Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Tútor ďalšieho vzdelávania

Tútor celoživotného vzdelávania
Tútor Foto: Getty Images
25. októbra 2018 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania

Má vedieť

1. Základnú terminológiu a legislatívu v oblasti celoživotného vzdelávania.
2. Dynamiku a typológiu osobnosti, osobný profil a osobnosť tútora.
3. Diagnostiku psychických dispozícií, záujmov, hodnôt a SWOT analýzu.
4. Základy poradenskej psychológie, andragogiky a koučingu.
5. Postupy práce s klientom v oblasti poradenstva a celoživotného vzdelávania.
6. Metódy a formy práce tútora.
7. Spôsoby optimálnej komunikácie.
8. Vedenie poradenského procesu a štruktúru poradenského rozhovoru.
9. Zásady verejnej prezentácie.
10. Princípy spolupráce so zamestnávateľmi.
11. Spôsoby tvorby vzdelávacích programov.
12. Sieťovanie inštitúcií.
13. Orientáciu na trhu práce, vyhľadávanie a triedenie informácií.
14. Národnú sústavu povolaní, kvalifikačné štandardy jednotlivých povolaní a register kompetencií.
15. Princípy práce so skupinou, metódy a formy ďalšieho vzdelávania.
16. Zásady lektorovania, zásady práce so skupinou a skupinové poradenstvo.
17. Zásady denného plánovania a riadenia času.
18. Symptómy fyzického a psychického stresu a aktivity na odbúranie stresu.
19. Zásady vedenia a štruktúru koučovacieho rozhovoru, základné teoretické východiská a terminológiu koučovania a metódy vedenia koučovacieho rozhovoru.
20. Rôzne metódy motivácie klienta.
21. Rôzne prístupy k učebným štýlom, niektoré diagnostické metódy a prístupy k rozpoznaniu učebného štýlu a nastaveniu vhodnej stratégie.
22. Stratégiu budovania kariérneho profilu klienta s podporou sociálnych médií.
23. Postupy tvorby osobnej prezentácie v systéme Prezi.
24. Spôsoby profesijnej prezentácie na sociálnych sieťach a zásady marketingových aktivít zameraných na podporu prezentácie kariérneho profilu klienta.
25. Stratégiu marketingových aktivít poradenského centra a postupy plánovania komplexnej činnosti poradenského centra.
26. Zásady budovania a udržania regionálneho partnerstva.
27. Spôsoby hodnotenia aktivít poradenského centra.

V prémiovej časti obsahu nájdete čo má tútor v poradenskom procese:

  • ovládať
  • skúšky – teória
  • skúšky- prax

Má ovládať

1. Poskytovať poradenské služby pre dospelého klienta.
2. Sprevádzať dospelého klienta v bilancii svojej kariéry a zvyšovania profesijných zručností na trhu práce.
3. Využívať základné dotazníky, škály a interpretovať výsledky.
4. Uzatvárať kontrakt s klientom.
5. Viesť poradenský rozhovor.
6. Zvyšovať motiváciu pre ďalšie vzdelávanie dospelých a zvyšovanie kvalifikácie klienta.
7. Pripraviť a realizovať individuálne a skupinové poradenstvo.
8. Poskytovať informačný servis, konzultácie, viesť spisovú dokumentáciu, spracovať „Individuálny kariérny plán“ a zostaviť kariérny profil pre klienta.
9. Udržiavať a rozvíjať poradenský vzťah s klientom.
10. Efektívne plánovať čas.
11. Dodržiavať zásady psychohygieny a prevencie pred stresovými faktormi.
12. Sieťovať spolupracujúce inštitúcie a zamestnávateľov.
13. Pripraviť a lektorsky zabezpečiť vzdelávacie aktivity v rámci poradenského centra pre dospelých.
14. Pracovať s klientom formou koučingu.
15. Odlíšiť koučovanie od iných metód poradenskej práce a podľa potrieb ho využívať.
16. Budovať a upevňovať motivácie klienta pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj.
17. Sprevádzať klienta v procese definovania cieľov jeho ďalšieho vzdelávania a kariérneho rozvoja.
18. Identifikovať učebné štýly a nastaviť učebnú stratégiu spolu s klientom.
19. Vytvoriť osobnú prezentáciu v systéme Prezi.
20. Umiestniť audio alebo video prezentácie a blog na internete.
21. Vytvoriť marketingový plán poradenského centra pre dospelých.
22. Vytvoriť plán zberu informácií a budovania regionálneho partnerstva.
23. Vytvoriť model potenciálneho poradenského centra na základe štandardov.

Skúšky

Teória

1. Test odborných vedomostí z oblasti andragogických kompetencií

– Základná terminológia a legislatíva v oblasti celoživotného vzdelávania.
– Znalosti z oblasti poradenskej psychológie.
– Znalosť teórií osobnosti a typológia osobnosti.
– Znalosť diagnostických metód v práci tútora.
– Znalosť verbálnej a neverbálnej komunikácie.
– Zásady asertívnej komunikácie.
– Minimálne štandardy práce s individuálnym klientom.
– Minimálne štandardy práce so skupinou, lektorské a prezentačné zručnosti.
– Zásady vedenia poradenského rozhovoru.
– Znalosť systému práce a postavenia PCD.
– Druhy kompetencií.
– Definícia znakov asertívnej a neasertívnej komunikácie.
– Časový manažment v práci tútora.
– Identifikovanie stresov a práca so stresom.
– Zásady kariérneho poradenstva.
– Zásady a postup vedenia koučovacieho rozhovoru.
– Poznanie štýlov učenia.
– Princípy prezentácie a sieťovania so vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi.
– Stratégia budovania kariérneho profilu klienta s podporou sociálnych médií.
– Marketingové aktivity poradenských centier pre dospelých.
– Spôsoby hodnotenia aktivít poradenského centra pre dospelých.

2. Ústna časť

Je zameraná na rovnaké oblasti ako testovacia. Kandidát či kandidátka má presvedčiť, že chápe pozíciu tútora. Vie pripraviť a realizovať individuálne alebo skupinové poradenstvo. Dokáže používať prierezové znalosti potrebné pre prácu tútora.

Prax

1. Preukázanie odborných, osobných, sociálnych a metodických kompetencií.
2. Poradenský rozhovor medzi klientom a tútorom.
3. Poskytovanie poradenských služieb pre dospelého klienta v praxi, vyhľadávanie a práca s informáciami.
4. Sprevádzanie dospelého klienta v bilancii svojej kariéry a zvyšovanie profesijných zručností na trhu práce v praxi.
5. Zostavenie bilančného plánu pre trh práce.
6. Využívanie základných dotazníkov a škál v praxi (praktická administrácia, vyhodnotenie a interpretácia).
7. Uzatváranie kontraktu s klientom (zostavenie a vypracovanie kontraktu).
8. Príprava a realizácia skupinového poradenstva v praxi (realizácia skupinového programu na zvolenú tému).
9. Prezentačné a lektorské zručnosti na zvolenú tému.
10. Spracovanie „Individuálneho kariérneho plánu“ (praktická ukážka).
11. Efektívny časový manažment tútora, práca s časom v praxi a nastavenie týždenného a mesačného plánu tútora.
12. Psychohygiena a prevencia pred stresovými faktormi v praxi (ukážka a nácvik relaxačných aktivít).
13. Poskytovanie služieb koučingu pre dospelého klienta.
14. Využívanie koučovacích nástrojov v iných oblastiach práce s klientom.
15. Upevňovanie motivácie klienta pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj.
16. Sprevádzanie a koučovanie klienta v procese definovania cieľov jeho ďalšieho vzdelávania a kariérneho rozvoja.
17. Prípravy a realizácie kariérneho plánu.
18. Identifikácia učebných štýlov a nastavení učebnej stratégie spolu s klientom.
19. Vyhľadávanie informácií.
20. Vytvorenie osobnej prezentácie v systéme Prezi.
21. Umiestnenie audio alebo video prezentácie na internete.
22. Umiestnenie odborného blogu na internete.
23. Vytvorenie marketingového plánu poradenského centra pre dospelých.
24. Tvorba plánu zberu informácií a budovania regionálneho partnerstva.
25. Vytvorenie modelu potenciálneho poradenského centra pre dospelých na základe štandardov.

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

ako zvládnuť živnostenskú skúškuPrémiový obsahtútor ďalšieho vzdelávaniaživnosť

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X