Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Akú výšku úroku z omeškania použiť v obchodných vzťahoch?

Eurobankovky rôznych hodnôt
SITA
10. marca 2011 Tlačiť

S účinnosťou od 15.1.2009 platí nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch. Táto bola zavedená zákonom č. 454/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Výhodou novej právnej úpravy určenia a výpočtu úrokov z omeškania je, že je jednoduchšia a prehľadnejšia, a taktiež skutočnosť, že sa zjednotil zákonný režim výpočtu úrokov z omeškania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Dlžník, ktorý nesplní svoj dlh riadne a včas, je v zmysle ustanovenia § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka v omeškaní.

Ak je veriteľ v omeškaní s plnením peňažného dlhu, má podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania.

Výška úrokov z omeškania podľa Občianskeho zákonníka

Výšku úrokov z omeškania ustanovuje podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vykonávací predpis. Týmto vykonávacím predpisom je nariadenie vlády číslo 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády“).

Podľa znenia § 3 ods. 1 Nariadenia vlády účinného od 1. januára 2009 je výška úrokov z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba ECB, a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 Nariadenia vlády účinného od 1. januára 2009, je výška úrokov z omeškania o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie, pričom táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Od 13.5.2009 je výška základnej úrokovej sadzby ECB vo výške 1 %.

Výška úroku z omeškania potom predstavuje 1 %

+ 8 percentuálnych bodov, čiže 9 %.

Podľa § 10a Nariadenia vlády, obsahujúceho prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009.

V zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia vlády účinného do 1. januára 2009 sa výška úrokov z omeškania určí ako dvojnásobok diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Vzťah úrokov z omeškania a náhrady škody podľa Občianskeho zákonníka

Podľa ustanovenia § 519 Občianskeho zákonníka nie je právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka dotknuté. Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu však možno náhradu škody požadovať, len pokiaľ táto nie je krytá úrokmi z omeškania.

Výška úrokov z omeškania podľa Obchodného zákonníka

Výška úrokov z omeškania je upravená v ustanovení § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého: Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve.

Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, v zmysle znenia účinného od 15. januára 2009, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. Ak neboli úroky z omeškania dohodnuté, podľa znenia účinného od 15. januára 2009, je dlžník povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.

Podľa § 768f Obchodného zákonníka, obsahujúceho prechodné ustanovenia, sa ustanovenia účinné od 15. januára 2009 nevzťahujú na omeškanie, ktoré vzniklo pred 15. januárom 2009.

Ak neboli úroky z omeškania dohodnuté v zmluve, podľa znenia účinného od 1. januára 2009 do 14. januára 2009 bol dlžník povinný platiť úroky z omeškania o 10 % vyššie, ako je základná úroková sadzba ECB uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná sadzba úrokov ECB platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

V zmysle znenia účinného do 31. decembra 2008, ak neboli úroky z omeškania dohodnuté v zmluve, bol dlžník povinný platiť úroky z omeškania o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba NBS uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba NBS platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

Splatnosť úrokov z omeškania

Pokiaľ ide o splatnosť úrokov z omeškania, v zmysle ustanovenia § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka sa stanú splatnými po uplynutí dňa alebo lehoty, ktoré sú v zmluve určené na splnenie peňažného záväzku. Ak deň alebo lehota na splnenie peňažného záväzku nie je v zmluve určená, úroky z omeškania sa stanú podľa predmetného ustanovenia splatnými uplynutím 30 dní od:

  1. doručenia dokladu veriteľa na splnenie peňažného záväzku dlžníkom (ďalej len „doklad“),
  2. odovzdania tovaru alebo služby, ak je deň doručenia dokladu neistý,
  3. odovzdania tovaru alebo služby v prípade, ak dlžník dostane doklad skôr ako tovar alebo službu,
  4. dňa, v ktorom sa skončilo preberanie tovaru alebo služby, ktorým sa má stanoviť, či tovar alebo služba zodpovedá podmienkam zmluvy, ak to ustanovuje zákon alebo upravuje zmluva v prípade, ak k doručeniu dokladu došlo predo dňom alebo najneskoršie v deň, keď sa takéto preberanie skončilo.

Vzťah úrokov z omeškania a náhrady škody podľa Obchodného zákonníka

Podľa ustanovenia § 367 Obchodného zákonníka je veriteľ oprávnený pri omeškaní dlžníka požadovať od neho náhradu škody podľa ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Veriteľ má v zmysle ustanovenia § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania.

Ako teda vidíme, všetko sa odvíja od toho, kedy vznikol nárok na úroky z omeškania. Ak si nie ste istí, prečítajte si úplné znenie Obchodného a Občianskeho zákonníka, poprípade sa poraďte so svojím právnikom.

lm

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X