Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

DPH v krajinách EU v roku 2019

DPH EU
DPH EU Foto: Thinkstock
5. augusta 2019 Tlačiť

Uplatňovanie DPH

Pri uplatňovaní DPH na tovary alebo služby sa používa aj pojem „zdaniteľné dodávky“.

Ak podnikáte a dodávate tovar alebo služby, obvykle máte povinnosť:

 • zaregistrovať sa na daňovom úrade v krajine EÚ, v ktorej má váš podnik sídlo, a
 • účtovať svojim zákazníkom DPH a predložiť o tom doklad daňovým orgánom.

DPH sa môže uplatňovať aj na transakcie, kde nedochádza k fyzickej výmene peňazí. Je možné, že túto daň budete musieť uplatňovať aj na tovar a služby (obvykle na ich trhovú hodnotu), ktoré:

 • vymeníte za iný tovar alebo služby,
 • poskytnete niekomu bezplatne,
 • získate na vašu osobnú spotrebu.

Odpočet DPH

Všeobecne platí, že ako podnikateľ si zvyčajne môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili pri vašich obchodných nákupoch, od dane, ktorú účtujete svojim zákazníkom. Daňovým úradom tak musíte odviesť iba rozdiel týchto súm a uviesť ich vo vašom daňovom priznaní.

Niekedy suma zaplatenej dane prevýši sumu uplatňovanej dane. V takomto prípade by vám daňové úrady rozdiel (preplatok) mali vrátiť alebo ho započítať.

Registrácia podniku na účely DPH

Vo všeobecnosti platí, že ak ste zaregistrovaný na účely DPH a predávate tovar/služby iným podnikom, musíte im vystaviť faktúru s DPH, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe. DPH sa pripočítava k cene tovaru alebo služieb na faktúre. Vaše identifikačné číslo pre DPH sa musí uvádzať na všetkých faktúrach pre zákazníkov. Musí sa uviesť aj výška DPH a ďalšie štandardné položky.

Viac o registrácii pre DPH nájdete v článku, ktorý sme si pre vás pripravili už skôr.

Oslobodenie od DPH pre malé podniky

Vo väčšine krajín EÚ je možné požiadať o osobitný režim, ktorý vám za určitých podmienok umožňuje obchodovať bez potreby účtovania DPH. Ak vaša spoločnosť uskutočňuje zdaniteľné dodávky tovarov alebo služieb do určitého ročného limitu, môže byť oslobodená od platenia DPH. To znamená, že nemusíte platiť DPH daňovej správe, ale potom si nebudete môcť odpočítať DPH na vstupe ani uvádzať DPH na faktúrach. Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť pre bežný režim DPH. V takom prípade musíte zaplatiť DPH a následne môžete odpočítať DPH zaplatenú na vstupe.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Prahové hodnoty DPH pre krajiny EÚ
 • Daňová úľava (odstupňované daňové výhody)
 • DPH na faktúrach

Upozornenie

Upozorňujeme, že tieto limity alebo prahové hodnoty sa v jednotlivých krajinách líšia a môžu sa uplatňovať osobitné podmienky. V niektorých krajinách malé podniky nie sú oslobodené od DPH a musia sa zaregistrovať hneď, ako uskutočnia zdaniteľný predaj.

Tento režim sa neuplatňuje na:

 • predaje podnikov so sídlom v iných krajinách EÚ
 • príležitostnú hospodársku činnosť
 • predaj nových dopravných prostriedkov oslobodený od DPH zákazníkom v inej krajine EÚ
 • všetky iné transakcie určené krajinami EÚ.

Prahové hodnoty DPH pre krajiny EÚ

Členský štát Oslobodenie pre malé podniky
Národná mena Ekvivalent v EUR *
Rakúsko 30 000 EUR
Belgicko 25 000 EUR
Bulharsko 50 000 BGN 25 565 EUR
Cyprus 15 600 EUR
Česká republika 1 000 000 CZK 39 362 EUR
Nemecko 17 500 EUR
Dánsko 50 000 DKK 6 713 EUR
Estónsko 40 000 EUR
Grécko 10 000 EUR
Španielsko Žiadne Žiadne
Fínsko 10 000 EUR
Francúzsko 82 800 EUR alebo 42 900 EUR alebo 33 200 EUR
Chorvátsko 300 000 HRK 40 324 EUR
Maďarsko 8 000 000 HUF 25 567 EUR
Írsko 75 000 EUR ALEBO 37 500 EUR
Taliansko 65 000 EUR
Litva 45 000 EUR
Luxembursko 30 000 EUR
Lotyšsko 40 000 EUR
Malta 35 000 EUR alebo 24 000 EUR alebo 14 000 EUR
Holandsko Žiadne Žiadne
Poľsko 200 000 PLN 47 324 EUR
Portugalsko 10 000 EUR alebo 12 500 EUR
Rumunsko 220 000 RON 47 180 EUR
Švédsko 30 000 SEK 2 943 EUR
Slovensko 49 790 EUR
Slovinsko 50 000 EUR
Spojené kráľovstvo 85 000 GBP 97 382 EUR
*referenčné výmenné kurzy eura uverejnené Európskou centrálnou bankou 23. marca 2018 (s výnimkou Rumunska, kde sú prahové hodnoty vyjadrené v RON založené na hodnotách v EUR pre osobitné režimy podľa menového kurzu k dátumu pristúpenia, t. j. 1.1.2007)

Daňová úľava (odstupňované daňové výhody)

Malé podniky, ktorých ročný obrat je pod určitou prahovou hodnotou, môžu využiť odstupňované daňové výhody. Ak spĺňate požiadavky na tento režim, budete môcť získať úľavu na časť z vášho obratu, no aj napriek tomu sa musíte zaregistrovať na účely DPH. Daňové úľavy sa úmerne rastúcemu obratu postupne znižujú, až kým sa nedosiahne prahová hodnota určená krajinou EÚ, kde má váš podnik sídlo.

Tieto prahové hodnoty sa v jednotlivých krajinách líšia a môžu sa uplatňovať osobitné podmienky. V súčasnosti zaviedlo režim odstupňovaných daňových výhod len niekoľko krajín EÚ.

Tento režim sa neuplatňuje na:

 • predaje podnikov so sídlom v iných krajinách EÚ
 • príležitostnú hospodársku činnosť
 • predaj nových dopravných prostriedkov oslobodený od DPH zákazníkom v inej krajine EÚ
 • všetky iné transakcie určené krajinami EÚ.

DPH na faktúrach

Vo všeobecnosti platí, že ak ste zaregistrovaný na účely DPH a predávate tovar/služby iným podnikom, musíte im vystaviť faktúru s DPH, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe. DPH sa pripočítava k cene tovaru alebo služieb na faktúre. Vaše identifikačné číslo pre DPH sa musí uvádzať na všetkých faktúrach pre zákazníkov. Musí sa uviesť aj výška DPH a ďalšie štandardné položky.

Aké údaje musia faktúry obsahovať?

Údaje vyžadované vo všetkých prípadoch:

 • Dátum vydania
 • Jedinečné poradové číslo identifikujúce faktúru
 • Identifikačné číslo DPH zákazníka
 • Celé meno a adresa dodávateľa
 • Celé meno a adresa zákazníka
 • Opis množstva a typu dodaného tovaru alebo typ a rozsah poskytovaných služieb
 • Dátum transakcie alebo platby (ak sa líši od dátumu fakturácie)
 • Použitá sadzba DPH
 • Suma DPH
 • Členenie sumy DPH splatnej podľa sadzby DPH alebo výnimky
 • Jednotková cena tovaru alebo služieb – bez dane, zliav alebo rabatov

V niektorých prípadoch sú potrebné dodatočné informácie:

 • Oslobodené transakcie – odkaz na príslušné právne predpisy (EÚ alebo vnútroštátne), ktoré ju oslobodzujú
 • Zákazník zodpovedný za daň (t.j. v rámci prenosu daňovej povinnosti)
 • Dodávka nového dopravného prostriedku v rámci EÚ
 • Uplatňuje sa schéma pre maržu
 • Faktúra vyhotovená odberateľom
 • Osoba zodpovedná za daň je daňovým zástupcom – ich identifikačné číslo pre DPH, celé meno a adresu
 • Dodávateľ prevádzkuje systém peňažného účtovníctva

Zjednodušená faktúra

 • Dátum vydania
 • Identifikačné číslo DPH dodávateľa
 • Typ dodaných tovarov alebo služieb
 • Suma DPH – alebo informácia potrebná pre jej výpočet
 • Špecifický, jednoznačný odkaz na pôvodnú faktúru a zmenené detaily (na dobropise, ťarchopise alebo inom dokumente považovanom za faktúru

Výnimky

Existujú niektoré výnimky z tohto pravidla. Ak ste napríklad poskytli služby inému podniku so sídlom v inej krajine EÚ ako je krajina, v ktorej má sídlo vaša spoločnosť, DPH nebude uvedená na faktúre. To neznamená, že služba nepodlieha DPH, iba že DPH účtuje a platí priamo váš obchodný partner v inej krajine EÚ. Podobne platí, že ak vyvážate tovar do tretej krajiny, na vašej faktúre sa neuvádza DPH. Vo všeobecnosti sa na kupujúceho v krajine mimo EÚ budú uplatňovať dovozné pravidlá jeho krajiny.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daň z pridanej hodnotyPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X