Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Elektronická komunikácia môže podnikateľom znížiť poplatky

manazment/manazment-podnikatela/21/elektronicka-komunikacia-moze-podnikatelom-znizit-poplatky
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
26. novembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

S využitím elektronických služieb obchodného registra je možné napríklad získať 50% zľavu zo stanovenej sadzby súdneho poplatku.

Elektronicky je možné kontaktovať viac ako 360 subjektov

Možnosti občanov či podnikateľov komunikovať so štátom a jeho inštitúciami sa v poslednom období sprístupnením elektronickej komunikácie zlepšili. K dispozícii majú napríklad možnosť podpisovať elektronické dokumenty pri komunikácií s orgánmi verejnej moci a komerčnými subjektmi zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). S využitím takto podpísaných a odoslaných dokumentov tak nie je potrebná osobná návšteva daného úradu. 

Občiansky preukaz s čipom má už viac ako 530 tisíc občanov

K rozšíreniu elektronickej komunikácie prispelo aj vydávanie občianskych preukazov s čipom, ktoré umožňujú využívať ZEP priamo v domácnostiach či na pracoviskách. Podľa údajov Ministerstva vnútra SR, ktoré rezort poskytol pre Podnikam.sk, policajné oddelenia dokladov a evidencií vydali od začiatku decembra 2013 do 10. novembra tohto roka 536 206 elektronických identifikačných kariet (eID), pričom v tomto období bolo zároveň vydaných  32 017 certifikátov na tvorbu zaručeného elektronického podpisu.

Úrad vlády SR v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnil aj Ústredný portál verejnej správy SR (www.slovensko.sk), ktorý slúži ako jeden centrálny prístupový bod pre verejnosť aj orgány štátnej správy.

Portál poskytuje prístup k jednotlivým elektronickým službám verejnej správy a zároveň zverejňuje informácie týkajúce sa jednotlivých agend, životných situácií a základných postupov práce s portálom, ktoré sú uvedené v návodoch. 

Jednotné kontaktné miesta

Občan môže využiť ZEP pri komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvom spomínaného portálu www.slovensko.sk formou univerzálneho podania pre viac ako 360 subjektov (notári, exekútori, organizácie štátnej správy, katastrálne úrady atď.), pri komunikácii s Obchodným registrom SR či pri komunikácii s jednotnými kontaktnými miestami (JKM). Ďalej je možné ZEP využiť pri komunikácii s finančnou správou SR (daňové úrady, colné riaditeľstvo) a pri komunikácii so súdmi. 

Prostredníctvom elektronických služieb jednotných kontaktných miest (JKM), ktoré sú poskytované prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, je možné ohlásiť živnosť, požiadať o udelenie povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, alebo vykonať aj ďalšie úkony súvisiace so živnostenským podnikaním, ako napríklad oznámiť zmeny v živnostenskom oprávnení či získať výpis zo živnostenského registra. 

Viac informácií tu: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zivnostenske-podnikanie

Zľava dosahuje polovicu poplatku

S účinnosťou od začiatku tohto roka je elektronické podanie návrhu na zápis do obchodného registra prostredníctvom JKM spojené so zľavou zo sadzby príslušného súdneho poplatku. Ak sa teda celý návrh na zápis podá elektronicky prostredníctvom JKM súdny poplatok bude vyrubený v rovnakej výške ako pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom portálu verejnej správy, a teda znížený o 50 %. 

Elektronické podania je možné využiť aj pri komunikácii s Obchodným registrom SR. Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhu v elektronickej podobe vo formáte XML. (www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Informacie-k-elektronickym-podaniam.aspx). 

Hlavná výhoda elektronického podania spočíva v tom, že nie je potrebná osobná návšteva registrového súdu, rovnako je možné jednoducho vykonať aj platbu súdneho poplatku. Registrovaný používateľ elektronických služieb obchodného registra (resp. navrhovateľ), ktorý realizoval celé podanie prostredníctvom elektronických služieb obchodného registra môže využiť aj zľavu zo stanovenej sadzby súdneho poplatku, a to v hodnote 50 % oproti podaniam realizovaným čisto v listinnej podobe. 

 

Služby verejnej správy na jednom mieste

Z pohľadu občana a podnikateľa je úlohou portálu www.slovensko.sk zabezpečiť autentifikáciu a prihlásenie používateľa na portál a umožniť mu vyplnenie údajov vo formulároch elektronického podania a prípadne jeho autorizáciu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, ak je to potrebné. Následne sa spracuje elektronické podanie  a je doručené  poskytovateľovi služby. 

Ak je napríklad výsledkom elektronického podania rozhodnutie, vyjadrenie, stanovisko, odpis a pod., ústredný portál zaručí jeho zaslanie žiadateľovi. V rámci spracovania podania sú žiadateľovi poskytnuté aj potvrdenia prostredníctvom doručeniek a notifikačných správ. V prípade spoplatnených služieb zabezpečí portál taktiež doručenie platobného príkazu, prípadne vytvorenie transakcie.

Jedným zo spôsobov jednoznačnej identifikácie osoby, ktorá komunikuje so štátom, prípadne jeho inštitúciami, je aj zaručený elektronický podpis – ZEP. Pomocou ZEP-u je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu. 

Zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu zabezpečuje:

 • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
 • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
 • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

S daniarmi prostredníctvom ZEP-u alebo dohody

Pri elektronickej komunikácii s finančnou správou môžu daňové subjekty využiť ZEP, alebo doručovať dokumenty na základe dohody o elektronickom doručovaní. Finančná správa SR v súčasnosti eviduje 220 759 uzatvorených dohôd, ktoré umožňujú daňovým subjektom komunikovať bez zaručeného elektronického podpisu.

Zároveň registruje 6 638 platných podpisových certifikátov ZEP. „Zaručený elektronický podpis je viazaný nie na daňový subjekt, ale na používateľa portálu finančnej správy, ktorý zastupuje daňový subjekt v procese elektronickej komunikácie,“ spresňuje pre Podnikam.sk hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíkova.  

Na vyhotovenie ZEP-u musí mať občan k dispozícii:

 • elektronický dokument,
 • súkromný kľúč uložený na bezpečnom zariadení,
 • verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču, na ktorý bol vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou kvalifikovaný certifikát,
 • prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu certifikovaný NBÚ SR.

ZEP sa dá len vytvoriť prostredníctvom nástrojov na jeho vytváranie, a to súkromný kľúč, podpisová aplikácia. Je to podobné, ako v prípade písomnej formy podpisu, ktorá vyžaduje nosič (napr. papier) a nástroj na jeho vytvorenie (napr. pero). Súkromný kľúč je pritom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu alebo zaručeného elektronického podpisu elektronického dokumentu.

Verejný kľúč je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu alebo zaručeného elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču.

Vydanie certifikátu pre občiansky preukaz s čipom je bezplatné

Prostriedkom na uloženie kryptografických kľúčov (súkromný, verejný) a kvalifikovaného certifikátu určených na vytváranie ZEP-u je už spomínaná eID, teda občiansky preukaz s čipom. Kľúče a certifikát sú uložené v pamäti čipu, kde súkromný kľúč nie je možné žiadnym spôsobom z tejto pamäte vyexportovať, t. j. existuje len v jedinom vyhotovení v konkrétnom eID. Vydanie kvalifikovaného certifikátu na eID karte pre občana je bezplatné a kvalifikovaný certifikát je vydávaný s platnosťou 5 rokov a 1 mesiac, teda spolu 61 mesiacov. 

Na vytváranie ZEP prostredníctvom eID musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • eID s platným kvalifikovaným certifikátom uloženým ma čipe eID,
 • počítač vybavený 
 • kontaktnou čítačkou čipový kariet a príslušnými ovládačmi,
 • softvérovým vybavením pre eID,
 • aplikáciou pre vytváranie ZEP,
 • občan musí poznať svoj BOK kód a ZEP PIN.

Jedným z bezpečnostných hľadísk vytvárania ZEP-u je aj to, že sa pri ňom uplatňuje tzv. dvojfaktorová autentizácia, t. j.  že občan vytvárajúci ZEP niečo vlastní (eID so súkromným kľúčom) a niečo pozná (ZEP PIN). Bez týchto dvoch faktorov nie je možné vytvoriť ZEP. ZEP PIN je teda bezpečnostná ochrana eID pred vytvorením ZEP neoprávnenou osobou. 

BOK (bezpečnostný osobný kód) je možné zvoliť pri zadávaní žiadosti o eID alebo pri prebraní už vyhotoveného preukazu. ZEP PIN a ZEP PUK si občan volí v prípade, že sa rozhodol používať eID na vytváranie ZEP-u, pri preberaní eID na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vydávania dokladov Ministerstva vnútra SR.

Použité zdroje: www.justice.gov.sk, www.slovensko.sk, www.financnasprava.sk 

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X