Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dávku v nezamestnanosti môže dostávať aj živnostník

Zástava s logom Sociálnej poisťovne
Ilustračné foto SITA
20. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Minimálne poistné na poistenie v nezamestnanosti predstavuje 8,05 eur mesačne.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká až po 2 rokoch poistenia

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), na rozdiel od zamestnancov, nie sú povinne poistené v nezamestnanosti. Povinné sociálne poistenie pre SZČO, totiž, pozostáva len z dôchodkového a nemocenského poistenia.

A čo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO? Napríklad aj pre roky 2015 a 2016? Povinne dôchodkovo a nemocensky poistení živnostníci sa môžu v Sociálnej poisťovni prihlásiť na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a po splnení podmienok čerpať zo Sociálnej poisťovne nezamestnaneckú dávku. O takéto poistenie však majú SZČO nízky záujem, keďže Sociálna poisťovňa eviduje z vyše 224-tisíc SZČO len 10-tisíc osôb, ktoré sú dobrovoľne poistené v nezamestnanosti.

Ak SZČO nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená (ešte len začala podnikať alebo má nízky hrubý príjem) a má záujem o poistenie v nezamestnanosti, nemôže sa v Sociálnej poisťovni prihlásiť len na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Môže byť dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, avšak len v kompletnom poistnom balíku spolu s dôchodkovým a nemocenským poistením.

Pri najnižšom možnom vymeriavacom základe, ktorý je v súčasnosti stanovený na 402,5 eur, by minimálne poistné na takýto kompletný balík poistenia dosiahlo 141,47 eur. Pre zaujímavosť môžeme spomenúť aj cenu kompletného balíka dobrovoľného sociálneho poistenia pri maximálnom vymeriavacom základe vo výške 4 025 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 1 414,78 eur mesačne.

Prihláška na poistenie v nezamestnanosti

SZČO sa na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti prihlasuje vyplnením Registračného listu fyzickej osoby a Vyhlásenia dobrovoľne poistenej osoby. V tomto vyhlásení deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte Európskej únie, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Obe vyplnené tlačivá odovzdá v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo ich na pobočku poisťovne odošle poštou.

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý potom SZČO uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci mesiac – do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti si určuje samotný živnostník s tým, že musí rešpektovať zákonom stanovený minimálny a maximálny vymeriavací základ. Najnižší možný vymeriavací základ na platenie poistného je v súčasnosti 402,50 eur a maximálny vymeriavací základ je na úrovni 4 025 eur.

Poistné na poistenie v nezamestnanosti dosahuje 2 % z určeného vymeriavacieho základu. Minimálne poistné na poistenie v nezamestnanosti tak predstavuje 8,05 eur mesačne a maximálne poistné je na úrovni 80,50 eur mesačne.

Keďže však maximálny základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti je dvojnásobkom priemernej mzdy na Slovensku spred 2 rokov, čo je do konca júna tohto roka suma 1 610 eur, neoplatí sa platiť dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti z vymeriavacieho základu vyššieho ako dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku. Vymeriavaciemu základu 1 610 eur pritom prislúcha poistné vo výške 32,20 eur mesačne.

Zmena vymeriavacieho základu

Ak si SZČO ako dobrovoľne poistená osoba stanoví vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, môže si ho zmeniť najskôr po uplynutí 6 mesiacov od jeho posledného určenia. Zo zmeneného vymeriavacieho základu pritom začne SZČO platiť poistné od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Odhlásiť sa možno kedykoľvek

Ak SZČO nemá záujem platiť poistné na dobrovoľné poistenie, môže sa kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Je potrebné vyplniť tlačivo Registračný list FO – ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú je možné zaslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Aby SZČO vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, musí získať najmenej 2 roky, teda 730 dní dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a mať toto dobrovoľné poistenie zaplatené v stanovenej lehote a sume.

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného. Podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na poistenie v nezamestnanosti nepresahuje 5 eur.

Dávku v nezamestnanosti pritom môže dobrovoľne poistená osoba dostávať 6 mesiacov. Denná dávka v nezamestnanosti predstavuje 50 % z denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné v období 2 rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Maximálny denný vymeriavací základ je od 1. júla vlaňajška do 30. júna tohto roka vo výške 52,9316 eur. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní, tak dosahuje 794 eur. V mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní, je najvyššia dávka v nezamestnanosti v sume 820,50 eur.

Pri neplatení dobrovoľné poistenie zaniká

Ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatí poistné na dobrovoľné sociálne poistenie za 2 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, od 1. januára tohto roka sa to považuje za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie. Zaviedla to novela zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je predchádzať vzniku a narastaniu nedoplatkov u dobrovoľne poistených osôb.

Dobrovoľné poistenie už z tohto dôvodu zaniklo od 1. januára 2014 približne 1 500 dobrovoľne poisteným osobám, keďže za prvé dva mesiace tohto roka neuhradili dobrovoľné poistné.

Poistné treba platiť aj pri čerpaní dávky

Dobrovoľne poistená osoba je povinná platiť poistné aj v období, v ktorom dostáva dávku v nezamestnanosti. Zákon, totiž, vylučuje povinnosť platiť poistné na dobrovoľné poistenie len v prípade, ak dobrovoľne poistená osoba poberá materskú dávku, ošetrovné pri OČR alebo nemocenskú dávku.

Príklady

Príklad 1:

Začínajúci živnostník začal podnikať 1. februára 2014. Má záujem o poistenie v nezamestnanosti. Keďže neplatí povinné dôchodkové a nemocenské poistenie, k dobrovoľnému poisteniu v nezamestnanosti musí pribrať aj dobrovoľné dôchodkové a nemocenské poistenie. Prihlási sa od 1. apríla 2014 v Sociálnej poisťovni na platenie kompletného balíka sociálneho poistenia. Zvolí si minimálny vymeriavací základ 402,5 eura, a preto začne platiť poistné v sume 141,47 eura mesačne. Od 1. januára 2015 sa minimálny vymeriavací základ zvyšuje na 412 eur, a preto kompletný balík dobrovoľného poistenia ho od januára 2015 bude stáť 144,81 eura.

Od 1. júla 2015 živnostníkovi na základe príjmov za rok 2014 vznikne povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie. Keďže nechce platiť súbežne poistné aj povinne, aj dobrovoľne, k 1. júlu 2015 sa odhlási z kompletného balíka dobrovoľného poistenia a ako povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO sa prihlási len na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti si určí minimálny vymeriavací základ 412 eur (platný v roku 2015). Bude preto platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti v sume 8,24 eura mesačne (2 % zo 412 eur).

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti živnostník splní 1. apríla 2016, kedy získa dva roky poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch. Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatí približne 200 eur.

Ak by po tomto termíne ukončil živnosť a išiel sa zaevidovať ako nezamestnaný na úrad práce, môže zo Sociálnej poisťovne pol roka dostávať dávku v nezamestnanosti.Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2016 ešte nie je známy (závisí od priemernej mzdy na Slovensku v roku 2014), výšku dávky v nezamestnanosti nie je v súčasnosti možné presne určiť. V zásade by však dávka v nezamestnanosti dosiahla niečo vyše 200 eur mesačne, teda polovicu z určeného vymeriavacieho základu. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti by sa tak živnostníkovi vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Príklad 2:

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne dôchodkové a nemocenské poistenie. Chce však byť aj poistená v nezamestnanosti, a preto sa v Sociálnej poisťovni prihlási na platenie samostatného dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Prihlási sa k 1. júnu 2014 a určí si vymeriavací základ na platenie poistenia v nezamestnanosti vo výške 500 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti z tejto sumy dosiahne 10 eur (2 % z 500).

Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti odvedie 240 eur (10x24mesiacov). Nárok na dávku v nezamestnanosti by tejto SZČO vznikol 1. júna 2016, kedy by získala dva roky poistenia. Ak by ukončila podnikanie a išla sa evidovať na úrade práce ako nezamestnaná, mala by šesť mesiacov nárok na čerpanie nezamestnaneckej dávky.

Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Ide o tento výpočet:

500×24/730/2 = 8,22 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci by tak táto osoba dostala dávku v sume 246,6 eura a pri 31-dňovom mesiaci by dávka v nezamestnanosti predstavovala 254,82 eura. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti by sa tak SZČO vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Príklad 3:

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne dôchodkové a nemocenské poistenie. Chce však byť aj poistená v nezamestnanosti, a preto sa v Sociálnej poisťovni prihlási na platenie samostatného dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Prihlási sa k 1. júlu 2014 a určí si vymeriavací základ na platenie poistenia v nezamestnanosti vo výške 450 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti z tejto sumy dosiahne 9 eur (2 % zo 450).

Za september a október 2014 však nezaplatí načas do Sociálnej poisťovne poistné na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, následkom čoho jej dobrovoľné poistenie zanikne spätne od 1. septembra 2014. Príde do Sociálnej poisťovne a opäť podá prihlášku na platenie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, a to k 1. decembru 2014, pri vymeriavacom základe 450 eur a poistnom 9 eur mesačne.

Dva roky poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch by táto SZČO splnila 1. októbra 2016. Jej prvé poistenie totiž trvalo dva mesiace, od 1. júla 2014 do 31. augusta 2014 a druhé poistenie bolo v dĺžke 22 mesiacov, v období od 1. decembra 2014 do 31. septembra 2016. Ak by táto SZČO k 1. októbru 2016 ukončila podnikanie a išla na úrad práce, mohla by pol roka dostávať dávku v nezamestnanosti.

Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti odvedie 216 eur (9x24mesiacov).

Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Ide o tento výpočet:

450×24/730/2 = 7,40 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci by tak táto osoba dostala dávku v sume 222 eur a pri 31-dňovom mesiaci by dávka v nezamestnanosti predstavovala 229,4 eura. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti by sa tak SZČO vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X