Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2016. Viete čo vás čaká?

19. novembra 2015 Tlačiť

Zákonom č. 268/2015 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona o DPH priniesla mnoho významných zmien a najdôležitejším z nich sa venujeme v tomto článku zameranom na zákon o DPH. 2016 je tak rokom viacerých pozitívnych prekvapení.

Zmeny v DPH účinné od 1. 1. 2016

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2016 rieši napríklad aj také veci ako prenesená daňová povinnosť na faktúre a pri poskytovaní stavebných prác, prípadne tuzemské samozdanenie DPH pre rok 2016 a to v stavebníctve. Úplné znenie a zmeny v zákone o DPH (dani z pridanej hodnoty) napríklad s komentárom je možné nájsť aj u nás, tu sú zhrnuté všetky podstatné a dôležité veci, ktoré by mal vedieť každý platca DPH.

Osobitný režim DPH na základe prijatia platieb

Dodávateľovi, ktorý si zvolí uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH (daň z pridanej hodnoty) na základe prijatia platby, vzniká daňová povinnosť (povinnosť odviesť DPH) z dodaných tovarov a služieb až v momente prijatia platby od odberateľa (keď mu odberateľ zaplatí).

Odberateľovi v takomto prípade vznikne právo na odpočítanie DPH až vtedy, keď za dodaný tovar alebo službu zaplatí.  Ak odberateľ uhradí za tovar alebo službu len čiastočne, môže si odpočítať daň pomerne podľa sumy, ktorú zaplatil.

Kto môže využiť osobitný režim  

Platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak:

  • ich ročný obrat za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 100 000 eur a predpokladajú, že ani v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur,
  • nebol na nich vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie.

Povinnosti platiteľa, ktorý sa rozhodne pre osobitnú úpravu

  • písomne oznámiť túto skutočnosť správcovi dane; vzor oznámenia bude uverejnený na stránke Finančnej správy SR, kde by mal byť zverejnený aj zoznam platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu,
  • aplikáciu osobitného režimu uviesť na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Upozornenie:  Ak dodávateľ uvedenú skutočnosť na faktúre nevyznačí,  daňová povinnosť vznikne dodaním tovaru alebo služby. Dodávateľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením uvedenej slovnej informácie.

Sankcie pri uplatňovaní osobitnej úpravy

Ak bude platiteľ dane uplatňovať osobitnú úpravu bez splnenia podmienok  (napr. prekročí obrat pre jej uplatnenie, neuvedie uplatnenie osobitného režimu na faktúre), môže mu byť uložená pokuta až do výšky 10 000 eur.

 

Zavádza sa tuzemské samozdanenie v sektore stavebníctvo

Ide o prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác na príjemcu plnenia (t. j. príjemcu stavebných prác).

Uvedený prenos daňovej povinnosti sa týka dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež sa bude vzťahovať na dodania tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F Klasifikácie produktov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014.

Rozširuje sa prenos daňovej povinnosti na všetky dodávky tovaru v tuzemsku dodané zahraničnou osobou

Prenos daňovej povinnosti sa rozširuje  na všetky dodania tovarov v tuzemsku s výnimkou zásielkového predaja, ktoré sú dodané zdaniteľnou osobou neusadenou na území SR (t. j. nemá na území SR sídlo, prevádzkareň, bydlisko).

Pozn.: V súčasnosti sa uvedené vzťahuje len na dodávky tovaru s montážou alebo inštaláciou.

 

Zmena základu dane pri spätnom dovoze tovaru

Hodnota spracovateľských operácií sa v prípade spätne dovezeného tovaru vo forme zušľachteného výrobku nebude zahŕňať do základu dane, ak je dovozca povinný platiť daň zo služieb vykonaných na spätne dovezenom tovare. Tým sa odstráni dvojité zdanenie hodnoty služby.

Zmena slovnej informácie na faktúre pri trojstrannom obchode

Prvý odberateľ vyhotoví faktúru druhému odberateľovi bez dane s uvedením nového odkazu prenesenie daňovej povinnosti“.  Doteraz sa uvádzal odkaz „trojstranný obchod.

Zavedenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy potravín

Novelizácia zákona o DPH zavádza pre Slovensko ďalšie zníženie dane. Znížená sadzba dane (10 %) platí na vybrané druhy potravín, ako napr. ryby, niektoré druhy čerstvého alebo chladeného mäsa, mlieko, maslo, chlieb. Kompletný zoznam týchto potravín sa nachádza v prílohe č. 7 novelizovaného zákona o DPH.

Skoršie vrátenie nadmerného odpočtu

Zmierňujú sa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ dane má zdaňovacie obdobie jeden mesiac, bol platiteľom dane najmenej 12 mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a nemal v období 6 kalendárnych mesiacov nedoplatky (na daniach, cle a odvodoch) v úhrne viac ako  1 000 eur. 

Pozn.: Nové podmienky bude môcť platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím uplatniť už za zdaňovacie obdobie december 2015.

Zmeny týkajúce sa zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii

Nezaplatenie zábezpeky na DPH nebude dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu, ale sa bude  vymáhať ako daňový nedoplatok na základe daňového poriadku.

Z dôvodu podpory začínajúcich podnikateľov sa vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH pre žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre DPH, ktorý sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie.

Uvedená zmena sa uplatní na žiadosti o registráciu podané po 31. 12. 2015. Dovtedy sa uplatňujú doterajšie pravidlá.

 

Odpočet DPH pri registrácii

Rozširuje sa možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciou pre DPH viažucou sa na služby a tovary, ktoré zdaniteľná osoba nakúpila predtým, ako jej bolo pridelené IČ DPH.

Podmienkou pre odpočítanie dane je, aby platiteľ tieto nakúpené tovary a služby neskôr použil na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení.

Stanovenie kritérií pri pomernom odpočítaní dane

Spresňujú sa kritériá odpočítania DPH pri majetku používanom na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie.

  • Pri určení pomeru použitia nehnuteľného majetku sa sleduje plocha nehnuteľnosti používaná na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie, doba používania na podnikanie, ako aj na iný účel alebo iné kritérium zvolené platiteľom.
  • Pri určení pomeru použitia hmotného majetku a služieb  sa sleduje výška príjmu z podnikania a iného príjmu, ako je príjem z podnikania, doba používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo iné kritérium zvolené platiteľom.

Ustanovenia účinné od 1. apríla 2016

Mení sa vykazovanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze

Ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, platiteľ bude povinný uviesť v kontrolnom výkaze osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich IČ DPH.

Pozn.: Uvedená zmena je účinná od 1. apríla 2016, takže dovtedy platia pôvodné pravidlá pre vykazovanie, t. j. v časti B.3. kontrolného výkazu sa uvádzajú sumárne údaje zo zjednodušených faktúr.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

novela zákona o DPHPodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X