Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kto platí zdravotné poistenie a ktorú zdravotnú poisťovňu si vybrať?

zdravotné poistenie
zdravotné poistenie Foto: Thinkstock
20. novembra 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zdravotné poistenie v rámci verejného zdravotníctva je verejné poistenie, ktoré sa platí podľa výšky príjmu, môže byť buď povinné alebo dobrovoľné a pre poistenca slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti. U nás sa toto poistenie riadi viacerými zákonmi, či už ide o Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o zdravotných poisťovniach alebo Zákon o zdravotnej starostlivosti.

 • povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.

Keďže na Slovensku funguje verejné zdravotné poistenie vo forme výberu z viacerých komerčných poisťovní, má každý poistenec právo a možnosť vybrať si poisťovňu, kde sa poistí v rámci tohto poistenia. Na rozdiel od systému, kde je len jedna zdravotná poisťovňa, tak prebieha konkurenčný boj o poistenca, avšak základné parametre systému fungovania a platenia zdravotného poistenia sú zakotvené v legislatíve a platia bez ohľadu na to, kde ste poistený.

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne

V súčasnosti pôsobia v systéme verejného zdravotného poistenia na Slovensku tri zdravotné poisťovne a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a dve súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union. Pôvodná štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa si udržiava najširší poistný kmeň, čiže má najviac poistencov. Bez ohľadu na konkrétnu poisťovňu ale platí, že väčšina lekárov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má uzavreté zmluvy s každou z nich a to v rozsahu zdravotnej starostlivosti podľa platného zákona.

Verejné zdravotné poistenie slúži na úhradu zdravotnej starostlivosti v týchto oblastiach:

 • Preventívne prehliadky
 • Neodkladná zdravotná starostlivosť, čiže náhla zmena zdravotného stavu alebo zmena bezprostredne ohrozujúca život
 • Neodkladná preprava osoby do zdravotného zariadenia
 • Preprava osoby medzi zdravotnými zariadeniami
 • Potrebné diagnostické vyšetrenia

Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu?

Hoci už svoju zdravotnú poisťovňu máte, máte aj možnosť ju raz ročne zmeniť. Poisťovňu môžete zmeniť k 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Stačí si podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne, ktorú ste si vybrali. Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. 9.. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne. Ak podať prihlášku do konca septembra podať nestihnete, novú zdravotnú poisťovňu si môžete zvoliť až v ďalšom roku.

K prihláške poistenca sa predkladajú kópie dokladov, ako občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby a splnomocnenie na právne úkony.

Aby vás poisťovne motivovali k zmene, väčšinou vám ponúknu nové benefity. Od 1. 1. 2021 ponúkajú jednotlivé poisťovne tieto výhody.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Benefity u všeobecného lekára pre dospelých

VšZP uhrádza svojim poistencom preventívne prehliadky s rozsiahlejším balíkom vyšetrení, na aké majú štandardne raz za dva roky zákonný nárok z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné benefity VšZP reflektujú rizikové faktory najčastejších ochorení s cieľom predchádzať im.

Všeobecná zdravotná poisťovňa prepláca:

 • Test na okultné krvácanie už od 40 rokov veku
 • Vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody
 • Stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke, tzv. ABI index
 •  zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom (hypertenziou) starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára. Pacient nemusí čakať ani sa objednávať k odbornému lekárovi, diagnostiku i liečbu vybraných skupín pacientov s artériovou hypertenziou komplexne zabezpečí jeho všeobecný lekár.
 • Všeobecný lekár poistencom VšZP taktiež poskytuje diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov bez potreby objednania sa u špecialistu.
 • U svojho všeobecného lekára môže poistenec absolvovať aj základné predoperačné vyšetrenia. VšZP ich zazmluvnila u všeobecných lekárov. Bez čakania a ďalšieho objednávania k špecialistom poistenec (ak ide o pacienta bez komplikácií) absolvuje na jednom mieste všetky potrebné základné vyšetrenia, čo zvyšuje jeho komfort pri čerpaní zdravotnej starostlivosti.

Benefity u všeobecného lekára pre deti a dorast (VLDD)

Benefitom VšZP je podpora prevencie obezity u detí a manažovanie zdravotnej starostlivosti detí s obezitou vo veku 3 – 7 rokov v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rodičia získajú tiež balíček pre novorodencov a rôzne zľavy.

Benefity u gynekológa

 • VšZP poskytuje svojim poistenkám možnosť absolvovať preventívne cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke, teda raz ročne. (Z verejného zdravotného poistenia sa v ročnom intervale realizujú iba prvé dva odbery cytológie, ak sú negatívne, cytologické vyšetrenie sa následne robí až v trojročnom intervale).
 • VšZP hradí cytologické vyšetrenie nielen konvenčnou, ale aj tzv. LBC metódou, ktorá je pri vybraných indikáciách vhodnejšia, a umožňuje odhaliť už predrakovinové štádiá ochorenia krčka maternice.
 • VšZP uhrádza kolposkopiu poistenkám v rámci preventívnej prehliadky u gynekológa raz ročne nad rámec zákona.
 • VšZP nelimituje preventívne mamografické vyšetrenia a pre poistenky má zmluvne zabezpečené termíny do 15 dní od objednania vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
 • VšZP platí navyše štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom.

Benefity u stomatológa

Príspevok VšZP na dentálnu hygienu pre vaše dieťa vo výške 50 % z platby (max. 30 eur).

Benefity v ambulanciách špecialistov

 • Preventívna urologická prehliadka – Všeobecná zdravotná poisťovňa pri preventívnej urologickej prehliadke znížila vekovú hranicu o 10 rokov a mužom ju uhrádza raz za tri roky už od 40. roku života. (Z verejného zdravotného poistenia sa preventívna urologická prehliadka štandardne hradí mužom nad 50 rokov raz za tri roky).
 • Ťažko liečiteľné poruchy príjmu potravy – Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečuje poistencom s poruchami príjmu potravy (bulímia, anorexia) liečbu v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave na špecializovanom pracovisku.
 • Komplexná liečba morbídnej obezity –  Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí svojim poistencom komplexnú liečbu morbídnej obezity.

Benefity pri očkovaní

 • Očkovanie proti chrípke – Všeobecná zdravotná poisťovňa v sezóne 2020/2021 plne uhrádza vakcíny proti chrípke – INFLUVAC TETRA (kód 6345C) a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných obmedzení. Všetci poistenci majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať.
 • Očkovanie proti vírusovej hepatitíde – Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom finančný príspevok na: očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (100 % z ceny 3. dávky vakcíny) a očkovanie proti hepatitíde, kombinácia A a B (príspevok vo výške ceny 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B)

Dôvera

 • Výhoda Zdravé zuby – môžete získať 25 eur príspevok na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu a to štyrikrát v roku, teda spolu až 100 eur ročne na zuby. Od Nového roka bude príspevok na zuby vyšší. Až do 30 eur na ošetrenie alebo dentálnu hygienu budete môcť získať od 1. januára 2021. Okrem toho sa zvyšuje aj počet príspevkov v roku na päť, teda spolu až do 150 eur ročne na zuby.
 • Výhoda 200+200 – môžete získať späť doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 200 eur. Výhoda 200+200 sa od 1. januára 2021 zmení na 300+300 a umožní poistencom získať späť doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 300 eur.
 • Poistenci Dôvery si môžu otestovať prítomnosť protilátok na koronavírus bezplatne pri absolvovaní preventívnej prehliadky.
 • Zľava na kúpu testu na koronavírus vo výške 25 %.
 • Možnosť dvakrát do roka požiadať o preplatenie starostlivosti, ktorú vám podľa zákona nehradia zdravotné poisťovne.
 • Špeciálne ponuky v lekárňach
 • Preplatenie dobrovoľného očkovania, napríklad proti kliešťom, hepatitíde typu A a B, HPV.
 • Zľavy u partnerov
 • Genio – diagnostický nástroj vyvinutý lekármi, ktorý dokáže vyhodntiť vaše príznaky a určiť pravdepodobnú diagnózu.
 • Test na zistenie okultného krvácania v stolici bezplatne pri  preventívnej prehliadke raz za dva roky, a to už po dovŕšení 40 rokov. Zákonný nárok na bezplatné vyšetrenie je od veku 50 rokov.
 • Možnosť absolvovať výmenu bedrového či kolenného kĺbu s minimálnou čakacou dobou vrátane hospitalizácie s rehabilitáciou.
 • Prehľadná služba pre rodičov
 • Mobilná aplikácia Dôvera
 • Taška na kočík v hodnote 50 eur
 • Výhody pre darcov krvi – nárok na balenie vitamínových doplnkov alebo zľavy až do výšky 25 % v najznámejších kúpeľoch Slovenska.
 • Dialinku a program DôveraPomáha diabetikom.
 • V nemocnici môžete využiť niektorú z nadštandardných izieb Dôvera za polovicu.
 • Preplatená liečbu v Protónovom centre v Prahe.
 • Vrátenie 80% z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytol nezmluvný lekár.
 • 10 % zľava na medzinárodné zdravotné poistenie od švajčiarskej spoločnosti Insoom.
 • Lliečebný pobyt v  slovenských kúpeľoch so zľavou až do 13 %.
 • SOS karta
 • Služba Bezpečné lieky vo vašej Elektronickej pobočke.
 • Objednáte sa k vybraným lekárom osobne alebo telefonicky na kontaktnom centre.
 • Služba Výhodné lieky
 • Mamografia prednostne

Union

 • Príspevok 100 € na zuby ročne – Od 1.1.2021 bude možné uplatniť príspevok aj na zubné strojčeky a za čeľustno-ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov.
 • Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti v neobmedzenej výške – Deťom od narodenia až do veku 17 rokov (vrátane) poisteným v Union zdravotnej poisťovni vráti poisťovňa doplatky za predpísané lieky a dietetické potraviny. Podmienkou je, aby rodič, ktorý žiada o doplatky za lieky, bol tiež poistencom Union alebo mal podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a nebol vedený na zozname dlžníkov v Union zdravotnej poisťovni.
 • Diagnostický test potravinovej intolerancie
 • Union zdravotná poisťovňa vás odmení za prevenciu, ktorá dokáže odhaliť ochorenie včas – Odmeňuje poistencov od 45 rokov za  absolvovanie  preventívnych prehliadok a vyšetrení, vďaka ktorým je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení, ako sú napríklad poruchy funkcie obličiek a močového mechúra, vysoký krvný tlak, obezita, porucha glukózovej tolerancie, zmenená hladina tukov, zápal, zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia a  cievnej mozgovej príhody, mentálne poruchy a pod. Poistenec získa poukážku na nákup v sieti reťazcov Kaufland v hodnote 10€.
 • Poistenkyne Unionu získajú knihu Naše dieťatko
 • Príspevok na očkovanie nad rámec zákona – Union zdravotná poisťovňa poskytuje však svojim poistencom aj príspevky na rôzne očkovacie vakcíny, ktoré patria medzi nepovinné / odporúčané, vo výške 50 až 100% z ich ceny.
 • Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
 • Rôzne zľavy u partnerov Union

Kto platí zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie u nás platia viaceré skupiny obyvateľstva, pričom niektoré musia byť poistené povinne, iné dobrovoľne. V oboch prípadoch ide o fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, avšak napríklad verejné zdravotné poistenie nie je u nás povinné pre tých, čo sú poistení v cudzine v inom štáte, ak tam aj pracujú. Platenie zdravotného poistenia pri práci v zahraničí je teda v tej krajine, kde pracujete. Povinne poistené osoby sú zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba a poistenec štátu, dobrovoľne poistené osoby sú všetky ostatné.

Aké sú podmienky pre jednotlivé skupiny poistencov:

Študenti

V prípade študentov strednej alebo vysokej školy, ktorí študujú dennou formou a nemajú ani vysokoškolský titul druhého stupňa, platí, že sú poistencami štátu a zdravotné poistenie za nich platí štát. To isté platí aj o doktorandoch s denným štúdiom, ktorí majú do 30 rokov a študujú v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

Zamestnanci

Za zamestnancov platia zdravotné poistenie zamestnávatelia, avšak treba povedať, že náklady na zdravotné poistenie sú súčasťou tzv. superhrubej mzdy, inak povedané aj ceny práce. V konečnom dôsledku tak financie na zdravotné poistenie musí vytvoriť zamestnanec, aj keď celú administratívu rieši zamestnávateľ.

Živnostníci – SZČO

Živnostníci patria medzi povinne poistené osoby a zároveň medzi osoby, ktoré sú samy zodpovedné za platenie zdravotného poistenia. Na základe daňových príjmov z predošlého roku sa vypočíta výška zdravotného poistenia a výška odvodov, ktoré musí SZČO zaplatiť každý mesiac.

Dobrovoľne nezamestnaní

Dobrovoľne nezamestnaní ľudia sú skupina, ktorá nemá príjem z pracovnej činnosti a zároveň nie je zaevidovaná na úrade práce. V tomto prípade ide skupinu samoplatiteľov a takto dobrovoľne nezamestnané osoby si musia tiež platiť zdravotné poistenie samy.

Poistenci štátu

Zdravotné poistenie platí štát za nezamestnaných, ktorí sú evidovaný na úrade práce, ale aj za rodičov poberajúcich rodičovský príspevok, za zdravotne ťažko postihnutých, za poberateľov dávok v hmotnej núdzi, za dôchodcov a tiež aj za osoby, ktoré poberajú príspevok za opatrovanie iných.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťknowhowPodnikamrok 2020Zdravotné poistenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X