Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nezaplatenie dane – čo mi hrozí v roku 2024?

Daň z pridanej hodnoty
Nezaplatenie dane. Foto: Thinkstock
22. novembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ako, kedy a prečo platiť dane a čo sa stane v prípade, ak daň nezaplatíte, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Platiť včas sa vyplatí

Zákon o dani z príjmov zaväzuje každého, kto podniká, podať daňové priznanie k dani z príjmov. Na splnenie tejto povinnosti má tri mesiace od skončenia predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Zvyčajne hovoríme o dátume 31. marec. Uvedený termín však nie je záväzný, na jeho určenie vplývajú aj dni pracovného pokoja, mimoriadne sviatky a podobne, alebo ako sme toho boli svedkom v minulom roku mimoriadne okolnosti a situácie. V uvedenom termíne si môžete lehotu na podanie daňového priznania aj predĺžiť. Podáte oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a môžete získať odklad až do troch mesiacov. V prípade, že máte príjem z cudziny dokonca až o šesť mesiacov. Do stanoveného dátumu, či už s odkladom alebo bez neho, musíte daň aj zaplatiť. Obozretní buďte najmä pri uvádzaní variabilného symbolu.

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

5XXXXX 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice
Predčíslia účtu:
Ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR), použije sa predčíslie účtu 500208 bez ohľadu na typ daňového priznania, či sa jedná o tlačivo typu A alebo B.
Pri platení dane z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR sa použije predčíslie účtu 500216.
Ak sa platí daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, použije sa predčíslie účtu 500267.
Ak platí zamestnávateľ preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, použije predčíslie účtu 500259.
Na zabezpečenie dane na DPFO podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa použije predčíslie účtu 501120.
Na zabezpečenie dane na DPPO podľa § 44 zákona o dani z príjmov sa použije predčíslie účtu 501139.

Pri prevode finančných prostriedkov je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite IBAN – GENERÁTOR/VALIDÁTOR. Pre správne vygenerovanie čísla účtu do tvaru IBAN je daňový subjekt povinný uviesť predčíslie účtu a základné číslo účtu (OÚD).

Variabilné symboly:
Pri platbe dane je potrebné uvádzať aj variabilný symbol, ktorý sa skladá z 10 číslic. Prvé 4 číslice označujú druh platby dane a ďalších 6 číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva. Na označenie druhu platby sa použije:
 • ak sa platí preddavok na daň, tak 1100
 • ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania, tak 1700
 • ak sa platí daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona, tak 1700
 • ak sa jedná o zabezpečenie dane podľa § 44 zákona, tak 1100

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (Príloha č. 1 a Príloha č. 2).

Ďalším dôležitým pojmom je deň platby, za ktorý sa považuje:

 • v prípade platby prevodom z účtu je to deň odpísania platby z bankového účtu daňovníka. Platbu môže vykonať aj iná, poverená osoba
 • ak platíte v hotovosti, dňom platby bude deň, keď pošta alebo poverený zamestnanec prijal/prevzal platbu.

Ak sa nachádzate v nepriaznivej, prípadne zložitejšej finančnej situácii, môžete požiadať aj o odklad na zaplatenie dane, alebo platiť formou splátok. Tento krok musí odsúhlasiť správca dane. Ste povinní predložiť žiadosť a splniť niekoľko podmienok. Povoliť odklad alebo splátky je možné najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok:

 1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
 2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
 3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
 4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

 Správca dane neposudzuje splnenie uvedených podmienok, ak o povolenie odkladu/splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt.

Daňový subjekt môže preukázať pokles príjmov prostredníctvom:

 • aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.

Sankcie za nepodané daňové priznanie a nezaplatenie dane

Podanie daňového priznania neberte na ľahkú váhu. Ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám pokuta od správcu dane. Jej výška sa pohybuje v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur. Ide totiž o správny prečin, v rámci ktorého bude správca dane skúmať následky, mieru závažnosti a dĺžku trvania. Na základe vyhodnotenia uvedených faktorov určí výšku pokuty pre konkrétneho daňovníka. Správca dane vám pošle výzvu, v ktorej nájdete aj termín na zaplatenie dane.

Ak daň nezaplatíte ani v tomto prípade, môžete dostať pokutu od 60 eur do 32 000 eur, na základe miery vášho previnenia. Po tomto kroku bude daň určovaná na základe pomôcok správcom dane.

Dostali ste upozornenie, že daň vám bude vypočítaná na základe pomôcok správcom dane a následne ste podali daňové priznanie? Toto daňové priznanie môže byť pre správcu dane pomôckou pri jeho ďalšom konaní a rozhodovaní.

Výpočet dane na základe pomôcok správcom dane je vnímané ako ďalší prečin a dostanete zaň osobitnú pokutu. V prípade, že nezaplatíte daň z príjmov v zákonom určenej lehote, budete platiť ešte aj úrok z omeškania.

Úrok sa počíta z výšky dane, ktorú ste mali zaplatiť a ráta sa za každý deň omeškania. Platí teda zásada, čím skôr vyplatíte daň, tým menej zaplatíte na úrokoch. Úroky sa neúčtujú ak je ich výška menej ako 5 eur.

Chyba v podanom daňovom priznaní

Môže sa pokojne stať, že ste daňové priznanie k dani z príjmov podali, avšak zistili ste, že v ňom máte chybu a mali by ste napr. zaplatiť vyššiu daň, než je vypočítaná z už podaného daňového priznania. V takomto prípade podáte dodatočné alebo opravné daňové priznanie. Opravné daňové priznanie môžete podať len v prípade, že sa ešte neskončilo obdobie na podávanie daňových priznaní. Po uplynutí tohto obdobia už môžete podať len dodatočné daňové priznanie

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z príjmudaňové priznanienezaplatenie danerok 2024správca dane

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X