Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Tesár

Tesár
tesár
20. septembra 2018 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Tesár

Má vedieť

1. Orientovať sa v stavebných výkresoch, stavebnej dokumentácii a v odbornej terminológii.
2. Orientovať sa v jednotlivých druhoch šikmých striech budov.
3. Orientovať sa v realizačných výkresoch pre zhotovenie, montáž, demontáž a opravu tesárskych konštrukcií šikmých striech.
4. Vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov.
5. Charakterizovať druhy drevených, kovových a plastových spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov.
6. Vysvetliť dopravu, manipuláciu a skladovanie materiálov a určiť spotrebu materiálu pre zhotovenie tesárskych prác.
7. Poznať ručné a mechanizované náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia a technologický postup opracovania materiálov používaných pri tesárskych prácach.
8. Popísať technologické postupy ručného opracovania dreva, materiálov na báze dreva a kovov.
9. Opísať tvary a časti šikmých striech.
10. Určiť konštrukčné prvky krovov a ich funkciu.
11. Popísať druhy tesárskych spojov používaných na zhotovenie krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, materiálov na báze dreva a guľatiny.
12. Vysvetliť postup orysovania a vyviazania krovov sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech a vikierov.
13. Opísať technologické postupy zhotovenia tesárskych viazaných konštrukcií krovov (hambálková a ránková sústava, stojatá, ležatá a úsporná ležatá stolica).
14. Vysvetliť zásady latovania a debnenia šikmých striech jednotlivých krytín stanovených výrobcom.
15. Oboznámiť sa s úspornými konštrukciami zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky).
16. Vysvetliť príčiny porúch tesárskych viazaných konštrukcií.
17. Oboznámiť sa s aktuálnymi pracovnými predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri práci vo výškach súvisiacimi s tesárskymi prácami na konštrukciách krovov.
18. Oboznámiť sa s realizačnými výkresmi betónových a oceľobetónových konštrukcií budov.
19. Vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na zhotovenie paženia výkopov a debnenia betónových a oceľobetónových konštrukcií budov.
20. Opísať druhy drevených a kovových spojovacích prostriedkov a ich použitie pri debnení a pažení.
21. Vysvetliť postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov paženia a debnenia.
22. Poznať druhy a údržbu ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov, pomôcok, strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní paženia a debnenia.
23. Popísať technologický postup opracovania dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím a pomôckami pri zhotovovaní paženia a debnenia.
24. Oboznámiť sa s druhmi tesárskych spojov doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia.
25. Opísať druhy a časti dreveného paženia a pracovný postup ich výroby a montáže.
26. Popísať druhy a časti debnenia, ich funkciu a použitie, vysvetliť pracovný postup výroby, montáže a demontáže debnenia z reziva a dielcov na báze dreva betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy – pásy, pätky, steny, stĺpy, piliere, dosky, prievlaky, preklady a schody).
27. Charakterizovať systémové debnenia, ich druhy, materiály, konštrukciu, moduly prvkov debnenia, výhody, postup montáže a demontáže, kontrolu kvality paženia a debnenia.
28. Oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia, pri zhotovení paženia a debnenia vo výkopoch aj pri práci vo výškach.
29. Orientovať sa v stavebných výkresoch, stavebnej dokumentácii a odbornej terminológii.
30. Vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných na zhotovenie lešenia.
31. Popísať základné prvky lešenia, spôsoby ich spájania, druhy spájacích prostriedkov a požiadavky na lešenie.
32. Popísať technologické postupy ručného opracovania dreva a kovov.
33. Zdôvodniť požiadavky na lešenie.
34. Vysvetliť postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie lešenia budov.
35. Poznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na montáž a demontáž lešenia.
36. Vysvetliť konštrukciu, tesárske spoje, výrobu, montáž a demontáž dreveného lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové a vysunuté).
37. Vysvetliť základný technologický postup montáže a demontáže pevného a posuvného lešenia (rúrkové a Haki).
38. Orientovať sa v jednotlivých druhoch systémového debnenia aj v tvaroch stavebných konštrukcií potrebných pre zhotovenie debnenia (Rux, Layher a Peri).
39. Poznať konštrukciu lanového lešenia (lávky a klietky), ochranného lešenia (striešky, siete a ohradenie) a zásady ich montáže.
40. Vysvetliť zásady kontroly lešení.
41. Oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach.

V prémiovej časti obsahu sa dozviete čo má tesár ovládať a z čoho sa skladajú skúšky v teoretickej a praktickej časti

Má ovládať

1. Čítať realizačné výkresy striech a ich tesárskych konštrukcií krovov a používať odbornú terminológiu.
2. Pripraviť a skontrolovať pracovisko.
3. Posudzovať kvalitu používaných materiálov na zhotovenie krovov.
4. Navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskych konštrukcií.
5. Používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov.
6. Obsluhovať a vykonávať údržbu strojov a zariadení používaných pri tesárskych prácach.
7. Vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov tesárskych konštrukcií krovov.
8. Merať, orysovať a ručne opracovávať drevo a kovy pri zhotovení krovov.
9. Orysovať a zhotovovať tesárske spoje krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, guľatiny a materiálov na báze dreva.
10. Spájať materiály drevenými, kovovými a plastovými spojovacími prostriedkami používanými pri montáži krovov.
11. Zhotovovať tesársky viazané konštrukcie krovov (hambálková sústava, ránková stolica, stojatá a ležatá stolica, úsporná ležatá stolica, krovy sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech a vikierov.
12. Zhotovovať latovanie a debnenie šikmých striech pre jednotlivé krytiny podľa výrobcu.
13. Osadzovať a kotviť úsporné konštrukcie zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky).
14. Opravovať tesársky viazané konštrukcie.
15. Kontrolovať kvalitu jednotlivých prvkov a hotových tesárskych konštrukcií.
16. Dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na konštrukciách krovov a práci vo výškach.
17. Likvidovať a recyklovať odpad vznikajúci pri výrobe, montáži a oprave tesárskych konštrukcií krovov.
18. Čítať realizačné výkresy betónových a oceľobetónových konštrukcií, používať odbornú terminológiu.
19. Pripraviť a skontrolovať pracovisko.
20. Posudzovať kvalitu a navrhnúť správny pracovný postup opracovania používaných materiálov na zhotovenie paženia a debnenia.
21. Navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho paženia a debnenia.
22. Používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov.
23. Vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov pažení a debnení.
24. Používať a robiť údržbu ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov, pomôcok, strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní paženia a debnenia.
25. Obsluhovať a vykonávať údržbu strojov a zariadení pri tesárskych prácach, merať, orysovať a ručne opracovávať drevo a kovy.
26. Zhotovovať tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia.
27. Vyrábať a montovať drevené paženia.
28. Vyrábať, montovať a demontovať tesárske debnenia betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy – pásy, pätky, steny, stĺpy, dosky, prievlaky, preklady a schody.
29. Navrhnúť skladbu jednotlivých prvkov systémového debnenia pre základné prvky stavebných oceľobetónových konštrukcií a správne ich montovať aj demontovať.
30. Kontrolovať hotové debnenia a porovnávať ich s realizačnými výkresmi betónových a oceľobetónových konštrukcií.
31. Manipulovať, zabezpečovať údržbu a skladovať systémové debnenie.
32. Dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na pažení, debnení, vo výkopoch a výškach.
33. Likvidovať a recyklovať odpady vznikajúce pri výrobe, montáži a demontáži tesárskych debnení.
34. Kontrolovať a pripravovať pracovisko pre lešenárske práce.
35. Posudzovať kvalitu a navrhnúť správny pracovný postup opracovania používaných materiálov na zhotovenie dreveného lešenia.
37. Vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov lešení.
38. Merať, orysovať a ručne opracovávať drevo a kovy.
39. Zhotovovať tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie tesárskeho lešenia.
40. Navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové a vysunuté.
41. Používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov na montáž a demontáž lešení.
42. Robiť údržbu ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov, pomôcok, strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní, montáži a demontáži dreveného lešenia.
43. Montovať a demontovať rúrkové lešenie (stabilné, pojazdné a výťahové veže) a lešenie HAKI.
44. Montovať, demontovať a uskladňovať nové druhy lešení (Rux, Layher a Peri).
45. Montovať a demontovať lanové (lávky a klietky) a ochranné lešenia (striešky, siete a ohradenie).
46. Kontrolovať lešenie počas montáže, práce a demontáže.
47. Vypracovať záznamy o kontrole lešenia.
48. Dodržiavať predpisy BOZP, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach.
49. Likvidovať a recyklovať odpad vznikajúci pri výrobe, montáži a demontáži drevených lešení.

Skúšky

Teória

1. Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri práci vo výškach súvisiace s tesárskymi prácami pri zhotovení konštrukcie krovu podľa zadania.
2. Vykonávacie výkresy konštrukcie krovu a príslušná odborná terminológia.
3. Druhy a vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov, ich doprava, manipulácia a skladovanie.
4. Postup výpočtu spotreby materiálu na konštrukciu krovu.
5. Meranie, orysovanie a ručné opracovanie dreva pri zhotovení tesárskych spojov z doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny.
6. Spájanie dreva kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami.
7. Druhy a používanie vhodných pracovných nástrojov, ručného a mechanizovaného náradia, pomôcok a meradiel pre zhotovenie krovu.
8. Zásady výroby, montáže, demontáže a opravy jednotlivých druhov konštrukcií krovov.
9. Kontrola kvality a pevnosti konštrukcie krovu.
10. Spôsoby likvidácie odpadu z tesárskych prác.
11. Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri zhotovení paženia práci vo výkopoch a debnenia práci vo výškach.
12. Druhy debnenia a ich konštrukcia
13. Druhy a vlastnosti materiálov používaných na drevené debnenie a paženie.
14. Spôsoby spájania jednotlivých prvkov debnenia a paženia (tesárske spoje a kovové, drevené a plastové spájacie prostriedky).
15. Doprava, manipulácia a skladovanie stavebných materiálov a debniacich prvkov pre paženie a debnenie.
16. Postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie paženia a debnenia.
17. Meranie, orysovanie a zásady ručného opracovania dreva (rezanie, pilovanie a vŕtanie).
18. Zásady výroby a montáže tesárskych pažení a debnení betónových aj oceľobetónových konštrukčných prvkov.
19. Zásady montáže, demontáže, údržby a kontroly kvality systémových debnení.
20. Spôsoby likvidácie odpadov z tesárskych prác na pažení a debnení.
21. Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach.
22. Druhy a vlastnosti materiálov používaných na lešenia.
23. Požiadavky na lešenie.
24. Doprava, manipulácia a skladovanie lešenárskych materiálov a častí kovových lešení.
25. Postup výpočtu spotreby materiálu pre zadané drevené lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové a vysunuté) alebo kovových dielcov lešenia.
26. Meranie, orysovanie a ručné opracovanie dreva.
27. Tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny.
28. Spájanie dreva kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami pre drevené lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové a vysunuté).
29. Zásady výroby, montáže a demontáže tesárskych lešení.
30. Zásady montáže a demontáže oceľových a ochranných druhov lešení.
31. Spôsoby likvidácie odpadov z tesárskych prác pri výrobe drevených lešení.

Prax

1. Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií krovov, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku.
2. Čítanie vykonávacích výkresov krovu podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov a ich umiestnenie v konštrukcii krovu.
3. Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu krovu podľa zadania.
4. Zvolenie a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení krovu podľa zadania.
5. Správne zvolenie a používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení krovu podľa zadania.
6. Voľba správneho druhu materiálu, spojovacích prostriedkov, ich správne použitie a manipulovanie pre zadaný druh krovu.
7. Zhotovenie konštrukcie krovu podľa zadania. Správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov. Voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov. Správne zameranie krovu pred jeho osadením. Voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže krovu.
8. Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie krovu.
9. Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych prác pri zhotovení krovu.
10. Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií paženia a debnenia, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku.
11. Čítanie vykonávacích výkresov paženia a debnenia podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov a ich umiestnenie v konštrukcii paženia a debnenia.
12. Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu paženia a debnenia podľa zadania.
13. Voľba a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení paženia a debnenia podľa zadania.
14. Správne zvolenie si a používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení paženia a debnenia podľa zadania.
15. Voľba správneho druhu materiálu a spojovacích prostriedkov, ich správne použitie a manipulovanie pre zadaný druh paženia a debnenia.
16. Zhotovenie konštrukcie paženia a debnenia podľa zadania. Správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov. Voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov. Správne zameranie paženia a debnenia pred jeho osadením. Voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže paženia a debnenia.
17. Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie paženia a debnenia.
18. Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych prác pri zhotovení paženia a debnenia.
19. Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií lešenia a pri práci vo výškach. Udržiavanie poriadku na pracovisku.
20. Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu lešenia podľa zadania.
21. Voľba a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení tesárskeho dreveného lešenia podľa zadania.
22. Správne zvolenie a používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení dreveného lešenia podľa zadania.
23. Voľba správneho materiálu, spojovacích prostriedkov, ich správne použitie a manipulovanie pre zadaný druh lešenia.
24. Zhotovenie konštrukcie dreveného lešenia podľa zadania. Správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov. Voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov. Správne zameranie lešenia pred jeho osadením. Voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže lešenia.
25. Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie lešenia.
26. Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych prác pri zhotovení lešenia.

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahtesárživnostenská skúška

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X