Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na čo by ste koncom roka nemali zabudnúť v súvislosti s reklamou, darmi a sponzorstvom?

Náklady na reklamu, dary a sponzoring
Fotobanka Pixmac
7. decembra 2011 Tlačiť

Blížia sa Vianoce a koniec roka. S Vianocami sa spája tradícia obdarovania rodiny a priateľov. Na Nový rok zas obdarúvame obchodných partnerov. Nie však darčekmi, ale reklamnými predmetmi alebo inými darmi. Napriek zdanlivej podobnosti majú dary, reklamné predmety a sponzoring rozličný daňový a účtovný režim. Vyznáte sa v tom? Na čo by ste koncom roka nemali zabudnúť v súvislosti s reklamou, darmi a sponzorstvom?  Vysvetlíme si to….čítajte ďalej.

Čím sa reklama odlišuje od daru?

Reklama sa od daru líši v právnom ponímaní, ako aj v účtovným a daňovým režimom. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) definuje reklamu ako prezentáciu produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu, pričom za produkt je považovaný tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním.

Pokiaľ podnikateľ (zadávateľ reklamy) vynaloží prostriedky na reklamu, očakáva sa, že príjemca týchto prostriedkov na základe zmluvného vzťahu pre zadávateľa reklamy v rámci svojej činnosti za odplatu niečo vykoná alebo dodá. Príjemcom financií za reklamu môže byť napríklad reklamná agentúra zabezpečujúca reklamnú kampaň alebo spoločnosť, ktorá vyrobí reklamné predmety alebo rozhlasová stanica, ktorá odvysiela reklamný spot.

Dary sú realizované prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorá je upravená v ustanovení § 628 až § 630 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník). Darovacou zmluvou darca prenecháva, alebo sľubuje bezplatne prenechať obdarovanému určitý majetkový prospech bez toho, že by mal na to právnu povinnosť a obdarovaný tento dar alebo sľub prijíma. Predmetom darovania môže byť všetko, čo môže byť predmetom občiansko-právnych vzťahov. To znamená predmetom darovania môžu byť peniaze, hnuteľné veci, nehnuteľné veci, spoluvlastnícke podiely k hnuteľným a nehnuteľným veciam, byty a nebytové priestory, ako aj práva a iné majetkové hodnoty.

Na rozdiel od reklamy, obdarovaný sa pri darovaní k ničomu nezaväzuje. Prijatím daru obdarovanému nevzniká povinnosť poskytnúť žiadnu protislužbu. Jediným záväzkom obdarovaného je dar prijať.

Rovnako z daňového hľadiska je medzi reklamou a darom výrazný rozdiel.

Sú výdavky za reklamu daňovo uznateľné?

V zmysle § 19 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) ako daňovo uplatniteľný výdavok je možné uplatniť výdavky na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka, ktoré sa zahŕňajú do základu dane.

Zákon o dani z príjmov teda poskytuje široký rozsah možností daňového uplatňovania výdavkov na reklamu.

Je poskytnutie daru daňovým výdavkom?

Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 alebo 14 cit. zákona, ak spomínaný zákon neustanovuje inak.

Poskytnutie daru túto definíciu vôbec nespĺňa a v prípade výdavkov na poskytnuté dary sa nejedná o daňovo uplatniteľné výdavky.

Darovanie“ reklamných predmetov

Zákon o dani z príjmov uvádza, že za dar sa nepovažuje bezodplatné poskytnutie reklamného a propagačného predmetu za predpokladu splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 21 ods. 1 písm. h).

Sú teda výdavky na reklamné predmety daňovo uznateľné?

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 21 ods. 1 písm. h) spresňuje, že daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu, s výnimkou výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16,60 eura za jeden predmet.

Inak povedané výdavky na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16,60 eura za jeden predmet sú daňovo uznateľné. Bezodplatné poskytnutie reklamných a propagačných predmetov v hodnote neprevyšujúcej 16,60 eura za jeden predmet, má takisto priaznivý režim na DPH.

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 16,60 eura bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Vychádzajúc z uvedeného, platiteľ má nárok na odpočítanie DPH pri obstaraní reklamných predmetov, pričom ich bezplatné poskytnutie (dodanie) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Sponzoring

Sponzoring možno označiť ako poskytovanie peňažných a nepeňažných darov organizáciám tzv. neziskového sektora (daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Sponzoring má charakteristiky daru a reklamy zároveň.

Vymedzujúca definícia sponzoringu v slovenských právnych predpisoch trvalo absentuje. Na účely zákona o dani z príjmov je teda možné sponzoring chápať ako darovanie. Pojem „sponzorská zmluva“ ako osobitný typ zmluvy nie je v našom právnom poriadku upravená. Sponzorstvu ako určitému príspevku na konkrétny účel (napr. šport, veda, dobročinné akcie, vzdelávanie) sa najviac približuje darovacia zmluva upravená v § 628 Občianskeho zákonníka a touto zmluvou sa klasický sponzoring realizuje.

Sú sponzorské príspevky daňovo uznateľné?

Zákon o dani z príjmov neumožňuje poskytnuté sponzorské dary alebo príspevky zahrnúť do daňových výdavkov. Ako teda môže podnikateľ pomôcť neziskovým organizáciám?

Peňažné a nepeňažné „sponzorské dary“ by mali byť vo forme výdavkov na reklamu, ktoré sú v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami. Príjemca sponzorského daru by mal poskytovateľovi sponzorského príspevku ako protislužbu zabezpečiť reklamu formou zverejnenia napr. obchodného mena, loga, značky a pod.

5 pravidel k reklame, darom a sponzoringu

  1. Poskytnutie daru nespĺňa definíciu daňového výdavku v zmysle zákona o dani z príjmu. Výdavky na poskytnuté dary nie sú daňovo uplatniteľné.
  2. Výdavky na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka sú daňovo uplatniteľné. Zákon o dani z príjmov teda poskytuje široký rozsah možností daňového uplatňovania týchto výdavkov.
  3. Sponzorské dary alebo príspevky nie sú daňovými výdavkami.
  4. Na to, aby peňažné a nepeňažné „sponzorské dary“ boli daňovými výdavkami, mali by mať podobu výdavkov na reklamu.
  5. Výdavky na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16,60 eura za jeden predmet sú z hľadiska dane z príjmov daňovo uznateľné. Z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty platiteľ má nárok na odpočítanie DPH pri ich obstaraní, pričom ich bezplatné poskytnutie (dodanie) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

dj

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X