Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové a odvodové úľavy na trinásty a štrnásty plat-podmienky, príklady

Trinásty plat
trinásty plat
15. februára 2018 Tlačiť

Parlament schválil, že trinásty a štrnásty plat bude čiastočne oslobodený od daní a odvodov. Daňové a odvodové úľavy na časť trinásteho a štrnásteho platu sa budú týkať nielen súkromného sektora, ale aj zamestnancov v štátnej a verejnej správe.  Nová legislatívna úprava však neprikazuje zamestnávateľom tieto platy vyplácať. Bude tak na rozhodnutí samotného zamestnávateľa, či trinásty a štrnásty plat svojmu zamestnancovi vyplatí, alebo nie.

Úľava len zo sumy 500 eur

Ak zamestnávateľ dobrovoľne vyplatí zamestnancovi trinásty, prípadne aj štrnásty plat a splní zákonom stanovené podmienky, tieto peňažné plnenia voči zamestnancom budú do sumy 500 eur postupne oslobodené od dane z príjmov aj od sociálnych a zdravotných odvodov. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá presahuje 500 eur, zamestnávateľ naďalej zaplatí za zamestnanca daň z príjmov aj sociálne a zdravotné odvody.

Schválený návrh pritom obsahuje viaceré obmedzenia a podmienky, ktoré si rozoberieme v nasledujúcom článku. Dozviete sa aj to, ako sa budú trináste a štrnáste platy v rokoch 2018 až 2021 postupne čiastočne oslobodzovať od daní a odvodov a aké sumy na daniach a odvodoch vďaka tomu usporí zamestnávateľ a jeho zamestnanec.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Praktické príklady
 • Podmienka prvá – priemerný zárobok zamestnanca
 • Podmienka druhá – dĺžka trvania pracovného pomeru
 • Podmienka tretia – úľavy na štrnásty plat len pri vyplatení oslobodeného trinásteho platu
 • Trinásty plat – zhrnutie
 • Štrnásty plat – zhrnutie
 • Harmonogram oslobodzovania trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov
 • Koľko zamestnanec so zamestnávateľom usporia

Podmienka prvá – priemerný zárobok zamestnanca

Výrazne obmedzujúcou podmienkou schváleného návrhu je to, že trinásty a štrnásty plat pre zamestnanca musí byť najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca podľa Zákonníka práce.  Priemerný zárobok zamestnanca sa pritom podľa Zákonníka práce zisťuje zo mzdy vyplatenej zamestnancovi v predchádzajúcom štvrťroku.

Keďže sa trináste platy majú vyplácať zamestnancom v júni, trinásty plat bude musieť byť aspoň vo výške priemerného zárobku zamestnanca za január až marec daného roka. Štrnáste platy sa majú vyplácať v decembri a preto ich suma musí dosiahnuť najmenej priemerný zárobok zamestnanca za júl až september daného roka.

Ak zamestnávateľ vyplatí svojmu zamestnancovi trinásty a štrnásty plat nižší, ako je suma jeho priemerného zárobku v predošlom štvrťroku, nebude mať nárok na oslobodenie trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov do sumy 500 eur.

Príklad č. 1

Zamestnancovi jeho zamestnávateľ vyplatil v januári až marci mesačnú mzdu vo výške 1 055 eur, 1 120 eur a 1080 eur. Priemerný zárobok zamestnanca tak za prvý štvrťrok dosiahol 1 085 eur.

Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v júni vyplatí trinásty plat v sume 800 eur. Keďže trinásty plat nedosiahne najmenej výšku priemerného mesačného zárobku zamestnanca za január až marec, nebude oslobodený od daní a odvodov. Zamestnávateľ tak zaplatí daň z príjmu zamestnanca a sociálne a zdravotné odvody z celej sumy 800 eur.

Príklad č. 2

Zamestnávateľ vyplatil svojmu zamestnancovi v januári až marci mesačnú mzdu vo výške 1 280 eur, 1 310 eur a 1 250 eur. Priemerný zárobok zamestnanca tak za prvý štvrťrok dosiahol 1 280 eur.

Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi v júni vyplatí trinásty plat v sume  1 300 eur. Keďže trinásty plat dosiahne najmenej výšku priemerného mesačného zárobku zamestnanca za január až marec, bude do sumy 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov.  Zamestnávateľ tak zaplatí daň z príjmu zamestnanca a sociálne a zdravotné odvody len zo sumy 800 eur (1 300 eur – 500 eur).

Podmienka druhá – dĺžka trvania pracovného pomeru

Možné daňové a odvodové úľavy tiež obmedzuje to, že trinásty plat sa do sumy 500 eur oslobodí od  daní a odvodov len vtedy, ak zamestnanec u zamestnávateľa pracoval najmenej 24 mesiacov. Dĺžka trvania pracovnoprávneho pomeru sa bude pri trinástom plate každoročne zisťovať k 30. aprílu daného roka. Prvýkrát sa tak stane k 30. aprílu tohto roka.

Pri čiastočnom oslobodení štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienka, aby zamestnanec u zamestnávateľa pracoval aspoň 48 mesiacov. Pri štrnástom plate sa bude dĺžka trvania pracovnoprávneho pomeru každoročne zisťovať k 31. októbru daného roka. Prvýkrát sa tak stane k 31. októbru tohto roka.

Ak zamestnávateľ vyplatí trinásty a štrnásty plat zamestnancom, ktorí tieto podmienky nespĺňajú, ich trinásty a štrnásty plat nebude do sumy 500 eur oslobodený od daní a odvodov.

Príklad č. 1

Zamestnávateľ vyplatí v júni svojmu zamestnancovi trinásty plat v sume 950 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za január až marec dosiahol 920 eur. Zamestnanec však u svojho zamestnávateľa ku koncu apríla pracoval len 18 mesiacov, a preto jeho trinásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov (Nie je splnená podmienka trvania pracovného pomeru 24 mesiacov).

V decembri dostane zamestnanec štrnásty plat vo výške 1 100 eur, pričom jeho priemerný zárobok za júl až august dosiahol 1 050 eur.  Zamestnanec však u svojho zamestnávateľa ku koncu októbra pracoval len 24 mesiacov, a preto jeho štrnásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov. (Nie je splnená podmienka trvania pracovného pomeru 48 mesiacov).

 Príklad č. 2

Zamestnávateľ vyplatí v júni svojmu zamestnancovi trinásty plat vo výške 1 100 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za január až marec dosiahol  980 eur. Zamestnanec u svojho zamestnávateľa ku koncu apríla pracoval 2,5 roka, a preto jeho trinásty plat bude postupne oslobodený od daní a odvodov.

V decembri vyplatí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi štrnásty plat vo výške 1 100 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za júl až august dosiahol 1 020 eur.  Zamestnanec však u svojho zamestnávateľa ku koncu októbra pracoval len tri roky a preto jeho štrnásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov. (Nie je splnená podmienka trvania pracovného pomeru 48 mesiacov).

Podmienka tretia – úľavy na štrnásty plat len pri vyplatení oslobodeného trinásteho platu

Štrnásty plat vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude do výšky 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov v prípade zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v júni rovnakého roka vyplatil trinásty plat oslobodený od daní a odvodov. Ak teda zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi trinásty plat oslobodený od daní a odvodov, nebude mať nárok na oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov.

Príklad

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v júni trinásty plat v sume 700 eur, pričom priemerný zárobok zamestnanca za január až marec dosiahol 1 100 eur. Keďže trinásty plat nie je najmenej v sume priemerného zárobku zamestnanca, trinásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov.

V decembri vyplatil zamestnávateľ svojmu zamestnancovi štrnásty plat vo výške 1 300 eur. Priemerný zárobok zamestnanca za júl až september dosiahol 1 220 eur.  Hoci štrnásty plat zamestnanca presiahol jeho priemerný zárobok, štrnásty plat nebude oslobodený od daní a odvodov z dôvodu, že trinásty plat nesplnil podmienky na oslobodenie od daní a odvodov.

Trinásty plat – zhrnutie

Trinásty plat zamestnanca, ktorý zamestnávateľ vyplatí v júni, bude do sumy 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov pri splnení dvoch podmienok:

 1. Musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorý zodpovedá priemernému zárobku zamestnanca za január až marec daného roka.
 2. Zamestnanec musí k 30. aprílu daného roka u svojho zamestnávateľa pracovať najmenej 24 mesiacov.

Štrnásty plat – zhrnutie

Štrnásty plat zamestnanca, ktorý zamestnávateľ vyplatí v decembri, bude do sumy 500 eur postupne oslobodený od daní a odvodov pri splnení troch podmienok:

 1. Musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorý zodpovedá priemernému zárobku zamestnanca za júl až september daného roka.
 2. Zamestnanec musí k 31. októbru daného roka u svojho zamestnávateľa pracovať najmenej 48 mesiacov.
 3. Zamestnávateľ musí zamestnancovi v júni daného roka vyplatiť trinásty plat, ktorý spĺňa podmienky oslobodenia od daní a odvodov.

Harmonogram oslobodzovania trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov

Trinásty plat bude do sumy 500 eur kompletne oslobodený od dane z príjmu a všetkých odvodov  prvýkrát v júni 2021. Štrnásty plat bude do 500 eur oslobodený od dane z príjmu a všetkých odvodov prvý raz v decembri 2019.

Proces postupného oslobodzovania od daní a odvodov bude nasledovný:

Jún 2018 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, naďalej sa však z neho bude platiť daň z príjmov, aj sociálne poistenie

December 2018 – štrnásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie a od dane z príjmov, naďalej sa však z neho bude platiť sociálne poistenie

Jún 2019 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie a prvýkrát už aj od dane z príjmov, naďalej sa však z neho bude platiť sociálne poistenie

December 2019 – štrnásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, od dane z príjmov a prvýkrát už aj od poistného na sociálne poistenie

Jún 2020 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie a od dane z príjmov, naďalej sa však z neho bude platiť sociálne poistenie

December 2020 – štrnásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, od dane z príjmov a od poistného na sociálne poistenie

Jún 2021 – trinásty plat (po splnení stanovených podmienok) bude oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, od dane z príjmov a prvýkrát už aj od poistného na sociálne poistenie

Koľko zamestnanec so zamestnávateľom usporia

V júni 2018 bude trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený len od zdravotného poistenia. Celková úspora tak predstavuje 70 eur (14 % z 500 eur), z toho 50 eur (10 %) ušetrí na zdravotnom poistení zamestnávateľ a 20 eur (4 %) zamestnanec.

V decembri 2018 bude štrnásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotného poistenia a od dane z príjmu. Na zdravotnom poistení zamestnávateľ rovnako ako v júni ušetrí 50 eur, zamestnanec 20 eur. Na dani z príjmu zamestnanec usporí 82,27 eura (19 % zo základu dane zníženého o potenciálne odvody v sume 67 eur). Spolu tak bude mať zamestnanec vyšší čistý príjem o 102,27 eura (20 eur ušetrí na zdravotných odvodoch+82,27 eura na dani z príjmov).

V júni 2019 bude trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotného poistenia a od dane z príjmu. Úspora zamestnávateľa bude rovnaká ako v decembri 2018, teda 50 eur (zdravotné poistenie). Úspora zamestnanca rovnako ako v decembri 2018 dosiahne 102,27 eura.

V decembri 2019 bude štrnásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotného poistenia, od dane z príjmu a prvýkrát aj od sociálnych odvodov. Na zdravotnom poistení zamestnávateľ ušetrí 50 eur, zamestnanec 20 eur. Úspora zamestnávateľa na sociálnom poistení dosiahne 126 eur  (25,2 % zo sumy 500 eur), zamestnanec na sociálnom poistení ušetrí 47 eur. Na dani z príjmu zamestnanec usporí 82,27 eura (19 % zo základu dane zníženého o potenciálne odvody v sume 67 eur).

Spolu tak bude mať zamestnanec vyšší čistý príjem o 149,27 eura (20 eur úspora na zdravotných odvodoch+47 eur na sociálnych odvodoch + 82,27 eura na dani z príjmov).

Zamestnávateľ na odvodoch celkovo ušetrí 176 eur (50 eur na zdravotnom poistení a 126 eur na sociálnych odvodoch.

V júni 2021 bude trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený od zdravotných odvodov, od dane z príjmov a prvýkrát aj od sociálneho poistenia. Úspora zamestnávateľa na odvodoch rovnako ako v decembri 2019 dosiahne celkovo 176 eur a zamestnanec bude mať vďaka daňovej a odvodovej úľave vyšší čistý príjem o 149,27 eura.

Ak by zamestnávateľ využil pri trinástom a štrnástom plate odvodové úľavy, od roku 2021 by na tom ročne ušetril pri jednom zamestnancovi 352 eur (176 eur v júni a 176 eur v decembri).

Zamestnanec by mal vďaka daňovej a odvodovej úľave od roku 2021 vyšší príjem ročne o 298,54 eura (149,27 eura v júni a 149,27 eura v decembri).

 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Odmena zamestnancaplatPrémiový obsahtrinásty plat

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

07apr7:00WEBINÁR: Zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania7:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

13apr7:00WEBINÁR: Efektívne riadenie firmy v kríze, nie krízové riadenie7:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

14apr7:00WEBINÁR: Koronavírus – odloženie daňových povinností7:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X