Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

GDPR: Ochrana osobných údajov – úrad, certifikácia, kontrola

GDPR
GDPR
11. apríla 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Nariadenie GDPR, ktoré do slovenskej praxe prenáša zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vstúpi do platnosti už 25. 5. 2018. V minulom príspevku sme si priblížili podmienky a práva pri spracúvaní osobných údajov. V tomto príspevku sa dozviete viac o tom, čo znamená skratka GDPR pre certifikáciu a kontrolu a akú funkciu má úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej aj ako „úrad“) je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania. Úrad je dozorný orgán, ktorý plní úlohy a vykonáva právomoci, ktoré sú mu zverené podľa zákona a iných právnych predpisov. Medzi jeho úlohy patria nasledovné:

 • monitorovanie uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov,
 • vyjadrovanie sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov,
 • poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov,
 • metodické usmerňovanie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti rizík a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov,
 • zvyšovanie povedomia prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach podľa zákona,
 • na požiadanie poskytovať informácie dotknutej osobe v súvislosti s uplatnením jej práv podľa zákona a na tento účel spolupracovať s dozornými orgánmi iných členských štátov,
 • pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov preverovať zákonnosť spracúvania osobných údajov príslušným orgánom pri výkone práva dotknutou osoboua informovať ju o výsledku preverenia do 30 dní odo dňa podania žiadosti o preverenie alebo o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a o možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa na inú právnu ochranu podľa osobitného predpisu,
 • monitorovať najmä vývoj informačných a komunikačných technológií a obchodných praktík, ak majú dosah na ochranu osobných údajov,
 • spolupracovať s Európskym výborom pre ochranu údajov v oblasti ochrany osobných údajov,
 • predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za rok; správu o stave ochrany osobných údajov zverejňuje úrad na svojom webovom sídle a poskytuje ju Európskemu výboru pre ochranu údajov a Komisii,
 • spolupracovať s dozornými orgánmi iných členských štátov vrátane výmeny informácií a poskytuje im vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť spoločný postup pri ochrane osobných údajov podľa tohto zákona a osobitného predpisu.

Úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený:

 • nariadiť prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi, prípadne aj zástupcovi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak bol poverený, aby poskytli informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh,
 • získať prístup k osobným údajom a informáciám, ktoré sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh,
 • vstupovať do priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom na spracúvanie osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh,
 • úrad môže upozorniť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na to, že plánované spracovateľské operácie môžu porušovať ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu a uložiť opatrenia na nápravu, a to pokutu alebo poriadkovú pokutu pre prípady, ak prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, monitorujúci subjekt alebo certifikačný subjekt porušili ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu,
 • môže tiež nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vyhoveli žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie jej práv,
 • nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby svoje spracovateľské operácie zosúladili podľa potreby určeným spôsobom a v rámci určenej lehoty s ustanoveniami príslušných právnych predpisov,
 • nariadiť prevádzkovateľovi, aby porušenie ochrany osobných údajov oznámil dotknutej osobe,
 • nariadiť dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na účely podania vysvetlenia pri podozrení z porušenia povinností uložených príslušnými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • odporučiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v používaných informačných systémoch,
 • nariadiť pozastavenie prenosu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Úrad zároveň plní oznamovaciu povinnosť voči komisii v oblasti ochrany osobných údajov, prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s dozornými orgánmi iných členských štátov a s obdobnými orgánmi dozoru mimo územia členských štátov. Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov však nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov. Úrad môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, pričom dôležité je, že túto zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje úrad.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Kódex správania
 • Certifikát
 • Žiadosť o vydanie certifikátu
 • Monitorujúci subjekt
 • Certifikačný subjekt
 • Kontrola
 • Konanie o ochrane osobných údajov

K téme

Témy

GDPR - ochrana osobných údajovPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

07apr7:00WEBINÁR: Zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania7:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

13apr7:00WEBINÁR: Efektívne riadenie firmy v kríze, nie krízové riadenie7:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

14apr7:00WEBINÁR: Koronavírus – odloženie daňových povinností7:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X