Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odvody pri podnikaní starobného dôchodcu v roku 2014

Dane odvody/odvody poistovne/11/odvody podnikanie starobny dochodca
Fotobanka Pixmac
2. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Poberateľ starobného dôchodku môže na rozdiel od predčasného penzistu podnikať bez obmedzenia.

 
Odporúčame ebook:

AK penzista ako SZČO prestane byť poistencom štátu, nemá to vplyv na výšku jeho zdravotných odvodov

Kým osoba, ktorá dostáva predčasný dôchodok, nesmie byť povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, inak stratí nárok na predčasnú penziu, pre starobného dôchodcu takýto zákaz neplatí.
Starobný dôchodca tak môže ako samostatne zárobkovo činná osoba mať príjem v akejkoľvek výške a o starobný dôchodok nepríde. Pri starobnej penzii totiž na rozdiel od predčasného dôchodku neplatí zákaz súbežného poberania dôchodku a dosahovania príjmu, z ktorého je osoba dôchodkovo poistená.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Starobný penzista v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby je rovnako ako ostatní podnikatelia povinný platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak jeho ročný hrubý príjem (tržby) presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Táto hranica sa každoročne mení podľa toho, ako sa zvyšuje minimálny základ na platenie odvodov.
Za rok 2013 platí hranica hrubého príjmu 4 830 eur, po prekročení ktorej vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2014 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.
Ak mal starobný penzista hrubý príjem za rok 2013 pod touto hranicou, tak povinné odvody na sociálne poistenie od 1. júla 2014 neplatí.
Ak bol od 1. júla 2013 starobný dôchodca povinným platiteľom odvodov do Sociálnej poisťovne (za rok 2012 mal hrubý príjem vyšší ako 4 716 eur) a jeho hrubý príjem za rok 2013 bol pod sumou 4 830 eur, tak od 1. júla 2014 mu zaniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto prípade sa penzista ako SZČO musí odhlásiť z povinného platenia poistného najneskôr do 8. júla tohto roka. Odhlasuje sa vyplnením Registračného listu fyzickej osoby.
Toto tlačivo možno nájsť tu:
Starobný penzista ako povinne poistená SZČO platí do Sociálnej poisťovne tieto odvody:
  • poistné na nemocenské poistenie najmenej vo výške 17,71 eura (sadzba 4,4 % z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura),
  • poistné na starobné poistenie najmenej vo výške 72,45 eura (sadzba 18 % z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura),
  • poistné do rezervného fondu solidarity najmenej vo výške 19,11 eura (sadzba 4,75 % z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura).
Spolu teda ide o sumu najmenej 109,27 eura.
POZOR! Starobný dôchodca na rozdiel od SZČO, ktoré nedostávajú starobnú penziu, nemusí platiť poistné na invalidné poistenie. Je tomu tak preto, že starobný dôchodca už nemôže mať priznaný invalidný dôchodok (keďže dostáva starobný dôchodok) a preto nie je dôvod, aby bol invalidne poistený. Ak starobný dôchodca platí minimálne sociálne odvody, tak sú tieto odvody v porovnaní s ostatnými SZČO nižšie o 24,15 eura (minimálne invalidné poistné pri 6-percentnej sadzbe a minimálnom základe 402,5 eura).
Minimálne sociálne odvody povinne dôchodkovo a nemocensky poistenej SZČO, ktorá nie je starobným dôchodcom, totiž aktuálne dosahujú 133,42 eura.

Odvody do zdravotnej poisťovne, ak je SZČO starobný dôchodca

Starobný dôchodca je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva starobný dôchodok a popri tom podniká, tak sa na neho v tomto období v zásade nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO.
V čase poberania starobnej penzie preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 56,35 eura. Ak by osoba začala podnikať ako starobný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.
V prípade, že osoba podnikala ešte pred nástupom na riadny starobný dôchodok a ako SZČO platila minimálny preddavok 56,35 eura, tak od začiatku poberania starobného dôchodku už platiť minimálne preddavky nemusí.
Preddavky totiž platí v takej výške, v akej jej ich zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak tejto osobe v ročnom zúčtovaní poistného vyšiel preddavok napríklad 20 eur mesačne, tak počas starobnej penzie platí preddavok v takejto sume.
Od 1. januára minulého roka platí novinka, podľa ktorej štát nie je platiteľom poistného za poberateľov dôchodkov (ani za ostatných poistencov štátu), ak ich ročný vymeriavací základ presiahne 15-násobok životného minima  (pre rok 2013 ide o sumu 2 918,7 eura). Ešte vlani platilo pravidlo, že ak by v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2013 (ktoré zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2014) vykázal starobný dôchodca vymeriavací základ vyšší ako 2 918,7 eura, tak by sa už na neho ako SZČO spätne za rok 2013 vzťahoval vlaňajší minimálny vymeriavací základ 393 eur a k tomu prislúchajúce minimálne odvody 55,02 eura mesačne.
Ministerstvo zdravotníctva však nakoniec toto pravidlo s účinnosťou od 1. januára tohto roka zrušilo. To, že penzista ako SZČO prestane byť poistencom štátu, tak nebude mať žiadny vplyv na výšku jeho zdravotných odvodov. Poistné na zdravotné poistenie totiž tak ako doteraz odvedie zo svojho reálne dosiahnutého príjmu. Nebude sa teda na neho vzťahovať minimálny vymeriavací základ ani v prípade, ak prestane byť poistencom štátu (ak vykáže za rok 2013 vymeriavací základ vyšší ako 2 918,7 eura).

Príklady

Príklad 1:
Muž začal ako poberateľ starobného dôchodku podnikať od 1. februára  2013. Za rok 2013  vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem (tržby) 3 500 eur a základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 330  eur. 
Keďže bol jeho hrubý príjem za rok 2013 nižší ako 4 830 eur, od 1. júla 2014 mu nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody, a preto odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie naďalej nemusí platiť. 
Za február až december 2013 ako poistenec štátu poistné na zdravotné poistenie neplatil. Odvody na zdravotné poistenie tak doplatí až v rámci ročného zúčtovania za minulý rok, ktoré za neho vykoná zdravotná poisťovňa. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2013 mu zdravotná poisťovňa vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,9 (platným na rok 2013) a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
Ide o tento výpočet:
330/1,9×0,14 = 24,31 eura
Súčasne mu zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vypočíta a oznámi výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2015. Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 (koeficient platný na rok 2015) a počtom mesiacov podnikania v roku 2013 (11) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
330/1,486/11×0,14 = 2,82 eura
Keďže výšku preddavku poisťovňa vypočítala v sume nižšej ako 3 eurá, podnikateľ-penzista v roku 2015 nemusí naďalej platiť preddavky na zdravotné poistenie. Zákon o zdravotnom poistení totiž oslobodzuje SZČO od povinnosti platiť preddavok na zdravotné poistenie, ak suma preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá. 
Príklad 2:
Žena bola do 28. februára 2013 zamestnaná. Od 1. marca 2013 ukončila pracovný pomer a k tomuto dátumu jej Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok. Od 1. mája 2013 začala podnikať. Za rok 2013 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem 5 250 eur a základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 900 eur. Sociálne a zdravotné odvody v roku 2013 neplatila. 
Jej hrubý príjem za rok 2013 bol tak vyšší  ako 4 830 eur, a preto jej od 1. júla 2014 vznikne povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. Najneskôr 9. júla sa musí prihlásiť na povinné platenie poistného na sociálne poistenie, a to vyplnením Registračného listu fyzickej osoby a jeho odovzdaním na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu (osobne alebo poštou). 
Toto tlačivo možno nájsť tu:
Svoj vymeriavací základ na platenie odvodov na sociálne poistenie si určí tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,6 (platným na rok 2014), počtom mesiacov v roku (12). 
Ide o tento výpočet: 900/1,6/12 = 46,87 eura
Jej vymeriavací základ  sume 46,87 eura je tak nižší ako aktuálny minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 402,5 eura. Podnikateľka preto musí začať za obdobie od 1. júla 2014 platiť poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura. Keďže je poberateľkou starobného dôchodku, poistné na invalidné poistenie platiť nemusí. Jej mesačné odvody na sociálne poistenie za júl 2014 až jún 2015 tak dosiahnu 109,27 eura. Prvýkrát ich musí podnikateľka zaplatiť do 8. augusta 2014.  
Za máj až december 2013 ako poistenkyňa štátu poistné na zdravotné poistenie neplatila. Odvody na zdravotné poistenie tak doplatí až v rámci ročného zúčtovania za minulý rok, ktoré za ňu vykoná zdravotná poisťovňa. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2013 jej zdravotná poisťovňa vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,9 (platným na rok 2013) a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
Ide o tento výpočet:
900/1,9×0,14 = 66,31 eura
Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vypočíta a oznámi výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2015. Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 (koeficient platný na rok 2015) a počtom mesiacov podnikania v roku 2013 (8) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
900/1,486/8×0,14 = 10,59 eura
Podnikateľka tak ako penzistka bude v roku 2015 platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na zdravotné poistenie v sume 10,59 eura mesačne. Keďže je poberateľkou dôchodku, nevzťahuje sa na ňu ustanovenie o minimálnom vymeriavacom základe pre SZČO. 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X