Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je elektronický podpis a ako ho získať v roku 2024?

elektronický podpis
elektronický podpis Foto: Getty Images
9. februára 2024 Img_2614.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vzhľadom na neustále vyššiu elektronizáciu administratívy sa zvyšuje aj význam elektronického podpisovania. Najmä v súčasnej situácii mnoho ľudí oceňuje možnosť vybavenia rôznych úkonov elektronicky. Elektronická komunikácia však aj za bežných okolností uľahčí a zrýchli vybavenie mnohých procesov, preto je výhodné vybaviť si elektronický podpis, ktorý zabezpečí zasielané dokumenty či informácie.

Čo je to kvalifikovaný elektronický podpis a ako funguje?

Kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len ako „KEP“) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá za splnenia podmienok daných zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila. Prostredníctvom KEP sa realizujú rôzne právne úkony, ktoré bežne vyžadujú písomnú formu. KEP nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Ide o zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.

Využívanie KEP v rámci elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom zabezpečuje:

 • autenticitu – možnosť jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
 • integritu – možnosť preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
 • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis musí obsahovať meno a priezvisko osoby alebo pseudonym, pričom v prípade pseudonymu musí byť jasne uvedené, že ide o pseudonym. Certifikát môže tiež obsahovať nepovinné údaje, pričom v SR sa obvykle uvádza rodné číslo osoby alebo číslo identifikačnej karty. Mandátny kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis musí obsahovať aj údaje o mandantovi a mandáte.

KEP možno využiť pri komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy formou univerzálneho podania pre rôzne subjekty (notári, exekútori, organizácie štátnej správy, katastrálne úrady, atď.), pri komunikácii s OR SR a komunikácii s JKM – Služby živnostenského registra. KEP sa používa aj pri komunikácii s finančnou správou Slovenskej republiky a so súdmi.

Ako získať kvalifikovaný elektronický podpis?

Na vyhotovenie KEP je potrebné:

 • elektronický dokument,
 • súkromný kľúč uložený na kvalifikovanom zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu,
 • kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom dôveryhodných služieb pre verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču,
 • prostriedok a príslušné softvérové vybavenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom sa odporúča používať certifikované softvérové vybavenie resp. softvérové vybavenie z dôveryhodných zdrojov.

KEP sa dá vytvoriť len prostredníctvom nástrojov na jeho vytváranie (súkromný kľúč, podpisová aplikácia). Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydávať kvalifikované certifikáty môže len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb.

Súkromný kľúč je tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu elektronického dokumentu. Verejný kľúč je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču. Súkromný a verejný kľúč sú kryptograficky previazané a preto spolu tvoria kľúčový pár.

Aby ste mohli používať KEP, potrebujete mať občiansky preukaz eID s čipom. Ak ho ešte nemáte, žiadosť možno podať na príslušnom oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru kdekoľvek, nielen v mieste trvalého bydliska. O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis môžete požiadať na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru pri preberaní eID alebo kedykoľvek neskôr.

Pri preberaní preukazu  zadáte bezpečnostný osobný kód BOK, ktorým sa prihlasujete do systému. Vydať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na občiansky preukaz alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom je možné aj prostredníctvom Aplikácie pre eID, ktorá je spolu s používateľskou príručkou k dispozícii na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis je bezplatné a jeho platnosť je 5 rokov + 1 mesiac (61 mesiacov). Platnosť kvalifikovaného certifikátu môže byť ukončená pred uplynutím doby platnosti zrušením certifikátu.

Upozornenie

Od 27. mája 2021 sa vydávali už len s platnosťou do 30. decembra 2022 z dôvodu, že sa v tento deň skončila aj certifikácia elektronických čipov pôvodných občianskych preukazov a dokladov o pobyte. Po uvedenom termíne budú zároveň hromadne zrušené (revokované) všetky kvalifikované certifikáty s dlhšou dobou platnosti, ktoré boli vydané na občianske preukazy alebo doklady o pobyte s pôvodnými elektronickými čipmi.

Ministerstvo vnútra SR od 21. júna 2021 vydávalo občianske preukazy s novými elektronickými čipmi, na ktoré sa nahrávali aj nové kvalifikované certifikáty k elektronickým podpisom (vydané SVK eID ACA2) s koncom platnosti 17. júna 2025. Išlo o rovnaký dátum, kedy sa zároveň skončí aj platnosť certifikácie elektronických čipov týchto nových občianskych preukazov.

Koniec, resp. zrušenie platnosti kvalifikovaného certifikátu, však neznamená koniec platnosti funkcie prihlasovania sa na ústredný portál alebo špecializované portály. Neznamená ani koniec platnosti PCA a SCA certifikátov, ktoré však nie sú použiteľné na podpisovanie podaní a príloh. Týmito certifikátmi sa môže vytvoriť iba zdokonalený elektronický podpis (ZDEP), ktorý v Slovenskej republike nemá právne silu, ale v zmysle nariadenia o eIDAS je to použiteľný formát, ktorý môžu akceptovať iné členské štáty EÚ, ak takúto úroveň zabezpečenia povoľujú.

Ak osoba teda nemala vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu do 25. júna 2021 a chcela podpisovať, musela požiadať o vydanie certifikátov na pôvodný preukaz do tohto termínu (s uvedenou platnosťou certifikátov do konca roka 2022) alebo požiadať o vydanie občianskeho preukazu s novým elektronickým čipom (s platnosťou certifikátov do roku 2025).

Ak osoba mala vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu do 25. júna 2021, na občianskom preukaze (vydanom pred 21. júnom 2021), mohla ho používať až do konca roka 2022 a občianskym preukazom s novým elektronickým čipom stačí disponovať až po tomto termíne.

Zmeny od 1.1.2023

Pre užívateľov, ktorí aktívne používajú KEP a ich občiansky preukaz bol vydaný pred 20. júnom 2021, platí, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu sa skončila 31. decembra 2022. Užívatelia majú po 1.1.2023 dve možnosti:

 • môžu požiadať o vydanie nového biometrického občianskeho preukazu, alebo
 • po 1. januári 2023 si môžu nahrať na starý OP nový typ certifikátu, ktorý je dostupný na základe vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Občianske preukazy vydáva Ministerstvo vnútra SR na všetkých oddeleniach dokladov na Slovensku. Ide o zdokonalený elektronický podpis ZDEP.

Upozornenie:

Finančná správa ešte začiatkom decembra 2022 klientov na svojom portáli upozornila, že na začiatku roku 2023 čakajú na daňovníkov viaceré daňové povinnosti, ktoré si plnia prostredníctvom portálu finančnej správy (PFS), k čomu je potrebný KEP. Okrem daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa v januári 2023 podáva napríklad aj daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie december 2022 alebo 4. kalendárny štvrťrok 2022. S cieľom predísť možným komplikáciám pri podpisovaní pripomenula finančná správa, že na konci roka 2022 vyprší platnosť certifikátov na OP vydaných do 20. júna 2021. Od tohto dátumu tak nebude možné týmito OP podpisovanie KEP-om na portáli finančnej správy.

Finančná správa ďalej klientov upozornila, že daňovníci majú v praxi dve možnosti. Buď si ešte do konca minulého roka mohli vymeniť občiansky preukaz a vyhnúť sa tak možným obavám z nestihnutia termínov, alebo budú môcť vybrané úkony po 1. januári 2023 realizovať na základe spomínanej vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v prechodnom období od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 cez alternatívu- zdokonalený elektronický podpis (ZDEP).

ZDEP pritom môžu získať buď osobne na oddelení dokladov, ale si ho na OP nahrajú z pohodlia domova pomocou internetu cez aplikáciu eID klient. Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, odporúča Finančná správa výmenu OP nakoľko ZDEP je len dočasným riešením.

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

V prípade občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si klienti skontrolujú pomocou aplikácie eID klient (v časti „Nastavenia-Certifikáty“). Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient.

Praktické informácie potrebné k podpisovaniu elektronických podaní pre FS kvalifikovaným certifikátom na eID karte v roku 2024

Finančná správa informuje na svojej stránke o predĺžení vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31.12.2024.

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej je možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom, vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Riešením do 31. decembra 2024 je, že dotknutý používateľ si na starý doklad cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 vydá tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Certifikáty sú aktuálne vydávané s platnosťou do 31.12.2024. Certifikáty boli pôvodne vydávané len s platnosťou do 31.12.2023. Od 11.10.2023 (od 18:00) sú certifikáty vydávané s platnosťou do 31.12.2024. Používatelia tak budú môcť do 31.12.2024 vytvárať uznaný spôsob autorizácie (zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte) pomocou dotknutých dokladov s čipom.

Používateľ s certifikátom platným do 31.12.2023 si v prípade záujmu o využitie autorizácie v zmysle vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie musí po uplynutí jeho platnosti vydať tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie opätovne podľa vyššie uvedeného postupu. Aplikácia eID klient v jej aktuálnych verziách používateľa automaticky upozorní na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu. Všetky informácie k uznaným spôsobom autorizácie sú zverejňované aj na stránke slovensko.sk.

Vytváranie KEP prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty

Na vytváranie KEP prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (občianskeho preukazu) musia byť splnené tieto podmienky:

 • eID alebo eDoPP s platným kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis uloženým na čipe,
 • počítač vybavený:
  • kontaktnou čítačkou čipových kariet a príslušnými ovládačmi,
  • softvérovým vybavením pre eID,
  • aplikáciou pre vytváranie KEP;
  • znalosť BOK a KEP PIN.

V prípade vytvárania KEP pri online komunikácii so službami verejnej moci musí byť počítač:

 • pripojený na internet,
 • mať nainštalovanú aplikáciu pre vytváranie KEP.

Kompletné softvérové vybavenie potrebné k vytváraniu KEP prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty je dostupné na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na Ústrednom portáli verejnej správy v sekcii Na stiahnutie.

Na elektronickú identifikačnú kartu môžu byť jej držiteľovi vydané tri rôzne typy certifikátov:

 • kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, určený na vytváranie KEP rovnocenného s vlastnoručným podpisom,
 • certifikát na šifrovanie, určený na šifrovanie elektronickej komunikácie určenej pre občana,
 • certifikát pre elektronický podpis, určený na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu.

Čo je PIN a PUK?

Pri KEP sa uplatňuje dvojfaktorová autentizácia. Jeho majiteľ musí niečo vlastniť (elektronickú identifikačnú kartu so súkromným kľúčom) a zároveň niečo poznať (KEP PIN). Bez týchto dvoch faktorov nie je možné vytvoriť KEP.

KEP PIN je bezpečnostná ochrana pred vytvorením podpisu neoprávnenou osobou. Ďalšou bezpečnostnou ochranou vytvárania KEP je limitovaný počet nesprávne zadanej hodnoty PINu. Po troch nesprávne zadaných hodnotách sa zablokuje možnosť použitia súkromného kľúča na vytvorenie podpisu. Odblokovanie je možne len prostredníctvom KEP PUK.

Dĺžka KEP PIN je šesť číselných znakov a KEP PUK je osem číselných znakov. Ak je KEP PIN zablokovaný, odblokovanie je možné len KEP PUK-om.

KEP PIN a KEP PUK si zvolíte v procese prvého vydania kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na elektronickú identifikačnú kartu. Po vložení elektronickej identifikačnej karty do čítačky čipových kariet je nutné zadať BOK. Následne pri vytváraní KEP sa musí zadať KEP PIN.

 

Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje oblasti korporátneho práva, copywritingu a prekladateľskej činnosti.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

elektronický podpisknow-howknowhowrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Trendy a inovácie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X