Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové priznanie daňovníka s príjmami len zo závislej činnosti za rok 2016

Woman hand filling income tax forms 1040
Thinkstock
7. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ako si má daňovník s príjmami zo závislej činnosti vysporiadať svoju daňovú povinnosť? Na to sa pozrieme v nasledujúcom článku. 

Ak ste fyzická osoba, možno vás bude zaujímať tento článok:

Daňovník má dve možnosti.  Prvou je požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Túto možnosť však nemôže využiť každý zamestnanec. V zákone o dani z príjmov sú definované aj prípady, keď daňovník nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale si musí podať daňové priznanie sám.

Poďme sa pozrieť na to, ako má vyplniť daňové priznanie daňovník s príjmami len zo závislej činnosti.

 

Kedy si musí daňovník s príjmami len zo závislej činnosti podať daňové priznanie (typ A):

Vysvetlenie nájdete v časti pre členov klubu:

Ak dosiahol zdaniteľné príjmy za zdaniteľné obdobie 2016 presahujúce 1 901,67 €  a došlo k nasledovným situáciám:

  • zamestnávateľ daňovníka zanikol bez právneho nástupcu,
  • daňovníkovi plynuli príjmy od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
  • daňovníkovi plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí,
  • daňovník je povinný zvýšiť základ dane o sumu dobrovoľne platených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktorá mu bola vyplatená na základe zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane,
  • daňovníkovi nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň z dôvodu, že zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení, alebo toto nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy.

Upozornenie Podnikam.sk:  

Daňové priznanie pri dosiahnutí zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) vyššieho ako 1 901,67 € podáva aj daňovník, ktorý:

  • nepožiadal svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2017 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo
  • požiadal svojho zamestnávateľa v stanovenom termíne o vykonanie ročného zúčtovania, ale mu nepredložil všetky požadované doklady.

Príklad :

Ivana Bohunská  pracovala počas roka 2016 v pracovnom pomere 10 mesiacov do októbra 2016 a jej príjem dosiahol sumu 3 980 €. Výška odvodov bola 533,32. Daňovníčka do 15. 2. 2017 nepožiadala svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,  preto si musí podať daňové priznanie sama.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivana Bohunská
640914/3233
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem zo závislej činnosti: 3 980 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňovala si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

52,60 €
Výdavky na sociálne poistenie: 374,12 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 159,20 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 533,32 €

V časti pre členov klubu nájdete kompletný postup na vyplnenie daňového priznania:

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/015779/2016-721.

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A (pozri vyplnený vzor Dp prijmy zo zavislej cinnosti)

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo

Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

nevypĺňa 

Riadky 25 a 26 – môže vyplniť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu, no nie je to povinné.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 ZáKONA)

Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 3 980 €

Riadok č. 32a – nevyplní, lebo jej príjmy neplynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 533,32 €.

Riadok 33a – vyplní sumu 374,12 €, poistné sociálne poistenie.

Riadok 33b – vyplní sumu 159,20 €, poistné zdravotné poistenie.

Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 3 446,68 €

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 3 446,68 €

Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.

Riadok č. 41 – uvedie sa súčet riadkov 37 až 40 maximálne do výšky základu dane na r. 36, t. j. 3 446,68 €.

Riadok č. 42 – uvedie sa 0.

Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, t. j. 0 €.

Riadok č. 44 – uvádza sa základ dane pre uplatňovanie zamestnaneckej prémie  (platí v prípade príjmov od 2 430 € do 4 860 €). V našom prípade je 0, lebo ak r. 32 je menej ako 4 860, potom r. 44 = 0.

Riadky č. 48 až 49 – nevyplní

Riadky č. 51 až 55 – nevyplní

Riadok 56 – uvádzame 0 €.

Riadok 58 – uvádzame 0 €.

Riadok 64 – uvádzame 52,60 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).

Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 52,60 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona 

nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

nevypĺňa

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (nerezidentovi)

Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.

Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a zamestnaneckej prémie a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

Uvedie dátum a podpíše sa.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

nevypĺňa

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"

Témy

daň zo závislej činnostiDaňové priznania 2016masterPrémiový obsahpríjmy zo závislej činnosti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X