Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové zaťaženie na Slovensku a v susedných krajinách

Porovnanie daňového zaťaženia SR a okolitých krajín
Fotobanka Pixmac
15. júna 2011 Tlačiť

Daňové zaťaženie  (koľko v skutočnosti  podnikatelia – fyzické osoby  zaplatia  na dani z príjmu fyzických osôb v % z daňového základu) si pre zjednodušenie vypočítame pri rôznych variantoch dosiahnutého príjmu (t. j. 11 000 eur, 22 000 eur a 35 000 eur) u bezdetného a slobodného podnikateľa (SZČO)  v štyroch krajinách – na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Rakúsku. U manželských párov a rodičov s deťmi  by bola situácia iná, pretože  vo všetkých krajinách je určitým spôsobom daňovo zvýhodnená výchova detí. Rodiny s deťmi platia nižšie dane.

 

S rastúcim príjmom je daňové zaťaženie vyššie

Rovnako ako u všetkých našich susedov, tak i na Slovensku, je s rastúcim zdaniteľným  príjmom daňové zaťaženie vyššie. Hoci na Slovensku a v Českej republike je zavedená rovná sadzba dane,  tak je miera zdanenia je vo svojej podstate „ľahko progresívna“. Rovná sadzba dane v týchto dvoch krajinách tak neznamená, že FO (podnikatelia, zamestnanci) s podpriemerným  príjmom a  FO s nadpriemerným príjmom odvedú na dani rovnako. Na výšku celkovej daňovej povinnosti má významný vplyv existencia základnej zľavy na daňovníka (v Česku) alebo nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (na Slovensku).

 

Slovensko

Od 1. Januára 2004 platí na Slovensku daňový systém, v ktorom bola zavedená rovná sadzba dane vo výške 19 % pre daň z príjmov FO, daň z príjmov  PO. Sadzba dane z príjmov  FO sa od roku 2004 nemenila a takto dlhý časový úsek bez zmeny je v Európe výnimočný. Progresívnosť daňového zaťaženia spôsobuje aj klesajúca nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá s rastom základu dane klesá, až pri dosiahnutí určitého základu dane je nulová.

 

Pre rok 2011 od základu dane 18 538 eur nezdaniteľná časť začína klesať, pri základe dane vyššom ako 32 775,18 eur, nemá daňovník právo na odpočítateľnú položku na seba.

 

Tabuľka č. 1 – Daňová povinnosť podnikateľa FO na Slovensku pri rôznych variantoch dosiahnutých príjmov

 

   Variant 1 Variant 2 Variant 3
Základ dane  v eurách 11 000 22 000 35 000
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – 3 559,30 – 2 693,80* 0**
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť 7 440,70 19 306,2 35 000
Zaokrúhlený základ dane 7 440 19 306 35 000
Daňová povinnosť 1 413,60 3 668,14 6 650
Daňová zaťaženie v % 12,58% 16,67% 19%

* Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri základe dane 22 000 eur je nasledovný podľa § 11 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. = 8193,8- ¼*22 000 = 8193,8 – 5 500= 2693,8** Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri základe dane 35 000 eur je nasledovný podľa § 11 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. = 8193,8- ¼*35 000 = 8193,8 – 8750, t.j. vychádza záporné číslo a tým pádom daňovník nemá nárok na odpočítateľnú položku.

 

Česko

U dane z príjmov fyzických osôb došlo v Českej republike od roku 2001 k niekoľkým zmenám daňových sadzieb. V rokoch 2001 až 2005 boli sadzby dane z príjmov  fyzických osôb 15 %, 20 %, 25 % a 32 %. V rokoch 2006 a 2007 sa sadzby zmenili na 12 %, 19 %, 25 % a 32 %. Od roku 2008 je zavedená rovná 15% rovná daň,  ktorá platí i pre rok 2011. Základná odpočítateľná položka na daňovníka je pre rok 2011 stanovená na 23 640 CZK a nie je to podmienené výškou dosiahnutého základu dane. Dosiahnuté príjmy (t. j. 11 000 eur, 22 000 eur a 35 000 eur sme prepočítali platným kurzom na české koruny).

 

Tabuľka č. 2 – Daňová povinnosť podnikateľa FO  v Českej republike pri rôznych variantoch dosiahnutých príjmov

 

   Variant 1 Variant 2 Variant 3
Základ dane  v CZK 281 2200 562 440 894 791
Upravený základ dane 281 200 564 400 894 700
Daň pred zľavou 42 180 84 660 134 205
Zľava na dani 23 640 23 640 23 640
Daň na úhradu 18 540 61 020 110 656
Daň prepočítaná na eurá 755 2 485 4 501
Daňové zaťaženie v % 6,6% 10,85% 12,35%

 

Poľsko

V Poľsku došlo v roku 2009 ku zníženiu daňových sadzieb. Zatiaľ čo v roku 2008 boli v Poľsku tri sadzby dane (19 %, 30 % a 40 %), tak v nasledujúcom roku došlo ku zníženiu počtu daňových sadzieb na dve (18 % a 32 %). V roku 2008 bola na základ dane nad 44 490 PLN sadzba dane 30 %, od roku roku  2009 platí sadzba dane 18 % až do príjmu 85 528 PLN.

 

Tabuľka č. 3 – Daň z príjmov sa vypočíta nasledovne podľa zákona o dani z príjmov FO

Základ dane  v PLN   Daňová povinnosť
nad do  
  85 528 18% zo základu dane  –  odpočet z dane 556,02 PLN
85 528   14 839,02 PLN + 32% rozdielu medzi základom dane a sumou  85 528 PLN

 

Tabuľka č. 4  – Daňová povinnosť podnikateľa FO  v Poľsku  pri rôznych variantoch dosiahnutých príjmov

 

   Variant 1 Variant 2 Variant 3
Základ dane  v PLN 39 658*** 87 263**** 138 833
Daňová povinnosť 6 582 15 49 31 896
Daň prepočítaná na eurá 1 659 3 897 8 044
Daňové zaťaženie v % 16,6% 17,60% 23%

***39 658 x 0,18 = 7138, 44 – 556, 02= 6582, 42= 6582 PLN***** 14 839, 02 + [(87 263 – 85 228) x 0,32] = 14 839, 02 + 651,02= 15 490 PLN

 

Rakúsko

Príjmy fyzických osôb sú v Rakúsku zdaňované progresívne, t.j. s rastúcim základom dane sa zvyšuje percentuálna sadzba dane. Základ dane, resp. príjmy FO do výšky 11 000 eur nepodliehajú zdaneniu. Výpočet priamo daňovej  povinnosti v Rakúsku náročný, pre každé daňové pásmo (rozpätie) je totiž zákonom stanovený vlastný postup výpočtu dane, ktorý je znázornený v tabuľke č. 5.

 

Tabuľka č. 5 – Sadzby dane a vzorec pre výpočet daňovej povinnosti  v Rakúsku  sú nasledovné:

 

Príjem v eurách  Percentuálna sadzba dane Vzorec na výpočet daňovej povinnosti
11 000 0%
od 11 000 do 25 000 36,5% (Príjem – 11 000 / 14000) x 5110
od 25 000 do 60 000 43,21% (Príjem – 25 000/ 35 000) x 15 125 + 5110
nad 60 000 50% (Príjem  – 60 000) x 0,5 + 20 235

 

Tabuľka č. 6 – Daňová povinnosť podnikateľa FO  v Rakúsku   pri rôznych variantoch dosiahnutých príjmov

 

   Variant 1 Variant 2 Variant 3
Základ dane v eurách 11 000 22 000***** 35 000******
Daňová povinnosť 0 4 015 9 431
Daňové zaťaženie v % 0% 18,25% 26,95%

***** (22 000 -11 000 / 14 000) x 5110 = 4015 eur******(35 000 – 25 000/ 35 000)x 15 125 + 5110 eur 

Daňové zaťaženie v jednotlivých krajinách

Tabuľka č. 7 

Základ dane v eurách* Daňové  zaťaženie v %
  Slovensko Česko Poľsko Rakúsko
11 000 12,58 6,6 16,6 0
22 000 16,67 10,85 17,6 18,25
35 000 19 12,35 23 26,95

*V článku sme vychádzali z eur. Príjmy v Poľsku a v Česku sú prepočítané platným kurzom.

Rozdiely v daňovom zaťažení z predchádzajúceho príkladu znázorňuje graf č. 1, v ktorom možno vidieť, že optimálnou krajinou z pohľadu zaťaženia daňou z príjmov fyzických osôb – podnikateľov je Česká republika, okrem  prvého variantu dosiahnutého príjmu, t.j. 11 000 eur, kde v Rakúsku je nulová sadzba dane (z pohľadu rakúskeho daňového systému ide o nízko príjmové skupiny). S rastom príjmov daňové zaťaženie v Rakúsku rýchlo stúpa a je približne na jednej úrovni s Poľskom.

Graf č. 1 – Porovnanie daňového zaťaženie v jednotlivých krajinách

av

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X