Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za september 2013

Legislatívne zmeny za august 2013
Fotobanka Pixmac
10. októbra 2013 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť
V septembri 2013 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté tieto legislatvne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o inšpekcii práce

Parlament schválil novelu zákona o inšpekcii práce. Od začiatku novembra tohto roka sa zvýšia pokuty za nelegálne zamestnávanie. Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb  súčasne bude najmenej 5 tisíc eur.
V súčasnosti môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne zamestnaných ľudí dostať pokutu od 2 tisíc eur do 200 tisíc eur. Súčasne vzrastie aj dolná a horná  hranica  poriadkovej  pokuty  za  nesplnenie  si  zákonných povinností, a to z terajších 65 až 650 eur na 100 až 1 000 eur.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2013.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.
V spoplatnenom obsahu nájdete:
 • Opatrenie MF SR k vzorom tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
 • Opatrenie MPSVR SR o maximálnej sume príjmu študenta z dohody oslobodenej od odvodov
 • Novela zákona o dani z príjmov
 • Nariadenie vlády o minimálnej mzde na rok 2014

Opatrenie MF SR k vzorom tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Rezort financií predložil do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým stanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Ide o vzory  tlačív  pre  daňovníkov,  ktorí  sú  fyzickými  osobami,  ako  aj  pre daňovníkov, ktorí sú právnickou osobou. Vzory tlačív daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u  daňovníkov,  ktorým  posledný  deň  lehoty  na  podanie  daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2013.

Opatrenie MPSVR SR o maximálnej sume príjmu študenta z dohody oslobodenej od odvodov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh o maximálnej sume príjmu študenta z dohody oslobodenej od odvodov do pripomienkového konania. Študenti vo veku od 18 do 26 rokov budú mať v budúcom roku oslobodený od odvodov príjem na jednu dohodu vo výške do 159 eur. V súčasnosti hranica príjmu, do ktorej študentovi vo veku od 18 rokov do  26  rokov  nevzniká  povinné  dôchodkové  poistenie,  dosahuje  155 eur.
Rovnako sa v budúcom roku mierne zvýši aj hranica, do ktorej sa neplatia penzijné odvody, pre študentov do 18 rokov. Kým v súčasnosti ide o sumu 66 eur, na  rok 2014 to bude 68  eur.
 • Opatrenie prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním.
 • Opatrenie má nadobudnúť účinnosť 31. októbra 2013.

Novela zákona o dani z príjmov

Poslanci za KDH predložili do parlamentu návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorou navrhujú zrušiť súčasné obmedzenie daňovej úľavy na manželku  /manžela/.
Návrh podľa nich čiastočne odstraňuje znevýhodnenie najmä rodičov viacdetných rodín, ktorých životná úroveň je spravidla nižšia aj v čase starostlivosti o nezaopatrené deti a je nižšia aj v starobe, v čase poberania dôchodkových dávok.
 • Novelu bola podaná do parlamentu.
 • Navrhovaná účinnosť je 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Nariadenie vlády o minimálnej mzde na rok 2014

Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši o 4,2 %, resp. o 14,3 eura na 352 eur. Minimálny hodinový zárobok v budúcom roku dosiahne 2,023 eura namiesto súčasných 1,941 eura.
 • Nariadenie, predložené v septembri, vláda schválila 2. 10. 2013.
 • Účinnosť nadobudne 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Cieľom návrhu zákona je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou stanoviť podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a tým prispieť k zvýšeniu právnej istoty tak spotrebiteľov, ako aj predávajúcich.
Návrhom zákona sa okrem iného rozširujú formálne požiadavky na uvedené zmluvy a podrobnejšie sa upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy zo siedmych pracovných dní na 14 kalendárnych dní. Zároveň sa zavádza takzvaný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom umožní zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.
Nová právna úprava taktiež reguluje niektoré ďalšie požiadavky. Ide najmä o úpravu tzv. predajných akcií, ktoré sú v súčasnosti zneužívané v neprospech spotrebiteľov, pričom sa predovšetkým vymedzujú povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť využívaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných akciách, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu dôvery a objektívnej slabosti osobitne zraniteľnej skupiny spotrebiteľov, a to predovšetkým seniorov.
 • Zákon prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.
 • Zákon má nadobudnúť účinnosť v júni 2014, niektoré ustanovenia však už v januári 2014.

Ústavný zákon o stabilite daňového systému

Zákaz zvyšovania daní chcú v ústavnom zákone o stabilite daňového systému presadiť poslanci opozície. Cieľom návrhu je  zabrániť tomu, aby k zvyšovaniu daní ako nástroju konsolidácie verejných financií nepristúpila vláda SR ani v ďalších volebných obdobiach.
Vyššie uvedené ciele sa majú dosiahnuť predovšetkým tým, že návrh upraví maximálne sadzby dane z pridanej hodnoty,  dane z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, spotrebnej dane z alkoholických nápojov, spotrebnej dane z tabakových výrobkov, spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a spotrebnej dane z minerálnych olejov.
S cieľom zabezpečiť, aby sa sadzby týchto daní nezvyšovali ani v budúcnosti, návrh upravuje nielen maximálne sadzby daní, ale aj zákaz zvyšovania daní nad maximálne sadzby daní stanovené v návrhu. Maximálne sadzby  daní upravené v návrhu vychádzajú zo sadzieb vyššie uvedených daní platných v Slovenskej republike v čase predkladania návrhu.
Výnimkou by boli situácie, kedy by zvýšenie  sadzby  konkrétnej  dane  vyplývalo  z  európskej  legislatívy.
 • Zákon bol doručený do parlamentu .
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení  zavádza  významné zmeny v treťom penzijnom pilieri. Obnoví sa daňová úľava pre sporiteľov v doplnkových dôchodkových spoločnostiach (DDS) a sporiteľ si bude môcť svoj základ dane znížiť o zaplatené príspevky do sumy 180 eur ročne, čím bude jeho daň z príjmov nižšia o 34,2 eura. Súčasne sa zruší terajšia podmienka minimálne 10 rokov sporenia v treťom pilieri.
Prísnejšie podmienky sa budú týkať aj vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku. Sporiteľ bude musieť vykonávať rizikové práce najmenej 10 rokov namiesto súčasných 5 rokov. Zákon zavádza aj zníženie poplatkov za správu investovaných prostriedkov.
 • Zákon schválil parlament.
 • Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014, niektoré jeho ustanovenia potom 1. júla 2014, 1. januára 2015 a 1. januára 2020.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X