Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Zlatník a klenotník

zlatník
zlatník Foto: Getty images
8. februára 2019 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Zlatník a klenotník

Má vedieť

1. Hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
– osobná a prevádzková hygiena
– bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na zlatníckych strojoch a zariadeniach
– bezpečnosť a ochrana zdravia pri manipulácii s chemikáliami
– používanie ochranných pomôcok.

2. História zlatníckeho remesla:
– dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti a prejavy jej hmotnej kultúry
– vzájomná nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia
– estetické zákonitosti v rôznych oblastiach až po súčasnosť
– dobové umelecké názory a techniky na stvárnenie daného umelecko-remeselného predmetu.

3. Technologická dokumentácia a zlatnícka terminológia:
– technologická, technická a obrazová dokumentácia
– orientácia v technických normách a terminológii
– terminológia odboru a jej používanie.

4. Základy ručného spracovania kovov:
– princípy a postupy najčastejšie využívaných pracovných činností
– základné činnosti ručného spracovania kovov (meranie, strihanie, vyrovnávanie, rezanie, vŕtanie, pilovanie, leštenie, valcovanie, spájkovanie, stáčanie a ohýbanie).

5.Technológia a pracovné postupy výroby šperkov:
– spôsoby spracovávania drahých kovov (strihanie, rezanie, pilovanie, ohýbanie, leštenie, stáčanie a vytĺkanie plechov do vypuklých tvarov)
– postupy pri lisovaní výliskov, valcovaní, ťahaní drôtu, žíhaní, spájkovaní, tavení a odlievaní drahých kovov
– technologické postupy výroby jednotlivých typov šperkov a klenotov.

6. Typy zlatníckych výrobkov:
– druhy, skupiny a charakteristické črty jednotlivých typov šperkov a klenotov (prívesy, závesky, jednoduché a zložité prstene, náušnice, retiazky, manžetové gombíky, brošne, spony a náramky).

7. Povrchové úpravy šperkov:
– techniky pre povrchovú úpravu šperkov (leštenie, pieskovanie, morenie, pokovanie, farbenie, natavovanie a inkrustácia).

8. Pomôcky a zariadenia na výrobu šperkov:
– druhy, typy a charakteristika strojov a zariadení v zlatníckej dielni
– druhy, typy a charakteristika ručného náradia pri výrobe jednotlivých typov šperkov
– princípy používania strojového zariadenia a ručného náradia v zlatníckej výrobe
– funkcie pracovného náradia, pomôcok, nástrojov a zariadení a ich údržba.

9. Drahé kamene a jednoduché technológie na ich osadenie do šperkov:
– druhy, typy a charakteristika drahých kameňov
– popis šperkových kameňov a ich použitie pre jednotlivé typy šperkov a klenotov
– jednoduché technológie na osadenie drahých kameňov do šperkov
– ďalšie prírodné a umelé materiály využívané pri tvorbe šperkov.

10. Technológie opráv šperkov:
– postupy najčastejších opráv zlatníckeho tovaru
– postupy zložitých opráv šperkov a klenotov.

11. Chemikálie používané pri pracovných postupoch:
– typy, druhy a charakteristika chemikálií používaných pri práci s drahými kovmi
– zásady ochrany životného prostredia.

12. Spôsoby navrhovania šperkov:
– spôsoby a techniky zobrazovania predmetov živej a neživej prírody, ľudskej postavy, geometrických tvarov a abstrakcií.

13.Puncovníctvo:
– história dozoru nad výrobou šperkov
– puncový zákon
– puncové značky.

14. Ekonomická stránka zlatníckeho remesla:
– zhodnotenie kvality vlastnej práce
– hospodárne využívanie materiálov a energie.

Má ovládať

1. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.
2. Používanie osobných ochranných pomôcok pri práci s chemickými prípravkami a pri činnostiach rizikového charakteru.
3. Tvorba technologickej, technickej a obrazovej dokumentácie.
4. Čítanie technických výkresov, zobrazovanie a označovanie materiálov na výkresoch.
5. Organizácia pracoviska.
6. Spracovávanie drahých kovov (strihanie, rezanie, pilovanie, ohýbanie, stáčanie a vytĺkanie plechov do vypuklých tvarov).
7. Používanie strojov v zlatníckej výrobe (lisovanie výliskov, valcovanie, ťahanie, žíhanie, spájkovanie, tavenie a odlievanie drahých kovov).
8. Technologické postupy jednotlivých typov zlatníckych a klenotníckych výrobkov.
9. Určovanie technologického postupu a organizácie práce pri individuálnej zákazkovej výrobe.
10. Spracovanie a opracovanie kovov na umelecké predmety.
11. Zhotovovanie jednoduchých a zložitých umelecky náročných zlatníckych výrobkov.
12. Zhotovovanie šperkov a klenotov podľa vzoru alebo návrhu.
13. Používanie nástrojov, strojov a zariadení v zlatníckej výrobe.
14. Údržba technického zariadenia, nástrojov a pomôcok.
15. Tvorba povrchovej úpravy výrobkov.
16. Skladovanie, príprava a ošetrovanie používaných materiálov a chemikálií.
17. Posudzovanie chýb výrobkov.
18. Zhodnotenie fyzikálnych, mechanických a technologických vlastností surovín a základných hmôt.
19. Vsádzanie šperkových kameňov a iných tradičných materiálov používaných ako šperkové kamene.
20. Výroba a oprava zlatníckych výrobkov.
21. Spracovanie a úprava konečného produktu, konzervovanie a reštaurovanie šperkov z drahých kovov a kameňov.
22. Kreslenie jednotlivých druhov výrobkov.
23. Kresliarske schopnosti na vyjadrenie vlastného výtvarného návrhu.
24. Umelecko-remeselná tvorba v súlade s právnymi normami, etickým kódexom a estetickými hodnotami.
25. Výtvarný jazyk a estetické zásady výtvarnej úžitkovej tvorby.
26. Presadzovanie nových netradičných myšlienok, metód a technických prostriedkov.
27. Navrhovanie účelových a úžitkových tvarov predmetov.
28. Hospodárenie a šetrné zaobchádzanie s materiálom a energiou.
29. Posudzovanie kvality vlastnej práce.

Skúšky

Teória

1. Hygiena, bezpečnosť práce, požiarnej ochrany a ochrana životného prostredia.
2. Používanie ochranných pracovných pomôcok a práca s chemikáliami.
3. Vývoj zlatníctva a umelecko-remeselných činností zaoberajúcich sa spracovaním drahých kovov a kameňov (historické slohové obdobia a súčasnosť).
4. Najvýznamnejšie a najznámejšie historické slohové obdobia (v nadväznosti na výrobu šperkov typických pre dané obdobie a kultúru).
5. Význam vzniku cechov a zlatníckych manufaktúr.
6. Základná technická a technologická dokumentácia v zlatníctve.
7. Základy normalizácie, kótovania, axonometrie, pravouhlého premietania, rezov, spojovacích súčiastok, spojov a iných prvkov využívaných pri tvorbe technických výkresov.
8. Základná zlatnícka terminológia.
9. Základy ručného spracovania kovov.
10. Účely merania a orysovania materiálu.
11. Účely a spôsoby váženia drahých kovov.
12. Ručné spracovanie materiálov strihaním, rezaním, vŕtaním, valcovaním, vyrovnávaním a pilovaním.
13. Nástroje a stroje pre spracovanie materiálov.
14. Postupy pre spracovanie materiálov.
15. Technika spájkovania v zlatníctve (pomôcky a pracovné postupy).
16. Spracovanie plechov tepaním, vytĺkaním a cizelovaním (pomôcky a pracovné postupy).
17. Zlatnícka technológia a pracovné postupov výroby šperkov.
18. Základné typy zlatníckych výrobkov.
19. Výroba prívesov, závesov a medailónov.
20. Výroba náušníc (funkcie, typy a uzávery).
21. Výroba jednoduchých prsteňov (funkcie a typy).
22. Výroba manžetových gombíkov (funkcie a typy).
23. Výroba retiazok (funkcie, typy a uzávery).
24. Výroba brošní a ozdobných spôn (funkcie, typy a uzávery).
25. Výroba náramkov (funkcie, typy a spoje, poistky a uzávery).
26. Výroba zložitých prsteňov (funkcie a typy).
27. Druhy a typy strojových zariadení používaných v zlatníckej výrobe.
28. Druhy a typy ručného náradia používaného v zlatníckej výrobe.
29. Druhy drahých kameňov (vznik, výskyt a vlastnosti).
30. Syntetické drahé kamene a ďalšie šperkové materiály.
31. Výroba obrúb (typy a spôsoby zasadzovania drahých kameňov do šperkov).
32. Granátová a zrnková technika.
33. Výroba polotovarov na lisoch a lisovacích zariadeniach.
34. Lisovacie zariadenia a princípy razenia.
35. Tavenie kovov a výroba zliatin (pracovné postupy a pomôcky).
36. Zvyšovanie a znižovanie rýdzosti drahých kovov.
37. Odlievanie drahých kovov (história, pomôcky, typy a spôsoby).
38. Súčasné metódy odlievania.
39. Formy a modely na odlievanie drahých kovov.
40. Povrchová úprava šperkov.
41. Druhy, postupy, pomôcky a význam povrchovej úpravy šperkov.
42. Zdobenie šperkov rytím.
43. Ručné a strojové rytie šperkov (pomôcky, nástroje a postupy).
44. Emailovanie šperkov (druhy a postupy).
45. Technické materiály na výrobu šperkov.
46. Puncový zákon, význam puncovníctva, história dozoru nad výrobou šperkov, zákonné značky rýdzosti a puncové značky.
47. Techniky jednoduchých a zložitých opráv zlatníckeho tovaru, šperkov a klenotov.
48. Chemikálie používané pri pracovných postupoch.
49. Navrhovanie šperkov a klenotov.

Prax

1. Vlastný návrh na šperk alebo klenot.
2. Vlastný pracovný postup na šperk alebo klenot.
3. Vypracovanie technickej dokumentácie k vlastnému návrhu šperku alebo klenotu.
4. Zhotovenie šperku alebo klenotu podľa vlastného návrhu.
5. Zhodnotenie kvality a ekonomických aspektov práce pri výrobe šperku alebo klenotu.

Podrobnosti o skúškach
http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

klenotníkPrémiový obsahživnosťzlatník

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X