Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je elektronický podpis a ako ho získať v roku 2022?

elektronický podpis
elektronický podpis Foto: Getty Images
17. februára 2022 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vzhľadom na neustále vyššiu elektronizáciu administratívy sa zvyšuje aj význam elektronického podpisovania. Najmä v súčasnej situácii mnoho ľudí oceňuje možnosť vybavenia rôznych úkonov elektronicky. Elektronická komunikácia však aj za bežných okolností uľahčí a zrýchli vybavenie mnohých procesov, preto je výhodné vybaviť si elektronický podpis, ktorý zabezpečí zasielané dokumenty, či informácie.

Čo je to kvalifikovaný elektronický podpis a ako funguje?

Kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len „KEP“) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá za splnenia podmienok daných zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách, umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila. Prostredníctvom KEP sa realizujú rôzne právne úkony, ktoré bežne vyžadujú písomnú formu. KEP nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Ide o zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.

Využívanie KEP v rámci elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom zabezpečuje:

 • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
 • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
 • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis musí obsahovať meno a priezvisko osoby alebo pseudonym, pričom v prípade pseudonymu musí byť jasne uvedené, že ide o pseudonym. Certifikát môže tiež obsahovať nepovinné údaje, pričom v SR sa obvykle uvádza rodné číslo osoby alebo číslo identifikačnej karty. Mandátny kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis musí obsahovať aj údaje o mandantovi a mandáte.

KEP môžete využiť pri komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvo ústredného portálu verejnej správy formou univerzálneho podania pre rôzne subjekty (notári, exekútori, organizácie štátnej správy, katastrálne úrady atď.), pri komunikácii s OR SR a komunikácii s JKM – Služby živnostenského registra. KEP sa používa aj pri komunikácii s finančnou správou Slovenskej republiky a so súdmi.

Ako získať kvalifikovaný elektronický podpis?

Na vyhotovenie KEP musíte mať:

 • elektronický dokument,
 • súkromný kľúč uložený na kvalifikovanom zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu,
 • kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom dôveryhodných služieb pre verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču,
 • prostriedok a príslušné softvérové vybavenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom sa odporúča používať certifikované softvérové vybavenie resp. softvérové vybavenie z dôveryhodných zdrojov.

KEP sa dá vytvoriť len prostredníctvom nástrojov na jeho vytváranie (súkromný kľúč, podpisová aplikácia). Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydávať kvalifikované certifikáty môže len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb.

Súkromný kľúč je tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu elektronického dokumentu. Verejný kľúč je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču. Súkromný a verejný kľúč sú kryptograficky previazané a preto spolu tvoria kľúčový pár.

Aby ste mohli používať KEP potrebujete mať občiansky preukaz eID s čipom. Ak ho ešte nemáte, žiadosť podáte na príslušnom oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru kdekoľvek, nielen v mieste trvalého bydliska. O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis môžete požiadať na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru pri preberaní eID alebo kedykoľvek neskôr.

Pri preberaní preukazu  zadáte bezpečnostný osobný kód BOK, ktorým sa prihlasujete do systému. Vydať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na občiansky preukaz alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom je možné aj prostredníctvom Aplikácie pre eID, ktorá je spolu s používateľskou príručkou k dispozícii na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis je bezplatné a jeho platnosť je 5 rokov + 1 mesiac (61 mesiacov). Platnosť kvalifikovaného certifikátu môže byť ukončená pred uplynutím doby platnosti zrušením certifikátu.

Upozornenie

Od 27. mája 2021 sa vydávajú už len s platnosťou do 30. decembra 2022 z dôvodu, že sa v tento deň skončí aj certifikácia elektronických čipov pôvodných občianskych preukazov a dokladov o pobyte. Po uvedenom termíne budú zároveň hromadne zrušené (revokované) všetky kvalifikované certifikáty s dlhšou dobou platnosti, ktoré boli vydané na občianske preukazy alebo doklady o pobyte s pôvodnými elektronickými čipmi.

Ministerstvo vnútra SR  od 21. júna 2021 vydáva občianske preukazy s novými elektronickými čipmi, na ktoré sa budú nahrávať aj nové kvalifikované certifikáty k elektronickým podpisom (vydané SVK eID ACA2) s koncom platnosti 17. júna 2025. Ide o rovnaký dátum, kedy sa zároveň skončí aj platnosť certifikácie elektronických čipov týchto nových občianskych preukazov.

Koniec, resp. zrušenie platnosti kvalifikovaného certifikátu neznamená koniec platnosti funkcie prihlasovania sa na ústredný portál alebo špecializované portály. Neznamená ani koniec platnosti PCA a SCA certifikátov, ktoré však nie sú použiteľné na podpisovanie podaní a príloh. Týmito certifikátmi sa môže vytvoriť iba zdokonalený elektronický podpis, ktorý v Slovenskej republike nemá právne silu, ale v zmysle nariadenia o eIDAS je to použiteľný formát, ktorý môžu akceptovať iné členské štáty EÚ, ak takúto úroveň zabezpečenia povoľujú.

Ak osoba teda nemá vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu do 25. júna 2021 a chce podpisovať, musí požiadať o vydanie certifikátov na pôvodný preukaz do tohto termínu (s platnosťou certifikátov do konca roka 2022) alebo požiadať o vydanie občianskeho preukazu s novým elektronickým čipom (s platnosťou certifikátov do roku 2025).

Ak osoba má vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu do 25. júna 2021,  na občianskom preukaze (vydanom pred 21. júnom 2021) sa bude môcť používať až do konca roka 2022 a občianskym preukazom s novým elektronickým čipom stačí disponovať až po tomto termíne.

Vytváranie KEP prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty

Na vytváranie KEP prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (občianskeho preukazu) musia byť splnené tieto podmienky:

 • eID alebo eDoPP s platným kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis uloženým na čipe,
 • počítač vybavený:
  • kontaktnou čítačkou čipových kariet a príslušnými ovládačmi,
  • softvérovým vybavením pre eID,
  • aplikáciou pre vytváranie KEP;
  • znalosť BOK a KEP PIN.

V prípade vytvárania KEP pri online komunikácii so službami verejnej moci musí byť počítač:

 • pripojený na internet,
 • mať nainštalovanú aplikáciu pre vytváranie KEP.

Kompletné softvérové vybavenie potrebné k vytváraniu KEP prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty je dostupné na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na Ústrednom portáli verejnej správy v sekcii Na stiahnutie.

Na elektronickú identifikačnú kartu môžu byť jej držiteľovi vydané tri rôzne typy certifikátov:

 • kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, určený na vytváranie KEP rovnocenného s vlastnoručným podpisom,
 • certifikát na šifrovanie, určený na šifrovanie elektronickej komunikácie určenej pre občana,
 • certifikát pre elektronický podpis, určený na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu.

Čo je PIN a PUK?

Pri KEP sa uplatňuje dvojfaktorová autentizácia. Jeho majiteľ musí niečo vlastniť (elektronickú identifikačnú kartu so súkromným kľúčom) a zároveň niečo poznať (KEP PIN). Bez týchto dvoch faktorov nie je možné vytvoriť KEP.

KEP PIN je bezpečnostná ochrana pred vytvorením podpisu neoprávnenou osobou. Ďalšou bezpečnostnou ochranou vytvárania KEP je limitovaný počet nesprávne zadanej hodnoty PINu. Po troch nesprávne zadaných hodnotách sa zablokuje možnosť použitia súkromného kľúča na vytvorenie podpisu. Odblokovanie je možne len prostredníctvom KEP PUK.

Dĺžka KEP PIN je šesť číselných znakov a KEP PUK je osem číselných znakov. Ak je KEP PIN zablokovaný, odblokovanie je možné len KEP PUK-om.

KEP PIN a KEP PUK si zvolíte v procese prvého vydania kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na elektronickú identifikačnú kartu. Po vložení elektronickej identifikačnej karty do čítačky čipových kariet je nutné zadať BOK. Následne pri vytváraní KEP sa musí zadať KEP PIN.

 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

elektronický podpisknow-howknowhowrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Trendy a inovácie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing,Verejné obstarávanie-uchádzač

05dec8:30Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing,Verejné obstarávanie-uchádzač

05dec8:30Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing,Verejné obstarávanie-uchádzač

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X