Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové a odvodové úľavy na trinásty a štrnásty plat-podmienky, príklady

Trinásty plat
trinásty plat
15. februára 2018 Tlačiť

Parlament schválil, že trinásty a štrnásty plat bude čiastočne oslobodený od daní a odvodov. Daňové a odvodové úľavy na časť trinásteho a štrnásteho platu sa budú týkať nielen súkromného sektora, ale aj zamestnancov v štátnej a verejnej správe.  Nová legislatívna úprava však neprikazuje zamestnávateľom tieto platy vyplácať. Bude tak na rozhodnutí samotného zamestnávateľa, či trinásty a štrnásty plat svojmu zamestnancovi vyplatí, alebo nie.

Úľava len zo sumy 500 eur

Ak zamestnávateľ dobrovoľne vyplatí zamestnancovi trinásty, prípadne aj štrnásty plat a splní zákonom stanovené podmienky, tieto peňažné plnenia voči zamestnancom budú do sumy 500 eur postupne oslobodené od dane z príjmov aj od sociálnych a zdravotných odvodov. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá presahuje 500 eur, zamestnávateľ naďalej zaplatí za zamestnanca daň z príjmov aj sociálne a zdravotné odvody.

Schválený návrh pritom obsahuje viaceré obmedzenia a podmienky, ktoré si rozoberieme v nasledujúcom článku. Dozviete sa aj to, ako sa budú trináste a štrnáste platy v rokoch 2018 až 2021 postupne čiastočne oslobodzovať od daní a odvodov a aké sumy na daniach a odvodoch vďaka tomu usporí zamestnávateľ a jeho zamestnanec.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Praktické príklady
 • Podmienka prvá – priemerný zárobok zamestnanca
 • Podmienka druhá – dĺžka trvania pracovného pomeru
 • Podmienka tretia – úľavy na štrnásty plat len pri vyplatení oslobodeného trinásteho platu
 • Trinásty plat – zhrnutie
 • Štrnásty plat – zhrnutie
 • Harmonogram oslobodzovania trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov
 • Koľko zamestnanec so zamestnávateľom usporia

Podmienka prvá – priemerný zárobok zamestnanca

Výrazne obmedzujúcou podmienkou schváleného návrhu je to, že trinásty a štrnásty plat pre zamestnanca musí byť najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca podľa Zákonníka práce.  Priemerný zárobok zamestnanca sa pritom podľa Zákonníka práce zisťuje zo mzdy vyplatenej zamestnancovi v predchádzajúcom štvrťroku.

Keďže sa trináste platy majú vyplácať zamestnancom v júni, trinásty plat bude musieť byť aspoň vo výške priemerného zárobku zamestnanca za január až marec daného roka. Štrnáste platy sa majú vyplácať v decembri a preto ich suma musí dosiahnuť najmenej priemerný zárobok zamestnanca za júl až september daného roka.

Ak zamestnávateľ vyplatí svojmu zamestnancovi trinásty a štrnásty plat nižší, ako je suma jeho priemerného zárobku v predošlom štvrťroku, nebude mať nárok na oslobodenie trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov do sumy 500 eur.

Príklad č. 1

Zamestnancovi jeho zamestnávateľ vyplatil v januári až marci mesačnú mzdu vo výške 1 055 eur, 1 120 eur a 1080 eur. Priemerný zárobok zamestnanca tak za prvý štvrťrok dosiahol 1 085 eur.

Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v júni vyplatí trinásty plat v sume 800 eur. Keďže trinásty plat nedosiahne najmenej výšku priemerného mesačného zárobku zamestnanca za január až marec, nebude oslobodený od daní a odvodov. Zamestnávateľ tak zaplatí daň z príjmu zamestnanca a sociálne a zdravotné odvody z celej sumy 800 eur.

Príklad č. 2

Zamestnávateľ vyplatil svojmu zamestnancovi v januári až marci mesačnú mzdu vo výške 1 280 eur, 1 310 eur a 1 250 eur. Priemerný zárobok zamestnanca tak za prvý štvrťrok dosiahol 1 280 eur.

Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v júni vyplatí trinásty plat v sume  1 300 eur. Keďže trinásty plat dosiahne najmenej výšku priemerného mesačného zárobku zamestnanca za január až marec, bude do sumy 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov.  Zamestnávateľ tak zaplatí daň z príjmu zamestnanca a sociálne a zdravotné odvody len zo sumy 800 eur (1 300 eur – 500 eur).

Podmienka druhá – dĺžka trvania pracovného pomeru

Možné daňové a odvodové úľavy tiež obmedzuje to, že trinásty plat sa do sumy 500 eur oslobodí od  daní a odvodov len vtedy, ak zamestnanec u zamestnávateľa pracoval najmenej 24 mesiacov. Dĺžka trvania pracovnoprávneho pomeru sa bude pri trinástom plate každoročne zisťovať k 30. aprílu daného roka. Prvýkrát sa tak stane k 30. aprílu tohto roka.

Pri čiastočnom oslobodení štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienka, aby zamestnanec u zamestnávateľa pracoval aspoň 48 mesiacov. Pri štrnástom plate sa bude dĺžka trvania pracovnoprávneho pomeru každoročne zisťovať k 31. októbru daného roka. Prvýkrát sa tak stane k 31. októbru tohto roka.

Ak zamestnávateľ vyplatí trinásty a štrnásty plat zamestnancom, ktorí tieto podmienky nespĺňajú, ich trinásty a štrnásty plat nebude do sumy 500 eur oslobodený od daní a odvodov.

Príklad č. 1

Zamestnávateľ vyplatí v júni svojmu zamestnancovi trinásty plat v sume 950 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za január až marec dosiahol 920 eur. Zamestnanec však u svojho zamestnávateľa ku koncu apríla pracoval len 18 mesiacov, a preto jeho trinásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov (Nie je splnená podmienka trvania pracovného pomeru 24 mesiacov).

V decembri dostane zamestnanec štrnásty plat vo výške 1 100 eur, pričom jeho priemerný zárobok za júl až august dosiahol 1 050 eur.  Zamestnanec však u svojho zamestnávateľa ku koncu októbra pracoval len 24 mesiacov, a preto jeho štrnásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov. (Nie je splnená podmienka trvania pracovného pomeru 48 mesiacov).

 Príklad č. 2

Zamestnávateľ vyplatí v júni svojmu zamestnancovi trinásty plat vo výške 1 100 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za január až marec dosiahol  980 eur. Zamestnanec u svojho zamestnávateľa ku koncu apríla pracoval 2,5 roka, a preto jeho trinásty plat bude postupne oslobodený od daní a odvodov.

V decembri vyplatí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi štrnásty plat vo výške 1 100 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za júl až august dosiahol 1 020 eur.  Zamestnanec však u svojho zamestnávateľa ku koncu októbra pracoval len tri roky a preto jeho štrnásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov. (Nie je splnená podmienka trvania pracovného pomeru 48 mesiacov).

Podmienka tretia – úľavy na štrnásty plat len pri vyplatení oslobodeného trinásteho platu

Štrnásty plat vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude do výšky 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov v prípade zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v júni rovnakého roka vyplatil trinásty plat oslobodený od daní a odvodov. Ak teda zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi trinásty plat oslobodený od daní a odvodov, nebude mať nárok na oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov.

Príklad

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v júni trinásty plat v sume 700 eur, pričom priemerný zárobok zamestnanca za január až marec dosiahol 1 100 eur. Keďže trinásty plat nie je najmenej v sume priemerného zárobku zamestnanca, trinásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov.

V decembri vyplatil zamestnávateľ svojmu zamestnancovi štrnásty plat vo výške 1 300 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za júl až september dosiahol 1 220 eur.  Hoci štrnásty plat zamestnanca presiahol jeho priemerný zárobok, štrnásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov z dôvodu, že trinásty plat nesplnil podmienky na oslobodenie od daní a odvodov.

Trinásty plat – zhrnutie

Trinásty plat zamestnanca, ktorý zamestnávateľ vyplatí v júni, bude do sumy 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov pri splnení dvoch podmienok:

 1. Musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorý zodpovedá priemernému zárobku zamestnanca za január až marec daného roka.
 2. Zamestnanec musí k 30. aprílu daného roka u svojho zamestnávateľa pracovať najmenej 24 mesiacov.

Štrnásty plat – zhrnutie

Štrnásty plat zamestnanca, ktorý zamestnávateľ vyplatí v decembri, bude do sumy 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov pri splnení troch podmienok:

 1. Musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorý zodpovedá priemernému zárobku zamestnanca za júl až september daného roka.
 2. Zamestnanec musí k 31. októbru daného roka u svojho zamestnávateľa pracovať najmenej 48 mesiacov.
 3. Zamestnávateľ musí zamestnancovi v júni daného roka vyplatiť trinásty plat, ktorý spĺňa podmienky oslobodenia od daní a odvodov.

Harmonogram oslobodzovania trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov

Trinásty plat bude do sumy 500 eur kompletne oslobodený od dane z príjmu a všetkých odvodov  prvýkrát v júni 2021. Štrnásty plat bude do 500 eur oslobodený od dane z príjmu a všetkých odvodov prvý raz v decembri 2019.

Proces postupného oslobodzovania od daní a odvodov bude nasledovný:

Jún 2018 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, naďalej sa však z neho bude platiť daň z príjmov, aj sociálne poistenie

December 2018 – štrnásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie a od dane z príjmov, naďalej sa však z neho bude platiť sociálne poistenie

Jún 2019 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie a prvýkrát už aj od dane z príjmov, naďalej sa však z neho bude platiť sociálne poistenie

December 2019 – štrnásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, od dane z príjmov a prvýkrát už aj od poistného na sociálne poistenie

Jún 2020 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie a od dane z príjmov, naďalej sa však z neho bude platiť sociálne poistenie

December 2020 – štrnásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, od dane z príjmov a od poistného na sociálne poistenie

Jún 2021 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, od dane z príjmov a prvýkrát už aj od poistného na sociálne poistenie

Koľko zamestnanec so zamestnávateľom usporia

V júni 2018 bude trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený len od zdravotného poistenia. Celková úspora tak predstavuje 70 eur (14 % z 500 eur), z toho 50 eur (10 %) ušetrí na zdravotnom poistení zamestnávateľ a 20 eur (4 %) zamestnanec.

V decembri 2018 bude štrnásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotného poistenia a od dane z príjmu. Na zdravotnom poistení zamestnávateľ rovnako ako v júni ušetrí 50 eur, zamestnanec 20 eur. Na dani z príjmu zamestnanec usporí 82,27 eura (19 % zo základu dane zníženého o potenciálne odvody v sume 67 eur). Spolu tak bude mať zamestnanec vyšší čistý príjem o 102,27 eura (20 eur ušetrí na zdravotných odvodoch+82,27 eura na dani z príjmov).

V júni 2019 bude trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotného poistenia a od dane z príjmu. Úspora zamestnávateľa bude rovnaká ako v decembri 2018, teda 50 eur (zdravotné poistenie). Úspora zamestnanca rovnako ako v decembri 2018 dosiahne 102,27 eura.

V decembri 2019 bude štrnásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotného poistenia, od dane z príjmu a prvýkrát aj od sociálnych odvodov. Na zdravotnom poistení zamestnávateľ ušetrí 50 eur, zamestnanec 20 eur. Úspora zamestnávateľa na sociálnom poistení dosiahne 126 eur  (25,2 % zo sumy 500 eur), zamestnanec na sociálnom poistení ušetrí 47 eur. Na dani z príjmu zamestnanec usporí 82,27 eura (19 % zo základu dane zníženého o potenciálne odvody v sume 67 eur).

Spolu tak bude mať zamestnanec vyšší čistý príjem o 149,27 eura (20 eur úspora na zdravotných odvodoch+47 eur na sociálnych odvodoch + 82,27 eura na dani z príjmov).

Zamestnávateľ na odvodoch celkovo ušetrí 176 eur (50 eur na zdravotnom poistení a 126 eur na sociálnych odvodoch.

V júni 2021 bude trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotných odvodov, od dane z príjmov a prvýkrát aj od sociálneho poistenia. Úspora zamestnávateľa na odvodoch rovnako ako v decembri 2019 dosiahne celkovo 176 eur a zamestnanec bude mať vďaka daňovej a odvodovej úľave vyšší čistý príjem o 149,27 eura.

Ak by zamestnávateľ využil pri trinástom a štrnástom plate odvodové úľavy, od roku 2021 by na tom ročne ušetril pri jednom zamestnancovi 352 eur (176 eur v júni a 176 eur v decembri).

Zamestnanec by mal vďaka daňovej a odvodovej úľave od roku 2021 vyšší príjem ročne o 298,54 eura (149,27 eura v júni a 149,27 eura v decembri).

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Odmena zamestnancaplatPrémiový obsahtrinásty plat

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X