý štátny sviatok na sobotu alebo nedeľu, patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok aj príplatok za prácu v sobotu / nedeľu.

Mzda za prácu nadčas

Zákonník práce zároveň ustanovuje, že za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku.

V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. V tatom prípade zamestnancovi však mzdové zvýhodnenie nepatrí.

Minimálna mzda

Vyššie uvedené sumy príplatkových povinností sú naviazané na minimálnu mzdu za hodinu práce podľa § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Výška minimálnej mzdy v roku 2019 predstavuje 520 eur, pričom na jednu odpracovanú hodinu je to 2,898 eur. V roku 2018 bola táto suma nižšia, a to vo výške 480 eur s minimálnou hodinou mzdou vo výške 2,759 eur.

Všetky príplatkové povinnosti sa týkajú tak zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce však nepatrí zamestnancovi, ktorý vykonáva v zmysle ustanovená § 52 zákonník práce domácku prácu a teleprácu. Zákonník práce však umožňuje, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli inak a zamestnávateľ tak môže zamestnancovi priznať aj uvedené výhody.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Práca cez sviatokpráca nadčasPrémiový obsahPríplatky za prácu

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30mar8:30Lean zlepšovanie procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X