Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako ochrániť databázu a počítačový program

Thinkstockphotos 485745248.jpg
Thinkstock
31. augusta 2016 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Za databázu možno považovať súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov. Musia byť systematicky alebo metodicky usporiadané. Zároveň jednotlivo prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami. Bez ohľadu na formu vyjadrenia. Nie je podmienkou, aby súbor prvkov predstavoval vlastný tvorivý duševný výtvor autora.

Podmienky existencie databázy

Databáza môže zahŕňať nielen súbory diel, ale aj jednoduchých údajov či informácií. Môže ísť o zoznamy, súpisy, registre, či indexy. Rovnako aj akékoľvek iné súbory informácií, textov, či čísel.

Zásadnou charakteristikou databázy je vzájomná nezávislosť prvkov jej obsahu. Teda, aby bolo možné prvky od seba oddeliť bez toho, aby tým bol dotknutý ich informačný obsah.

Čo nie je databáza

Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.

V súvislosti s právnou ochranou rozlišujeme databázu:

  • netvorivú (chránenú osobitným právom k nej)
  • tvorivú (chránenú autorským právom).

Autorský zákon totiž autorské právo priznáva aj autorovi tvorivej databázy. Ak je spôsob výberu alebo usporiadanie jej obsahu výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Spôsob usporiadania prvkov chránených (ako autorské diela) alebo nechránených (rôzne dáta) môže byť predmetom autorského práva len vtedy, ak je výsledkom vlastnej duševnej tvorivej činnosti autora.

Tvorivá databáza

Môže ňou byť zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, či výstava. V niektorých prípadoch (ako noviny) nie je vylúčený súbeh ochrany osobitného práva k databáze aj autorského.

Netvorivá databáza (sui generis)

Je chránená bez ohľadu, či samotná databáza alebo údaje v nej obsiahnuté spĺňajú autorskoprávne kritériá. Právo na ochranu vychádza z toho, že došlo k podstatnému vkladu do získania, overenia alebo prezentácie obsahu. Prostredníctvom tohto práva sa má zabrániť extrakcii alebo reutilizácii celej alebo podstatnej časti.

Zmyslom osobitného práva k databáze je ochrana investície. Teda podstatného vkladu vloženého do získania, overenia alebo sprístupňovania obsahu. Podstatnosť vkladu určuje kvalitatívne alebo kvantitatívne meradlo. Môže ním byť vloženie finančných zdrojov, času, úsilia, či energie.

Toto výhradné majetkové právo na rozdiel od autorského nevyžaduje pôvodnosť. Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní, má za následok vytvorenie novej databázy.

Práva zhotoviteľa netvorivej databázy

Zhotoviteľom je osoba, ktorá iniciovala a zabezpečila jej zhotovenie. Osobitné právo k nej má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah sú chránené autorským právom, alebo inými právami.

Zhotoviteľ databázy má predovšetkým právo udeľovať súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého jej obsahu. Alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.

Ako môže iná osoba použiť netvorivú databázu

Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím. Nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa. Ani spôsobiť ujmu nositeľom práv k jednotlivým súčastiam databázy.

Do osobitného práva nezasiahne používateľ vtedy, keď bez súhlasu zhotoviteľa vykoná extrakciu alebo reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu. A to na akýkoľvek účel.

Z podstatnej časti je možná len:

  • extrakcia obsahu databázy, ktorá nie je zhotovená v elektronickej podobe, pre súkromnú potrebu
  • extrakcia na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, zároveň musí byť uvedené označenie zhotoviteľa databázy a prameň
  • extrakcia alebo reutilizácia v nevyhnutnom rozsahu na účel zabezpečenia verejnej bezpečnosti, priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania, rokovania Národnej rady SR a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Osobitné formy použitia databázy

Extrakcia

Je trvalé alebo dočasné vyhotovenie rozmnoženiny prenesením celého obsahu alebo jej podstatnej časti na iný nosič. A to akýmkoľvek prostriedkom a v akejkoľvek forme. V podstate ide o dočasné alebo trvalé skopírovanie databázy na iný nosič.

Reutilizácia

Je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu alebo jej podstatnej časti na verejnosti. Vrátane rozširovania jej rozmnoženín prevodom vlastníckeho práva a nájmom. Ide teda o formu použitia na verejnosti uvedenými spôsobmi. Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.

Ako dlho trvá osobitné právo k databáze

Trvá 15 rokov odo dňa zhotovenia alebo odo dňa, keď bol umožnený prístup verejnosti k databáze. Podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala neskôr. Trvanie tohto práva sa skončí posledným dňom pätnásteho kalendárneho roka.

Ako ochrániť počítačový program

Niektoré predmety chránené autorským právom sú špecifické. Určité osobitosti sa týkajú aj počítačového programu. Je chránený autorským právom, ale vyznačuje sa istými odlišnosťami od všeobecnej úpravy diel.

Čo je počítačový program

Ide o súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Napríklad softvér, operačný program, program na prehrávanie hudby a videa, aplikácia v mobile alebo v tablete.

Príkazy a inštrukcie môžu byť vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Definícia počítačového programu zahŕňa aj programy, ktoré sú včlenené do technického vybavenia počítača. Teda hardvéru. Súčasť počítačového programu tvorí tiež podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie.

Špecifiká

Program nemusí spĺňať všetky pojmové znaky diela. Na to, aby bol autorskoprávne chránený, stačí, ak spĺňa podmienku tvorivosti. Teda je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.

Žiadne iné kritériá na určenie autorskoprávnej ochrany sa neuplatňujú. Za predpokladu, že teda podmienku tvorivosti spĺňa, je chránený rovnako ako každé dielo z oblasti umenia alebo vedy. Vzťahuje sa na neho primerane všeobecná úprava o diele.

Súhlas autora

Autor udeľuje na jeho použitie súhlas prostredníctvom uzavretia licenčnej zmluvy. Súhlas na použitie sa nevyžaduje iba v prípade výnimiek a obmedzení majetkových práv autora.

Osobitné výnimky a obmedzenia

Počítačové programy majú osobitnú úpravu výnimiek a obmedzení. Tiež sa na ne môžu aplikovať niektoré ďalšie všeobecné výnimky a obmedzenia majetkových práv. Napríklad výnimka na použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume, výnimka na dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela alebo výnimka na náhodné použitie diela.

Osobitné výnimky a obmedzenia slúžia predovšetkým riadnemu využitiu programu. Ako vyhotovenie záložnej rozmnoženiny, či preskúšanie funkčnosti. Ale tiež na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti programov. Ako spätný preklad zo strojového do zdrojového kódu, teda textu programovacieho jazyka.

Užitočné linky

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/osobitne-pravo-k-databaze

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

databázaduševné vlastníctvoochranapočítačoví programPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X